گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

مجوز اداره کار

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ویا همان مجوز اداره کار وهمان رتبه شرکتهای خدماتی زیرنظر اداره کار و امور اجتماعی مدیریت وتوسط اداره کار استان مربوطه صادرمیگردد. جهت دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت اداره کار بایستی آدرس شرکت متقاضی درون اساسنامه درج گردیده باشد. گواهی صلاحیت اداره کار درحوزه های زیر صادر میگردد: تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی فضای سبز، تاسیسات، خدمات عمومی و چاپ و تکثیر.

رتبه شرکتهای خدماتی ویا مجوز اداره کار دو الی چهار ماه زمان میبردتا صادر گردد و اعتبارش سه ساله میباشداما بایستی هرساله تمدید گردد وجهت تمدیدش اقدام گردد. باتوجه بدین قضیه واینکه دو الی چهار ماه زمان میبردتا گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار توسط اداره کار و رفاه اجتماعی صادر گردد چنانچه شرکت متقاضی نیاز فوری بابت یک نامه تاییدیه ثبت نام اولیه بابت شرکت درمناقصات ویا بمنظور ارائه جهت سایر مراکز و مراجع داشته باشند بایستی درون انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی وغیره عضو بشوندتا بتوانند چنین نامه ای رااز انجمن صنفی کارفرمایی دریافت کنند. ازطریق جهت تشکیل پرونده بایستی ابتدا مدارک مورد نیاز تهیه شود وسپس جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای پیمانکاری اقدام گردد.

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار نیز مانند دیگر گواهینامه ها جهت اخذش نیازبه مدارکی میباشد:

حق عضویت درون انجمن صنفی شرکتهای پشتیبانی و فنی و مهندسی و خدماتی

اساسنامه و روزنامه رسمی تاسیس و آگهی تاسیس و شرکت نامه یااظهارنامه ثبت شرکت

کپی برابر اصل محضری آگهی آخرین تغییرات آدرس ، هیئت مدیره یاموضوع درصورت وجود روزنامه های رسمی تغییرات آدرس، هیئت مدیره یاموضوع درصورت وجود (کپی برابر اصل محضری)

تصویر شناسنامه وتصویر کارت ملی وتصویر مدرک تحصیلی وعکس 4*3 و آدرس و تلفن و کد پستی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره برابر بااصل

لیست بیمه کارکنان شاغل درون سازمان، برگه پرداختی، فیش واریزی بیمه دفتر مرکزی وپیمانها ( منتهی آخرین ماه درخواست صلاحیت اداره کار)

تصویر اجاره نامه ویا سند مالکیت (درصورت اجاره ای بودن ملک اجاره نامه بایستی دارای کد رهگیری باشد.)

قرارداد پرسنل دفترمرکزی وپیمانها

لیست حقوق کارکنان دفترمرکزی وپیمانها

لیست تجهیزات دفتر مرکزی بهمراه فاکتورهای خریدشان

کپی شناسنامه و کارت ملی ومدرک تحصیلی و آدرس و تلفن و کدپستی تمام کارکنان لیست بیمه

کپی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری درصورت وجود

تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل ازطریق وزارت کار بجهت تمام پرسنل حتی یک نفر ( بابت پرسنل دفتر مرکزی و پیمان)

لیست بیمه کارکنان دفتر مرکزی و پیمانها ( منتهی آخرین ماه درخواست صلاحیت اداره کار)

برگه پرداختی و فیش واریزی بیمه پرسنل دفتر مرکزی و پیمانها

تاییدیه بانک درمورد حقوق پرسنل دفترمرکزی و پیمانها

اظهارنامه مالیاتی ازسال 93

صلاحیت اداره کار قبلی (درصورت وجود)

قراردادهای 4 سال اخیر درصورت اتمام پروژه مفاصا حساب بیمه

درکنار تمام اینها برگزاری دوره های آموزشی کارفرمایی الزامی میباشد. دوره آموزشی کارفرمایی بابت یکی ازاعضا، مدیر عامل ویارئیس هیئت مدیره بوده وحتما تحصیلاتشان بایستی دیپلم ویا بالاتر باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ویا همان مجوز اداره کار وهمان رتبه شرکتهای خدماتی مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده آموزش کارفرمایی:

تصویر شناسنامه و کارت ملی (پشت ورو ) و مدرک تحصیلی (کپی برابر اصل محضری)
2 قطعه عکس 4*3
فیش واریز ......... ریال(شهریه متناسبه تاریخ روز) بابت آموزش کارفرمایی

کاربران اغلب بدنبال مطلب مورد نظر خود بااصطلاحات زیردر گوگل سرچ مینمایند:

مجوز اداره کار ، دریافت مجوز اداره کار ، مراحل دریافت مجوز اداره کار ، روش گرفتن مجوز اداره کار ، مدارک لازم جهت گرفتن مجوز اداره کار ، گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ، گواهی نامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ، گواهی تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ، وهمان رتبه شرکتهای خدماتی ، دریافت گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ، مراحل دریافت گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ، روش گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ، مدارک لازم جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ، رتبه شرکتهای خدماتی ، دریافت رتبه شرکتهای خدماتی ، مراحل دریافت رتبه شرکتهای خدماتی ، روش گرفتن رتبه شرکتهای خدماتی ، مدارک لازم جهت گرفتن رتبه شرکتهای خدماتی و غیره

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید