گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

اخذ گواهینامه  CE

گواهینامه CE مخفف Conformity European هست، بمفهوم انطباق سازی قواعد، مقررات و قوانین اروپا و برند CE نشانه دهنده ایمنی کالاست و درج لوگوی CE برروی یک محصول و کالا نشان میدهد بدان محصول ایمن بودن محصول مورد نظرست و بیانگر اینست هیچ خطری بابت استفاده کننده ندارد و کالا ازهمه لحاظ ایمن هست واین گواهی نامه توسط اتحادیه اروپا بابت کنترل محصولات و ایمن بودنشان دردرون اروپا ایجاد شده و بهمین جهت شرکتهای صادر کننده بازارهای اتحادیه اروپا بایستی گواهی CE رابگیرند. گواهینامه CE جهت شرکت درمناقصات ازانواع گواهی مورد نیاز بابت مناقصه میباشدکه ممکنست ازشرکتها جهت مناقصات درخواست گردد.

اخذ گواهینامه CE گواهی CE به سه دسته تقسیم میشوند،گواهی CE اورجینال ویا اصلی ،CE خود اظهاری و CE انطباقی .گواهی نامه CE بتمامی محصولات تعلق نمیگیرد و هرمحصول CE مختص خودرا دارد. بسیاری شرکتها بدون اینکه بدانندگواهی CE بدانها تعلق نمیگیرد و بدون آگاهی ازاصل ماهیت CE اقدام میکنندبه درج نشان CE برروی محصولاتش و اطلاعات کافی ندارند و اصلا نمیدانندچیست. گفته شد هرمحصول CE مختص خودرا دارد، مثلا ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی هرکدام CE مختص خودرا دارند.

 

 

اخذ گواهینامه CE

 

گواهینامه CE جهت صادرات اتحادیه اروپا

 

 

اخذ گواهینامه CE نشان CE آهسته آهسته تبدیل به یک برند جهانی شد و همگان تلاش میکنندکه گواهینامه CE رادریافت کنند. حتی دربعضی مواقع نشان CE تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی شد و بدترازآنکه خیلی ازتولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامه CE اقدام بدرج نشان CE بروی محصولاتشان میکنند،چون کسی حاضر نیست تاجلودار کارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامه CE اصل همراه با استعلام واقعی میروند. نکته مهم اینجاست گواهینامه CE بابت تمامی کارها و کالاها موضوعیت ندارد. ازجمله کالاهایی مانند محصولات دارویی، غذایی علامت گذاری نشان دهنده تولید نیست یااینکه اتحادیه اروپا و یک مقام دیگر، محصول بعنوان ایمن مطابق تصویب کرده. الزامات اتحادیه اروپا میتواند شامل ایمنی، سلامتی و حفاظت محیط زیست باشد و صورت تصریح درهرگونه قانون محصول اتحادیه اروپا، ارزیابی توسط یک نهاد مطلع تولیدمطابق یک سیستم باکیفیت تولیدمعتبر باشد. علامت CE همچنین نشان میدهد محصول دررابطه با سازگاری دستورالعملها مطابقت دارد.      

دراینجا توضیح مختصری درخصوص سه نوع گواهی CE نام برده خواهیم داد. CE اورجینال ویا اصلی ، اصلیترین نوع CE میباشدکه توسط NB مخفف Notify Body تحت نظر NANDOO صادر میشود.NB مراجع صادر کننده گواهینامه CE هستند و  NANDOOبدانها اعتبارمیدهد و آنهارا مدیریت میکند CE اورجینال دارای کدی چهار رقمی میباشدکه اصلیترین تفاوتش بادیگر انواع گواهی CE میباشد و میتوان CE اورجینال راازدیگر انواع CE تشخیص داد. همچنین CE اورجینال ازطریق سایت ناندو NANDOO رجیستری شده و قابلیت استعلام دارد. دراین نوع CE آزمایشات توسط آزمایشگاههای تعریف شده سازمان NANDOO انجام گرفته و محصول جهت اخذ CE تایید میگردد CE خوداظهاری نیزهمانند اصلی بوده و روش رجیستریش مانند اورجینال میباشد بااینوجه تمایزکه آزمایشات توسط خودسازمان صورت میگیرد و خودش اظهار و اعلام میکند محصولاتش مطابق قوانین واستانداردهای اتحادیه اروپا میباشد انطباقی نوع دیگر گواهی CE میباشدکه توسط سازمانهای خصوصی و همچنین مراجع صادر کننده ایزو صادر میشود و ازطریق سایت صادر کننده نیزقابلیت رجیستری دارد و اما آنچه مشخصا معلوم هست باآن نمیتوان صادرات بکشورهای اتحادیه اروپاه انجام داد. البته صادرات با CE انطباق بستگی بشخص دریافت کننده محصول درکشور مقصد داردکه آیا CE انطباق مورد قبولش هست ویاخیر.

 

 

اخذ گواهینامه CE

اخذ CE فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

 
CE اورجینال هزینه و قیمت بالاتری دارد و طبیعی میباشد زیرامطابق قواعد و مقررات اتحادیه اروپاست و آزمایشات انجام شده جهت تایید هزینه بالایی دارد و همچنین زمان زیادی بابت دریافت گواهی نامه CE اصلی لحاظ میشود. نکته قابل توجه اینکه بسیاری موسسات تقلبی هستندکه گواهی CE انطباقی رابجای اورجینال بمتقاضیان میفروشند و درقبال مبالغ هنگفتی دریافت میکنند و شرکتها بدنبال اخذ CE بایستی مراقب باشند و باآگاهی کامل اقدام نمایند تا دردام کلاهبرداران نیافتند.گواهی نامه CE راتوصیه میشود شرکتها بعداز دریافت کواهی نامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریافت کنند تاهم بهره وری بهتری داشته باشد و هم الزامات تعریف شده مورد نیاز درون ایزو 9001 تعریف گردیده.

گروه مشاورین مهندس محمدیان درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو، رتبه ، پیمانکاری و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ، جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.