گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

HSE

 • دریافت HSE فوری

  دریافت HSE فوری

  دریافت HSE فوری


  فرق بسیاری بین گواهینامه HSE فوری وگواهینامه بین المللی تحت اعتبار IAF میباشد. گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF مرجع صادرکننده اعتباردهی IAF دارد، تایید جهت صدور گواهینامه HSE دارنند، رجیستری گواهینامه دومین مورد میباشد. زمان صدور گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF زمانبر خواهد بود.
  گواهینامه HSE همیشه کاربرد رجیستری ندارد. بستگی دارد چه مرجعی صادرکننده باشد مراجع بین المللیIAF
  تایید کننده مرجع های تحت اعتبارIAF میباشند. اینکه گواهینامه HSE مرجع بین المللی صادرکننده میباشد یاخصوصی بطور مفصل بیان میشود. سالیان گذشته مراجع صادرکننده بسیار اندک بوده مشغول فعالیت بودنند نظر به اینکه مراجع صادرکننده اندک بوده مشتریان هزینه گزاف همچنین وقت بسیاری صرف گرفتن گواهینامه HSE میکردند. اما امروزه مراجع صادرکننده گواهینامه HSE بسیار زیاد شده تمام مناطق شهر بطور کاملا مجزا بدون اعتبار مراجع بین المللی دریافت HSE فوری مشغول فعالیت میباشند


  مراجع صادرکننده دریافت HSE فوری خصوصی بوده تحت اعتبار هیچ مرجعی نمیباشد مستقل مشغول فعالیت میباشند. هزینه مراجع خصوصی مستقل کم، زمان کم صرف صدور گواهینامه HSE کرده سریع بدست مشتری میرسانند مشتریان مدنظر داشته باشند شاید سریع، کمترین هزینه صرف کنند، اما مراجع بین المللی IAF تاییدکننده آنها نیست باوجود این تفاصیل مشتریان مراجع خصوصی صدور HSE فوری بیشتر شده توجهی ندارنند زیر نظر IAF میباشند یاخیر فقط فقط گواهینامه HSE فوری دریافت کنند کارشان انجام شود کفایت میکند.
  فرق بسیاری بین گواهینامه HSE فوری وگواهینامه بین المللی تحت اعتبار IAF میباشد. گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF مرجع صادرکننده اعتباردهی IAF دارد، تایید جهت صدور گواهینامه HSE دارنند، رجیستری گواهینامه دومین مورد میباشد. زمان صدور گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF زمانبر خواهد بود.


  مورد سوم پیاده سازی HSE میباشد بحث موارد گفته شده باعث میشودمشتریان صدور گواهینامه HSE مراجع بین المللی انتخاب نکنند. مناقصه داشتن، برندسازی دریافت HSE فوری مراجع خصوصی انتخاب میکنند. زمان کم، هزینه کم، ارسال سریع گواهینامه HSE فوری باعث خواهد شد HSE فوری دریافت کنند.
  نیازداشتن گواهینامه HSE بسیار زیاد شده شرکتهای پیمانکاری نیاز دارنند گواهینامه HSE بین المللی دریافت کنند.
  مشتریان جهت دریافت گواهینامه HSE فوری ازمراجع خصوصی برای مناقصه، برندسازی شرکت میتوانند دریافت کنند. البته مشاورین جهت گواهینامه HSE میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت کنند. گواهینامه HSE جدای تایید صلاحیت ایمنی میباشد. تفاوت بین گواهینامه HSE، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بسیار میباشد، تایید صلاحیت مرجع اداره کار صادرمیکنند، اما گواهینامه HSE تحت اعتبار مراجع بین المللی صادرمیشود.


  اگر میخواهید اطمینان داشته باشید گواهینامه تحت اعتبار بین المللی صادرکنید. گواهینامه HSE درخصوص بهداشت ایمنی و محیط زیست، مستندات بهداشت ایمنی و محیط زیست، طرح مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست خطرات، معیار کارایی عملکرد، ریسک، معیار غربالگری، فعالیتهای پایش، حادثه، اثرات زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، موارد دیگر مطرح میکند.
  کمترین حد قابل قبول کاربری، کاهش دادن ریسک بکمترین حد قابل قبول اجرا میباشد این امر مستلزم برقراری تعادل کاهش ریسک توجه به جنبه های مختلف نظیر زمان، مشکلات، زحمات، امکانات هزینه های دسترسی آن میباشد. بیان دیگر بکارگیری زمان، امکانات توان موجود سازمان برای کاهش ریسکها براساس اولویت بندی انجام شده است.

  شرکت دراین راهنما شامل شرکتهای اصلی، فرعی، زیر مجموعه پیمانکاران اصلی، فرعی نفت، گاز، پالایش پخش، پتروشیمی میباشد. بصورت مستقیم، غیرمستقیم فعالیت میکند. یک محل کاری تنها نیز میتوان بعنوان یک شرکت تلقی کرد.
  کار مدیریت ارشد سازمان فاصله های زمانی معین نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست وعملکرد آن بازنگری کند تاتناسب اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید. بازنگری باید موارد زیر شامل شده محدود موارد زیر گردد.
  نیاز احتمالی تغییرات خط مشی اهداف درراستای تغییر شرایط ایجاد تعهد برای تلاش جهت بهبود مستمر
  تخصیص منابع جهت اجرا، نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست
  مکانها، شرایط مبنای خطرات، ریسکهای ارزیابی شده طرح های اضطراری
  فرآیند بازنگری باید مستند شده نتایج آن ثبت گردد. اعمال تغییرات بعدی تسهیل نماید. بازنگری ها جهت تقویت تلاشهای مستمر بمنظور بهبود عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست استفاده نمود.

  سازمان باید جهت انجام ممیزی بعنوان کنترل کسب وکار بمنظور تعیین موارد زیر روشهای اجرایی تدوین نماید.
  عناصر فعالیت های عناصر نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست عملیات قبل طرح ریزی شده مطابقت داشته بطور موثر اجرا میشوند.
  عملکرد موثر نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست بطور کامل خط مشی بهداشت ایمنی، محیط زیست اهداف معیارهای عملکرد مطابقت دارند.
  تطابق الزامات قانونی مرتبط وجود دارد.
  زمینه های بهبود میتواند پیشرفت نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست منجر گردد، بدرستی شناسایی شود.


  طرح ممیزی باید توجه موارد زیر تدوین شود.
  زمینه فعالیتهای ویژه باید ممیزی شوند ممیزی کلیه فعالیتهای مرتبط نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست پوشش داده باید بطور خاص عناصر زیر درمدل نظام مدیریت، بهداشت، ایمنی، محیط زیست بررسی کند.
  سازماندهی، منابع، مستندات
  ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک
  طرح ریزی
  اجراوپایش


  گروه مشاورین خانم مهندس محمدیان بیش از چندین سال سابقه درخشان آماده همکاری با مشتریان گرامی همچنین اطلاعات مفید دراختیار همگان قرار دهد. 
 • سایر گواهینامه های بین المللی

  WORLD CERTIFICATION

  سایر گواهینامه های بین المللی

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی ازانواعش گواهینامهHALAL میباشدکه حلال بودن یا حلال نبودن مواد غذایی رامشخص میکند بهمین دلیل گواهینامه حلال بیشتر مختص سازمانهایی میباشدکه درحیطه مواد غذایی فعالیت دارند اعم ازتولیدکنندگان یارستوران داران.گواهینامهHALAL هم درکشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان شناخته شده است. دردین اسلام حلال بودن مواد غذایی ازاهمیت بالایی برخوردارست بهمین دلیل نشان حلال روی بسته های مواد غذایی و مواد تولیدی غذایی نشاندهنده حلال بودن ماده غذایی واطمینان خاطر مشتری بابت حلال بودن ماده غذایی مصرفی اش میباشد. گواهینامه بین المللیHALAL چون مرتبط باصنایع غذایی میباشد بنابراین ارتباط مستقیم و الزامات مشترک داردبا استانداردISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی. همچنین استانداردhalal بدلیل الزامات مشترکش بااستانداردiso 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استانداردHALAL استاندارد 9001 رانیز دریافت کند. پس دو استانداردISO 9001 و استانداردISO 22000 بعنوان پیش نیاز استانداردHALAL بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی گواهینامهHALAL ، طراحی و پیاده سازی شوند.

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگراز انواعشمدلEFQM میباشدکه یک روش ارزیابی میباشد باعنوان خود ارزیابی جهت سازمانهاکه قصد دارند روند روبه پیشرفت داشته باشند وبه تعالی برسند. یک سازمان اگر بخواهد بداند درکدام نقطه ازتعالی و پیشرفت قرار دارد براساس جایگاهش برنامه ریزی کرده تابتواندبه هدفش برسد. یکی ازبهترین روشهای شناسایی و درواقع خودارزیابی موجود مدلEFQM میباشد. روش خودارزیابی فرآیندها و عملکرد موجود درسازمان رابطور منظم و سیستماتیک بررسی میکندو نتایج حاصل ازآنها و معایب احتمالی شناسایی میشوند. روش خودارزیابیEFQM کمک میکندبه سازمان نقاط قوتش رابشناسد و حفظ کند ونقاط ضعفش راهم شناخته و برطرف نماید.

  سایر گواهینامه های بین المللی گواهینامه ی دیگری دارد باعنوان5S گواهینامه5S نیز ازانواع گواهینامه های مورد تقاضای سازمانها و شرکتها میباشدکه باعناوینی مانند گواهینامه5S ، گواهینامه5 اس ، مدرک5S ، مدرک5 اس ، گواهینامه پنجS و گواهینامه پنج اس نیز بکار برده میشود. گواهینامه5S یک سیستم خانه داری منظم میباشدکه سعی داردتا نظم و انضباط رادر محیط کار برقرار کند وبهبود ببخشد. سیستم5S ابتدا درآمریکا پایه گذاری شد وسپس کشور ژاپن باالگوبرداری ازآن و پیاده سازی اش در صنایع و سازمانها موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.

  سایر گواهینامه های بین المللی ازانواع دیگرش میتوان اشاره کردبه گواهینامهGMP .GMP مخفف سه کلمهGood manufacturing practices میباشدبه معنای شرایط تولید خوب.GMP بجهت مجموعه هایی کاربرد داردکه درصنایع تولید وسایل پزشکی و همچنین صنایع غذایی فعالیت دارند. جهت دریافت گواهینامهGMP سازمان متقاضی بایستی جهت شناسایی و پیاده سازی الزامات مربوطه وموردنیاز ذکر شده دراستانداردGMP اقدام کند. بدلیل یکسری الزامات مشترک بااستانداردISO 22000 ،ISO 13485 وISO 9001 بهترست همزمان با طراحی استاندارد جی ام پی ، استانداردهای ایزو 22000 و ایزو 13485 و ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی شوند.
  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگرازانواعش گواهینامهSFBB میباشدبا عنوان سیستم مدیریت ایمنی خرده فروشی مواد غذایی.SFBB بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشدکه جهت رستوران ها ، کافی شاپ ها ، فست فودها وبه آنها کمک میکندتابا مقررات و قوانین بهداشتی مطابقت داشته باشد. استانداردSFBB اطمینان میدهدبه مصرف کننده غذایی راکه مصرف میکند سالم میباشد. استانداردsfbb چون ازلحاظ ایمنی مشتریان رامطمئن میکندکه غذای مصرفیشان از همه لحاظ ایمن میباشد جهت سازمانهای دارای گواهی نامهSFBB باعث اعتبار خواهد شد. دلیل اختصاصی بودن استانداردSFFB ممکنست چنین سوالی پیش بیاید کاربردSFBB جهت چه سازمانهایی کاربرد دارد:غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای خرده فروشان ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای کودکستان ، غذای سالم تر، مکمل کسب و کار بهتر برایمراکزمراقبت های مسکونی ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای هند میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای چینی میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر در چین ، مواد غذایی امن تر، منابع آموزشی بهتر برای کالج ها. بجهت الزامات مشترکSFBB بااستانداردهایISO 22000 وISO 9001 بهترست سازمان متقاضی دریافت گواهینامهSFBB همزمان دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 22000 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

 • سایر گواهینامه های بین المللی

  ISO

  سایر گواهینامه های بین المللی

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی ازانواعش گواهینامهHALAL میباشدکه حلال بودن یا حلال نبودن مواد غذایی رامشخص میکند بهمین دلیل گواهینامه حلال بیشتر مختص سازمانهایی میباشدکه درحیطه مواد غذایی فعالیت دارند اعم ازتولیدکنندگان یارستوران داران.گواهینامهHALAL هم درکشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان شناخته شده است. دردین اسلام حلال بودن مواد غذایی ازاهمیت بالایی برخوردارست بهمین دلیل نشان حلال روی بسته های مواد غذایی و مواد تولیدی غذایی نشاندهنده حلال بودن ماده غذایی واطمینان خاطر مشتری بابت حلال بودن ماده غذایی مصرفی اش میباشد. گواهینامه بین المللیHALAL چون مرتبط باصنایع غذایی میباشد بنابراین ارتباط مستقیم و الزامات مشترک داردبا استانداردISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی. همچنین استانداردhalal بدلیل الزامات مشترکش بااستانداردiso 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استانداردHALAL استاندارد 9001 رانیز دریافت کند. پس دو استانداردISO 9001 و استانداردISO 22000 بعنوان پیش نیاز استانداردHALAL بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی گواهینامهHALAL ، طراحی و پیاده سازی شوند.

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگراز انواعشمدلEFQM میباشدکه یک روش ارزیابی میباشد باعنوان خود ارزیابی جهت سازمانهاکه قصد دارند روند روبه پیشرفت داشته باشند وبه تعالی برسند. یک سازمان اگر بخواهد بداند درکدام نقطه ازتعالی و پیشرفت قرار دارد براساس جایگاهش برنامه ریزی کرده تابتواندبه هدفش برسد. یکی ازبهترین روشهای شناسایی و درواقع خودارزیابی موجود مدلEFQM میباشد. روش خودارزیابی فرآیندها و عملکرد موجود درسازمان رابطور منظم و سیستماتیک بررسی میکندو نتایج حاصل ازآنها و معایب احتمالی شناسایی میشوند. روش خودارزیابیEFQM کمک میکندبه سازمان نقاط قوتش رابشناسد و حفظ کند ونقاط ضعفش راهم شناخته و برطرف نماید.

  سایر گواهینامه های بین المللی گواهینامه ی دیگری دارد باعنوان5S گواهینامه5S نیز ازانواع گواهینامه های مورد تقاضای سازمانها و شرکتها میباشدکه باعناوینی مانند گواهینامه5S ، گواهینامه5 اس ، مدرک5S ، مدرک5 اس ، گواهینامه پنجS و گواهینامه پنج اس نیز بکار برده میشود. گواهینامه5S یک سیستم خانه داری منظم میباشدکه سعی داردتا نظم و انضباط رادر محیط کار برقرار کند وبهبود ببخشد. سیستم5S ابتدا درآمریکا پایه گذاری شد وسپس کشور ژاپن باالگوبرداری ازآن و پیاده سازی اش در صنایع و سازمانها موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.

  سایر گواهینامه های بین المللی ازانواع دیگرش میتوان اشاره کردبه گواهینامهGMP .GMP مخفف سه کلمهGood manufacturing practices میباشدبه معنای شرایط تولید خوب.GMP بجهت مجموعه هایی کاربرد داردکه درصنایع تولید وسایل پزشکی و همچنین صنایع غذایی فعالیت دارند. جهت دریافت گواهینامهGMP سازمان متقاضی بایستی جهت شناسایی و پیاده سازی الزامات مربوطه وموردنیاز ذکر شده دراستانداردGMP اقدام کند. بدلیل یکسری الزامات مشترک بااستانداردISO 22000 ،ISO 13485 وISO 9001 بهترست همزمان با طراحی استاندارد جی ام پی ، استانداردهای ایزو 22000 و ایزو 13485 و ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی شوند.

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگرازانواعش گواهینامهSFBB میباشدبا عنوان سیستم مدیریت ایمنی خرده فروشی مواد غذایی.SFBB بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشدکه جهت رستوران ها ، کافی شاپ ها ، فست فودها وبه آنها کمک میکندتابا مقررات و قوانین بهداشتی مطابقت داشته باشد. استانداردSFBB اطمینان میدهدبه مصرف کننده غذایی راکه مصرف میکند سالم میباشد. استانداردsfbb چون ازلحاظ ایمنی مشتریان رامطمئن میکندکه غذای مصرفیشان از همه لحاظ ایمن میباشد جهت سازمانهای دارای گواهی نامهSFBB باعث اعتبار خواهد شد. دلیل اختصاصی بودن استانداردSFFB ممکنست چنین سوالی پیش بیاید کاربردSFBB جهت چه سازمانهایی کاربرد دارد:غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای خرده فروشان ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای کودکستان ، غذای سالم تر، مکمل کسب و کار بهتر برایمراکزمراقبت های مسکونی ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای هند میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای چینی میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر در چین ، مواد غذایی امن تر، منابع آموزشی بهتر برای کالج ها. بجهت الزامات مشترکSFBB بااستانداردهایISO 22000 وISO 9001 بهترست سازمان متقاضی دریافت گواهینامهSFBB همزمان دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 22000 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

 • شرایط صدور مدرک HSE

   شرایط صدور مدرک HSE

  شرایط صدور مدرک HSE

  شرایط صدور مدرک HSE درکشور توسط شرکتهای متقاضی قوانین خاص خودرا دارا میباشدکه شرکتهابرای دریافت گواهینامه HSE بایدبا این روند پیش بروند ودر ای کار هیچ کمی و کاستی مورد قبول کارفرمایان صادر کننده قبول بغیر نبودست بنابراین شرکتهای خواهان بایدطبق مقررات موجوداین گواهینامه رااخذ نموده و ازاین گواهی و برند درجهت توسعه و پیشرفت شرکت خوداستفاده کنند شرکتهایی اقدام باین کار میکنندکه درخوداین ظرفیت راباور کرده اندکه میتوانند ملزومات گواهینامه HSE راانجام دهند وبدرستی انرا درکشور بطور قانونی روی فرایندهای کاری خوداعمال کنند.

  شرایط صدور مدرک HSE و گواهینامه HSE ازرایج ترین نوع استانداردها هست ودر تمامی کشورها قابل استفاده بغیر میباشد و شرکتها بعداز بدست آوردن استاندارد سازمانها میتوانند ازاین گواهی درتمامی کشورهای جهان استفاده کنند. اولین اقدام دراین زمینه مشخص کردن زمینه فعالیت شرکت متقاضی بودست شرکتهاباید زمینه فعالیت خودرا واسنجی کنند و فرایند کاری خودرابه سازمان صادر کننده ابلاغ کنند مرحله بعدی بابت اینچنین سازمانها تاسیس کردن سازمان مورد نظرست و آدرس دقیق انرا بکارفرمایان صادر کننده ابلاغ نمایند عامل بعدی دراین کار طراحی کردن سایت بابت خودسازمانست و ازطریق همین سایت براحتی مدارک و اطلاعات خودرا بارگزاری کرده و بکارفرمایان صادر کننده ارسال نمایند و ازطریق سایت نیزروند توسعه فعالیتهای شرکت خودرا رصد کنند گواهینامه HSE درزمینه بهداشت و ایمنی شغلی و فرایندهای زیست محیطی دردنیا فعالیت میکند شرکتهاییکه دارای این گواهینامه هستند نشان دهنده اینمسئله میباشندکه این شرکتها تمامی ملزومات استاندارد HSE رابخوبی رعایت میکنند و دارای سیستم مدیریتی یکپارچه هستندکه این فرایندها رابخوبی انجام میدهند. مرحله بعدی دراین فرایندهااینست شرکت بایددو ایزو مورد نیازرا بدست آورداین استانداردهای لازم بصورت زیر هستند: استاندارد بهداشت و ایمنی شغلی باعنوان ایزو 14001 ، استاندارد مدیریت زیست محیطی باعنوان ایزو 45001.

  شرایط صدور مدرک HSE این گواهینامه های ازملزومات بدست آوردن استاندارد HSE درکشور بودست وباید بدرستی اخذ گردد. عامل دیگرکه دراین زمینه های مهم میباشد توجه کردن بزیر ساختهای اصلی استاندارد HSE درجهانست واگر بچرخه HSE توجه کرده باشید متوجه خواهید شدکه دراین استاندارد سه شاخص مهم هستنداین سه شاخص باعنوانهای ایمنی، سلامتی و زیست محیطی بیان میشوند بنوعی میتوان گفت شرکتهای متقاضی سه عامل رابرای شرکت خودبخوبی تعریف کنند یابدرستی سه عامل رابرای سازمان خود یان کنند دراین صورت میتوان گفت شرکت بابت اخذ کردن طرحهای پیشنهادی ازنوع صلاحیت لازم برخوردار میباشد و هدف اصلی نیزاز کسب کردن گواهینامه HSE اینمورد میباشدکه سازمانهای بتوانند براحتی درون مناقصات و مزایدات شرکت کرده و پروژه دریافت کنند تمامی سازمانها بهمین دلیل این مدرک رادریافت میکنند. باتوجه بمطالب گفته شدباید بیان کردکه سازمانهای متقاضی بایدفرهنگ استفاده کردن و بکار گیری گواهینامه HSE رادر شرکت خودداشته باشند واین استاندارد برایشان تعریف شده بوده باشد دراین صورت سازمان کار راحتی رادر پیش رو خواهد داشت مدیرانیکه بجهت سازمانها بکار گرفته میشوند بایداز مدرک کارشناسی برخوردار بوده باشند و در این زمینه تجربه کافی رانیز کسب کرده باشنداین مدیران بایدبصورت تمام وقت درون سازمان حضور داشته باشند و نواقصات و نارساییهای سازمان راحل کنند مهندسان بکار گرفته شده نیزباید حداقل دارای سه سال سابقه بوده باشند و ازظرفیتهای لازم بابت گواهینامه HSE نیزبرخوردار بوده باشند.

  شرایط صدور مدرک HSE و عامل دیگر دراین مورد حجم کاری سازمانها بودست که بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرداین کار بوسیله شرکتهای صادر کننده انجام میشوداز عوامل دیگر دراین راستا میزان اطلاعات و آگاهی پرسنل ازاین استاندارد یاد شدست و بهترست میزان اطلاعات دراین زمینه کافی بوده باشد درصورت کم بودن اطلاعات بابرگزاری کلاسهای توجیهی میتواند کارکنان راتوجبه کرد و باین صورت دردرون سازمان مشغول بکار ساخت.
 • شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی ایزو در ایران

  ISO

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی ایزو در ایران

  شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران و مراجع صادر کننده ایزو بایکدیگر ارتباط مستقیم دارند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا ودر اختصارCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB اعتبار دهی میشوند ودر نهایت دربالاترین راس نهاد بین المللی اعتبار دهندگان باعنوانIAF قرار دارد. اینگونه گواهینامه ها دارای اعتبار بین المللی و جهانی بوده ودر بالاترین سطح اعتبار خودقرار دارندو جهت صادرات جهانی بدلیل اینکه برمبنای قوانین جهانی و بین المللی تهیه و تدوین شده و قوانین تمامی کشورها رادر خوددارد. یکسری مراجع نیزهستند درون ایران و توسط ایرانیها ساخته شده اندکه بدانها غیرIAF گفته میشودو 500 الی 600 مرجع اینچنینی هستندکه گواهی ایزو صادر میکنند و برندهای بسیاری بوجود آورده اند و گاها یک مرجع چندین برند بوجود میاورد. ازلحاظ پیاده سازی و ممیزی درخصوص گواهینامهIAF سختگیرانه عمل میشود و درباره غیرIAF اما سختگیرانه برخورد نمیشود و سازمان میتواند براحتی ودر کوتاهترین زمان برسدبه گواهینامه ولیکن مشخصا دارای اعتبارIAF نیست و جهت صادرات نمیتوان ازآن استفاده کرد.

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی ایزو و انواع ایزو یکسان هستند. انواع عمومی ( ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه ) و کمی عمومی تر( گواهینامه های سری مشتری مداری شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ) و همچنین انواع تخصصی (تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، مدیریت انرژی استانداردایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، مدیریت آموزشاستاندارد ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامهISO/IEC 20000 سیستم مدیریت خدمات فنی آوری اطلاعات ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ،گواهی نامه ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 29001سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی انواع استانداردهای دیگر ).

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران درشهرهای گوناگون وجود دارند، مانند شرکتهایثبت و صدور گواهینامه ایزو درتهران ،اصفهان ،آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی ،گلستان،قزوین ،مرکزی ،گیلان، مازندران ،هرمزگان ،شیراز ،کهگیلویه و بویراحمد ،زابل ،اراک وارومیه و کشورهای دیگر.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • کواهینامه hse

  کواهینامه hse

  کواهینامه hse

  گواهینامه hse درجهان درک منحصر بفرداز شاخصهای مورد نیازبرای سالم زندگی کردن راپایه ریزی کردست بگونه ایکه تصویب کنندگان مجوز HSE رااز شرکتهای مراجعه کننده درخواست دارندکه سازمان خودرا بسوی توسعه پایدار سوق دهنداین گواهینامه دارای سه شاخص مهم میباشداین شاخص هابا عناوین ایمنی شغلی، فرایتدهای زیست محیطی و سلامتی و بهداشت بیان شدست و ارگان هاکه ادعا میکنند دارای گواهینامه hseهستند بایداین ملزومات رادر فرایندهای کاری خودداشته باشند ارگان هاکه قصد راه اندازی فعالیتی رادر سطح کشور دارندباید استانداردهای لازم درجهت بهبود کیفیت محصولات خودرا نیزدر نظر داشته باشند و متناسب بااین موارد بدنبال دریافت چند مورد استاندارد درداخل کشور اقدام کننداین شرکتها میتوانند دراین زمینه ازطریق شرکتهای مشاوره دهنده کمک بگیرند و سوالات متعدد خودرا ازاین مراکز تهیه کنند البته تمامی خدمات رسانی اینمراکز درسطح منطقه مورد نظر بصورت رایگان بودست و هیچ هزینه ای رااز مراجعه کنندگان خوداین ارگانها دریافت نمیکنند.

  کواهینامه hse و اولین قدم دراین زمینه مشخص کردن زمینه فعالیت شرکت متقاضیست وباید صورت گیرد مراکزیکه میخواهند دراین راستا قدم بردارند بایددر اولین مرحله زمینه فعالیت و حجم کاری شرکت خودرا بخوبی مشخص و شفاف سازی کنند چون هرفرایند کاری راداخل کشور روشهای خاص خودرابرای دریافت استاندارد دارا میباشند و نمیتوان ادعا کردکه روش دریافت استاندارد بابت همه متقاضیان درداخل کشور یکیست وشرکتهابرای اینکه این فرایند هارا شروع کنندباید شرکت خودرا نیز تاسیس کرده و ادرس دقیق انرا بکارفرمایان خودابلاغ کننداین سازمان هاباید سایت مربوطه شرکت خودرا نیزباید طراحی کرده باشند افرادیکه بابت سازمانهای مورد نظر پذیرش میشوند بایداز میزان تحصیلات خوبی نیزبرخوردار بوده باشند.

  کواهی hse و مدیران مورد نظرکه من باب فعالیت توی سازمان پذیرش میشوند بایداز مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه برخوردار بوده باشنداین افراد بایداز سابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشندکه اینموارد ازطریق اظهار نامه مالیاتی و سابقه بیمه رد شده مدیر بخوبی بررسی و ارزیابی میگردد. گواهینامه مورد نظر درسطح کشور دارای دوره های اموزشی نیز هست وبرای مراجعه کنندگان دریافت هزینه برگزار میشود شرکت گنندگان باحضور یافتن دراین کلاس مدرک استاندارد مورد نظررا دریافت میکنند ودر سازمانهای مورد نظر مشغول بکار میشوند و باین صورت وارد فرایندهای کاری استاندارد مورد نظر میشوند.

  کواهینامه hse و استانداردهای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) بااستفاده ازیک رویکرد مدیریت تجویز توصیف شدست. یک رویکرد جدید و بالقوه مؤثرتربرای توسعه استانداردهای HSE شرکت، روی آوردن بجهت یک استراتژی HSE برمبنای ریسک هست. رویکرد مبتنی بر ریسک اجازه میدهد تامنابع بسمت مکانهای جغرافیایی ، فعالیتها و خدماتی متمرکز شوندکه ریسک بالاتری بابت یک شرکت و مشتریانش دارد. برخی رویکردهای HSE براساس ریسک شامل تنظیم کنترلهای اساسی تعیین شده بابت کلیه فعالیتها و کارمندان درهمه سایتهای شرکت میباشد. درحالیکه برخی ازکنترل ها بدون تغییر اعمال میشوند ، اعمال بسیاری ازکنترلها متناسب خطر ارزیابی شده افزایش میابد. توسعه سطح کنترل بابت استانداردهای HSE شامل عواملی ازقبیل : موقعیت جغرافیایی فیزیک ، محیط عملیاتی، خطرات مرتبط بافعالیتها ، محصولات و خدمات داخلی درداخل شرکت انجام میشود. خطرات مرتبط فعالیتها ، محصولات و خدمات خارجی انجام میشود.
  استانداردهای HSE مبتنی برروی خطر بایدشامل موارد زیر باشد: بیانیه قصد .هدف استاندارد. دامنه برنامه .الزامات اجرای کنترلها. اظهارات واضح ازمسئولیت مدیریت موضوع. معیارهای نظارت برعملکردبرای عملکرد و انطباق.
  کواهی نامه hse و خطرات HSE دارای یک عنصر جغرافیایی مانند مسائل مربوطه رانندگی و سلامتی هستند میتوانندبا استفاده ازیک فرایند اساسی و مجموعه کنترلهای اساسی مدیریت شوندکه این امر درمورد سایتها ، عملیات و کارکنان شرکت بدون درنظر گرفتن موقعیت جغرافیایی یافعالیت عملیاتی انجام میشود اعمال میشود. مانند: رانندگی، کمربند ایمنی مورد نیاز، چراغهای جلو درهنگام کار ارتباطات بدون دست آموزش وسایل نقلیه مدیریت سفر فیزیک، واکسیناسیون آموزش بهداشت

  کنترلهای مبتنی برروی ریسک سپس براساس یک فرآیند ارزیابی ریسک جغرافیایی خاص تعریف میشوند. ابزارهاکه بجهت کمک ارزیابی میزان خطر خاص موقعیت مکانی خاص تهیه شده اند، مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO) و کارشناسان داخلی قابل دسترسی هستند.

 • گواهی نامه hse

  ISOHSE

  گواهی نامه hse

  گواهی نامه hse یکی ازانواع استانداردهای جهانیست و بسیاری ازشرکتهای متقاضی درپی بدست آوردن گواهینامه HSE میباشنداین سازمانهای بسیاری ازشرکتهای موجودبرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدات برگزار شده شرکت کنند بدنبال دریافت گواهینامه HSE اقدام ‌میکنند تابا بدست آوردن گواهینامه hse بتوانند طرح های ارائه شده رادریافت کرده وروی  آنها کار کنند. شرکتهای متقاضی گواهینامه جهانی بایددر ابتدا زمینه فعالیت خودرا شفاف سازی کنندتا مراحل بدست آوردن گواهینامه HSEبراحتی روشن شود مرحله بعدی دراین زمینه مشخص کردن آدرس دقیق شرکتست و بااحداث کردن و تاسیس کردن  شرکت امکان پذیر میباشد. گواهینامه Hse درزمینه فرایندهای زیست محیطی بهداشت فردی و ایمنی شغلی فعالیت میکنند و تمامی شرکتها و سازمانهاکه قصد بدست آوردن گواهینامه HSE رادارند بایستی بدین شاخصها توجه لازم راداشته باشندتا بتوانند براحتی فعالیت کنند

  گواهی نامه hse و مدیران ارشد درنظر گرفته شده جهت اشتغال دراین سازمانها مورد نظر میباشند بایددارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه بوده و ازسابقه کاری ۱۲ ساله نیزدر یکی ازشرکتهای دارای اعتبار جهانی سابقه لازم راداشته باشند دراین صورت همین افراد براحتی میتواننددر سازمانهای خواهان مشغول بکار شوند و مدیران بایددراین سازمان هابه صورت تمام وقت گذاشته و بفعالیت‌های خوددراین شرکت مشغول باشند و نبایددر سازمانهای  دیگرنیز مشغول بهکار بوده باشداین شرایط مربوط بمدیران ارشد تمامی سازمانهای خواهانست. مهندسان مورد نظر نیزباید حداقل دارای مدرک کارشناسی با۳ سال سابقه کار دریک شرکت معتبر بوده باشند دراین صورت نیزاین افراد میتوانند بعنوان مهندس درسازمانهای خواهان بکار گرفته شوند.

  گواهی نامه hse و عوامل دیگرکه دراین زمینه لازم و ضروری میباشد طراحی کردن چارت سازمانی موسسات مربوطه ست وبه کمک اینصورت میتوان تمام فعالیتهارا بررسی کرد تاهمه کارکنان ازوظایف شغلی خودبه بهترین شکل ممکن همه آن‌هارا انجام دهندتا موسسه ازبازدهی مناسبی درکمترین زمان ممکن برخوردار بوده باشد. عامل دیگرکه دراین زمینه میباشد داشتن بیمه تمامی پرسنل و کارکنان موسسه میباشدکه اینمورد بخوبی مورد بررسی و ارزیابی شرکتهای صادرکننده گواهینامه قرار میگیرد. یکی دیگراز عوامل ضروری بابت تمامی سازمانهای متقاضی گواهینامه شده ارائه اظهارنامه مالیاتی سالهای قبل بودست و توسط دستگاههای صادرکننده اینمورد نیزبه خوبی بررسی و مورد بازنگری و اعتبارسنجی قرار میگیرد. درصورت بروز هرگونه مشکل بایدمدیران درکمترین زمان مشکلات نارساییها رابرطرف کرده و نتایج خودرادر اسرع وقت بمدیران و کارفرمایان خودابلاغ کنند. شرکتهای مشاوره دهنده نیزدر سطح کشور وجود دارندکه بسازمانهای متقاضی مشاوره هاو راهنماییهای لازم رابه صورت رایگان ارائه میدهند تااین سازمانها درکمترین زمان ممکن بتوانند خودرابرای دریافت کردن برنامه مورد نظر آماده کنند.

  گواهی نامه hse و همانطورکه گفته شد گواهینامه یاد شده ازسه اصل مهم و اساسی تشکیل شده است شامل ایمنی کار منابع زیست محیطی موجود و سلامتیست واین سه شاخص بایدبخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و سازمانهای خدمات رسانی یامشاوره دهنده ویا پیمانکاری  براساس همین سه شاخص درسطح کشور بایدفعالیت کنند. عامل دیگرکه دراین فرآیندها مهم و اساسی بوده و میزان رضایت مندی مشتریان درسالهای گذشته طرحهای ارائه داده شده بسازمان های متقاضی درسطح کشور بوده و بااستفاده ازمطالب و اطلاعات موجوددر مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار میگیرد. دراین زمینه میزان حقوق دریافتی کارکنان سازمانهای متقاضی گواهینامه مورد نظر بودست وبه خوبی بااستفاده ازاین اظهارنامه مالیاتی بررسی و ارزیابی میشود.
  گواهی نامه hse و عامل دیگردر هنگام اخذ گواهینامه یادشده حجم کاری نهادهای خواهان اینمورد نیزباید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیردتا نارساییها و مشکلات موجود دراین فرایند هانیز بحداقل ممکن خودبرسند. ازشرایط دیگربرای بدست آوردن گواهینامه HSE میتوان بهزینه های نهادهای صادرکننده مورد نظر  اشاره کردکه هرنهادی هزینه های خاص خودرا بدنبال دارد.
 • گواهینامه HSE

  hse

  گواهینامهHSE

  گواهینامهHSE مخفف عبارتHealth Safety Environmental Management System بمعنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست ازدیگر گواهینامه های بین المللی میباشدکه الزامات دو استانداردISO14001 وISO45001 (ورژن جدیدOHSAS18001 ) رادرخود دارد و الزامات دو استاندارد 14001 و 45001 رابیان میکند بهمین دلیل سازمانهای متقاضی درخواست گواهینامهHSE میتوانند باطراحی و پیاده سازی دوسیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ایISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 الزامات مورد نیاز گواهینامهHSE رادر فرآیندهایشان بکار ببرند زیراکه الزامات مورد نیاز استانداردHSE دردو استاندارد 45001 و 14001 تعریف شده است البته گواهینامهHSE یکسری الزامات دیگری رانیز درخود داردکه دراین دو استانداردISO 14001 وISO45001 مطرح نشده است اما عمده الزامات و الزامات اساسی استانداردHSE  دراین دواستاندارد تعریف شده است سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهHSE میتوانند بطور مستقل یابا دریافت دو استانداردISO14001 وISO45001 گواهینامهHSE رادریافت کنند. جهت دریافت گواهینامهHSE همچنین بهترست بطور همزمان همراه بااخذ استانداردHSE ، استانداردISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی و اخذ گردد. پس طبق مطالب بیان شده همزمان یاقبل ازاخذ استانداردHSE بهترست استانداردهایISO14001 وISO45001 وهمچنین استانداردISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. اغلب سازمانها بجهت شرکت درمناقصات نیاز پیدا میکنندبه دریافت گواهینامهHSE و ازآنها خواسته میشودکه گواهینامهHSE رادریافت کنند. سازمانهای متقاضی نیز اغلب زمان مناقصه بفکر دریافت گواهینامهHSE میوفتند. البته بایستی گفتHSE استاندارد نیست ودر اصطلاح استاندارد نامیده میشود.ازمزایای طراحی و پیاده سازی و مستندسازی گواهینامهHSE میتوان بدین موارد اشاره کرد: دریافت گواهینامهHSE جهت شرکت درمناقصات ، جلب نظر و جلب اطمینان نهادها و سازمانها و کارفرماها ، افزایش انگیزه درکارکنان بدلیل توجه بموارد ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان ، رعایت الزامات زیست محیطی و کوشش بجهت داشتن محیط زیست سالم و حفظ محیط زیست درتمامی جوانب، کاهش حوادث درحین کار و جلوگیری ازخسارات جانی ، کاهش هزینه های ناشی ازحوادث کاری وهمچنین تخریب محیط زیست.

  گواهینامهHSE درمیان مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو دراصطلاحباعنوان یک گواهینامه اصطلاحاً نان اکریدیت ( Non Accredit )مطرح میشود. مراجع ثبت وصدور گواهینامه مانند گواهینامه ایزوCB ها میباشندکه خوداینcb ها تحت نظارت مراجعی بااصطلاحAB اعتباردهی میشوندکه خوداینAB ها تحت نظارت مراجعی بانامIAF اعتباردهی میشوند. جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامه های صادره دارای اعتبارIAF باشند. درایران حدود 400 الی 500 مرجع صادرکننده گواهینامهHSE میباشدکه سازمانهای متقاضی بایستی باتحقیق وتفحص کامل مرجع موردنظرشان راانتخاب کنند. بایستی دقت کنندکه مراجعی راانتخاب کنندکه گواهینامه های صادره ازطرف آنها دارای اعتبار باشد. بسیار پیش آمده سازمانهای متقاضی بدلیل عدم آگاهی دردام افرادی گرفتاری میشوندکه آنهارا معرفی میکنندبه مراجع و مراکز فاقد اعتبارکه گواهینامه صادره ازجانب آنها فاقد اعتبار میباشد بهمین دلیل بایستی سازمانهای متقاضی باعلم وآگاهی کامل بجهت ثبت و صدور گواهینامهhse اقدام کنند.

  گواهینامهHSE هم بجهت سازمانها وهم بجهت افراد کاربرد دارد. امروزه بدلیل الزامات اداره کار بجهت سازمانهای پیمانکاری ، اینگونه سازمانها بدنبال افرادی هستندکه دارای گواهینامهHSE باشند اینگونه سازمانها بایستی بدنبال افرادی باشندکه یادانش آموخته دانشگاه باشند ویا دارای مدرکHSE مراجع معتبرکه مدرک صادره آنها دارای اعتبار وزارت کار باشد وزیرنظر وزارت کار فعالیت میکنند ومدارک صادره آنها ازطریق وزارت کار صادر شده باشد. افراد نیز بجهت موقعیت کاری بهتر وهمچنین دارا شدن مدرکHSE و فعالیت بعنوان افسرHSE بادو طریق میتوانند گواهینامهHSE رااخذ کنندیا ازطریق دانشگاهها مدرکHSE رادریافت کنند ویا ازطریق آموزشگاههای برگزارکننده دوره هایHSE زیر نظر وزارت کار. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهHSE همچنین میتوانند جهت استخدام افسرHSE ازطریق مراکز مشاوره و همچنین ثبت و صدور گواهینامهHSE استفاده کنند ویک فردرا بعنوان افسرHSE استخدام کنند تادر امر پیاده سازی مدلHSE بدانها کمک کند.

  گواهینامهHSE طی سه مرحله صادر میشود. درابتدا بایستی مرجع صادر کننده ثبت و صدور گواهینامهHSE مشخص شودکه دربالا بطور اختصار درباره مراجع صادر کننده صحبت شد. مرحله دوم مرحله پیاده سازی میباشدکه البته برخی سازمانها تنها بدنبال اخذ گواهینامهHSE هستند وبه امر پیاده سازی پایبند نیستند واما عده ای سازمانهاکه بدنبال مثمرثمر بودن گواهینامه دریافتیHSE خود هستند باصرف وقت و هزینه گامهای موثری خواهند برداشت. درراستای پیاده سازی گواهینامهHSE بحث مشاوره پیش میایدکه سازمانهای متقاضی درراستای پیاده سازی و مستندسازی وهمچنین آموزش مدیران و افراد مرتبط نیاز دارندکه یک مشاوره دارای مدرکHSE استخدام کنند. پس مرحله سوم مرحله مشاوره میباشدکه سازمانهای متقاضی درخواست گواهینامهHSE بایستی بجهت پیاده سازی و مستندسازی فردی رابا مدرکHSE استخدام کنندتا بتوانند اقدامات لازم را بجهت پیاده سازی و اخذ گواهینامهHSE انجام دهند بهمین دلیل بایستی فرد آگاه در زمینهHSE درسازمان داشته باشند تا مرحله بمرحله تمام اقدامات راانجام دهد. امروزه اغلب سازمانها در سازمانشان بخشی باعنوانHSE دارندکه مسئولیت این بخش برعهده افرادی میباشدکه درزمینهHSE اطلاع کافی دارند

 • گواهینامه HSE

 • گواهینامه HSE ، ISO ، انواع گواهینامه ایزو ، گواهینامهCE و گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار ، گرید پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک

  ISO  

  گواهینامه HSE ، ISO ، انواع گواهینامه ایزو ، گواهینامهCE و گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار ، گرید پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک

  گواهینامهISO ازسری استانداردهای مورد نیاز جهت محصولات و خدمات وهمچنین صادرات میباشد. گواهی ایزو ازالزامات موردنیاز جهت مناقصات بوده وجهت سازمانها باهر گونه فعالیت کاربردی میباشد. استانداردISO نشانه مرغوبیت کالا ومحصولات تولیدی وکیفیت کالا وخدمات میباشد. گواهی نامهISO دردو نوع تخصصی و عمومی بوده وباتوجه بدینکه شرکت متقاضی درچه زمینه ای فعالیت دارد گواهی نامه ایزو مورد نیازش متغیر بوده وتعیین میگردد. استاندارد ایزو عمومی مورداستفاده تمام سازمانها باهرگونه فعالیتی میباشد. عمومی ترین استاندارد موردنیاز ومورد استفاده تمامی سازمانهاکه الزامات موردنیاز تمامی استانداردها درونش تعریف شده باعنوان سیستم مدیریت کیفیتISO9001 میباشدکه بعنوان مادر وپیش نیاز تمامی سیستمهای مدیریتی تعریف میگردد.ISO14001 وهمچنینISO45001 ودرنهایتHSE وهمچنینIMS . گواهی نامه ایزو ازطریق مراجعی باعنوان اختصاریCB ثبت وصدور میگرددکه مراجعCB زیرنظر مرجعی باعنوانAB مدیریت میشوند وفعالیت میکنند ودرنهایت بالاترین وراس کار جهت ثبت وصدور گواهینامه ایزو ، انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF میباشدکه وظیفه اعتباردهیAB رابر عهده دارد. بااین تفاسیر گواهینامه صادره زیر نظرIAF ودارای اعتبارIAF ازنظر اعتبار دارای سطح بالاترین اعتبار بوده وجهت صادرات حتما بایستی گواهینامه ایزو دارای اعتبارIAF باشد.

  گواهینامهHSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ومحیط زیست برگرفته ازدو استانداردISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنینISO45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی میباشد البته متقاضیان گواهی نامهHSE درکنار دو استاندارد ایزو14001 وهمچنین ایزو45001 ، استاندارد ایزو 9001 رانیز بهترست وتوصیه میگرددکه طراحی ونیز پیاده سازی نمایند. شایان ذکرست سازمان باطراحی وهمچنین پیاده سازی سه سیستم فوق یعنی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001 وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلیISO45001 ، اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچهIMS را درون سازمانش پیاده سازی کرده است.

  گواهینامهCE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپا ونشانه ایمن بودن کالای مصرفی میباشد. گواهینامهCE ازطریقNOTIFIED BODY یعنیN.B صادرمیگرددو زیرنظر NANDOO . گواهیCE درسه نوع اورجینال ، خوداظهاری وهمچنین انطباقی ( این نوع گواهینامهCE ساخته وپرداخته خودما ایرانیها میباشد.) صادر میگرددکه گواهیCE اورجینال ویا اصلی معتبرترین نوع گواهینامهCE والزام جهت صادرات میباشد.

  گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازجمله گواهی نامه های مورد نیاز مناقصات جهت شرکتهای پیمانکاری میباشد.

  گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید و رتبه پیمانکاری ازدیگر گواهینامه های موردنیاز جهت شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت درون مناقصات میباشد. گواهی صلاحیت پیمانکاری وهمچنین گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد استفاده شرکتهای درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. گواهینامه های تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و صلاحیت پیمانکاری هردو توسط وزارت کار ورفاه اجتماعی مدیریت وثبت وصدور میگردد.

  گرید ویا رتیه انفورماتیک ازدیگر گواهینامه های معتبر میباشدکه جهت شرکتهای انفورماتیکی وفعال درحوزهIT وITC وهمچنین کامپیوتر کاربرد دارد. گریدانفورماتیک توسط سازمان برنامه و بودجه صادر میگردد اما قبلا شورایعالی انفورماتیک وظیفه ثبت وصدور گرید ویا رتبه انفورماتیک رابر عهده داشت.

  گواهینامه صلاحیت اداره کار ودرواقع همان مجوز اداره کار ازدیگر گواهینامه های معتبر میباشدکه جهت شرکتهای خدماتی دررشته های امور آشپزخانه ورستوران ، تعمیر ونگهداری تجهیزات ووسایل اداری ، نگهبانی فضای سبز ،خدمات عمومی، چاپ وتکثیر وهمچنین تاسیسات کاربرد داشته وصادر میگرددکه گواهینامه صلاحیت اداره کار زیرنظر وزارت کار ورفاه اجتماعی صادر میشود.

  سرکار خانم مهندس محمدیان باسابقه درخشان جهت مشاوره درباره هریک از گواهینامهHSE ،ISO ، انواع گواهینامه ایزو ، گواهینامهCE و گواهیIMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار ، گرید پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک ، آماده هرگونه اطلاع رسانی وهمچنین مشاوره بشما متقاضیان محترم میباشد.

 • گواهینامه HSE ارزان

  گواهینامهHSE ارزان

  گواهینامهHSE ارزان و گواهینامه HSE فوری خواهان بسیاری درزمینه شرکت درون مناقصات دارد و اخذ فوری و ارزان HSE نیاز غالب شرکتهاست ودر این مقاله مورد بررسی قرار داده و میخواهیم اطلاعات مفید، مثمر ثمری و کارامدی رامهیا کنیم برای سازمانها، شرکتها، و همه کساتیکه درصدد دریافت گواهینامهHSE ارزان میباشند تابا داشتن آگاهی کامل بتوانند قدم دراین راه گذاشته وبرای کسب و کار ود اعتبار بیشتری بدست آورند. شایدبرای شماهم پیش آمده باشدبرای قراداد یک مناقصه، یکی ازشروط سازمان مقابل داشتن گواهینامهHSE باشد.

  HSE( اچ اس ای) ازسه کلمهHEALTH،SAFETY،ENVIRONMENT تشکیل شدست وبه زبان فارسی یعنی بهداشت، ایمنی، محیط زیست. بطور کلیHSE بجهت رسیدن بیک نگاه واحد و منطقی و فراگیر درزمینه ایمنی و بهداشت و محیط زیست بوجود آمد تابتوان براحتی آنرا مدیریت کرد. همچنین بتوان براساسش محیطی امن بابت کارکنان یک مجموعه تدارک دیدکه هم ازمقدار و میزان حوادث کم کرد و همچنین انگیزه بیشتربرای کارکنان باشد. زمانیکه یک مجموعه ازنوع گواهیHSE استفاده میکندنه تنها سلامتی افراد فعال درآن بنوعی تضمین میشود بلکه باکاهش خطاها و ضایعات، و نیز پایین آوردن مقدار آلودگیهای زیست محیطی ، میزان بهره وری مجموعه بالاتر میرود.این روند باعث میشودتا مشتریان نیزدید بهتربه مجموعه داشته باشند.

   

   

  HSE F

  گواهینامه HSE ارزان و فوری و قابل استعلام ازطریق مراجع معتبر

   

   

  اهمیتHSE آنجا بیشتر مشخص میشودکه میبینیم دردانشگاهها و دررشته های مختلف و تحت عناوین مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط مورد ارزیابی و تدریس قرار گرفته و دراین راستا دانشجو تربیت میکنند. البته قابل ذکرست بدلیل بازار مناسبش درمعرض سوء استفاده قرار میگیرد و دورههای بی اعتباری بیرون دانشگاه و با دریافت هزینه هایش دائر میشود. بطور کلHSE ازافراد دربرابر خطرات و ریسکهای محیط کار حفاظت میکند واین بابت کارکنان و کارفرمایان، هردو مفیدست. یک گروه ازکسانیکه گواهینامهHSE برایشان ضروریست، پیمانکاران هستند. دردنیای امروز پیمانکارانی که گواهیHSE ( اچ اس ای ) راندارند، بزودی ازبازار رقابتها حذف میشوند.

  دربرخی موارد نیز دیده میشودکه پیمانکاران برای شرکت توی مناقصه ای ، ازآنجاکه گواهیHSE ازآنها مطالبه میشود، درپی دریافتHSE هستند اما بیم آنرا دارندکه هزینه هایی متقبل شده واین مدرک رابگیرند ولی درون مناقصه برنده نشوند. بهمین دلیل بدنبال گواهینامهHSE ارزان میگردند. یک گروه ازکسانیکه بدنبال گواهینامه HSEارزان میباشند نیزشرکتهایی هستندکه نو پا بوده و میخواهند درهمین ابتدای کار، اعتبار بیشتربه کارخود بدهند. گروه دیگر، افرادی هستندکه فقط بابت تبلیغات در داخل کشورHSE رادریافت میکنند.
   
   
  HSE
   

  مراجع صادر کننده اخذ گواهینامه ایزو فوری و ارزان

   
   
  دستیابی بابت گواهی هاکه تحت نظارت انجمن جهانیIAF ( عضو فعال ایزو ) میباشند واز اعتبار بالایی برخوردارندبه سادگی امکان پذیر نبوده و شامل هزینه های نسبتاً سنگینیست. همچنین زمانبر بوده و شامل مراحلیست و طی آن میبایست تمامی ملزومات استانداردHSE بمرحله اجرا در بیاید. درابتدا متقاضیان بعداز انتخاب مرکز ارائه دهنده گواهینامهHSE بایددرخواست خودرا تحویل داده و بعداز جلسه مشاوره، شروع طراحی سیستم کرده و بعدازآن استانداردهایHSE را پیاده سازی کنند. آموزش کارکنان نیزدر رابطه ایمنی و بهداشت و محیط زیست یکی دیگراز الزامات اخذHSE میباشد. سپس ارزیابیش آغاز میگردد ودر مرحله پایانی بعدازآنکه مرجع مربوطه رامطلع ساختند، افسرHSE بجهت ممیزی به مجموعه آمده وبه بررسی سطح ایمنی و بهداشت محیط کار میپردازد. ارزیابی خطرات و ریسکهای محل کار نیزجزء وظایف افسرHSE میباشد. درآخراگر اجرای استانداردهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست، کمبودی نداشته باشد، گواهیHSE صادر میشود. درغیر اینصورت متقاضی میبایست مشکلات رابرطرف نموده و بعداز ارزیابیهای مجددHSE بدانها ارائه میشود.
  اما میتوان گواهینامهHSE ارزان تهیه کرداین نوعHSE دیگر شامل تمامی هزینه های مشاوره و طراحی و اجرای استانداردهایHSE نمیباشد. هرچند دارای اعتبار انجمنIAF نیست اما رای کار فعلی شما بسیار مناسب و کارآمد بوده و باعث میشود تاهیچ مناقصه ای رااز دست ندهید. لازم بذکرست درصورتیکه برای صادرات کالا ویا خدمات خودبهHSE تحتIAF احتیاج داشته باشید درقبال پرداخت مبلغی، میتوان گواهینامهHSE ارزان رابهIAF تبدیل کرد.
 • گواهینامه HSE فوری

  گواهینامهHSE فوری

  دریافت گواهینامهHSE فوری لزومش جهت شرکتهای پیمانکاری همچنین مشتریان جهت شرکت کردن مناقصه لازم میباشد. شرکتهای پیمانکاری جهت حفظ ایمنی کارگران ملزم جهت دریافت گواهینامهHSE فوری میباشند. گواهینامهHSE فوری اهمیت زیادی داشته حفظ بهداشت، ایمنی، محیط زیست مطالب مهمی میباشدکه مطرح شده. اکثریت مردم اهمیت موضوعHSE درک کرده میدانند جهت حفظ جان کارگران چقدر اهمیت دارد.

  گواهینامهHSE فوری بهمراه یک پکیج مستندات برای مشتریان ارسال شده میتوانند این پکیج مستندات حاوی مطالب مفید، ارزنده ایی استفاده نمایند. مطالب این پکیج مستندات رهبری،یکپارچگی سرمایه، پایش، سوابق، بازنگری، گزارش رویدادها، ممیزی، مدیریت یکپارچه تعاریف شده.

  گواهینامهHSE فوری بدلیل هزینه متعادل همچنین بدلیل صادر شدن یکروز متقاضیان زیادی درخواست صدور دارند. صدور گواهینامهHSE فوری نیزا اکثر شرکتهای متقاضی میباشد. همچنین میتوانند جهت مناقصه گواهینامهHSE فوری ارائه دهند. کارفرمایان جهت همکاری شرکتهای نفتی، گازی باید گواهینامهHSE دراختیار داشته باشند.

   

  گواهینامه HSE فوری

   

  گواهینامه HSE فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   
   
  گواهینامهHSE فوری جهت حفاظت محیط زیست، ایمنی مطرح شده. متقاضیان میدانند چرا باید گواهینامهHSE فوری دریافت کنند. اصول گواهینامهHSE فوری مشخص بوده تمام متقاضیان میدانند بدنبال چه مدرکی هستند. نکته مهم: گواهینامهHSE فوری باگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی متفاوت بوده، گواهینامهHSE فوری معقوله دیگر بیان شده، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مخصوص اداره کار میباشد. جهت دریافت گواهینامهHSE فوری میتوان کپسول آتش نشانی جهت محل کار دریافت نمود،HSE بیان میکند محل کار باید ایمن بوده همچنین یک کپسول آتش نشانی خریداری شده درسازمان نگهداری شود.
  ملزم بودن جهت حفظ محیط زیست امر بسیار مهمی بوده اگر محیط زیست آسیب ببیند خسارت جبران ناپذیری دربرخواهد داشت. اصلاح این خسارت محیط زیست هزینه گران همچنین مدت زمان زیادی باید وقت گذاشته شود همین امر باعث شده گواهینامهHSE فوری ایجاد شده، مطالب بیان شده جهت عوامل پیش بینی شده خطرات بکار گرفته شود. فعالیت کنندگان حرفهHSE میدانند اهمیت اصول پیشگیری خطرات چقدر مهم بوده باید هرسازمان جهت پیشگیری موارد خطر یک مسئولHSE استخدام کرده تامواقع مورد نیاز این مسئول دستورات لازم اتخاذ نماید. حتی اگر سازمان مسئولHSE ندارد یک کارمند مشغول فعالیت جهت مطالبHSE جهت آموزش آماده کرده مواقع لازم بتواند کارایی داشته باشد. فعالیت تولید استخراج، توزیع نفت، گاز تابع قوانین نظم، مقررات گسترده جهت ارتباط مسائل بهداشت حرفه ایی ایمنی محیط زیست میباشند. اکثر واحدهای عملیاتی بمنظور تحقق الزامات قانونی، عملیاتی دارای استراتژی هایی جهت ایمنی، بهداشت شغلی هستند این میان سیستم مدیریت ایمنی بخشی اساسی چنین استراتژی هایی میباشد. برخی موارد اعمال برنامه های حفاظتی زمینه بهداشت ایمنی محیط زیست یک هماهنگی برخوردار نیست عنوان مثال وسایل مورد نیاز جهت حفاظت کارکنان درشرایط اضطراری مثلا آتش سوزی میتواند تاثیرات زیست محیطی زیان آوری دربرداشته باشد. همچنین محیط زیست نتایج معکوس برجا میگذارد.
  بااین وجود ملاحظه توام مسائل بهداشت ایمنی محیط زیست چارچوبی ارائه میدهد. براساس آن مدیریت قادربه تصمیم گیری موثر جهت برقراری تعادل فنی اقتصادی خواهد بود. درهرحال استانداردهای مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست همگرایی همچنین حرکت جهت اصول سیستم مدیریت کیفیت میباشد. شرکتهای معتبر نفتی فعالیتهای سه بخش بهداشت ایمنی، محیط زیست بطور همزمان تحت یک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیستHSE-MS دنبال میکنند. سازمان باید روشهایی جهت شناسایی نظام مند خطرات، اثرات ناشی فعالیتها موارد مورد استفاده ایجاد نماید. دامنه این شناسایی باید کلیه فعالیتها، مواد مورد استفاده ایجاد نماید. دامنه این شناسایی باید کلیه فعالیتها ازایتدا تامرحله رها سازی دفع پوشش دهد.
   
   
   

  گواهینامه HSE فوری

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه HSE فوری و ارزان

   

   

  شناسایی باید تمام موارد مدنظر قرار گیرد: طراحی، ساخت ، راه اندازی مانند فعالیتهای مربوط کسب سرمایه، توسعه، بهبود یااصلاح فعالیتها. شرایط عملیاتی معمولی، غیر معمولی شامل توقف اضطرارای، تعمیر نگهداری، راه اندازی مجدد. رویداد شرایط بالقوه اظطراری ناشی، آلودگی مواد اولیه محصولات. عیوب ساختاری . شرایط اقلیمی جغرافیایی دیگر سوانح طبیعی. خرابکاری ها، ضعف سیستم های امنیتی . فاکتورهای انسانی عامل بروز وقفه، استقرار نظام مدیریت بهداشت ایمنی، محیط زیست. برچیدن، پایان یافتن انهدام سرویس خارج کردن دفع خطرات، اثرات ناشی فعالیتهای گذشته. کارکنان همه سطوح سازمانی باید درشناسایی خطرات، اثرات نامطلوب آنها مشارکت داشته باشند.

  روشهایی جهت ارزیابی ریسک خطرات توجه معیارهای تعیین شده ایجاد شوند. این روشها باید احتمال وقوع حادثه شدت پیامد برای انسان، محیط زیست، سرمایه مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت انتخاب هرروش ارزیابی میتواند نتایجی بایک دامنه عدم قطعیت بهمراه داشته باشد، بنابراین روش های ارزیابی ریسک میبایست تجربیات شخصی کارکنان باتجربه قانونگذار جامعه استفاده شود. ارزیابی ریسک باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:

  اثرات ریسکهای ناشی عوامل انسانی، سخت افزاری
  بهره گیری اطلاعات داده های کارکنان بطور مستقیم بامناطق ریسک پذیری درگیرند.
  هدایت توسط کارکنان واجد شرایط باصلاحیت
  بروز شدن فواصل زمانی مشخص
  ارزیابی ریسک های بهداشت ایمنی، اثرات آنها باید حداقل موارد زیر تحت پوشش قرار دهد.
  آتش سوزی، انفجار
  ضربه ها، تصادفات
  غرق شدن، خفگی، برق گرفتگی
  تماس مزمن حاد باعوامل زیان آور بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، عوامل مهندسی انسانی.
  ارزیابی اثرات حاد مزمن زیست محیطی باید حداقل موارد زیر تحت پوشش قرار دهد:
  انتشار کنترل شده یانشده مواد انرژی بزمین، آب، جو
  تولید دفع پسماند جامد، سایر پسماندها
  استفاده زمین، آب، سوختها، انرژی دیگر منابع طبیعی
  سروصدا، بو، گردو غبار، ارتعاش
  تاثیر روی آثار باستانی، فرهنگی، هنری، طبیعت، پارکها، مناطق حفاظت شده
  تاثیر یک بخش معین محیط زیست شامل اکوسیستمها.
 • گواهینامه HSE گواهی نامه HSE - MS

  hse

  گواهینامهHSE گواهی نامهHSE - MS

  گواهینامهHSE گواهی نامهHSE – MS مخفف (Health safety environment ) بمعنای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی متشکل ازدو گواهی نامهISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وOHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) میباشد. سازمانهای دارای دو گواهی نامهiso 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی ) وohsas 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) باطراحی و پیاده سازی دو سیستم ایزو 14001 و اهساس 18001 الزامات استانداردhse رابرآورده کرده اند و میتوانند گواهینامهHSE رادریافت کنند. درحقیقت استانداردHSE یک مدل میباشد باعنوانHSE – MS وهمانطورکه ازنامش پیداست الزامات دو استاندارد 14001 و 18001 رابیان میکند. چنانچه سازمانی متقاضی دریافت گواهینامهHSE باشد بهترست دواستانداردISO 14001 وOHSAS 18001 رانیز دریافت کند. همچنین سازمان متقاضی دریافت گواهی نامهHSE بهترست قبل یا همزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001 وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001 سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی کند. البته باطراحی و پیاده سازی سه استاندارد 9001 و 14001 و 18001 اصطلاحا میگویند سازمان سیستم مدیریت یکپارچهIMS رادر مجموعه طراحی و پیاده سازی کرده است. سازمان دارای گواهی نامهHSE باطراحی و پیاده سازی استانداردHSE یا همان مدلHSE – MS نشان میدهد و ثابت میکند کلیه الزامات مربوط ایمنی و بهداشتی کارکنانش وهمچنین الزامات مربوط محیط زیست رادارد رعایت میکند. بیشترین استفاده استانداردHSE جهت مناقصات میباشد.

  گواهینامهHSE گواهی نامهHSE – MS هم مورد استفاده سازمان میباشدهم افراد میتوانند گواهینامهhse رادریافت کننداما افرادیکه میخواهند بعنوان افسر ایمنی درسازمانی فعالیت کنند اگر مدرک مرتبط یا دانشگاهی ندارند میتوانند و بهترست گواهینامهhse رابا گذراندن دوره هایی ازطریق سازمانهای خصوصی و زیرنظر وزارت کار دریافت کنند.

  گواهینامهHSE گواهی نامهHSE – MS ازاقدامات جهت اخذش بدین موارد اشاره میکنیم: گرفتن اطلاعات متقاضی، دریافت مجوز جهت شروع کار، حصاربندی محوطه موردنظر، تخریب موارد سفارش شده بعداز جمع آوری نخاله های زائد وانتقال جهت اماکن دستورداده شده، حمل کفپوشها و بلوکها و جداول، سنگها و آب و تانکر آب و سایر مواد و ابزار و مصالح موردنیازبه محل اجرا، انجام مهر محاسباتی طبق نقشه های ابلاغی، اجرای بار، جمع آوری نخاله ها ومصالح باقیمانده و اقدامات دیگر.

  فعالیتهای ویژه کاری نیازمند درنظر گرفتن ملاحظاتHSE :

  حمل و نقل شامل حمل تجهیزات و وسایل کاری و همچنین حمل ماسه، سیمان، سنگ، کفپوشها، بلوکها وسایربه محل کار

  امور مرتبط بانخریب شامل ریسکهای برق، پرتاب و ریسکهای دیگر

  ساختن ملات ویا بتن بابتن بر

  سنگ کاری، سیمان کاری، جدول کاری و مابقی امور بنایی

  شرح وظایف ساده: تخریب محوطه، خاکبرداری و نخاله برداری، حمل و بارگیری نخاله ها، خاک ریزی، تسطیح، ملات ریزی، سنگ کاری، جدول کاری، سیمان کاری، آسفالت کاری

  گواهینامهHSE گواهی نامهHSE – MS ؛ ارزیابی ومدیریت ریسک ازمفاهیم اساسی و اصلی درمقوله تدوین مدلHSE- MS میباشد. درمقوله ارزیابی و مدیریت ریسک شناسایی مخاطرات و پیامدها مطرح میشودکه درآن چه میشود و اگرها شناسایی میشود ( روشWHAT-IF ) . درمقوله ارزیابی ریسک روشهای ارزیابی ریسک مطرح میشود یک روش روشFMEA میباشدکه شدت وقوع و احتمال وقوع رابعنوان دو ابزار ارزیابی ریسک میسنجد. مطالب بیان شده تنها قسمت کوچکی از توضیحات سرفصلهایHSE ومدلHSE – MS میباشد. درادامه بطورخلاصه و اجمالی سرفصلهایHSE رابیان میکنیم.

  رهبری وتعهد 1

  خط مشی و اهداف استراتژیک 2

  سازمان، منابع و مستندسازی 3

  مسئولیتها و ساختار سازمانی 3.1

  نماینده مدیریت 3.2

  منابع 3.3

  شایستگی و صلاحیت 3.4

  عمومی 3.4.1

  آموزش 3.4.2

  پیمانکاران 3.5

  ارتباطات 3.6

  مستند سازی و کنترل 3.7

  مستند سازی نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست 3.7.1

  کنترل اسناد 3.7.2

  ارزیابی و مدیریت ریسک 4

  تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان 4.1

  ارزیابی اثرات عوامل آسیب رسان برانسان، سرمایه و محیط زیست 4.2

  ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان 4.3

  اهداف و معیار اجرا 4.4

  اقدامات کاهش ریسک 4.5

  طرحریزی 5

  کلیات 5.1

  یکپارچگی سرمایه 5.2

  رویه ها و دستورالعملهای کاری 5.3

  توسعه رویه ها 5.3.1

  صدور دستورالعملهای کاری 5.3.2

  مدیریت تغییر 5.4

  طرحریزی وضعیت اضطراری 5.5

  اجرا و بازبینی 6

  فعالیتها و وظایف 6.1

  بازبینی 6.2

  ثبت سوابق 6.3

  عدم انطباق و اقدامات اصلاحی 6.4

  گزارش وقایع 6.5

  پیگیری وقایع 6.6

  ممیزی و بررسی مجدد 7

  ممیزی 7.1

   


 • گواهینامه ISO22000 گواهی نامه ISO 22000

  ISO22000

  گواهینامهISO22000 گواهی نامهISO 22000

  گواهی نامهISO 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشدکه درصنایع غذایی کاربرد دارد و تمامی شرکتهای فعال درحوزه مواد غذایی و زنجیره مواد غذایی میتوانند استاندارد ایزو22000 راتدوین و طراحی و پیاده سازی نمایند. سازمانهای فعال درحوزه مواد غذایی باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی درصنایع مواد غذایی درواقع نشان میدهدکه درتولیدات و خدمات و فرآیندهایش ایمنی مواد غذایی رادر دستور کار خود قرار میدهدو مواجهه باانواع خطرات ایمنی رادر راس کارخود قرار میدهد. الزامات تعریف شده درون استانداردISO22000 ایمنی و سلامت مواد غذایی را ضمانت کرده و مشتریان راجهت استفاده ازانواع تولیدات و محصولاتشان مطمئن کرده و مشتریان باخیال راحت ازاین مواد غذایی استفاده میکنند..

  گواهینامهISO22000 الزامات فوق راجهت توانایی و کارآمد بودن سازمان مشخص میکند: طراحی و پیاده سازی وبه روز کردن نمونه ای ازیک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باهدف تامین ایمنی مواد غذایی بجهت استفاده مشتریان و مصرف کنندگان. پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اثبات کننده تطابق عملکرد سازمان براساس الزامات قانونی و مقررات ایمنی میباشد. شناسایی و بررسی نیازهای مشتری وهمچنین انطباق الزامات طبق نیاز مشتری با توجه بدینکه الزامات فوق مرتبط باایمنی مواد غذایی بوده وباعث افزایش رضایت مشتری میگردد. ایجاد یک ارتباط اثربخش درباره موارد و موضوعات ایمنی مواد غذایی باافراد تامین کننده، مشتریان و طرفهای ذینفع درباره زنجیره مواد غذایی. اطمینان بابت انطباق عملکرد سازمان باخط مشی موجود درحوزه ایمنی مواد غذایی. ثابت کردن انطباقهای همسوبا خط مشی سازمان بطرفهای ذینفع. تقاضای گواهی ویا ثبت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خودتوسط سازمان بیرونی، خودارزیابی، خوداظهاری وهمچنین تطابق با استاندارد 22000 .

  استانداردISO22000 تمامی الزامات مطرح شده اش کلی بوده وجهت تمامی سازمانهای فعال درحوزه مواد غذایی کاربرد دارد. فرقی نمیکند سازمان مربوطه بزرگ یا کوچک باشد و حتی ازلحاظ پیچیدگی چطور باشد. هرسازمان و نهادکه مستقیم ویا غیر مستقیم دریک ویا چندین مرحله زنجیره غذایی فعالیت دارند، تولید کنندگان خوراک دام،برداشتكنندگانمحصولات،كشاورزان،توليدكنندگانموادتشكيل دهنده،توليدكنندگانموادغذايي،خردهفروشان،ارائهدهندگانخدماتغذايي،خدماتپذيراييو سازمانهايتأمينكنندهخدماتپاكيزهسازيوبهسازي،حملونقل،انبارداريوخدماتتوزيعمي باشند و سایر سازمانهاکه بطور غیر مستقیم درحوزه زنجیره غذایی فعالیت دارند مانند تأمينكنندگان ماشينآلاتوتجهيزات،موادپاكيزهسازي،بهسازي،بستهبنديوسايرمواديكهدرتماسباموادغذايي ميباشند. استاندارد 22000 سازمانهای کوچک و تازه توسعه یافته رانیز شامل میشود ماننديكمزرعةكوچك،يكواحدبستهبندي كنندهياتوزيعكنندهكوچكموادغذايي،يكخردهفروشكوچكياارائهدهندهخدماتموادغذايي وبدانها کمک میکندکه امكانميدهدتااقداماتكنترليتركيبيتوسعهيافتهبرونسازمانيرااجراكند.

  گواهیISO22000 امروزه جانشین گواهینامهHACCP شده وبه سازمانها توصیه میشود بجای اخذ استانداردHACCP استانداردISO22000 راطراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند واصلا مراجع معتبر و آگاه قطعا سازمانها راجهت اخذ گواهی ایزو22000 بجای گواهی هسپ راهنمایی میکنند.ISO 22000 کم و کاستیهایHACCP راجبران کرده و امروزه درحوزه صنایع غذایی بعنوان سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی پیشرو میباشد.

  گواهینامه ایزو22000 همچنین الزامات مشترکی داردبا ایزو 9001 بهمین دلیل بهترست سازمانها همزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ، سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند ودر واقع همزمان هردو استانداردISO9001 وISO22000 رادریافت نمایند. درواقع استانداردISO9001 مادر تمامی استانداردها میباشد استانداردISO22000 نیز ازاین قائله مستثنا نیست.

  دریافت گواهینامهISO 22000 نیز مانند باقی انواع گواهینامه ازطریقCB انجام میگیرد وCB ها مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو میباشندکه درایران حدود 400 الی 500 مرجع هستندکه زیر نظر مراجعی باعنوانAB فعالیت میکنند وخودABها تحت اعتبار سازمان جهانی ایزوIAF اعتبار دهی میشوند. جهت صادرات اتحادیه اروپا بایستی گواهینامه تحت اعتبارIAF باشد.

 • متن صفحه اصلی

 • مراحل اخذ گواهی HSE

  مراحل اخذ گواهی HSE

  مراحل اخذ گواهیHSE

  مراحل دریافت گواهیHSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود گواهیهای مجزا هستنداما باهم ارتباط دارند وشرایطی یکسان دارندامااز مراجع مختلفی صادر میشوند، اقدام جهت دریافت گواهی نامهHSE ابتدا شناخت کامل انرا نیاز دارد، ترجمه لغویش بهداشت ، ایمنی و محیط زیستHEALTH , SAFETY AND ENVIRONMENT (HSE)  هست، بحدی استانداردی مهم درشرکتها وسازمانهاست و هرسازمان یاشرکت بادیبخشی راجهت استقرارHSE تدارک ببیند، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)بیک بخش ویا دپارتمان در یک شرکت مربوطست و وظیفه رعایت و حمایت ازقوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای رابه همراه حفاظت محیط زیست برعهده داردکه همواره بایدبر اجرای قوانین نظارت داشته باشند، راهنمای جامع شمابرای تشخیص صحیح و اجرای صحیح برنامه جامعی رابا عنوانWORK PLACE TESTING بجهت سلامتی ، ایمنی و محیط زیست درشرکتها واداراهها ارائه داده اندکه (HSE)راتوضیح میدهد، بخشهای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درشرکتها وسازمانها بطور کلی 2 وظیفه و هدف دارند وانرا دنبال میکنند: پیشگیری از وقوع حوادث و حوادث ناشی ازشرایط غیر طبیعی و کاهش عوارض جانبی ممکنه ناشی ازشرایط بوجود بیاید، بطور مثال برخوردبا آتش ، انفجار و مواد مضردر محیط کار نمونه ای ازاولین هدفست و کاهش ردپای کربن یک شرکت و تأثیر آن بر محیط زیست نمونه ای ازهدف دوم است. درهردو هدف ،ترکیب الزامات نظارتی در سیاستهای کتبی شرکت نقش مهمی دراجرای درست وپیاده سازی استانداردهای مربوط دارد.

  مراحل اخذ گواهیHSE ابتدا نیازبه دریافت وپیاده سازی دو استاندارد ایزو مهم دارد تابدین ترتیب پس ازاجرا ایندو استاندارد بستر و شرایط زمینه اجرا و دریافت گواهیHSE فراهم باشد، دراینجا ابتدا درباره استاندارد ایزو دریافت و پیاده سازی اندو همان شرایط گواهیHSE است صحبت وانهارا معرفی میکنیم سپس میتوان ارتباط میان ایندو گواهی ایزو و گواهیHSE راتوضیح داد.

  سیستم مدیریتISO45001 یاهمان اوهساس سابق (OHSAS)وقوانین تعیین شده برایش ودر مورد استفاده ازآن، سازمانها وشرکتهارا قادر میسازد باجلوگیری ازآسیبهای ناشی ازکار و سلامتی وهمچنین باپیشبردانه ترکردن عملکرد، مکانهای ایمن و سالم رافراهم کنندISO 45001 بابت هرسازمان مایل به ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریتجهت بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ،از بین بردن خطرات وبه حداقل رساندن خطرات ازجمله نقایص سیستم ، و امنیت وبهداشت شغلی کارکنانست، قابل استفادست وایزو 45001بیک سازمان بابت دستیابی بنتایج مورد نظر سیستم مدیریتایمنی وبهداشت محیط کمک میکند. مطابق سیاستISO45001 سازمان ایزو نتایج رابررسی کرده وبه پیاده سازی کمک میکند، گواهی ایزو 45001 درسال 2018 پس ازرفع نواقص گواهیOHSAS1800 بدین شکل درامد ومورداستفاده قرار کرفت.

  ایزو14001 استاندارد بعدی مرتبط گواهیHSE است،ISO14001 یک استاندارد بین المللی است و الزامات لازم و مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی کارآمد (EMS)رامشخص میکنداین الزامات وقوانین رااین سازمان ایزو تدوین وتنظیم میکندو موقعیت رافراهم میکندکه یک سازمان میتواندبه جای ایجاد الزامات عملکرد محیطی ازآن پیروی کند.ایزو 14001 استانداردی میباشدکه سیستم مدیریت محیط زیست رادر یک سازمان مورد بررسی قرار میدهد، مدیریت پسماند و نظارت برمیزان الایندگی و جوانب زیست محیطی یک مجموعه ویا کارخانه ازمهمترین الزامات ایزو 14001 است،. تلفیقISO14001 باسایر استانداردهای سیستمهای مدیریت، بخصوصISO 9001 ، میتوانددر دستیابی اهداف تعریف شده سازمان بیشتر یاری کرده وتاثیر بسزایی داشته یاشد. سیستم مدیریت محیط زیست رابه عنوان بخشی ازسیستم مدیریتی جهت مدیریت جنبه های زیست محیطی ، انجام تعهدات مربوطه انطباق و رسیدگی بخطرات و فرصتها استفاده میشود تعریف میکند. چارچوب استانداردISO 14001 میتواند دریک روش برنامه بجهت بهبود یک مجموعه بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.
  مراحل دریافتHSE وشرایطش دقیقا بامراحل دریافت ایندو گواهی ایزو یعنیISO45001 وISO14001 همراستاس واخذ و پیاده سازی دوگواهی نامه 14001 و 45001 میتواند کاملا بستر پیاده سازی ودریافت گواهیHSE رافراهم کند، گواهیHSE صادرشده جهت ارائه بشرکت یاسازمان همیشه باحروفMS ذکر میشود بطور کاملHSE-MS دوحرف اخر مخفف مدیریت سیستم است علت اینکار عدم تشابهHSE-MS وHSE-PLAN میباشد،HSE-PLAN یک برنامه و جزوه کاملست وبرای هرپروژه بصورت مجزا نوشته میشود دران تمامی خطرات وجوانب یک پروژه ازلحاظ مدیریت بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست مورد بررسی قرار گرفته وبهترین راهکارها نیز ارائه شده است.

  گروه مشاورین مهندس محمدیان اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت رایگان درزمینه اخذ تمام گواهینامه های ایزو و مجوزهای مربوطه اداره کار است

 • مراحل صدور گواهی HSE

  مراحل صدور گواهی HSE

  مراحل صدور گواهیHSE

  مراحل صدور گواهیHSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود گواهیهای مجزا هستنداما باهم ارتباط دارند وشرایطی یکسان دارند امااز مراجع مختلفی صادر میشوند، اقدام جهت دریافت گواهی نامهHSE ابتدا شناخت کامل انرا نیاز دارد، ترجمه لغویش بهداشت ، ایمنی و محیط زیستHealth, Safety and Environment (HSE)  هست، بحدی استانداردی مهم درشرکتها وسازمانهاست و هرسازمان یاشرکت بایدبخشی راجهت استقرارHSE تدارک ببیند، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE )بیک بخش یادپارتمان در یک شرکت مربوطست و وظیفه رعایت و حمایت ازقوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای رابه همراه حفاظت محیط زیست برعهده داردکه همواره بایدبر اجرای قوانین نظارت داشته باشند، راهنمای جامع شمابرای تشخیص صحیح واجرای صحیح برنامه جامعی رابا عنوانWorkplaceTesting بابت سلامتی ، ایمنی و محیط زیست درشرکتها وادارات ارائه داده اندکه (HSE)راتوضیح میدهد، بخشهای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درشرکتها وسازمانها بطور کلی 2 وظیفه و هدف دارند وانرا دنبال میکنند: پیشگیری از وقوع حوادث و حوادث ناشی از شرایط غیر طبیعی و کاهش عوارض جانبی که ممکنست ناشی ازشرایط بوجود بیاید، بطور مثال برخوردبا آتش ، انفجار و مواد مضر درمحیط کار نمونه ای ازاولین هدفست و کاهش ردپای کربن یک شرکت و تأثیرآن برروی محیط زیست نمونه ای ازهدف دوسیستم درهردو هدف ترکیب الزامات نظارتی درسیاستهای کتبی شرکت نقش مهمی دراجرای درست و پیاده سازی استانداردهای مربوط دارد.

  مراحل صدور گواهیHSE ابتدا نیازبه دریاف وپیاده سازی دو استاندارد ایزوی مهم دارد تابدین ترتیب پس ازاجرا ایندو استاندارد بستر و شرایط اجرا و کسب گواهیHSE فراهم باشد، دراینجا ابتدا درباره ایندو استاندارد ایزو صحبت وانهارا معرفی میکنیم سپس میتوان ارتباط میان ایندو گواهی ایزو و گواهیHSE راتوضیح داد، سیستم مدیریتISO45001 یا اوهساس سابق (OH&S)وقوانین تعیین شده برایش در مورد استفاده از آن، سازمانها وشرکتهارا را قادر میسازد باجلوگیری از آسیبهای ناشی از کار و سلامتی وهمچنین باپیش بردانه ترکردن عملکرد OH&S، مکانهای ایمن و سالم رافراهم کنندISO 45001 برای هر سازمانی که مایل به ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریتبرای بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، ازبین بردن خطرات و به حداقل رساندن خطرات ازجمله نقایص سیستم، و امنیت وبهداشت شغلی کارکنانست، قابل استفاده استISO 45001 بیک سازمان بجهت دستیابی نتایج مورد نظر سیستم مدیریتایمنی و بهداشت محیط کمک میکند. مطابق سیاستISO45001 سازمان ایزو نتایج رابررسی کرده وبه پیاده سازی کمک میکند، گواهی درسال 2018 پس ازرفع نواقص گواهی OHSAS18001 بدین شکل درامد ومورداستفاده قرار کرفت،ISO14001 استاندارد بعدی مرتبط گواهیHSE هست،ISO14001 یک استاندارد بین المللی میباشدکه الزامات لازم و مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی کارآمد (EMS)رامشخص میکنداین چارچوبها وقوانین راسازمان ایزو تدین وتنظیم میکندو موقعیت رافراهم میکندکه یک سازمان میتواند بجای ایجاد الزامات عملکرد محیطی ازآن پیروی کند. ایزو 14001 بخشی ازنوع استانداردهای خانواده ایزو 14000 درحوزه مدیریت محیط زیست ، ، استاندارد داوطلبانه ایست و سازمانها میتوانندبه آنهامجوز دهند. تلفیقISO14001 باسایر استانداردهای سیستمهای مدیریت، بخصوصISO 9001 ، میتوانددر دستیابی اهداف تعریف شده سازمان بیشتر یاری کرده وتاثیر بسزایی داشته یاشد. سیستم مدیریت محیط زیست رابه عنوان بخشی ازهمین سیستم مدیریتی جهت مدیریت جنبه های زیست محیطی، انجام تعهدات مربوطه انطباق و رسیدگی بخطرات و فرصتها استفاده میشود تعریف میکند. چارچوب استانداردISO 14001 می تواند در یک روش برنامه برای بهبود یک مجموعه بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

  مراحل صدور گواهیhse دقیقا بامراحل دریافت این دوگواهی ایزو یعنیiso45001 وiso14001 همراستا واخذ و پیاده سازی این دوگواهی نامه میتواند کاملا بستر پیاده سازی ودریافت گواهیhse رافراهم کند، گواهیHSE صادر شده جهت ارائه بشرکت یاسازمان همیشه باحروفMS ذکر میشود بطور کاملHSE-MS که دوحرف اخر مخفف مدیریت سیستم هست علت اینکار عدم تشابهHSE-MS وHSE-PLAN میباشد،HSE-PLAN یک برنامه و جزوه کامل میباشدکه هر پروژه بصورت مجزا نوشته میشود ودر ان تمامی خطرات وجوانب یک پروژه ازلحاظ مدیریت بهداشت، ایمنی ومحیط زیست مورد بررسی قرار گرفته وبهترین راهکارها نیزارائه شدست.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان اماده ارائه مشاوره رایگان درتمامی زمینه های گواهیISO و برند سازی میباشد.
 • مراحل گرفتن گواهینامه HSE

  مراحل گرفتن گواهینامه HSE

  مراحل گرفتن گواهینامه  HSE

  مراحل گرفتن گواهینامه HSE و شرکتهای متقاضی درکشوربرای اینکه بتواننددر مزایدات و مناقصات دولتی شرکت کنندباید گواهینامه HSEرااز شرکت صادر کننده HSE دریافت نمایند گرفت گواهینامه مورد نظر مراحل و شرایط خاص خودرا دارا میباشدکه شرکتهای خواهان بایدبدرستی همه اینمراحل راانجام دهندتا شرکت صادر کننده مدرک مورد نظررا صادر کند شرکتهای خواهان دراولین قدم بجهت اینکه بایدشرکت خودرا تاسیس کنند و آدرس دقیق شرکت رابه کارفرمایان خودارسال کنند.

  مراحل گرفتن گواهینامه  HSE و شرط دیگربرای دریافت گواهی نامه HSE درسطح کشور طراحی کردن یک وب سایت بجهت سازمان بودست وازاین طریق سازمان بتواند مدارک و اطلاعات خودرا بکارفرما بارگذاری کند و ازاین طریق وضعیت اطلاعات شرکت خودرا پیگیری کند شرکتهابرای اینکه بتوانند فعالیت خودرا درزمینه دریافت گواهینامه HSE شروع کنند بایددر ابتدا زمینه فعالیت سازمان خودرا مشخص کنندچون روند دریافت گواهینامه پیچیدگیهای خاص خودرا بهمراه دارند وهر فرایند بایدبر اساس فعالیت خاص خوداین برند رادریافت کند گواهینامه HSE درجهان درمورد سیستم مدیریتی بهداشت و زیست محیط فعالیت میکندو شرکتهاییکه HSE رادریافت کرده اند نشان دهنده اینمسئله میباشدکه اینمراکز تمامی قوانین مورد نیاز درجهت ایمنی شغلی و بهداشت کارکنان رابدرستی رعایت میکند.

  مراحل گرفتن گواهینامه  HSE و سه شاخصه اصلی کواهینامه HSE جهت تمامی شرکتهای متقاضی ایمنی، زیست محیط و سلامتی بوده و HSE برروی این سه پارامتر فعالیت میکند و ازشرکتهای انتظار دارنداین سه پارامتر رابخوبی درفعالیتهای خودرعایت کنند شرکتهای خواهان درنظر داشته باشندکه گرفتن و دریافت برند HSE تاحدودی زمان بر بودست و چندین ماه زمان خواهد بردتا شرکت بتوانداین گواهینامه راکسب کند. شرکتهای صادر کننده HSE درسطح کشور متنوع هستند وهر سازمانی نیزبا هزینه خاصی این مدرک راصادر میکند توصیه میشودکه مجوز خودرا ازشرکتهای معتبر دریافت کرده باشند هرچند هزینه سازمان بالا بوده باشد دریافت گواهینامه HSE ازاین سازمانها بنفع خود شرکت متقاضی بودست چون بااعتبارکه بدست آورده اند میتوانند درتمامی شرکتهای جهان بفعالیت خودادامه دهند بنابراین توصیه راجدی گرفته و هزینه های کم یازیاد رابرای خودملاک قرار ندهید.

  مراحل گرفتن گواهینامه HSE یکی دیگراز شاخصه های اساسی دراین فرایندها کسب کردن دو استاندارد موجودبرای گواهینامه HSE بودست و استاندارد سیستم مدیریتی بهداشت ایمنی و شغلی درحین کار باعنوان 14001 بیان میشود و نوع دیگر ایزو مربوطه سیستم مدیریتی زیست محیطی بودست واین مورد نیزبا استاندارد ایزو 45001درسطح جهان بیان میگردد.
  مراحل گرفتن گواهینامه  HSE بجهت اخذ گواهینامه HSE درجهان بایداین دو مورد رادریافت کرد بعدبه مراحل دیگر کسب گواهینامه رسیدگی کرد. ازعوامل مهم و اساسی دیگر دراین فرایندها بکار گیری پرسنل آگاه و اموزش دیده درشرکت بودست و سازمانهای خواهان بایداز افرادی درشرکت خوداستفاده کنندکه دارای تحصیلات کارشناسی بوده و ازمیزان سابقه 12 ساله نیزدر شرکتهای دارای برند معتبر استفاده کنند دراین صورت بسیاری ازفرایندهای شرکت دراسرع وقت برطرف خواهد شد علاوه براین بهترست شرکت ازافرادی درشرکت خوداستفاده کندکه ازمیزان انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده باشنداین اشخاص قابلیتهایی رادارندکه میتوانند مشکلات سازمان رابفرصت تبدیل کنند و بنفع سازمان تمام کنند عامل دیگربرای سازمان داشتن فرهنگ ایمنی شغلی درکارکنان سازمان میباشدکه پرسنل ازاین فرهنگ برخوردار بوده باشند شرکتهای بطور معمول براساس پتانسیلها و ظرافت شرکت خوددر جهان فعالیت میکنند یکی ازعواملیکه روی حجم کاری شرکت میتواند موثر بوده باشد میزان آگاهی و اطلاعات پرسنل بودست و هرچه قدر میزان شاخصها بالا برود انتظارات کارفرمایان نیزاز سازمان بالا خواهد رفت و شرکت به فرایندهای جدید درجهان دست پیدا میکند یکی دیگراز شرایط اخذ گواهینامه میزان کارکنان مشغول درسازمان بوده ومورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد عامل دیگربرای سازمانها میزان حقوق دریافتی ازسوی پرسنل سازمان نیزمورد بررسی قرار میگیرد.
 • مطالب مفید

 • مطالب منو