گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه و بودجه صادر میگردد. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید ویا رتبه پیمانکاری نشانگر توان فنی شرکت دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری میباشد. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای فعال حوزه نرم افزار وهمچنین شرکتهای مشاور کاربرد دارد. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه و بودجه ازطریق سایت ساجات قابلیت پیگیری دارد وهمچنین ازطریق نظام فنی و اجرایی قابل پیگیری میباشد.

گواهی صلاحیت پیمانکاری مختص شرکتهایی میباشدکه درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کاوش های زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی فعالیت دارند. اینگونه شرکتها جهت اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری وهمان رتبه ویا گرید پیمانکاری خودبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه میکنند و اقدام میکنندبه اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری .

مجوز اداره کار قبلابرای شرکتهای پیمانکاری الزامی نبود وشرکتهای پیمانکاری بدون داشتن گرید و مجوز فعالیت میکردند اماامروزه بدلیل الزام اداره کار شرکتهای پیمانکاری الزام هستندکه گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری دریافت کنند و وزارت کار شرکتهای پیمانکاری راملزم میکندتا گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری رابگیرند. گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری درواقع پیش نیاز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد وپیمانکاران جهت گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی گواهی صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( گرید پیمانکاری ) درحال حاضر ازمدارکی میباشدکه بسیاری ازکارفرمایان جهت شرکت درمناقصات جهت شرکتهای پیمانکاری الزامی میکنند.

گواهی صلاحیت پیمانکاری ویاهمان گرید و رتبه پیمانکاری جهت اخذش مدارکی لازم میباشد بدین شرح:

تصویر شناسنامه درصورت وجود توضیحات، توضیحات پیوست گردد، پشت و روی کارت ملی ، عکس 4*3 ، کپی کارت پایان خدمت ، کپی معافیت جهت افراد مشمول متولد1338 وبعدآن جهت اعضا، نمونه امضا
مدارک تحصیلی
حکم بازنشستگی افراد بازنشسته
گواهی تجمعی بیمه تامین اجتماعی جهت افراد امتیازآور درسه سال اخیر الزامی میباشد.
مدارک دوره آموزشی کوتاه مدت افراد فنی

دریافت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری جهت دریافت بابت شرکتها نیز مدارکی نیاز داردکه مدارک شرکت بدین شرح عنوان میشود:

اظهارنامه نهایی ثبت شده شرکت
اساسنامه آخری شرکت
روزنامه تاسیس وتمامی روزنامه های رسمی شامل تغییرات 20سال اخیر
تعدنامه بابت اینکه شرکت تنها دارای همین تغییرات میباشد
تصویر صورتجلسه مجمع عمومی بیانگر 100درصد صاحبان سهام
کپی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری قبلی درصورت داشتن
آخرین اظهار نامه مالیاتی سال منتهیه بررسی پرونده تایید شده توسط سازمان امور مالیاتی
اجاره نامه ویا سندملکی دفتر مرکزی بهمراه شماره تماس دفتر مرکزی وشعبه هت و پست الکترونیک دفتر مرکزی
برگه پرداخت و تسویه بیمه و پروژه در36 ماه گذشته جهت رتبه 5 بیمه پروژه نیاز نمیباشد.
گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری وپیوستهای قراردادها:
ابلاغ و موافقت نامه قرارداد باپیمان
ابلاغ 25 درصد اضافه یاکسری
ابلاغ تمدید ویا ابلاغ های مشابه
متمم ویا الحاقیه های قرارداد
آخرین صورت وضعیت ، تعدیل و مابه التفاوت مورد تایید کارفرما
مفاصا حساب بیمه پیمان درصورت وجود

جهت قراردادهای دست دوم ، تصویر قرارداد دست اول ، تصویر قرارداد دست دوم ، تصویر پرداخت بطرف قرارداد دست دوم باتایید کارفرمای اصلی و تصویر اسناد بیمه پرداختی طرف قرارداد دست دوم درکارگاه باپروژه

جهت پیمان های مشارکتی ، تصویر سند منعکس کننده درصد مشارکت طرفین.

متقاضیان باعناوین زیردر گوگل بدنبال مطلب موردنظر خودشان سرچ میکنند:

مراحل اخذ رتبه ی پیمانکاری ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، اسامی شرکتهای رتبه یک پیمانکاری ،شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه پیمانکاری  ، دریافت رتبه پیمانکاری ، ثبت نام رتبه پیمانکاری ،گرفتن رتبه پیمانکاری ،کسب رتبه ،نحوه ی دریافت رتبه پیمانکاری ،روش گرفتن رتبه پیمانکاری ،مراحل اخذ رتبه پیمانکاری ،آموزش اخذ رتبه پیمانکاری ،مراحل اخذ گرید پیمانکاری ، اخذ گرید پیمانکاری ، گرید بندی پیمانکاری، مراحل اخذ گرید پیمانکاری ، گرید بندی شرکتهای پیمانکاری ، اسامی شرکتهای گرید یک پیمانکاری ، ،شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت گرید پیمانکاری ، دریافت گرید پیمانکاری ، ثبت نام گرید پیمانکاری ،گرفتن گرید پیمانکاری ،کسب گرید ،نحوه ی دریافت گرید پیمانکاری ،روش گرفتن گرید پیمانکاری ،مراحل اخذ گرید پیمانکاری ،آموزش اخذ گرید پیمانکاری ،مراحل اخذ گرید پیمانکاری ، اخذ گرید پیمانکاری ، مدارک لازم جهت اخذ گرید پیمانکاری، مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری وغیره

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید