گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

 momayezi

ممیزی مراقبتی سالیانه ، تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ISO

ممیزی مراقبتی سالیانه وهمچنین تمدید اعتبار سالیانه گواهی نامه ایزو ، جهت شرکتهای متقاضی وهمچنین دارنده انواع گواهی ایزو بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا بدلیل عدم تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار گواهی ایزو باتوجه بدینکه سه ساله میباشد اماهر سال نیازبه تمدید دارد. چنانچه تمدید انجام نشود گواهینامه ISO باطل میگردد. اگراین اتفاق بیفتد وقبل ازاین اتفاق یعنی پایان زمان تمدید ممیزی مراقبتی سازمان جهت تمدید ممیزی مراقبتی اقدام نکند، گواهی ایزو باطل گشته وسازمان بایستی دوباره گواهینامه ISO رابگیرد ودوباره تمام مراحل ثبت وصدور راطی کندکه ازلحاظ هزینه وزمان متضرر خواهد شد، بهمین دلیل ازسه ماه قبل ازاینکه زمان تمدید سالیانه برسد سازمان بایستی جهت تمدید ممیزی مراقبتی اقدام نماید زیرا تمدید ممیزی مراقبتی زمانبر میباشد وتا تمدید صورت بگیرد ومراحل تمدید طی شود یک بازده زمانی نیاز میباشد بهمین علت سازمان دارنده گواهی نامه ISO باستی ازسه ماه قبل ازپایان رسیدن زمان تمدید ممیزی مراقبتی اقدام کندتا اگر پروسه زمان بیشتری برد زمان میزی مراقبتی سالیانه سر نشود و سازمان متحمل خسارات دوباره کاری گردد.

ممیزی مراقبتی سالیانه ازجهات مختلفی حائز اهمیت میباشد: اول اینکه چنانچه سازمان ممیزی مراقبتی سالیانه راانجام دهد درون سایت مراجعه کننده ثبت میگردد ومیتواند نام مجموعه خودرا درون سایت مرجع صادر کننده مشاهده کند. وچنانچه نام مرجع دارنده گواهی ایزو درون سایت ثبت شود آندسته کارفرماهاکه بامرکز صادر کننده همکاری میکنند نام سازمان دارای استاندارد iso رامشاهده میکنند وبه اعتبار گواهینامه ISO سازمان متقاضی پی خواهند برد. اعتبار گواهینامه ISO مطرح گردیدکه دراینجای مقاله اختصارا بدین مطلب میپردازیم. مراجع صادرکننده گواهی ISO رااصطلاحا CB میگویندکه خوداین CB زیر نظر مراجعی باعنوان AB فعالیت میکنندو اعتبار دهی میشوند، درنهایت خوداین AB زیر نظر سازمان اعتبار دهندگان جهانی IAF فعالت کرده وهمچنین اعتبار دهی میشوندو مدیریت میگردند. باتوجه بدین مطلب قطعا واضحست گواهی نامه های دارای اعتبار IAF دارای بالاترین سطح اعتبار میباشد. البته درایران مراکزی هستندکه زیر نظر مراجع IAF فعالیت نمیکنند بلکه ساخته وپرداخته ما ایرانیها میباشد یعنی CB و AB ساخته وپرداخته ما ایرانیها میباشد. دومین مزیت ممیزی مراقبتی جهت مناقصات میباشدکه چنانچه شرکتها بخواهند جهت مناقصات اقدام کنند ودرون مناقصه شرکت نمایند باداشتن تمدید ممیزی مراقبتی راحت ترو سریعتر میتواند اقدام کند ومیتواند ازرقبایش جلو بیفتد.

متقاضیان محترم ممکنست بدنبال مطلب موردنظر خود بااین عناوین درون گوگل جستجو نمایند: نحوه ممیزی مراقبتی سالیانه ,ممیزی مراقبتی سالیانه , مراکز ممیزی مراقبتی , چگونه گواهی ، ایزو خود را تمدید کنیم ,چگونه گواهینامه ISO خود را تمدید کنیم؟ ,چگونه مدرک HSE خود را تمدید کنیم؟ ,نحوه تمدید اعتبار سالیانه ایزو , نحوه تمدید اعتبار مدرک ایزو , نحوه تمدید اعتبار مدرک , ISO نحوه تمدید سالیانه, ISO مراحل تمدید اعتبار سالیانه ISO , مراحل انجام ممیزی مراقبتی سالیانه , ممیزی مراقبتی و لزوم انجام ممیزی مراقبتی .

ممیزی مراقبتی سالیانه توصیه میشودبه تمامی شرکتهای دارنده گواهی نامه ISO . جهت تمدید ممیزی سالیانه گواهینامه ISO بایستی هرسال ازسه ماه قبل ازبه پایان رسیدن زمان ممیزی مراقبتی جهت تمدید اقدام گردد. گواهینامه های ایزو بااعتبار سه ساله نیازیه سه بار تمدید ممیزی مراقبتی داردکه سالیانه انجام میگیرد وچنانچه ممیزی مراقبتی سالیانه انجام نگیرد گواهی ISO اعتبار خودرا ازدست داده ودوباره بایستی ازاول بابت اخذ گواهینامه ایزو اقدام گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید