گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه ایزو

درباره اخذ استاندارد ایزو ، بررسی چگونگی اعتبار گواهینامه ایزو میباشد. بجهت اطلاعات کافی درباره نحوه بررسی اعتبار انواع گواهینامه ایزو اینجا کلیک کنید.

گواهینامه HSE-MS

گواهینامه HSE گواهی نامه HSE – MS ؛ ارزیابی ومدیریت ریسک ازمفاهیم اساسی و اصلی درمقوله تدوین مدل HSE- MS میباشد.. بیشتر

گواهینامه صلاحیت اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بیشتر

لینکهای مرتبط

                 مراجع صادر کننده IMS در ایران

مراجع صادر کننده IMS در ایران

مراجع ومراکزصادر کننده IMS مانند ISO هستند زیراکه IMS متشکل ازسه استاندارد ISO9001 , ISO14001 و همچنین ISO45001 میباشد. درواقع زمانیکه سازمانی سه سیستم ، سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 , سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ونیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 رادرون سازمانش طراحی وهمچنین پیاده سازی نماید اصطلاحا میگویند سازمان موفق بدریافت سیستم مدیریت یکپارچه شده است. البته بایستی اشاره کرد ضروری نیست هرسه استاندارد باهم طراحی گردد بلکه میتوان ابتدا استاندارد ایزو 9001 بعنوان عمومی ترین وپیش نیاز تمامی استانداردها طراحی کرد وسپس دواستاندارد ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادر یک بازده زمانی طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

مرکز صادر کننده IMS باتوجه بدین موضوع همان مراجع صادر کننده ISO هستند. مراجع صادر کننده IMS وهمچنین انواع استاندارد ISO رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار مراجعی هستند باعنوان AB ودر نهایت AB ها خودشان زیر نظر مرجع بالادست واصلی باعنوان IAF اعتباردهی میشوند. باتوجه بدین گفته ها گواهینامه IMS باسطح اعتبار IAF بالاترین سطح اعتبار رادارا هستند. هرکشور دارای مراجع IAF مخصوص خودشان هستندکه درایران تنها NACI ازاینگونه مراجع IAF میباشند. امروزه باتوجه به تحریمات مراجعی نیز هستندکه غیر IAF هستندو تعداداین مراجع درون ایران بیش ازحدود 400 تا500 مرجع هستند. مراکز اینچنینی یعنی دراصطلاح غیر IAF ساخته وپرداخته ایرانیها هستند، یعنی CB وهمچنین AB ساخته خودما ایرانیها هستند.

مراجع و مراکز صادر کننده IMS درون ایران شامل همین مراجع IAF وغیر IAF هستند. گواهی نامه IMS دراصطلاح غیر IAF ازطریق همین مراجع غیر IAF ثبت وصدور میگردد. اینگونه برندها بسیار متنوعند وتعداد آنها بسیار زیاد میباشدکه دارای سطح اعتبار متفاوت وقیمتهای متفاوتی میباشد. برخی ازاینگونه برندها دارای قیمت نجومی وبعضی ازآنها قیمت پایینتری دارد. عوامل بسیاری دراین فرق قیمت دخیل میباشد مانند برندهای مختلف ، دندانگردی، سطح اعتبار وغیره.
مراکز ومراجع صادر کننده IMS راتمامی شرکتها باهر گونه فعالیت بایستی بشناسند زیراکه IMS مورد نیاز واستفاده تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت میباشد. گواهی IMS مورد استفاده تمامی شرکتها میباشدکه باهر قصدی اقدام میکنندبه دریافت IMS مانند صادرات، مناقصات ونیز تبلیغات وغیره. البته جهت صادرات بایستی گواهینامه IMS دارای سطح اعتبار IAF باشد. گواهینامه IMS ازانواع گواهینامه هایی میباشدکه ممکنست کارفرما جهت مناقصات ازشرکتی بخواهد. همچنین ممکنست یک شرکت بدنبال این باشدکه جهت سازمانش گواهینامه معتبر ودرحقیقت استاندارد بگیردو IMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه باطراحی ونیز پیاده سازی سه سیستم مدیریت کیفیت , مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی یکی ازبهترین وکاربردی ترین گواهی نامه جهت شرکتها وسازمانها میباشد.

کاربران ومتقاضیان ممکنست باعناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

مراجع صادر کننده IMS درون ایران, مراجع صادر کننده گواهینامه IMS درون ایران, مراجع صادر کننده گواهی نامه IMS درون ایران, مراجع صادر کننده گواهی IMS درون ایران, IMS, گواهینامه IMS, گواهی نامه IMS, گواهی IMS, مراکز صادر کننده IMS درون ایران, لیست مرکز صادر کننده صدور گواهینامه IMS درایران, شرکتهای دریافت ISO, شرکتهای دریافت IMS, موسسات صدور گواهینامه IMS, نمایندگیهای IMS درایران, الزامات IMS, متن استاندارد IMS, گواهینامه سیستم های مدیریتی, گواهینامه مدیریت یکپارچه, دوره IMS, وغیره.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پربازدیدترین ها

استانداردهای بین المللی