گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه HSE ارزان

گواهینامه HSE ارزان و گواهینامه HSE فوری خواهان بسیاری درزمینه شرکت درون مناقصات دارد و اخذ فوری و ارزان HSE نیاز غالب شرکتهاست ودر این مقاله مورد بررسی قرار داده و میخواهیم اطلاعات مفید، مثمر ثمری و کارامدی رامهیا کنیم برای سازمانها، شرکتها، و همه کساتیکه درصدد دریافت گواهینامه HSE ارزان میباشند تابا داشتن آگاهی کامل بتوانند قدم دراین راه گذاشته وبرای کسب و کار ود اعتبار بیشتری بدست آورند. شایدبرای شماهم پیش آمده باشدبرای قراداد یک مناقصه، یکی ازشروط سازمان مقابل داشتن گواهینامه HSE باشد.

HSE( اچ اس ای) ازسه کلمه HEALTH، SAFETY، ENVIRONMENT تشکیل شدست وبه زبان فارسی یعنی بهداشت، ایمنی، محیط زیست. بطور کلی HSE بجهت رسیدن بیک نگاه واحد و منطقی و فراگیر درزمینه ایمنی و بهداشت و محیط زیست بوجود آمد تابتوان براحتی آنرا مدیریت کرد. همچنین بتوان براساسش محیطی امن بابت کارکنان یک مجموعه تدارک دیدکه هم ازمقدار و میزان حوادث کم کرد و همچنین انگیزه بیشتربرای کارکنان باشد. زمانیکه یک مجموعه ازنوع گواهی HSE استفاده میکندنه تنها سلامتی افراد فعال درآن بنوعی تضمین میشود بلکه باکاهش خطاها و ضایعات، و نیز پایین آوردن مقدار آلودگیهای زیست محیطی ، میزان بهره وری مجموعه بالاتر میرود.این روند باعث میشودتا مشتریان نیزدید بهتربه مجموعه داشته باشند.

 

 

HSE F

گواهینامه HSE ارزان و فوری و قابل استعلام ازطریق مراجع معتبر

 

 

اهمیت HSE آنجا بیشتر مشخص میشودکه میبینیم دردانشگاهها و دررشته های مختلف و تحت عناوین مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط مورد ارزیابی و تدریس قرار گرفته و دراین راستا دانشجو تربیت میکنند. البته قابل ذکرست بدلیل بازار مناسبش درمعرض سوء استفاده قرار میگیرد و دورههای بی اعتباری بیرون دانشگاه و با دریافت هزینه هایش دائر میشود. بطور کل HSE ازافراد دربرابر خطرات و ریسکهای محیط کار حفاظت میکند واین بابت کارکنان و کارفرمایان، هردو مفیدست. یک گروه ازکسانیکه گواهینامه HSE برایشان ضروریست، پیمانکاران هستند. دردنیای امروز پیمانکارانی که گواهی HSE ( اچ اس ای ) راندارند، بزودی ازبازار رقابتها حذف میشوند.

دربرخی موارد نیز دیده میشودکه پیمانکاران برای شرکت توی مناقصه ای ، ازآنجاکه گواهی HSE ازآنها مطالبه میشود، درپی دریافت HSE هستند اما بیم آنرا دارندکه هزینه هایی متقبل شده واین مدرک رابگیرند ولی درون مناقصه برنده نشوند. بهمین دلیل بدنبال گواهینامه HSE ارزان میگردند. یک گروه ازکسانیکه بدنبال گواهینامه HSE ارزان میباشند نیزشرکتهایی هستندکه نو پا بوده و میخواهند درهمین ابتدای کار، اعتبار بیشتربه کارخود بدهند. گروه دیگر، افرادی هستندکه فقط بابت تبلیغات در داخل کشور HSE رادریافت میکنند.
 
 
HSE
 

مراجع صادر کننده اخذ گواهینامه ایزو فوری و ارزان

 
 
دستیابی بابت گواهی هاکه تحت نظارت انجمن جهانی IAF ( عضو فعال ایزو ) میباشند واز اعتبار بالایی برخوردارندبه سادگی امکان پذیر نبوده و شامل هزینه های نسبتاً سنگینیست. همچنین زمانبر بوده و شامل مراحلیست و طی آن میبایست تمامی ملزومات استاندارد HSE بمرحله اجرا در بیاید. درابتدا متقاضیان بعداز انتخاب مرکز ارائه دهنده گواهینامه HSE بایددرخواست خودرا تحویل داده و بعداز جلسه مشاوره، شروع طراحی سیستم کرده و بعدازآن استانداردهای HSE را پیاده سازی کنند. آموزش کارکنان نیزدر رابطه ایمنی و بهداشت و محیط زیست یکی دیگراز الزامات اخذ HSE میباشد. سپس ارزیابیش آغاز میگردد ودر مرحله پایانی بعدازآنکه مرجع مربوطه رامطلع ساختند، افسر HSE بجهت ممیزی به مجموعه آمده وبه بررسی سطح ایمنی و بهداشت محیط کار میپردازد. ارزیابی خطرات و ریسکهای محل کار نیزجزء وظایف افسر HSE میباشد. درآخراگر اجرای استانداردهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست، کمبودی نداشته باشد، گواهی HSE صادر میشود. درغیر اینصورت متقاضی میبایست مشکلات رابرطرف نموده و بعداز ارزیابیهای مجدد HSE بدانها ارائه میشود.
اما میتوان گواهینامه HSE ارزان تهیه کرداین نوع HSE دیگر شامل تمامی هزینه های مشاوره و طراحی و اجرای استانداردهای HSE نمیباشد. هرچند دارای اعتبار انجمن IAF نیست اما رای کار فعلی شما بسیار مناسب و کارآمد بوده و باعث میشود تاهیچ مناقصه ای رااز دست ندهید. لازم بذکرست درصورتیکه برای صادرات کالا ویا خدمات خودبه HSE تحت IAF احتیاج داشته باشید درقبال پرداخت مبلغی، میتوان گواهینامه HSE ارزان رابه IAF تبدیل کرد.