گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

مراجع ایزو

 • تایید گواهی ایزو

   تایید گواهی ایزو

  تایید گواهی ایزو

  تایید گواهی ایزو و گواهینامه ایزوامروزه در سطح جهان یکی از ملزومات فعالیت کردن شرکت ها در زمینه فعالیت خود می باشد که هر سازمانی باید بر اساس زمینه فعالیت خود ایزو مربوطه را بدست آورده و براساس این ایزو در کشور بفعالیتهای خاص خود ادامه دهند معمولا در داخل کشور ایزو مربوطه توسط سازمانCB بشرکتهای متقاضی صادر می شود متاسفانه در داخل کشور نیز روز بروز به میزان این سازمانهای اضافه می گردد در صورتی که برخی از این سازمانها معتبرنبوده و بصورت تقلبی در کشور فعالیت میکنند افزایش تعداد کمیت شرکتهایCB در کشور باعث بوجود امدن برندهای متنوع شده ست که این مورد نیز در جای خود نگرانیهای خاص خود را به دنبال دارد این سازمانهای در جهان زیر نظرAB ها فعالیت می کنند تعدادAB ها موجود در کشور بتعداد انگشتان دست نیزنمیرسداین سازمانها معتبرترین نوع شرکت در داخل کشور می باشند که در زمینه صادر کردن استاندارد ایزو های متنوع فعالیت می کنند امروزه ایزوها نیز دست خود بروز رسانی قرار می گیرند و بهمنین دلیل گواهینامه های صادر شده نیز تاریخ انقضا برای خود بمدت 4 سال داشته و بعد ازاین مدت باید مدرک مورد نظر با ارائه دادن اطلاعات شرکت دوباره مدرک استاندارد شرکت خود را دریافت می کنند در این جاست که ممکن ست تغییرات بوجود امده از سازمانها تقاضا گردد تا زمینه فعالیت خود را اساس قوانین تا حدودی تغییر دهندAB های موجود در سطح کشور زیر نظر اتحادیه اروپا فعالیت می کنند و استاندارد جهانی را این سازمانها در سطح کشور اجرا می کنند تا شرکتهای تولید کننده محصولاتی که مشتریان خود عرضه می دهند در شرایط مطلوبی قرار داشته باشند و مشتری و مصرف کننده از خرید خود راضی بوده باشد سازمانهای خرمات رسانی و یا پیمانکار ی نیز هر کدام یک شرایط و قوانین خاص خود را باید در فرایند های کاری خود اعمال کنند تا بتوانند از رتبه های خوبی برخوردار گردند.

  تایید گواهی ایزو و ایزو در حال حاضر از نیاز های اساسی بشر بحساب می اید و انجام دادن بملزومات این استاندارد واجب و ضروری بودهست که سازمانهای مربوطه باید باین استاندارد ها در سطح کشور خود احترام گذاشته و با اعمال دادن ان در فرایند های کاری خود پایبندی خود را باین استاندارد ها نشان دهند در غیر این صورت نمی توان گفت که شرکت به استاتندارد های جهانی پایبند ست برخی از سازمانهای نیز در سطح کشور هستند که بر اساس میزان رتبه بندی نیز در سطح کشور طبقه بندی می شوند تا بر اساس بتوانند در کشور در مناقصات شرکت کرده و فعالیت کنند.

  اخذ ایزوبرای بسیاری از شرکتها یکی از دغدغه های اساسی بحساب می اید و این شرکتهای جهت اینکه بتوانند در مزایده های دولتی شرکت کنند باید استاندارد مورد نظر خود را دریافت کنند البته شرکتهای باید در ابتدا صلاحیت لازم را دریافت کرده باشند تا بتوانند مراحل مربوطه دیگر را بتوانند با موفقیت طی کرده و بمدرک مورد نظر خود دست پیدا کنند هر سازمانی برای این که بتواند استاندارد مورد نظر خود را دریافت کند باید زمینه فعالیت شرکت خود را در ابتدا مشخص کند در این صورت روش های و مراحل و دریافت استاندارد ایزوتا حدودی تعیین می گردد البته هر استاندارد نیز در سطح کشور هزینه های خاص خود را نیز دارا می باشد که توسط سازمانها خواهان پرداخت می شود هر استانداردی ویژگی های منحصر بفرد خود را دارا می باشد که این شرایط انحصاریست و نمی توان گفت که مراحل اخذ ایزو برای تمامی گواهینامه ها یکسان ست در صورتی که شاید در زمینه بکار گیری کارکنان شاید شرایط یکسان بوده باشد اما مراحل و زمینه کاری نیز برای هر فعالیتی همان طور که گفته شد بصورت انحصاریست و نمی توان یک مرحله رابهمه ایزو ها موجوددر جهان نسبت داد مدیران ارشدکه برای سازمانهای مورد نظر کار گرفته میشوند بایداز مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مربوطه برخوردار بوده باشد و از سابقه کاری مطلوبی نیز بهرمند باشد تا براحتی در سازمان بکار گرفته شود این مدیران باید بصورت تمام وقت در شرکت فعالیت کنند و نباید در دیگر سازمانها نیز مشغول بکار بوده باشند. بنابراین هر ایزویی در سطح جهان شرایط و ضوابط خاص خود را بدنبال دارد که توسطمتقاضی باید بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 • گواهینامه ایزو فوری برای صادرات

   

   گواهینامه ایزو فوری برای صادرات

  گواهینامه ایزو فوری برای صادرات

  گواهینامه ایزو فوری برای صادرات و جهان امروزی دستخوش تحولات و پیشرفتهای روز افزون بشریست درسطح جهان کشوری وجود نداردکه نیازبه واردات نداشته باشد هرکشوری براساس نیازهای خاص خودبا کشورهای دیگردر تعاملست تابدین صورت نیازهای خودرا برطرف کند. بنابراین توسعه و رفاه جامعه بدون تجارت رویایی غیر ممکن و رویاییست و احتمال رخدادش تقریبا صفرست. صادرات درواقع نبض تپنده اقتصاد کشورهای جهان میباشداین فرآیند کشورهارا تحت تاثیر خودقرار میدهد و باعث رونق گرفتن کسب و کارها میشود. بنابراین اخذ دریافت ایزو جهت صادارت باعث شده کیفیت محصولات افزایش یافته و جهت مصرف بمشتریان عرضه گردد.. ایزو درجهان باعث شده شرکتهای تولیدی و خدمات رسانی روز بروز کیفیت و قابلیتهای محصولات خودرا توسعه دهند. بنوعی میتوان گفت ایزو دربازارهای جهانی باعث بوجود آمدن رقابت بین تولید کنندگان شدست. شرکتیکه ایده های نوین و خلاقیتهای لازم رانداشته باشد براحتی ازدور رقابتها کنار میرود.

  صادرات بنوعی اقتصاد کشورهارا متعادل میسازد ودر سایه این تجارت منابع و نیروی انسانی کشور خلاقتر میشوند و کشور باین صورت نزدیک میشودبه توسعه اقتصادی . گواهینامه ایزو سطح جهان میتواندبه فرد یاشرکت صادر شود. موفقیت سازمان شمادر رقابت درون بازارهای جهانی بستگی داردبه کیفیت محصولات تولیدی و خدمات رسانی شرکت. پیشنهادات و راهکارهای کمیته بایستی ملزومات صادراتی رابرآورده کند و مطابق بانهادهای صدور گواهینامه خارجی درون بازارهای هدف شما نمایان کند. محصولات بایدالزامات فنی اجباری و استانداردهای داوطلبانه قابل اجرا کشور وارد کننده رابرآورده کنند. زیرساختهای کیفیت رادر فعالیتهای خود بعنوان یک استراتژی جهت مطابقت باانواع استانداردهای کیفیت خاص صنعت دردرون بازار صادرات برسمیت شناخته شدست ادغام کنید.

  گواهینامه ایزو فوری بابت صادرات و شرکتهای متقاضی دریافت ایزو بجهت صادرت بایدبه صورت زیر عمل کنند. مطابق باانواع استانداردهای بین المللی کیفیت محصولات خودرا کنترل و واسنجی کنید. محصولات تولیدی خودرابه نسبت کیفیت محصولات تولیدی رقیب نمایان کنید. بطور معمول الزامات فنی شرکت تولیدی شما قبل صادر کردن محصول الزامیست توسط شرکتهای صادر کننده بازبینی و ارزیابی گردد. اگرمیخواهید دراین مسابقه زودتربه هدف مورد نظر برسید اطلاعات شرکتهای باتجربه و صادر کننده جمع آوری کرده و روی آنها تمرکز کنید. و بدین صورت فرایندهای تولید خودرا تدوین کنید. سعی شود یک زیر ساخت باکیفیت راه اندازی کنید. یک چارچوب بنیادی بمنظور ایجاد و استاندارد سازی، آزمایش، صدور گواهینامه و اعتبار نامه درپایههای نمادین شرکت خودایجاد کنیداین فرایندها بابازرسی سازمان صادر کننده ایزو ازشرکت شما صورت خواهد گرفت و دیگر جهت آزمایش مجدد نخواهید داشت.

  گواهینامه ایزو فوری بابت صادرات و جهت تجارت محصولات تولیدی شرکت سازمان بین المللی استاندارد سازی استانداردهای خانواده ایزو 9000 راارائه میدهد. مجامع بین المللی دررابطه باشیوههای مدیریت کیفیت خوب و بهتر رادر سطح جهان نشان میدهند. ایزو 9001 درسطح جهان استاندارد محصول بحساب نمیآید بلکه یک استاندارد سیستم مدیریتی شرکت خواهان بمنظور نشان دادن تواناییها درعرضه یکنواخت محصولات و خدمات مطابق بانیازهای مشتری و تنظیم کننده اینگونه فرایندهاست. مطالب گفته شده عصاره کیفیتیست تمامی بخشهای صنعت قابل اجراست و زمانیکه آنرا پیاده کنید باتوجه نیازها و انتظارات مشتری، وفاداری بیشتر مشتری نسبت شرکت شمارا ایجاد میکند. گواهینامه ایزو به شرکت تولیدی امکان راحت دستیابی بازار عمومی رامیدهد.
  سازمان تجارت جهانی مقرراتی رااتخاذ کردکه کشورهای عضو راشامل میشود اگرکه دراین راستابرای کالاهای صادراتی شما مشکلاتی ایجاد شود و کالای ورودی شما درگشور وارد کننده منع گردد. سازمانWTO میتواند پرونده دولت شرکت واردکننده رااز طرف شما رسیدگی کند. ارزیابی محصول تولیدی شرکت شمادر نهایت دردستان مشتری بازبینی خواهد شداگر مطابق نیازهای مشتری بوداین مطابقت بانیاز مشتری یاتناسب برای هدفست. جهت، کیفیت مطلق و نسبی نیست، زیرانیاز مشتریان بطور پویا تحت تأثیر قدرت خرید و دردسترس بودن محصولات نوآورانه تردر بازار قرار میگیرد. بنابراین همه چیزبه درک بالای مشتری دراین زمینه بستگی دارد مشخصات محصولات تولیدی خودباساس نیازهای مشتریان خودتنظیم کنید.

  گواهینامه ایزو فوری برای صادرات ، شرکتهای متقاضی شرکت کننده صادرات راملزم میکندتابا جستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب سازمانها بابت مناقصه بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو درون ایران هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره گروه مشاورین مهندس محمدیان میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد گروه مشاورین مهندس محمدیان بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

 • ISO , سازمان ایزو

  ISO , سازمان ایزو

  ISO , سازمان ایزو

  ISO  مخفف عبارت International Organization for Standardization میباشد. ایزو سازمان بین المللی استاندارد یک فدراسیون جهانی از نهادهای استاندارد ملی میباشد. ایزو یک سازمان غیر دولتی میباشدکه شامل نهادهای استاندارد بیش از 160 کشور جهان هست ویک نهاد استاندارد درهر کشور عضوها رانمایندگی میکند. بعنوان مثال استاندارد ملی آمریکا (ANSI) نماینده ایالات متحده میباشدو سازمان استاندارد ملی نروژ (CCPL ),سازمان استاندارد ملی آلمان (DAKKS ), سازمان استاندارد ملی فرانسه (COFRAC ), سازمان استاندارد ملی ایتالیا (IMQ ), سازمان استاندارد ملی (JAS&ANZ), سازمان استاندارد ملی سوئیس (SAS )و غیره. ISO  سازمان ایزو

  سازمانISOسازمانهای عضوش درزمینه توسعه و ارتقا استاندارهای بین المللی جهت فن آوریها ، فرآیندهای آزمایش علمی ، شرایط کار ، موضوعات اجتماعی وموارد دیگری همکاری میکنندو اعضایش سپس اسنادی رابا جزئیات استانداردهای فوق بفروش میرسانند یک مجمع عمومی ، متشکل ازنمایندگان اعضایISO ورهبران منتخب بنام افسران اصلی بعنوان نهاد تصمیم گیری ایزو عمل میکنداین سازمان دارای دفتر مرکزی خوددر ژنو ، سوئیس است ، آنجاکه یک دبیرخانه مرکزی برروی عملیات نظارت دارد.

  استاندارد ایزو و تاریخچهISO اینگونه بیان میکندکه ایزو جانشین فدراسیون بین المللی انجمنهای ملی استانداردISA میباشدکه ازسال 1928 تاسال 1942 فعالیت میکرد.

  ISA درکار متخصصان ابزار دقیق و اتوماسیون نقش عمده ای دارد . بسیاری ازانواع استانداردهایISA توسط انستیتوی استاندارد ملی آمریکا(ANSI) برسمیت شناخته شده است . بسیاری ازانواع استانداردهایISA  نیزبه عنوان استانداردهای بین المللی توسط کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC ) تصویب شده اند.درسال 1946 بعداز جنگ جهانی دوم اعضایISA ونیز کمیته هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحدUNSCC  جلسه ای رادر مورد استانداردهای بین المللی برگزار کردند. کارآنها منجربه تشکیلISO  بعنوان یک سازمان غیر دولتی درسال بعد شد.

  سازمان ایزودرسال 1951 استاندارد خودرا ازمرکزو مرجع استاندارد بجهت اندازه گیری طول صنعتی منتشر کرد استانداردISO اکنون بعنوانISO :2016  شناخته شده است . ازسال 2018،ISO بیشتراز 22000 استاندارد منتشر کرده بود.

   iso مخفف اختصاری نمیباشد کلمهISO مشتق شده ازلفظisos  یونانی بمعنی برابرکه ریشه ازپیشوندisoمیباشدکه درتعدادی ازاصطلاحات ، مانند ایزومتریک و ایزونومی رخ میدهد. ازنامISO  درسراسر جهان جهت نشان دادن سازمان ایزو استفاده میشود. ازاین رواز مجموعه مخفف اختصارات ناشی ازترجمه سازمان بین المللی استاندارد ایزو بزبان های مختلف ملی اعضا چلوگیری میشود. فرایند توسعه استانداردهایiso سازمان بین المللی استاندارد سازی جهت ایجاد یک استاندارد جدید اززمانی شروع میشودکه انجمن های صنعت ویا گروههای مصرف کننده درخواست کنند.متخصصین موضوع وذینفعان صنعت ، کمیته فنی راتشکیل میدهنداین کمیته فنی دو مرحله ازایجاد یک پیش نویس استاندارد راپشت سر میگذاردو رای گیری رسمی رادر مورد پیش نویس دوم انجام میدهدکه بدان پیش نویس استاندارد جهانی نهاییFDIS گفته میشود . اگرچنانچهFDIS تایید شود همانطورکه توسط دبیرخانه مرکزی تایید شده است ،آنگاهiso  آنرا بعنوان یک استاندارد بین المللی رسمی منتشر میکند.

  کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

  ایزو, استاندارد ایزو, سازمان ایزو, گواهینامه ایزو, گواهی نامه ایزو, گواهی ایزو,ISO, استانداردISO, گواهینامهISO, گواهی نامهISO, گواهیISO, سازمانISO, انواع ایزو درون صنعت, تاریخچه ایزو, لیست استانداردهای ایزو, مخففISO, وغیره.

 • آموزش اخذ ایزو برای شرکت

   آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت


  آموزش اخذ ایزو برای شرکت توسط مراجع صادر کننده انجام میشه این مسئولان همه جای کشور حضور داشته میتونن کمک کننده برای درخواست کنندگان ایزو باشن. اخذ ایزو طی دومرحله انجام خواهد شد اولین کار صدور اخذ ایزو فرم مشخصات ارسال شده مشتری باید این فرم راتکمیل کرده مجدد تحویل مرجع بدهد. فرم ارسالی حاوی مطالبی چون نام شرکت، نام نماینده، مرجع صادر کننده ایزو ، گواهی نامه درخواستی، آدرس، تلفن شرکت، این فرم دربایگانی مسئولان صادر کننده نگهداری میشه. مرحله بعد واریز هزینه صدور بوده وقتی هزینه واریز شد نوبت چاپ گواهینامه درخواستی هست. پرینت گواهی حاوی نام شرکت متقاضی، نام مرجع صادرکننده، گواهی درخواستی، بارکد روی گواهی، کد رجیستری، تاریخ سه ساله چاپ شده، بوده این گواهی تحویل متقاضی داده میشه. همراه گواهی یک فایل مستندات هم بصورت سی دی رایت شده باید داده شود.


   این پکیج مستندات مطلبی چون ایمنی جوشکاری برشکاری، ایمنی نردبان، روش اجرایی پایش اندازه گیری عملکرد hse ، راهنمای تدوین طرح بهداشت، مدیریت مواد زائد، ایمنی کارباجرثقیلها تجهیزات وابسته، روش اجرایی تبلیفات، روش اجرایی شناسایی ارزیابی بکارگیری پیمانکاران فرعی، این مستندات میتونه برای شرکت متقاضی کاربرد داشته باشه. گواهی صادر شده بدون این مستندات تحویل داده نمیشه اخذ ایزو برای شرکت همراه مستندات بوده هردو باهم برای متقاضی ارسال میشه. وقتی مدرک تحویل داده شد نوبت اعزام کارشناس برای توضیحات مستندات هست. این کارشناس تمام مطالب مستندات کاربلد بوده اگر ویرایشی ازگواهی نامه وارد بازار کار شود کارشناس مطالعه دقیق کرده تا بدونه ویرایش شده اخذ ایزو چه مواردی هست. جلسه هماهنگ شده همراه مدیرعامل ومسئول کنترل کیفیت بوده این جلسه یک روز کاری زمان نیاز داشته تا کارشناس بتواند بحثهای مستندات جمع کرده توضیحات تکمیلی تحویل دهد.


  اخذ ایزو سه ساله بوده اما سالی یکبار بمدت دوسال تمدید ایزو انجام میشه تمدید ایزو میتونه برای مناقصه تاثیر زیادی داشته باشه باتمدید ایزو مدرک معتبر دردست مشتری بوده میشه مناقصه شرکت کنه. البته جهت همکاری باکارفرما هم تمدید ایزو تاثیر زیادی داره اطمینان کارفرما ازاینکه اخذ ایزو معتبر شرکت متقاضی باعث همکاری بین دوطرف خواهد شد. ساختار بندها برخی اصطلاحات ویرایش استاندارد بین المللی درمقایسه ویرایش قبلی برای بهبود همراستایی باسایر استانداردهای سیستم مدیریت تغییر کرده. دراین استاندارد بین المللی برای ساختار واصطلاحات آن اجباری وجود نداردکه  برای اطلاعات گردآوری شده سیستم مدیریت کیفیت سازمان اعمال میشه.


  ساختار بندها بجای نمونه ایی برای مستندسازی خط مشی، اهداف وکارهای کنار هم بصورت سیستماتیک مجموعه برای ارائه یک معرفی منسجم ازقوانین مدنظر گرفته شده. ساختار ومحتوای اطلاعات گردآوری شده مربوط یک سیستم مدیریت کیفیت اگر مرتبط باکارهای کنارهم اداره شده توسط شرکت اطلاعات نگهداری شود. برای سایر مقاصد میشه اغلب ارتباط بیشتری باکاربرانش برقرار کند. اجباری درخصوص جایگزینی اصطلاحات مورد استفاده توسط سازمان باقوانین بکار رفته دراین استاندارد بین المللی جهت مشخص کردن قوانین سیستم مدیریت کیفیت وجود ندارد. مجموعه میتونه اصطلاحاتی که مناسب عملیتشان هست انتخاب کند. مثل استفاده سوابق مستندات یاپروتکل جای اطلاعات گردآوری شده تامین کننده، شریک، فروشنده جای تحویل دهندگان بیرونی عمده اصطلاحات بین این نسخه ازاستاندارد بین المللی ویرایش قبلی نشان دهد.
  در ایزو 9001 اصطلاح محصول برای تمامی گروهای خروجی استفاده شده. این نسخه ازاستاندارد محصولات خدمات استفاده نموده است. محصول خدمات شامل تمامی گروهای خروجی بوده سخت افزار، خدمات، نرم افزار مواد فرآوری، استفاده خاص خدمات بمنظور مشخص کردن تفاوت بین محصولات خدمات دربکارگیری برخی الزامات میباشد. خصوصیات خدمت این است که حداقل بخشی ازخروجی که درهنگام مواجهه بامشتری تحقق شود. این بدین معناست برای مثال برابری قوانین نمیونه لزوما قبل دادن خدمات تایید شود.  دربسیاری موارد محصولات خدمات بهمراه هم مورد استفاده قرار میگیره اغلب خروجی هایی که سازمانها بمشتریان ارائه میکنند. یاتوسط ارائه دهندگان بیرونی برایشان تامین میشه. هم شامل محصولات هم خدمات باشه. مثال یک محصول مشخص یانامشخص میتونه بهمراه برخی خدمات باشد. قوانین مورد نیاز سازمان بمنظور طرفهای سودمند که مربوط به سیستم مدیریت کیفیت میباشد، قوانین مربوط این طرفهای سودمند رامشخص میکنه بااین حال این معنی نیست که گسترش قوانین سیستم مدیریت کیفیت فراتر ازدامنه کاربرد این استاندارد بین المللی قرار گیرد. همانگونه که دردامنه کاربرد گفته شد. این استاندارد بین المللی درجایی کاربرد داردکه سازمان نیاز داره تاتوانایی خود رادرفراهم آوردن مداوم محصولات خدمات باقوانین مشتری وقوانین قانونی، مقررات دارای کاربرد نشان داده ومیخواهد رضایت مشتری افزایش دهد.

  دراین استاندارد بین المللی اجباری جهت درخواست کننده ایزو وجود نداردکه طرفهای سودمند غیر مرتبط باسیستم مدیریت کیفیت مدنظر گیرد. ارتباط سیستم مدیریت کیفیت تصمیم آنکه آیا یک اجبار خاص به یک طرف سودمند مرتبط هست بادرخواست کننده میباشد. مفهوم تفکر مبتنی برریسک، نسخه های قبلی این استاندارد بین المللی  مورد اشاره قرار گرفته شده. مثال، ازطریق قوانین طرح ریزی، بازنگری، بهبود این استاندارد بین المللی قوانینی جهت درک مجموعه ومحیط آن هست. تعیین ریسکها بعنوان مبنای طرح ریزی مشخص نموده است. این نشان دهنده ببکارگیری تفکر مبتنی برریسک، طرح ریزی وپیاده سازی کارهای کنارهم بصورت سیستماتیک، سیستم مدیریت کیفیت بوده، تعیین میزان اطلاعات گردآوری شده کمک خواهد کرد. یکی ازاهداف کلیدی یک سیستم مدیریت کیفیت این است که بعنوان یک ابزار پیشگیری عمل کند.

 • اخذ استاندارد iso9001

  اخذ استاندارد iso9001

  اخذ استانداردiso9001

  اخذ استانداردIS09001 مقوله مهمی میباشدکه بسیار مورد توجه قرار میگیرد. گواهینامه ایزو 9001 عمومی ترین استاندارد ایزو میباشدکه عموما جهت مناقصات ازطرف کارفرما ازیک شرکت خواسته میشود. گواهی نامهISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت یکی ازانواع سیستمهای مدیریتیISO میباشدکه ازتمام سیستمهای مدیریتی مهمتر بوده ودر حقیقت مادر تمامی استاندارد وهمینطور پیش نیاز انواع استاندارد ایزو میباشد. زیراکه سیستم مدیریت کیفیت الزامات کیفیت رامورد بررسی قرار میدهد وهمچنین تمامی انواع استاندارد تدوین شده اندتا الزامات مورد نیاز جهت کیفیت فرآیندهای موجود دریک سازمان رابیان کند. ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعداز ویرایشهای فراوان باعنوان سیستم مدیریت کیفیت تدوین گردید. درابتدا استانداردISO9001 باعنوان کنترل کیفیت مطرح گردید یعنی تمام فرآیندها تحت کنترل قرار گیرندتا کیفیت زیر سوال نرود ودر تمامی فرآیندها عدم انطباقها تحت کنترل قرار گیرداما بعد دیدندکه کنترل کیفیت زمانبر بوده وموجب هدر رفتن وقت میشود وانرژی نیروی انسانی گرفته میشودو گفتند کیفیت بایستی تضمین گرددنه کنترل امااین طرح تضمین کیفیت نیز معایب خودش راداشت ودرنهایت باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردیدوتصویب شد.

  اخذ گواهینامهISO9001 جهت تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت انجام میگیردو چنانچه شرکتی بخواهد یک استانداردISO داشته باشد میتواند اخذ استانداردiso9001 رادر دستور کار خود قرار داده و گواهینامهISO 9001 رادریافت نماید. همچنین معمولا اغلب اخذ استانداردiso9001 بهمراهISO14001 وهمینطورISO45001 (ورژن جدیدOHSAS18001 ) صورت میپذیرد و شرکتهای مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شرکتهای متقاضی اخذ استانداردiso9001 راجهت اخذ استانداردISO 9001 ،ISO 14001 وهمچنینISO 45001 بهمراه یکدیگر توصیه میکند زیراکه سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 بنوعی مکمل یکدیگرند ودرکنار یکدیگر معنا پیدا میکنند همچنین الزامات گواهینامهISO 9001 ، گواهینامهISO 14001 وهمینطور گواهینامهISO45001 نکات و الزامات مشترک بسیاری باهم دارند. بایستی اضافه کردکه ازترکیب اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهچنین ایزو 45001 یعنی سه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 سیستم مدیریت یکپارچهIMS بدست میاید یعنی اینکه چنانچه سازمانی سه گواهی 9001 ، 14001 و 45001 راجهت سازمانش اخذ کند میگویند سازمان موفق شده سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمانش پیاده سازی کند.

  اخذ گواهی نامهISO9001 طی سه مرحله انجام میپذیرد. طراحی ، پیاده سازی و ثبت و صدور گواهینامهISO 9001 . درابتدا بایستی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو 9001 رامشخص کرد. مراجع صادر کننده گواهی نامهISO9001 رادر اصطلاح وبطور اختصارCB مینامند واینCB زیر نظر مرجع اعتبار دهندهAB مدیریت و اعتبار دهی میشوندو خوداینab زیرنظر یک مرجع بالا دست باعنوانIAF نهاد بین المللی اعتبار دهی گواهینامهISO اعتبار دهی میشوند. اینگونه گواهینامهISO 9001 دارای بالاترین سطح اعتبار میباشدکه جهت صادرات بایستی اخذ استانداردiso9001 ازطریق مراجعIAF صورت گیرد. بدلیل گران بودن و زمانبر بودن و تحریمات ایرانیها خودشان اقدام کردندبه ثبت و صدور گواهینامه ایزو یعنیCB وهمینطورAB (هایی) ساختندکه ساخته وپرداخته خودشان بودو تحت نظر هیچگونه نهاد بین المللی نیست وبدین مدل گواهینامهISO9001 ، اصطلاحا غیرiaf گفته میشود. بهمین دلیل برندهای مختلفی ساخته شدندکه کار راه انداز هستندو البته باتوجه بدینکه سطح اعتبارشان درچه سطحی میباشد زمان و قیمت متفاوتی دارندو بنابر گستردگی و توانایی مالی ودلخواه شرکت متقاضی میتواند اخذ استانداردiso9001 رااز هرکدام مرجع بخواهند دریافت کنند.

  اخذ گواهیISO9001 مرحله دوم شامل پیاده سازیiso9001 میباشدکه زمانیکه مستندات آماده شدو گزارش نویسی انجام گرفت نوبت پیاده سازی الزامات تعریف شده مستندات میشودکه البته گواهینامه ایزو غیرIAF نیازبه پیاده سازی ندارد وهمینطور شرکتها نیز تمایلی بدین پیاده سازی ندارند. زیرا پیاده سازی انواع استاندارد ایزو ضمن زمانبر بودن، هزینه بر نیزمیباشد.
  اخذ مدرکiso9001 مرحله آخر مرحله ثبت و صدور گواهینامهiso9001 میباشدکه درمرحله آخر بعداز تایید مرجع صادر کننده ، گواهینامهiso9001 مانند انواع گواهی ایزو دیگر صادر میشود. بایستی توجه کردکه متقاضیان اخذ استانداردiso 9001 باآگاهی کامل جهت اخذ گواهی نامهiso9001 خوداقدام کنندتا دردام افراد سودجوکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنند نیفتد.

  کاربران درون گوگل معمولا باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر یعنی اخذ استانداردiso9001 جستجو میکنند:

  اخذ استانداردiso9001, اخذ گواهینامهiso9001, اخذ گواهی نامهiso9001, اخذ گواهیiso9001, اخذ مدرکiso9001, اخذ استاندارد ایزو9001, اخذ گواهینامه ایزو9001, اخذ گواهی نامه ایزو9001, اخذ گواهی ایزو9001, اخذ مدرک ایزو9001, اخذ استانداردISO9001, گواهینامه ایزو 9001 , شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, مراحل ثبت ایزو, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, هزینه دریافت گواهینامهISO9001, مراحل اخذ استانداردiso9001, مراحل دریافت استانداردiso9001, مراجع صادر کننده استانداردISO9001, چگونه گواهینامه ایزو بگیریم وغیره.
 • اخذ ایزو- دریافت ایزو - گرفتن ایزو - صدور ایزو

  اخذ ایزو- دریافت ایزو - گرفتن ایزو - صدور ایزو

   

  اخذ ایزو-دریافت ایزو - گرفتن ایزو - صدور ایزو

  برای گرفتن ایزو ، اخذ ایزو ، صدور ایزو ، دریافت ایزو می توانید براحتی با دریافت فرم ایزو از سازمانهای مختلف اقدام نمایید. محمدیان تحت نظارت بزرگترین و معتبرترین نهاد فعال در حوزه ی ثبت و صدور گواهینامه ایزو آماده صدور گواهینامه ایزو معتبر برای شرکت شما می باشد.

       جهت اخذ ایزو ، گرفتن ایزو ، صدور ایزو ، دریافت ایزو با مهندس محمدیانتماس بگیرید و ضمن دریافت اطلاعات اولیه در مورد گرفتن ایزو از قیمتهای رقابتی و باور نکردنی نیز مطلع شوید. از جمله اطلاعات مهم در خصوص نحوه دریافت ایزو ، اخذ ایزو ، میتوان موارد زیر را یادآور شد.

       لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو

       شرکتهای صادر کننده گواهی نامه ایزو راCB می نامند

       لیستCB های صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر

       شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو یا همانCB های صادر کننده های ایزو خودشان از کجا مجوز فعالیت می گیرند.

       مراجع اعتبار دهنده یا مجوز دهنده بهCB های فعال در حوزه ایزو را در اصطلاحAB می گویند.

       لیستAB های معتبر در جهان در ایران

      هرCB تحت اعتبار یکAB فعالیت می کند از آنAB اعتبار میگیردد.

       مراحل دریافت ایزو ، مراحل اخذ ایزو ، مراحل گرفتن ایزو ، مراحل صدور ایزو

       نحوه شناسایی اصالت گواهی ایزو

     نحوه تشخیص اصل بودن یا قلابی بودن گواهینامه ایزو سیستم نامعتبر . گواهینامه ایزو  

       سیستم قلابی با درج عناوین مختلف و اعطای تندیس قلابی ایزو یا اصلاً بدون سیستم .

       شرکتهای قلابی و نا کارآمد با ذکر القاب نامرتبط با سازمان ملی استاندارد ایران مانند داشتن پروانه رسمی. سازمان ملی استاندارد به شرکتهای مشاور اعتبار و مجوز فعالیت جهت صدور گواهینامه ایزو نمی دهد.

       چگونه اصل بودن گواهینامه ایزو را تشخیص بدهیم ؟

    شرایط گرفتن ایزو چیست ؟

    مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو چگونه است ؟

  ایزو ، سیستم ، گواهینامه تقلبی ، مستندات قلابی ، مدرک ایزو قلابی ، تندیس قلابی ، تقدیر نامه قلابی

   مراقبت کلاهبرداران و افراد غیر حرفه ایی در حوزه پیاده سازی ایزو باشید و از خدمات شرکتی استفاده کنید که در کل ایران و حتی خارج از ایران قابلیت ارائه خدمات حضوری و اعزام کارشناس و مشاور پیاده سازی ایزو باشد.

        هر کشور یکAB رسمی ، دولتی و قانونی دارد و تمامAB ها در نهاد بین المللیIAF عضویت دارند . تنها مرجع رسمی که توسط سازمان استاندارد جهانیISO تأیید شده است ،IAF است .IAF منحصر به فرد است و هیچ نهاد دیگری با القاب مختلف دهن پر کن و تبلیغ غیر حرفه ای صادر کنندگان و یا شرکت ایزو ، سیستم قلابی و مستندات قلابی و تندیس قلابی و تقدیر نامه دهن پد کن قلابی مجوز ندارند.

      خیلی شرکتهای مجوز یک کار دیگری را دارند ، اما با استفاده از عدم آگاهی متقاضیان گواهینامه ایزو و همچنین بازی با کلمات و الفاظ خود را موجه در ثبت و صدور ایزو می دانند.

   مهندس محمدیان با ارائه خدمات مشاوره رایگان در حوزه پیاده سازی انواع استاندارهای ایزو و ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو در خدمت متقاضیان محترم می باشد . قبل از انجام هر کاری حتمأ اطلاعات اولیه فنی و حقوقی شرکتهای مشاوره دهنده و صادر کننده ایزو را جویا شده سپس اقدام نمایید. این اطلاعات خیلی مهم در دریافت ایزو ، اخذ ایزو ، گرفتن ایزو ، صدور ایزو را از مهندس محمدیان بخواهید.

            

 • اخذ فوری گواهینامه ایزو

  اخذ فوری گواهینامه ایزو

  اخذ فوری گواهینامه ایزو

  اخذ فوری گواهی نامه ایزو درخواست بسیاری شرکتهاست و ازآنجا بیشتر باب شد و شکل گرفت که شرکتها میخواستند جهت مناقصات اقدام کنند و بنابر نظر و صلاحدید کارفرما نیازمند ایزو بودند. قبلا ودر گذشته استاندارد ایزو ناشناخته تر بود و بهمین جهت مشاوران زیادی دراین زمینه وجود نداشت ویا مشاوران وقت زیادی راصرف پیاده سازی و ممیزی داخلی و خارجی انواع سیستمهای مدیریتی میکردند بهمین جهت امکان صدور و اخذ فوری استاندارد ایزو وجود نداشت. امروزه اما باتوجه بدینکه مشاوران آگاهتر شده اند و راههای ارتباطی بین مشاور و مراجع صادر کننده باتوجه علم و تکنولوژی بالا رفته امکان اینکه حتی اخذ ایزو تایک روز کاهش یابد نیزفراهم شده اماقبلا حداقل یکماه طول میکشیدتا گواهینامه غیرIAF صادر شود.

  اخذ فوری گواهی ایزو بستگی داردبه هدف و انتخاب هدف و سپس مرجع صادر کننده ایزو بدین معناکه ابتدا مشخص شود مثلا چنانچه جهت صادرات بخواهد اقدام کند بایستی ازنوعIAF گواهی دریافت کند. درباره مناقصه نیزچنانچه کارفرمای مناقصه گزار تشخیص دهد نوعIAF مورد نیاز هست و گواهیIAF زمان زیادی نیاز دارد. مراجع صادر کننده رااصطلاحاCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبارAB مدیریت میشود و اعتبار میگیرد ودر آخر نهاد بین المللیIAF بدانها اعتبار میدهند وبدین نوع گواهیIAF میگویند و یکسری مراجع نیزهستند غیرIAF وCB مراجع صادر کننده وAB اعتبار دهنده ایرانی هستند و ساخته ایران وIAF ندارد اینگونه گواهی فوری و ارزان بدست میاید و درون ایران صادر میشود وبرای تمامی اهداف جز صادرات ودرمواقع نادر بنابر سختگیری مناقصه گزار درون مناقصات کاربرد دارد.

  یکسری گواهینامه های ایزو و مستندات هستندکه مورد نیاز تمامی شرکتها هستند واغلب شرکتهای متقاضی دریافت ایزو آنهارا دراختیار دارند مانند: ایرو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه و مستندات گواهینامه های ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 وHSE وIMS راتوصیه میشودکه اغلب شرکتها دراختیار داشته باشند. همچنین یکسری انواع استاندارد مشتری مداری هستندکه توصیه میشود شرکتها جهت جلب مشتری ازآنها استفاده کنند همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . مستندات سیستمهای مدیریتی باتوجه فرآیند و فعالیت سازمان همچون ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 27001سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 20000 باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، ایزو 15189 باعنوان سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 باعنوان سیستم مدیریت پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در پروژه و انواع دیگر استاندارد ایزو .

  دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان و نحوه دریافت گواهینامه ارزان و فوری بدین منوال میباشدکه متقاضی محترم بامرکز مشاوره مهندس محمدیان تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندو مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مهندس محمدیان متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست گواهینامه ایزو ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو دست پیداکندبه گواهینامه ایزو .
 • اخذ گواهی نامه ایزو

  ISO GERMANY

  اخذ گواهی نامه ایزو

  اخذ گواهی نامه ایزو به یکی از دغدغه های مهم شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ و دریافت گواهی ایزو بنابر هر دلیلی شده است. شرکتهای متقاضی اخذ ایزو اصولا در ابتدای امر اصلا نمی دانند گواهی ایزو چیست؟ ایزو چیست؟ غالبا ممکنست وقتی جهت مناقصه می خواهند اقدامی کنند اصلا با مبحث ایزو مواجه شوند و تا آن زمان احتمالا تنها یک نام و اسم از ایزو شنیده اند و وقتی که از آنها درخواست گواهی ایزو شود با سوالات متعددی روبرو می شوند و در اینجا اصلا از صفر شروع می کنیم برای شرکتهایی که غالبا نمی دانند ایزو چیست؟

  ایزو سازمانی هست که تمامی استانداردها درون آن تهیه می شوند و تدوین شده و گردآوری می شوند. مقر این سازمان جهانی درون ژنو واقع شده است. تمامی استانداردهای ایزو قبل از انتشار درون این سازمان تهیه و تدوین می شوند و سپس نشر داده می شوند. کلیه استانداردها ، اعم از استانداردهای عمومی و استانداردهای تخصصی که با یک مشخصه 4 الی 5 رقمی تهیه می شوند درون این سازمان تدوین می شوند و بعد منتشر خواهند شد. ایزو ها همانطور که گفته شد با یک مشخصه 4 الی 5 رقمی از هم مشخص می شوند، در اینجا جهت آگاهی بیشتر چند نمونه معروفترین انواع ایزو را معرفی می کنیم.

  ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت به عنوان عمومی ترین و مهمترین و اساسی ترین انواع ایزو و مادر تمامی استانداردها هست که شرکتها فرای نوع فعالیت خود به آن نیاز دارند. تمامی شرکتها و سازمانها فارغ از اینکه چه نوع گواهی نامه ایزو متناسب نیازشان می توانند دریافت کنند نیاز بیشتری جهت اخذ گواهی ایزو9001 دارند و نظم سازمانی حاصله از پیاده سازی ایزو9001 به جرات می توان گفت حتی به تنهایی کفاف نیاز یک سازمان را می دهد و چنانچه سازمانی تنها قصد دریافت یک گواهیISO را دارد توصیه می شود که قطعا ایزو 9001 را دریافت نماید.

  ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر از عمومی ترین انواع گواهی نامه های ایزو هست که مورد نیاز تمامی شرکتها هست و پس از ایزو 9001 ، ایزو14001 و ایزو45001 به عنوان عمومی ترین انواع ایزو مطرح هستند که به تمامی شرکتها توصیه می شود آن را دریافت کنند. الزامات زیست محیطی تمامی سازمانها درونISO14001 تعریف شده است.

  ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از دیگر انواع گواهی نامه های مهم و عمومی برای شرکتهاست که به بهداشت شغلی سازمانها می پردازد. ایزو 45001 اقداماتی را برای سازمانها تعریف می کند که محیط کاری ایمن داشته باشند و از خطرات احتمالی و ریسکهای احتمالی محیط کار و خسارتهای احتمالی جانی و مالی حتی غیر قابل جبران جلوگیری شود.

  لازم به ذکرست هنگامی که یک سازمان سه استاندارد ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را درون سازمانش رطراحی و پیاده سازی کند گفته می شود که اصطلاحا یک سیستم مدیریت یکپارچه را در سازمان خود طراحی و پیاده سازی کرده است و دارای یک سیستم مدیریتی یکپارچه هست که اصطلاحاIMS نامیده می شود.

  ایزو22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی که از انواع تخصصی ایزو هست که دارای عمومیت بالایی هست و البته مورد نیاز تمامی شرکتهایی هست که با مواد و صنایع غذایی مرتبط هستند. صنایع و مواد غذایی قسمت عمده ای از زندگی انسانها و جانداران را در برمی گیرد به همین جهت بسیار حائز اهمیت هست.

  ایزو29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که این گواهی نامه نیز یکی از مهمترین انواع گواهی نامه های ایزو تخصصی هست که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مطرح هست.

  و بسیاری انواع ایزو هایی که به قدری تعدد زیادی دارند که نمی توان از آنها در اینجا صحبت کرد و انواع استانداردهای ایزو درون سازمان جهانیISO تدوین شده اند و درون سایت ایزو به آدرسWWW.ISO.ORG قابل مشاهده هستند.

  گواهینامه ایزو چیست؟

  وقتی تمامی ایزو ها که در بالا درباره آنها صحبت شد هنگامی که تدوین و منتشر می شوند و پیاده سازی و اجرایی می گردند در قالب یک گواهینامه منتشر خواهند شد.

  مراجع اخذ گواهی ایزو

  مراجع اخذ گواهی نامهISO قطعا در اینجا مهمترین سوال دیگری هست که برای متقاضیان اخذ گواهی ایزو پیش میاید که جهت اخذ گواهینامه ایزو از کجا باید اقدام کنند و از طریق چه نهاد و چه مرکزی بایستی جهت اخذ استانداردISO اقدام نمایند. مراجع صادر کننده ایزو به طور کلی دو گروه می شوند که یا از نوع مراجعIAF هستند و یا از نوع مراجع غیرIAF . مراجع صادر کننده ایزو اصطلاحاCB نامیده می شوند که خود اینCB تحت اعتبار یک نهاد دولتی با عنوانAB مدیریت می شوند و اعتبار می گیرند. در نهایت یک نهاد بین المللی با عنوانIAF بر اینAB ها نظارت می کند و مجوز می دهد.AB گواهی نامه ایزو صادر نمی کند بلکه نمایندهIAF هست که بهCB مجوز فعالیت جهت صدور گواهی ایزو می دهد. حالا یکسری مراجع هستند که از این قانون تبعیت نمی کنند یعنیCB وAB داخلی هستند و ساختگی و زیر نظر نهادIAF نیستند و به این تیپ گواهی نامه های ایزو غیرIAF گفته می شود.

  مراحل اخذ گواهی نامهISO

  مراحل اخذ گواهی نامه ایزوISO مورد مهم دیگری هست که در اخذ گواهی نامه ی ایزو پیش خواهد آمد که به طور کلی می توان این مراحل را چنین طبقه بندی کرد:

  هدف از دریافت گواهی ایزو ( اخذ ایزو جهت مناقصات ، صادرات ، رقابت ، تبلیغات ، مطرح شدن در بازارهای داخلی و خارجی ، پیاده سازی واقعی و بسیاری اهداف دیگر ).

  انتخاب نوع گواهی ایزو ( ایزو 9001 ، ایزو14001 ، ایزو45001 ، ایزو22000، ایزو29001 ، ایزو 13485 ، ایزو 15001 ، ایزو 5001 ، ایزو 27001 و انواع گواهی های ایزو دیگر )

  انتخاب مرجع صادر کننده ایزو ( مراجع تحت اعتبارIAF ، مراجع غیرIAF )

  مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ( بررسی انطباقها و عدم انطباقها )

  ممیزی نهایی ایزو

  ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  گروه مهندس محمدیان به عنوان یکی از مراکز بزرگ و عام المنفعه و از اولین مراکز جهت صدور انواع ایزو ، پاسخگوی تمامی سوالات متقاضیان محترم در جهت گرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو می باشد. تمامی خدمات مشاوره مرکز رایگان می باشد.

   

  اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • اخذ گواهینامه ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو

   

  اخذ گواهینامه ایزو

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  ۱_ انتخاب گواهینامه ایزو باتوجه به فعالیتهای سازمان

  ۲_ انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو باتوجه به اهداف سازمان

  ۳_ اجرای مستندات و پیاده سازی ایزو درسازمان

  ۴_ انجام ممیزی داخلی و خارجی

  ۵_ صدور گواهینامه ایزو

   

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو

   

  انتخاب گواهینامه ایزو

  انتخاب درست و بجای نوع گواهی مورد نیاز سازمان درهمان ابتدای کار باعث میشود بامشخص بودن هدف مسیر دریافت گواهی راراحت و آسان شود. سازمان استاندارد جهانی (International Organization for Standardzition ) یادر اصطلاح عام سازمانISO کلیه قوانین و ملزومات مشاغل و صنایع درجهان رابصورت استانداردهای عمومی و خصوصی تهیه و تنظیم کرده است. ازجمله استانداردهای عمومی میتوان موارد زیر رانام برد:

  _ ایزو ۹۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیتISO 9001

  _ ایزو ۱۴۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001

  _ ایزو ۴۵۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 45001

  _ ایزو ۱۰۰۰۲ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشنریانISO 10002

  _ ایزو ۱۰۰۰۴ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریانISO 10004

  و غیره که شمابا برقراری تماس بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی.... یابامطالعات سایت رسمی.... میتوانید اطلاعات کامل ازانواع گواهینامه عمومی و تخصصی رادریافت نمایید. البته بغیر ازاستانداردهای عمومی هرسازمان باتوجه به نوع فعالیتش میتواند گواهی نامه تخصصی مربوطه رانیز دریافت نماید. ازجمله استانداردهای تخصصی میتوان موارد زیر رانام برد:

  _ ایزو ۲۹۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمیISO 29001

  _ ایزو ۱۳۴۸۵ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت درصنایع غذاییISO 13485

  _ ایزو ۲۲۰۰۰ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت درصنایع غذاییISO 22000

  .......

   

  انتخاب مرجع گواهینامه ایزو

   انتخاب مرجع صادر کننده ایزو معتبر و ارزان و فوری

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو

  شرکتها و سازمانهای صادر کننده ایزو دردنیا زیاد هستند. شمادر فضای مجازی و باسرچ دراینترنت میتوانید باعناوینی همچون مراجع صادر کننده ایزو، مراکز ثبت و صدور ایزو، شرکتهای صادر کننده ایزو، سایت ایزو و بانمایندگی ایزو و... راببینید. اکثر مراجع صادر کننده ایزو اکثرا خودرا معتبر معرفی میکنند و بااتصال خودبه سازمانهای دولتی و غیر دولتی مانند سازمان یاوزارت صنایع و معادن و سازمانهای نامربوط خودرا معرفی میکنند و فعالیتهای خودرا قانونی و اصل نشان میدهند. حتی گاهی اوقات باعمل نادرست فتوشاپ و کپی انواع و اقسام گواهی راصادر میکنند. حال این سؤال پیش می آید چگونه میتوان مراجع ثبت و صدور راشناسایی و تعیین اعتبار کنیم؟

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو رااصطلاحاCB مینامند.Certification Body ها یاهمانCB ها تحت اعتبار مراکزی بنامAccerditation Body ها یاهمانAB ها اعتبار دهی میشوند.AB ها دو دسته دارند.AB های رسمی و دولتی وAB های خصوصی و غیررسمی.AB های دولتی نیز عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی جهانی بنامIAF می‌باشند. پس نتیجه میگیریم اگر مراجع صدوری تحت اعتبار یک نهاد اعتبار دهنده عضو انجمن بین المللیIAF باشد گواهینامه صادر شده بسیار معتبر می‌باشد. حال اگر مراجع صدور تخت اعتبارAB های خصوصی باشند بعلت غیرIAF ازسطح اعتبار پایینتری برخوردار هستند. انتخاب مرجع ثبت و صدور باتوجه به اهداف سازمان انجام میگیرد. اکثر سازمانها جهت شرکت درمناقصات و تبلیغات و معرفی برند بعلت نداشتن زمان زیاد و همچنین کمبود بودجه بدنبال اخذ مدرک ازمراجع خصوصی میروند و البته کارراه انداز بوده و اعتبار داخلی راداشته اند. یکسری مدیران آگاه و کاردان سازمانها هم جهت بالابردن سطح کیفیت محصولات و ورودبه بازارهای جهانی بدنبال اخذ مدرک ایزو ازمراجع بین المللی هستند تاتمام قواعد و قوانین جهانی رابطور کامل درسطح مجموعه شان اجرا نمایند.

   

  طراحی و پیاده سازی و مستند سازی گواهینامه ایزو

   مستند سازی و پیاده سازی ایزو بعداز انتخاب مرجع صادر کننده ایزو دومین مرحله اخذ ایزو هست

  اجرای مستندات و پیاده سازی ایزو درسازمان

  طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی کلیه قوانین و دستورالعملهای انواع استانداردها بستگی به تعداد فرآیندها و حجم سازمان و تعداد پرسنل مجموعه متقاضی دارد. اگر سازمانی ازمراجعIAF دار تقاضای گواهینامه کرده باشد مسلما بعلت کامل بودن استاندارد و سختگیری مرجع کلیه مستندات باحضور و‌کمک کارشناس و متخصص ایزو باتوجه به مشخصات سازمان انجام میگیرد و بالطبع هم زمان بیشتر و هم هزینه بیشتری رادر برخواهد داشت. اگر مرجع صدور غیرIAF باشد نیازی به پیاده سازی مستندات توسط کارشناس متخصص نیست و‌ بادریافت رایگان کامل مستندات ازفضای مجازی و مطالعه مستندات کار مستند سازی باهزینه کمتر درکمترین زمان انجام میشود.

   

  ممیزی گواهینامه ایزو

   ممیزی گواهی ایزو توسط شخص ممیز انجام میگیرد و اجازه صدور ایزو رامیدهد

  انجام ممیزی داخلی و خارجی

  ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی ماهر و متخصص درسازمان متقاضی انجام میشود بجهت بررسی و‌کارشناسی قوانین درفرآیندها و پیدا کردن خطرات و ریسکهای احتمالی و برطرف کردن آنها و هم اینکه قبل ازممیزی خارجی و حضور کارشناس مرجع درمجموعه عدم انطباقات رفع و اقدامات اصلاحی انجام شود. البته بادرخواست خود سازمان متقاضی اگر نیروی ماهر و آشنا باایزو نداشتند ازطرف مرکز مشاوره یک کارشناس متخصص به سازمان اعزام میشود و کلیه امور راانجام میدهد. اکثر سازمانهایی که ازمراجعIAF دار گواهی نامه دریافت کرده‌اند بصورت حضوری ازطرف کارشناس مرجع ممیزی میشوند ولی مراجع غیر خصوصی بصورت غیر حضوری عمل ممیزی رابررسی و انجام میدهند و سختگیری کمتری نسبت به مراجع دولتی و رسمی دارند.

   

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   ثبت و صدور گواهینامه ایزو درکمترین زمان و باکمترین هزینه متناسب نیاز سازمان توسط ما انجام میگیرد.

  صدور گواهینامه ایزو

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو باتأیید سرممیز مرجع صدور انجام میگیرد. البته شما متقاضی محترم ایزو باید باانتخاب آگاهانه مرجع ازاعتبار صدور گواهی مطمئن شوید. اگر ازمراجع دولتی و رسمی درخواست صدور گواهی داشته باشید میتوانید بامراجع به سایتwww.IAF.NU ازصحت و درستی مراجع صدور و نهادهای اعتبار دهندشان استعلام بگیرید تاخدای نکرده هزینه های سنگین و‌گزافی راجهت یک مدرک قلابی متقبل نشوید و استعلام مراجع غیردولتی و خصوصی راهم میتوانید توسط مراکز اعتبار دهنده و محبوبیت و روزمه مرکز مشاوره مورد نظر بگیرید.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باچند دهه خدمت رسانی و تلاش درعرصه اخذ انواع گواهینامه و استانداردهای ایزو توانسته کارشناسان و مشاوران حرفه ای و‌مجربی رادر مجموعه خود گرد هم آورد و باهمکاری و تلاش کلیه نیازهای متقاضی راکه سرلوحه کارهایشان قرار داده اند انجام دهند. گروه مهندس محمدیان باتهیه کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری پکیج کاملی ازخدمات راارائه میدهد و بانمایندگیهای مختلفی درحوزه ایزو فعالیت مینماید.

 • اخذ گواهینامه ایزو از آلمان

   اخذ گواهینامه ایزو از آلمان

  گواهینامه ایزو از آلمان

  اخذ ایزو در آلمان مانند دیگر کشورهای جهان متقاضیان زیادی دارد و مراجع صادر کننده ایزو در تمامی کشورها هستند و در سازمان ایزو کشورهای متعددی عضو هستند و همچنین در نهاد بین المللی اعتبار دهندگانIAF هر کشور نمایندگان خود را دارد. گواهی نامه ایزو از انواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مناقصات و صادرات و تبلیغات و رقابت و غیره اقدام به دریافت ایزو می کنند.گواهینامه ایزو آلمانی نیز جهت تمامی این اهداف بخصوص صادرات کاربردی هست.DAKKS بعنوان معتبرترین نهاد آلمانی هست که ایزو صادر میکند و بعنوان یکی ازAB های معتبر جهان جهت صدور ایزو مطرحست وCB های بسیاری زیر نظرشان فعالیت میکنند.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  گواهی نامه ایزو جهت اخذ مراحل مختلفی دارد:

  1-  انتخاب و تعیین هدف اخذ گواهینامه ایزو

  2-  انتخاب و تعیین مراجع صدور گواهی ایزو

  3-  مستند سازی و پیاده سازی

  4-  ممیزی داخلی و خارجی

  5-  ممیزی نهایی

  6-  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  انتخاب و تعیین هدف اخذ گواهینامه ایزو :

  در ابتدا هدف اخذ و دریافت گواهی ایزو مهم هست و اینکه هدف شرکت متقاضی ازاینکه میخواهد ایزو بگیرد، چیست؟ یک سازمان و شرکت و نهاد با مقاصد و اهداف مختلفی بابت دریافت ایزو اقدام میکنند، هدف شرکتی ممکنست اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات باشد، هدف سازمانی ازاینکه میخواهد ایزو بگیرد ممکنه صادرات بازارهای جهانی باشد، دیگری ممکنست هدفش رقابت در بازار درمیان رقبایش بوده و شرکتی دیگر بابت تبلیغات و جذب مشتری اقدام به اخذ گواهی ایزو کند و برخی شرکتها نیز با اهداف بالاتری همچون بهره وری و پیشرفت و بهبود روند فرآیندهای شرکتشان برای گرفتن ایزو اقدام می کنند. جهت انتخاب مرجع و اخذ ایزو حتما باید هدف شرکت متقاضی روشن و واضح باشد.

  انتخاب و تعیین مراجع صدور گواهی ایزو:

  گام بعدی انتخاب و تعیین مراجع صادر کننده ایزو هستندکه بطور کل دو نوع و دسته و گروه میشوند: یا اینکهIAF هستند و یا غیرIAF . مراجع صادر کننده ایزو را اصطلاحاCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB مدیریت شده و اعتبار میگیرند و در نهایت امر یک مرجع جهانی بانامIAF بدانها رسیدگی کرده و مدیریت کرده و اعتبار می دهند. هر کشور برای خودش مراجعی دارد که تحت نظرIAF فعالیت کرده و اعتبار می گیرند. درون ایران تنها مرجعNACI هست وDAKKS آلمان ،SAS سوییس ،UKAS انگلیس ،ACCREDIA  ایتالیا ،TORKAK ترکیه وغیره. دسته دیگر مراجع داخلی و ایرانی هستند که درون ایران مدیریت شده و اعتبار میگیرند، بدین مراجع اصطلاحا غیرIAF گفته میشود کهCB وAB داخلی هستند و توی ایران فعالیت میکنند و تعداد زیادی مراجع از این دست هستندکه گواهی ایزو صادر میکنند و فقط در این بین بایستی مراقب مراکزی بود که گواهی ایزو تقلبی را بعنوان گواهی معتبر ارائه میدهند.

  مستند سازی و پیاده سازی:

  در مرحله بعد مستندات متناسب نوع گواهی ایزو آماده میشود و بشرکتهای متقاضی ایزو جهت پیاده سازی ارائه میگردد و طبق مستندات پیاده سازی انجام میگیرد و مراجعIAF پیاده سازی سختگیرانه انجام میشود و مراجع غیرIAF پیاده سازی صوری انجام میگیرد.

  ممیزی داخلی و خارجی:

  بعد از مستند سازی و پیاده سازی ممیزی صورت میگیرد که ممیزی بصورت داخلی و خارجی انجام میگیرد و شرکت متقاضی از لحاظ انطباقها و عدم انطباقها بررسی شده و فرآیندهای کیفی سازمان و شرایطش بررسی می شود.

  ممیزی نهایی:

  زمانیکه عدم انطباقها توسط شخص ممیز بررسی گردید ممیزی نهایی جهت صدور گواهینامه ایزو صورت می گیرد و به تشخیص ممیز گواهی ایزو صادر میشود.

  ثبت و صدور گواهی ایزو :

  مرحله آخر بعد از طی تمام مراحل صدور گواهی ایزو هست که گواهینامه ایزو صادر می شود و انواع مختلفی دارد که بطور کلی عمومی و تخصصی می شود. جهت صدور گواهی ایزو بایستی بابت یکسری موارد اطمینان پیدا کرد، شرکت متقاضی اخذ گواهینامه ایزو باید از اعتبار و نحوه استعلام و رجیستری گواهی صادره مطمئن شود و با آگاهی کامل اقدام کند و گول ظواهر را نخورد.

  اخذ گواهینامه ایزو از آلمان عبارتی هست که شرکتهای متقاضی گواهی ایزو تحت اعتبار کشور آلمان درون گوگل جستجو می کنند و البته تمام انواعی گواهی ایزو تحت اعتبار بین المللی دارای یک سطح اعتبارند وDAKKS نیز نماینده آلمان هست که مراجع بسیاری که در سایتIAF دیده می شود زیر نظرش مدیریت شده و گواهی ایزو صادر می کنند.

   

  اخذ گواهینامه ایزو از آلمان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 • اخذ گواهینامه ایزو اصلی

   

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  گواهینامه ایزو اصلی ، گواهینامهISO اصلی ، گواهی ایزو اصلی ، گواهیISO اصلی مورد توجه شرکتهای متقاضی دریافت مدرک ایزوISO اصل است. از اینرو متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو اصل بدنبال اطلاعات صحیح از مراجع معتبر هستند.

  گواهینامه ایزو اصلی طبعا توسط مراجع اصلی ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر صادر میگردد. هر چند که مراجع ثبت و صدور گواهینامه غیر اصلی هیچوقت نمی گویند که نهاد صادر کننده نامعتبری هستند و طبیعی است که خود را معتبر معرفی مینمایند. بنابراین خود متقاضی مدرکISO اصل بایستی به مهایت اصلی شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو پی برده و بتوانند سطح اعتبار مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو را بررسی نمایند.

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو اصلیISO اصل

  همانطور که گفته شد هیچ مرجعی وجود ندارد که بگوید گواهینامه صادره توسط من نامعتبر و یا غیر اصلی است. پس چگونه میتوان فهمید که شرکت مرکز مرجع مدعی صادر کننده گواهینامهISO اصلی راست میگوید یا دروغ. در ادامه این مطلب حتما یاد خواهید گرفت که چگونه میتوان مدرکISO گواهینامه ایزو اصلی را از مدرکISO گواهینامه ایزو فیک تشخیص داد. یک نهاد بین المللی در دنیا وجود دارد که نامشIAF هست.IAF بالاترین و معتبرترین نهاد رسمی ناظر بر اعتبار دهندگان به صادر کنندگان گواهینامه های ایزو در سطح بین المللی است. تمام کشورها در انجمن بین المللی اعتبار دهندگان یا همانIAF عضو هستند. در ایران سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI ) در نهاد رسمیIAF عضویت دارد. به هریک از اعضایIAF اصطلاحاAB گفته میشود. هر کشور حداقل یکAB قانونی و دولتی دارد. شرکتهای اصلی صادر کننده گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ایزو ، مدرکISO اصلی حتما بایستی ازAB کشور خود مجوز قانونی داشته باشند. شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو را اصطلاحاCB می گوبند. یعنی تمامCB های صادر کننده گواهینامه ایزوISO اصلی بایستی ازAB کشور مطبوع خود اعتباردهی شده باشد.

  نتیجه اینکه برای شناسایی یکCB معتبر بایستی ازش بخواهید که بگوید تحت اعتبارAB کجاست و مهمتر اینکه تحقیق کنید که آیاAB ادعا شده در سایت رسمیIAF دیده میشود یا نه.سایت رسمی انجمن بین المللی اعتباردهندگان یا همانIAF به آدرسWWW.IAF.NU براحتی قابل دسترسی است. چنانچه برای شناسایی یکCB سطح اعتبارCB صادر کننده گواهینامهISO اصلی نیاز به راهنمایی ارید میتوانید با مرکز محمدیان تماس گرفته و از خدمات مشاوره کاملا رایگان مرکز محمدیان استفاده نمایید و وضعیت اعتباری و اصل بودن یا اصل نبودن گواهینامه ایزو مورد نظرتان اطلاعات کسب نمایید.

  CB و یاAB ثبت و صدور گواهینامه خصوصی چیست؟

  ما چیزی تحت عنوانCB یاAB خصوصی یا هر نام دیگری مانند داخلی ، لوکال ، محلی ، غیر بین المللی و... نداریم. معمولا شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو غیر اصلی مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو خود را پشت القاب دهن پرکن مخفی میکنند و حتی در بعضی مواقع نهادهای اعتباردهی خود را برتر و معتبرتر از نهاد رسمیIAF معرفی می نمایند. خیلی خنده دار است که حتی بعضی از صادرکنندگان گواهینامه ایزو سیستم فیک و قلابی ، گواهینامه چاپ شده توسط خودشان را به نهاد غیر رسمی و غیر قانونیASCB متصل میکنند. کافیست نمونه گواهینامه ایزو تحت اعتبارASCB و یا هر نام دیگری غیر از اعتبارIAF را به سازمان ملی استاندارد ایران نشان دهید و مطمئن شوید که مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سازمان ملی استاندارد ایران چنین گواهینامه ایزو فیک را رد میکند.

  شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو اصل

  برای شناسایی شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو اصلی دو راه وجود دارد. اول اینکه با مراجعه حضوری و یا مراجعه به وب سایت رسمی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران لیستCB های شرکتهای مراکز مراجع ثبت و صدور ، صادرکننده ، ارائه کننده گواهینامه گواهی ، گواهی نامه مدرک ایزوISO اصلی را دریافت نمایند و دوم اینکه با تماس با مرکز محمدیان جدیدترین و بروزترین شرکتهای صادر کننده گواهینامهISO ایزو اصل آشنا شده و برای اخذ ، دریافت ، گرفتن گواهینامه ایزو اصلی اقدام نمایید.

  مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اگر جایی شنیدید که کمتر یکماه و یا حداقل سه هفته برای شما گواهینامه ایزو میگیرند حتما حتما شک کنید که گواهینامه ایزوی شما اصل نیست و به احتمال زیاد گواهینامه ایزو با سیستم فیک است. یعنی ایزو سیستم فیک است. چون طبق قوانینIAF محال است که یک گواهینامه ایزوISO اصل در مدت کوتاهی ثبت و صدور گردد. باید دانست که معمولا اخذ گواهینامه ایزو ، گواهیISO مدرک ایزو اصلی زمان بر است و بایستی تمامی مراحل شامل مستندسازی و ممیزی بطور اصولی انجام پذیرد. البته میتوان سرعت روند اخذ گواهینامه ایزو اصلی را افزایش داد. افزایش سرعت اخذ گواهینامه ایزو اصلی اصل شدنی است. بشرطه اینکه متقاضی اخذ گواهیISO اصل کاملا به قوانینIAF وAB وCB صادر کننده مدرک ایزو اصلOriginal بداند و با طی کردن کلیه مراحل به نحو احسن به هدف خود برسد. از اینرو مرکز محمدیان میتواند گواهینامه ایزو اصل مورد نیاز شما در کمترین زمان و با کمترین هزینه و کمترین حاشیه سازی براتون دریافت کند. کلیه پیش نیازهای مورد نیاز شما برای گرفتن گواهینامه ایزوiso شما از سوی مرکز محمدیان رایگان است. مواردی همچون مستندسازی ، آموزش و مشاوره.

  نحوه اخذ گواهینامه ایزو اصل

  کافیست کل پروسه دریافت و اخذ گواهینامه ایزوiso اصل و معتبر مورد نیاز خود را به مرکز محمدیان بسپارید و با هزینه خیلی کمتر از اینکه خودتان بطور مستقیم اقدام کنید و حتی در زمان خیلی کمتر و دیگری خیلی کمتر به اصل گواهینامه ایزوISO مورد نیاز خود برسید. یا اینکه خودتان مستقیم اقدام کنید که در اینصورت هم بهتر است از خدمات رایگان محمدیان استفاده نمایید.

  انواع گواهینامه ایزو اصل

  پرکاربرترین گواهینامه ایزو اصل شاملISO9001 وISO14001 وISO45001 بعنوان استانداردهای عمومی میباشند. همچنین یک سری استانداردها و ایزوهای تخصصی متناسب با زمینه فعالیت شرکتها هستند که بهتراست برای دریافت اطلاعات گواهینامه ایزو تخصصی مربوط به زمینه فعالیت خودتان از کارشناسان مرکز محمدیان بطور رایگان جویا شوید.

   

   اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

 • ازکجا ایزو بگیریم؟

  ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجاایزوبگیریم؟

  ازکجاایزوبگیریمسوالپیشآمدهجهتتمامیسازمانهاومدیرانکلیدیوشرکتهاییمیباشدکهمیخواهندجهتمناقصات،صادرات،تبلیغات،رقابت،بهرهوریوهرمنظوردیگرگواهینامهایزوبگیردکهاغلبجهتمناقصهشرکتهابدنبالاخذایزوهستندویاصادرات .وقتیکهشرکتهاجهتمناقصهمیخواهنداقدامکنندواغلبممکنستازنوعشرکتهاینوپاوتازهتاسیسباشندگواهینامهایزوویاهرنوعدیگرگواهینامهراجهتمناقصاتنداردوازدستهشرکتهایآمادهنیستندکهانواعگواهینامهایزو،HSE،IMSوگواهینامههایملیوبینالمللیراداراباشندجهتکسبامتیازلازموحائزامتیازشدنجهتشرکتدراینامرامکانداردازآنهاگواهیایزودرخواستگرددواینجاستسازمانهابدلیلنداشتنآگاهیکافیبرایشانسوالپیشمیایدکهازکجاایزوبگیرندواصلاایزوچیست؟

  ازکجاایزوبگیریم؟درحقیقتمنظورهمانمرجعصادرکنندهایزومیباشدکهمتقاضیبااینسوالاغلبازطریقگوگلبدنبالمراجعهست.مراجعصادرکنندهایزورادراختصارCBمینامندکهCBتحتاعتبارABمدیریتواعتباردهیمیشود.دربالاترینراسومقامنهادبینالمللیاعتباردهندگانایزویعنیهمانIAFقراردارد.اینگونهگواهینامهدارایقابلیترجیستریازطریقنهادمربوطههستندوپیادهسازیوممیزیبرایشانبسیارمهمهستوپیادهسازیرکناساسیاینگونهمراجعبینالمللیمیباشدودارایاعتبارجهانی.یکسریمراجعنیزغیرIAFهستندوCBوABساختگیایرانیهاستودراینگونهگواهینامهبنابرانتخابسازمانپیادهسازیمیتواندصورتبگیردویانهوممیزیصوریانجاممیگیرد. مدیران سازمانها نیزاطلاع ندارندکه پیاده سازی چقدر مهم بوده و جهت سازمان و شرکتشان حیاتی میباشدو بدنبال مراجعی میگردندکه فقط سریعا و گاها باکمترین قیمت ممکن برسندبه گواهینامه اما دراین میان ازآندسته نهادهاکه گواهی تقلبی صادر میکنند غافل میشوندو گاها چنان بامهارت فتوشاپ میشوندکه تشخیص تقلبی بودنشان غیر ممکن میشود. توصیه میشود سازمانها ازنحوه رجیستری گواهی نامه ایزو مد نظر و مربوطه خودشان آگاه شوندو ازنحوه استعلامش اطمینان خاطر پیدا کنند.

  مرحلهبعدانتخابمرجعصادرکننده ،پیادهسازیوممیزیبودهودرنهایتبعدازممیزیاجازهصدوردادهشدهوگواهینامهایزوصادرمیشود.

  ازکجا گواهینامهایزوبگیریمبااینتفاسیربرمیگرددبهانتخابسازمانواینکهگواهینامهIAFمیخواهدویاغیرIAFوازکداممرجعوجهتچهقصدیمیخواهدگواهینامهبگیرد. و فرقی نداردکه کدام نوع گواهینامه رابخواهد اماباید مطمئن شوند مرجع مد نظرشان گواهینامه مد نظرشان راصادر میکند ویا خیر؟ درخصوص مراجعIAF بامراجعه به سایتIAF و انتخاب کشور و مرجع مد نظر میتوانند بفهمندکه مرجع مورد انتخابشان کدام انواع ایزو رامیتواند صادر کند. اغلب مراجع گواهی نامه های عمومی ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ،HSE وهمچنینIMS را صادر میکنند. ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 نیزاغلب ازنوع گواهینامه های عمومی تعریف شده والبته جهت نمامی شرکتها جهت جلب مشتری کاربردی میباشد. تعدادی گواهینامه های ایزو نیزتخصصی هستند همچون ایزو 22000 ، ایزو 27001 ، ایزو 28001 ، ایزو 29001 ، ایزو 16949 ، ایزو 13485 ، ایزو 10015، ایزو 50001 ایزو 15189 ، ایزو 31000 ، ایزو 3834 ، ایزو 29990 ، ایزو 21500 ، ایزو 17021 ، ایزو 17025 و ایزو 10006 و انواع دیگرکه بسیار زیادندو دراینجا نمیتوان تمامیشان رانام برد واین گواهینامه های ایزو ذکر شده مهمترین و پر کاربردترین انواع ایزو میباشد.

  گروه مشاورین مهندس محمدیان باوجود مشاورین مجرب وباتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره رایگان بشما متقاضیان عزیز میباشد.

 • ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

   ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  گواهی ایزو

  گواهی ایزو ، گواهیISO ، گواهی‌نامه ایزوISO ، گواهینامه ایزو ، گواهینامهHSE-MS و گواهینامهIMS ازجمله مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های بین المللی مورد توجه اکثر سازمانها و شرکتها درسطح جهان می‌باشند.

  اخذ ایزو و گرفتن ایزو ( اخذ گواهینامه ایزو در تهران )

  استان تهران مرکز ایران می‌باشد و یکی از پر جمعیت ترین شهرها می‌یاشد‌. شهر تهران مهد پرورش انواع مشاغل و کسب و کارها می‌باشد‌. کارخانه‌ها و صنایع بزرگ و کوچک زیادی دراین شهر فعالیت می‌کنند و همین باعث رونق گرفتن اخذ و دریافت ایزو ، گواهی ایزو و گواهینامه ایزو دراین شهر شده است.

  نحوه گرفتن ایزو ، مراحل گرفتن ایزو

  درخواست گواهی ایزو و نحوه گرفتن ایزو دراستان تهران بسیار مورد توجه قرار گرفته است زیرا شهری شلوغ و پر از حرفه های مختلف و متعدد کاری هست و هر صنفی باانواع فعالیتها و مشاغل در آن فعالیت می‌کنند و علی الخصوص مناقصات در این شهر رواج بسیار بالایی دارد و به همین دلیل اخذ گواهی ایزو از شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو در تهران بسیار مورد توجه هست و سازمانهای متقاضی گواهی iso جهت دریافت استانداردهای ایزو در تهران درفضای مجازی گوگل عبارات متنوعی ازانواع استاندارد‌های ایزو سرچ می‌کنند. تمامی مراحل گرفتن ایزو درتمام شهرهای ایران بصورت یکسان انجام می‌شود.

  ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  سازمانISO سازمان بین‌المللی استاندارد

  سازمان بین‌المللی استانداردInternational Organisation for Standardiztion باکلمهISO درتمام جهان معرفی شده است. قوانین و دستورالعمل‌های سازمان ایزو کلیه فرآیندهای تولید و کیفیت محصولات و خدمات و کلیه الزامات ایمنی و تضمین سلامت افراد جامعه و حمایت ازمصرف کنندگان و حمایت ازتولید‌کنندگان و کارفرمایان و مزایا و فواید بسیاری راارائه می‌دهد.

  مراکز صدور ایزو

  اکثر سازمانها و شرکتها دراصفهان برای بهره‌مندی ازانواع گواهینامه‌های ایزو باید اطلاعات کافی و لازم درمورد ماهیت و معنایISO ، دلایل گرفتن ایزو و نحوه دریافت ایزو ، نحوه گرفتنISO بدست آورند. برخی ازسازمانها و مجموعه‌ها فکر می‌کنند باید حتما ازطرف مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو در سهر خود اقدام نمایند. ولی حدود ۶۰۰ مرکز صدور گواهینامه ایزو درتمام شهرهای ایران فعالیت می‌کنند. مراکز ثبت و صدور گواهینامه می‌توانند درهرشهر و جایی که مستقر هستند برای تمام سازمان‌ها و مشاغل و کسب و کارها گواهی و مدرک ایزو راصادر نمایند.

  انواع مراکز صدور ایزوISO

  IAF (International Accreditation Forum ) انجمن اعتبار دهندگان بین المللی

  AB (Accerdiation Body‌‌ ) نهاد اعتبار دهنده به مراجع صدور ایزو

  CB (Certification Body ) مراجع صدور ایزو

  مراکز صدور گواهی ایزو ، شرکتهای صدور گواهینامه ایزو بصورت بین‌المللی و معتبر درسطح جهان بااعتبارIAF فعالیت می‌کنند. یعنی گواهی ایزوISO اصلی و معتبر تحت اعتبارIAF می‌باشد. هنگامی که مراجع صدور ایزوCB‌ تحت اعتبار مراکز اعتبار دهندهAB عضو انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام دهند دراصطلاح گفته می‌شود مرجع صدور ایزوIAF است. هنگامی که مراجع صدور ایزوCB تحت اعتبار مراکز اعتبار دهنده بدون عضویتIAF ثبت و صدور گواهینامه ایزوراانجام دهند دراصطلاح گفته می‌شود مرجع صدور ایزو غیرIAF است. سازمانها و شرکت‌های فعال درشهر تهران غالبا جهت گرفتن انواع گواهینامه‌های ایزو ازطرف مراجع غیرIAF اقدام می‌کنند.

  مراجع صدور ایزوIAF

  مراجع صدور ایزوIAF ، مراجع ثبت و صدور ایزوIAF دار ، شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزوIAF ازسطح اعتبار و اصالت بالایی برخوردارند و بالطبع سطح اعتبار تمام مدارک و گواهینامه‌هایISO نیز بالا می‌باشد. شهر تهران یکی ازقطب‌های صنعتی و تولیدی بسیار قوی درایران است و بحث صادرات محصولات و تولیداتش ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مراجع صدور گواهینامه ایزوIAF بعلت اینکه تابع قوانین و دستورالعمل‌های انجمنIAF فعالیت می‌کنند سازمان متقاضی ایزو راملزم به طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌کند.

  مدت زمان صدور ایزوIAF

  تبلیغاتی همچون ثبت و صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAF درمدت زمان کوتاه کمتر ازیک ماه و یا صدور گواهینامه ایزوIAF ظرف مدت یک هفته سخنی بیهوده و‌ گزاف می‌باشدکه ازطرف مراکز مشاوره ایزو تقلبی و فیک گفته می‌شود. مراحل اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ازطرف شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه تحت اعتبارIAF بعلت تهیه مستندات و طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو و انجام چند مرحله ممیزی برای گرفتن تأییدیه جهت صدور گواهینامه ایزو کاری زمان‌بر می‌باشد و حداقل یک فرصت یک ماهه یا بیشتری رانیاز دارد. البته عواملی همچون میزان همکاری و دانش و آگاهی مدیریت و میزان مسئولیت پذیری و توانمندی کارکنان و پرسنل مجموعه و همچنین میزان سخت گیری کم مراجع صدور گواهینامه ایزو و تخصص و مهارت مرکز مشاوره ایزو درسرعت اخذ گواهی ایزوISO بسیار مؤثر واقع می‌شوند.

  مدت زمان صدور ایزو غیرIAF

  میزان بودجه کم و بحران‌های اقتصادی دربسیاری ازسازمانها و مجموعه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی منجربه افزایش اخذ گواهی ایزو ازطرف مراجع صدور ایزو بدون اعتبارIAF شده است. مراجع صدور گواهینامه ایزوبعلت اینکه تحت نظارت و بررسی نهادهای اعتبار دهنده عضو انجمنIAF نیستند سازمان‌ها و مجموعه‌ها راملزم به طراحی مستندات و اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو نمی‌کنند. مسلما هنگامی که مرحله پیاده سازی استانداردهای ایزو و مراحل ممیزی حذف شود هزینه‌های صدور بسیار کاهش پیدا می‌کند. همچنین حضوربه موقع درمناقصات و نداشتن زمان زیاد استفاده از مراکز صدور گواهینامه ایزو غیرIAF رارونق داده است.

  میزان هزینه صدور ایزوIAF

  سازمانها و شرکت‌هایی که بدنبال صادرات و طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو هستندبه مشاوره ایزو و مشاور ایزو نیاز دارند. استفاده ازمشاور ایزو و انجام مراحل مختلف و همچنین انجام ممیزی توسط بازرس مرجع صدور گواهینامه ایزو میزان هزینه صدور ایزو ازمراجع بااعتبارIAF راافزایش می‌دهد.

  میزان هزینه صدور ایزو غیرIAF

  هزینه صدور گواهینامه ایزو ازمراجع بدون اعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی غیرIAF بسیار کم می‌باشد. اکثر مدیران و مسئولان مشاغل و‌ کسب و کارها باتوجه به حذف مراحل طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و حذف مرحله ممیزی توسط بازرسی مرکز صدور گواهینامه ایزو ، مشاور ایزو و مشاوره ایزو رانیز حذف می‌کنند و بالطبع هزینه‌های صدور برایشان بسیار کاهش پیدا می‌کند.

  مراحل گرفتن گواهی ایزو توسط مراجع صدور ایزوIAF

  برقراری تماس بامراکز مشاوره فعال درحوزه ایزو و درخواست فرم ثبت نام ایزو

  تکمیل فرم درخواست ایزو و برگزاری جلسات مشاوره ایزو

  مشخص نمودن اهداف سازمان و شرکت باانجام مشاوره و راهنمایی‌های لازم ( کلیه خدمات مشاوره و کارشناسی مرکز سیستم کاران بصورت رایگان انجام می‌شود ).

  انتخاب مراکز صدور ایزو ( مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو )

  انتخاب نوع گواهی ایزو متناسب بازمینه فعالیتهای سازمان

  تهیه نمونه مستندات و طراحی مستندات متناسب بانوع گواهی ایزو

  اجرا و پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزوISO

  انجام مرحله ممیزی داخلی ( ممیزی یابازرسی اولیه که توسط کارشناس داخلی مجموعه جهت شناسایی عدم انطباقات و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام می‌شود )

  انجام مرحله ممیزی نهایی ( ممیزی یابازرسی نهایی که توسط سرممیز مرکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود)

  ثبت و صدور ایزو و اعطای مدرک و گواهینامه ایزو برای شرکت درخواست کننده گواهینامه ایزو

  ثبت و نگهداری ازسیستم‌های مدیریتی پیاده سازی شده ایزو‌

  مراحل گرفتن گواهی ایزو توسط مراجع صدور ایزو غیرIAF

  برقراری تماس بامراکز مشاوره فعال در حوزه ایزو و درخواست فرم ثبت نام گواهینامه ایزو

  تکمیل فرم ثبت نام ایزو و مشاوره و اطلاع رسانی رایگان ایزو

  مشخص نمودن اهداف سازمان

  تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزو

  ممیزی ابتدایی و انجام مراحل بازرسی و بررسی

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مدارک ایزو ، فرم ثبت نام گواهی ایزو

  مدارک لازم جهت گرفتن ایزو ، گواهی ایزو ، گواهیISO شامل فرم درخواست گواهی ایزو و نمونه مستندات ایزو می‌شود. فرم درخواست ایزو شامل مشخصات مدیر‌عامل و مشخصات سازمان و‌مجمموعه متقاضی می‌شود. همچنین آیتم‌های نوع گواهی ایزو و نوع مرجع صدور گواهی ایزو و اعلام قیمت به اضافه یکسری قوانین و دستورالعمل‌هایی که طرفین قرارداد باید رعایت کنند قید شده است.

  مدارک ایزو ، مستندات گواهی ایزو

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهیISO شامل نمونه مستندات ایزوISO می‌شود. نمونه مستندات ایزو نیز باتوجه به استانداردهای ایزو دردو نوع عمومی و تخصصی تنظیم می‌شوند. تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزو باید بدست افراد بادانش و باتجربه آماده شود. مرکز سیستم کاران باسابقه‌ای درخشان مفتخرست که انواع نمونه مستندات عمومی و تخصصی ایزو راتهیه کرده و بصورت فایلWORD دراختیار متقاضیان و مشتریان اصفهانی و دیگر شهرهای درخواست کننده قرار داده است.

  انتخاب گواهی ایزو

  قوانین و الزامات سازمان بین المللی استاندارد بسیار متنوع هستند. نمایندگان سازمان ایزوISO برای سه حوزه محصولات، تولیدات و خدمات و سیستم‌های مدیریتی بیش از ۲۴ هزار استاندارد و قانون راتهیه و تدوین نموده است. استانداردهای مرتبط با‌سیستم‌های مدیریتی هم بصورت عمومی و هم بصورت تخصصی تهیه و تنظیم شده‌اند.

  قوانین عمومی ایزو

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان گواهینامهISO 9001 هم توسط مراجع صدورIAF‌ و هم توسط مراجع صدور غیرIAF صادر می‌شود.

  استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی تحت عنوان گواهینامهISO 14001 توسط دو مرجع صدورIAF و مرجع صدور غیرIAF صادر می‌شود.

  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ) تحت عنوان گواهینامهISO 45001 (OHSAS 18001 سابق ) توسط مراجع صدورIAF و مراجع غیرIAF صادر می‌شود.

   مزایای ایزو

  فواید ایزو عمومی

  قوانین و دستورالعمل‌های عمومی ایزو طوری طراحی و تدوین شده‌اندکه درهر سازمان و مجموعه‌‌ای باهرنوع حرفه و زمینه فعالیتی قابلیت طراحی و اجرا رادارند. مزایا و فواید بسیار زیادی ازدریافت استانداردهای عمومی ایزو دریک مجموعه بوجود می‌آید. ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات اعتماد و جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان می‌شود و درنتیجه تقاضا و فروش محصولات و تولیدات و خدمات افزایش پیدا می‌کند. سیستم‌های مدیریت عمومی باجلوگیری ازکارهای تکراری و مشخص شدن فرآیندهای اصلی توانمندی کارکنان و پرسنل مجموعه راافزایش می‌دهند و موجب افزایش بهره‌وری و بهبود مستمر و توسعه پایدار می‌شوند. قوانین و الزامات عمومی ایزو حفاظت ازمحیط زیست و منابع طبیعی ( آب و هوا و خاک ) راضمانت می‌کنند و موجب مدیریت صحیح مصرف انرژی می‌شوند. استاندارد‌های عمومی ایزو درحوزه ایمنی و بهداشت شغلی باایجاد محیطی امن و ایمن ازسلامت و جان نیروی انسانی درحین کار و انجام پروژه محافظت می‌کند.

  {jcomments on}

 • استعلام اصالت گواهینامه ایزو

  give iso certification

  استعلام اصالت گواهینامه ایزو

  چگونه میتوان اصالت گواهینامه ایزو راتشخیص داد؟ چطور میتوان فهمید یک گواهینامه ایزو اصل هست یا نه؟ ازکجا باید گواهینامه ایزو رااستعلام بگیریم؟ نحوه استعلام گواهی نامه ایزو وخیلی سئوالات دیگراز دغدغه های دارندگان ویا متقاضیان گواهینامه ایزوISO است. دراین مقاله قصد داریم تابه کاربران آموزش بدهیم تابتونند گواهینامه ایزو خودشون رابررسی کنندو اصالت مدرک ایزو خودشان راتعیین کنند.

  نحوه استعلام اصالت گواهی نامه ایزوISO

  بمنظور استعلام اصالت هر گواهی نامه ایزو ، ابتدا باید سه چیز رابدانیم بادانستن وشناختن این سه مورد براحتی میتوان اصالت هر مدرکISO رابررسی کنیم. این سه مورد عبارتنداز:

  نهادIAF چیست؟

  مرکزAB چیست؟

  موسسه یا شرکتCB چیست؟

  ISO IAF

  روش استعلام اصالت گواهینامه ایزوIAF چیست؟

  IAF بالاترین ومعتبرترین نهاد رسمی وبین المللی درسطح کل دنیاست که موضوع ثبت و صدور گواهینامه های ایزو رامدیریت میکند. خود کلمهIAF مخففInternationall Accrditition Forum است. یعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAFتوسط سازمان استاندارد جهانی ایزوwww.iso.org تعریف و تایید شده است. آدرس سایت رسمی انجمن اعتبار دهندگان بین المللیwww.iaf.nu میباشد. لطفا بنام دقیق آدرس سایتIAF دقت بفرمایید.

  IAF تنها نهاد قانونی ورسمی تعریف شده توسط سازمان استاندارد جهانیISO بوده وافراد وشرکتهای سودجو این موضوع راکتمان میکنند تابتوانند برای خودشان یک نهاد مشابهIAF ایجاد کنند واز اعتبار غیر واقعی ساخته وپرداخته خودشان اقدام به صدور گواهینامه کنند. پس مراقب باشید که هیچ نهادو انجمن وسازمان دیگری به غیرIAF اعتبار ندارد.

  نحوه استعلام اصالت گواهی ایزوAB چیست؟

  نهادIAF بعنوان یک نهاد بین المللی فعالیت میکند وهر کشوری حداقل یک نماینده رسمی وقانونی ودولتی درنهادIAF دارد. تمامی کشورها بامعرفی نماینده خود درنهادIAF به فعالیتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو درکشور خودشان رااعتبار دهی میکنند. به هرنهاد رسمی وقانونی ودولتی هر کشور دراصطلاحAB گفته میشود.AB مخفف عبارت لاتینAccredi taition Body یعنی موسسه شخص اعتباردهی است. هر کشوری حداقل یکAB قانونی ودولتی دارد. درزیر چند نمونهAB کشورهای مختلف ارائه میگردد.

  NACI مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سازمان ملی استاندارد ایران بعنوانAB ایران

  DAKKS بعنوانAB آلمان

  UKAS بعنوانAB انگلیس

  SASبعنوانAB سوئیس

  Accredia بعنوانAB ایتالیا

  و...

  شما میتوانید لیستAB های مجاز هر کشوری رادر سایت رسمیIAF ملاحظه بفرمایید. چنانچه موفق به پیدا کردنAB هر کشوری نشدیدبا گروه مهندس محمدیان 09226799678 ارتباط برقرار نموده واز خدمات مشاوره رایگانمرکز استفاده نموده وتمامAB های کشورها راملاحظه نمایید.

  آموزش نحوه استعلام اصالت گواهینامهISO شرکتCB چیست؟

  CB شرکت وموسسه ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد. چون نهادهایAB خودشون بطور مستقیم اقدام به صدور گواهی ایزو نمی کنندو وظیفه ممیزی وصدور گواهیISO رو به شرکتهای پایین دستی واگذار میکنند. به شرکتهای تایید وتعریف شده توسط هرAB رامرجعCB میگویند.CB مخففCertification Bady به معنی موسسه (شخص) صدور گواهینامه میباشد. برای دیدن لیستCB های مجاز هر کشوری بایستی طبعا ازطریق سایت رسمیAB هر کشوری اقدام کرد.

  مراقب باشیدکه سایت رسمی هرAB درهمانIAF آمده وفقط ازسایت معرفی شده ،AB درسایتIAF اقدام نمایید. نه سایتهای جعلی دیگری که توسط افراد متفرقه معرفی میشوند. درهر مرحله گروه مهندس محمدیاننیز درکنار شماست ورایگان شمارا راهنمایی میکند تا مسیر درست راطی نمایید.

  استعلام اصالت گواهینامه ایزو چگونه است؟

  بادانستن موارد ومطالب فوق دیگر هر فردی میتواند خودش هر مدرک ایزویی رابررسی کند تاببیند اصالت دارد یانه. ابتدا وارد سایتIAF به آدرسwww.iaf.nu شوید. درآنجا لیست کشورها راببینید. کشور صادر کننده گواهینامه ایزو رااز لیست انتخاب کرده وروی کشور مدنظر کلیک کنید. درصفحه بعد کلیه مشخصاتAB رسمی کشور مورد نظر خودتون رامشاهده میفرمایید. درکنار مشخصات اعلام شده آدرس دقیق سایت رسمیAB نیز معرفی شده است. مستقیم روی آدرسAB کلیک کرده وارد سایتAB رسمی وقانونی و دولتی کشور انتخابی شوید. درسایتAB که معمولا به زبان انگلیسی است بدنبال لیستCB های مجاز وتایید شده توسطAB انتخابی باشید. ازرویدریافت گواهینامه ایزودریافت گواهینامه ایزوISO نامCB مورد انتخاب شده خودتون رابیابید. دقت بفرماییدکه نامCB وAB که درحال بررسی هستید دقیقا همان نامی باشدکه روی گواهینامه درج شده افراد سودجو معمولا بابازی باحروف وکلمات وجابجا کردن حروف یامخفف کردن کلمات ویا ترجمه های بی مورد وبی ربط سعی میکنندکه مرجع صادر کننده ی گواهینامه ایزو خودشون رابجای یک نهاد رسمی ومعتبر ثبت و صدور مدرکISO به مشتریان خودشان القا کنند. تمام نامها نباید مخفف شده یاترجمه شده یاترنسلیت شده یاهر عنوان دیگری باشد نامCB وAB باید دقیق وکامل باشد.

  پس ازکسب اطمینان ازاینکه وارد سایت دقیق و واقعیIAF شدید واز آنجا وارد سایت رسمی ودقیقAB شدید و ازروی سایت رسمیAB وارد سایت رسمیCB شدید حالا میتوانید اطلاعات گواهینامه ایزوی خودرا درسایتCB رهگیری نمایید.

  درهر مرحله ازاستعلام صحت اصالت گواهینامه ایزو میتوانیدبا مرکز سیستم کاران 09226799678 تماس حاصل نموده تاکارشناسان مرکز راهنماییتون کنند وبصورت آنلاین وهمزمان صحت اعتبار گواهی نامهISO شمارا هم آموزش دهند وهم آنلاین نشان دهند که گواهی ایزو شما معتبر است یانه. البته مراقب باشیدکه نهادهای صادرکننده گواهینامه ایزو غیرIAF که اعتبارIAF راندارند معمولا حقیقت راکتمان میکنند واطلاعات درستی ازنهادIAF نمیدهند وحتی وقیحانه مرکز وبرندهای دیگری رادرحد اعتبارIAF معرفی میکنند. درحالیکه تنها مرجع ( تاکید میشود ) تنها مرجع ، تنها مرجع ، تنها مرجع معرفی شده توسط سازمان استاندارد جهانیISO همین نهادIAFاست وگول هر نهاد دیگری رانخورید. جهت اطمینان کامل ازاین حرف تاخیرکه از سازمان ملی استاندارد ایران- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران این موضوعIAF رانیز بادقت استعلام بگیرید.

  نحوه رجیستر کردن اصالت گواهینامه ایزوISO

  منظوراز رجیستر کردن همان تعیین اصالت گواهینامه ایزو است. روی هر گواهی نامه معمولا یک شماره گواهی درج شده است. وقتی وارد سایتCB صادرکننده مدرک ایزو میشوید ، حتما قسمتی داردکه باوارد کردن شماره گواهینامه ( شماره رجیستری ) میتوان اطلاعات شرکت دارنده گواهی ایزو رامشاهده نمود. این اطلاعات شامل نام شرکت ، نوع استانداردهای دریافت شده ، زمان صدور وزمان انقضای گواهینامه شماره گواهینامه وشاید سایر اطلاعات دیگری نیز باشد.

  سیستم کاران بزرگترین و اولین سازمان همراه متقاضیان گواهینامه ایزو جهت دریافت گواهینامه ایزو باارائه خدمات رایگان درخدمت شماست.

  با ما درارتباط باشید...

   

  اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

   

  استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

  امروزه استعلام اعتبار گواهینامه ایزو از طرف سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت مدرک ایزو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روزانه کاربران زیادی با سرچ عبارات و سؤالات مختلف در سایت گوگل بدنبال راهی برای جستجوی استعلام و سنجش اعتبار گواهینامه ایزو هستند. تنها و مطمئن‌ترین راه برای استعلام و بررسی اعتبار گواهینامه ایزو وارد شدن در سایت معتبر و قانونی مربوط به حوزه ایزو می‌باشد.

  سایت معتبر و رسمی جهت استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بعنوان تنها نهاد رسمی و قانونی است که در تمام دنیا با نامInternational Accreditation Forum یا در اصطلاح انجمنIAF معرفی شده است. انجمن یا مؤسسهIAF مورد تأیید سازمان جهانی استاندارد سازی یا همان سازمان ایزو است. انجمن اعتبار دهندگان بین المللی در تمام فضای مجازی فقط با یک عنوان و دامنه دارای یک سایت رسمی به نشانی WWW.IAF.NU فعالیت میکند. تمامی کشورهای عضو سازمان ایزو یک نهاد و سازمانی را بعنوان نماینده رسمی کشورشان در سازمان ایزو دارند. لیست کامل نام تمامی کشورهایی که بعنوان نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو هستند در سایتIAF وجود دارند.

  استعلام مراجع معتبر و رسمی جهت استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

  سازمان جهانی استاندارد سازی وظیفه تهیه و تدوین قوانین و الزامات مربوط به تمام مشاغل و حرفه‌ها را دارند. وقتی که مستندات انواع استانداردهای مختلف را آماده و تدوین کردند باید نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان کار ثبت و صدور گواهینامه ایزو را دست بگیرند. اخذ گواهینامه ایزو بصورت مستقیم از خود سازمانISO انجام نمی‌شود. به نمایندگانی که بعنوان مرجع صدور گواهینامه ایزو فعالیت میکنندCertification Body یا در اصطلاحCB می‌نامند. نام مراجع صدور گواهینامه ایزو یاCB های معتبر ایزو در لیست مؤسسات اعتبار دهنده که در سایت انجمنIAF عضو هستند وجود دارد.

  آموزش استعلام اعتبار گواهینامه ایزو چگونه است؟

  متقاضیان اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو ابتدا باید با توجه به نوع هدف و میزان سطح پیاده سازی مستندات ایزو در داخل مجموعه‌شان نام مرجع صدور گواهینامه ایزو مربوطه را از طرف مرکز مشاوره ایزو جویا شوند. باید نام دقیق و کامل مرجع را بدون هیچ گونه حذف و مخفف کردنی دریافت نمایید. هنگامی که نام کامل مرجع صدور گواهینامه ایزو را دریافت نمودید وارد سایت رسمی و معتبر انجمنIAF شوید. در آنجا نام کشور اعتبار دهنده به مرجع صدور گواهینامه ایزو را باید جستجو و مشاهده نمایید. هنگامی کهAB مورد نظر را یافتید وارد سایتAB مؤسسه اعتبار دهنده شوید و نام مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو را جستجو و استعلام نمایید. در نهایت اگر نامCB را هم یافتید متوجه می‌شوید که گواهینامه ایزویی که برای سازمان شما قرار است صادر شود معتبر و اصیل می‌باشد. چنانچه سازمانی با آموزش و مطالب این سایت نتوانست استعلام و سنجش اعتبار گواهینامه ایزو را انجام دهد با مرکز مهندس محمدیان به شماره ۷۹۱۶۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید و بصورت رایگان از نحوه آموزش استعلام اعتبار گواهینامه ایزو بهره بگیرید و یا حتی مشاوران و کارشناسان مرکز مهندس محمدیان بصورت رایگان کار استعلام و اعتبار سنجی گواهینامه ایزو مورد نظر شما را برایتان انجام می‌دهد. شما از هر شهر و استانی و از هر مرکز دیگری که هم قصد دریافت گواهینامه ایزو را دارید می‌توانید استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو خود را از ما بخواهید.

  نام چند مرجع صدور گواهینامه معتبر ایزو عبارتند از:

  گواهینامه با برندDAKS از کشور انگلستان

  گواهینامه‌ با برندUKASS از کشور آلمان

  گواهینامه با برندAccerdia از کشور ایتالیا

  گواهینامه با برندSAS از کشور سوئیس

  گواهینامه با برندNACI از کشور ایران

  عناوین تقلبی و جعلی مراجع صدور گواهینامه ایزو

  مراجع صدور گواهینامه ایزو به دو دسته تقسیم می‌شوند. مراجع بین‌المللی و معتبر که عضو سازمانiaf هستند و مراجع داخلی که سطح اعتبار مراجع صدور بین المللی را ندارند و بصورت مستقل کار می‌کنند. نام یکسری عناوین و مراجع جعلی جهت آگاهی متقاضیان عبارتند از:

  گواهینامه ایزو باAB دولتی، گواهی باAB خصوصی از آلمان یا انگلیس یا اروپا یا کانادا، گواهینامه ایزو باCB ایران و کانادا یا باCB ایران و آلمان، گواهینامه ایزو با اعتبار ایران و انگلستان، گواهینامه ایزو با اعتبارAB مستقل و نیمه دولتی، گواهینامه ایزو باAB کشورهای اتحادیه اروپا و... عناوین و عبارات جعلی زیادی هستند که یکسری مراکز صدور گواهینامه ایزو به متقاضیان ارائه می‌دهند. این مراکز با زدن برچسب و لیبل لیزری، یا زدن مهر برجسته و حک تصویر پرچم کشورهای انگلیس و آمریکا و کانادا و.. گواهینامه و کار خود را قانونی و اصیل جلوه می‌دهند.

  نکته:

  مدیران و مسئولان آگاه سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بدانند تنها سایت رسمی و قانونی برای استعلام و بررسی اصالت گواهینامه ایزو سایتIAF می‌باشد که مورد تأیید سازمان ایزو است. سایتASCB سایت رسمی و معتبری نمی‌باشد.

  مرکز مهندس محمدیان با بهره گیری از بهترین مشاوران و کارشناسان مجرب آماده ارائه مشاوره رایگان جهت آموزش استعلام و بررسی اصالت و اعتبار گواهینامه ایزو می‌باشد. بررسی اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو حق مسلم شما می‌باشد و حتما باید نسبت به این موضوع آگاهی کامل کسب نمایید.

   

   اخذ گواهینامه ایزوصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

 • انواع گواهینامه ایزو

 • ایزو

  ایزو

  ایزو مبحثی میباشدکه قطعا صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها بایادگیری و شناخت ودلایل اخذ ایزو البته بهمراه پیاده سازی میتوانند بسیاربه پیشرفت مجموعه خودکمک کنند، دراینجابه معرفی کامل ایزو پرداخته ومراجع صدور ایزو رانیز معرفی میکنیم سپس دلایل اخذ ایزو و چند نمونه ایزو را بیان میکنیم.

  گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام انگلیسیinternational standard organize بانام مخففiso صادر میگردد، سازمان جهانی ایزو سالها قبل بابت اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استانداردها درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو احداث گردیدكه مقرآن همچنان در ژنو ميباشد درابتدای امراین سازمان بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات و ایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ، تجارتی، سیاسی مبتنی برتجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد.درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضوست. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان استاندارد بوده و عضویت توی کمیته های فني ايزو در تدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند نیزعضویتی فعال دارد،

  گواهینامه ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانام کامل انگلیسیCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی، مراکز مشاوره ایزو در ایران یاهمان موسسات خصوصی مشاوره استاندارد و مجوزهای مرتبط استاندارد یکی ازاعضای مهمCBهاهستند، حتی میتوان گفت بعدازCBهای زیر نظرNACI تنها مراکز تهیه گواهینامه ایزو درکشور ایران هستند،CB هادرجهان زیر نظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انهابحساب میایند،AB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشورAB مجزا و مخصوص بخودرا دارد و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمنIAF بابت هرکشورAB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، بامراجعه سایت مورد نظر میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشورش رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF هست، ایران یکی ازاعضای اصلی سازمان ایزو بحساب میاید.استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش شده اند.

  استانداردهای ایزوكه تعداد آنها درحال حاضر بیشتراز19500 مورد ميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست، تعدادی ازاین استاندارد هاکه معمولا کاربرد بیشتری بابت بقیه استاندارد هادارد رادر اینجا ذکر میکنیم تابیشتر بااین استانداردها و نوع استاندارد هانیز اشنا شوید، البته بطور کلی نوع فعالیت هرمجموعه یاشرکت تعیین کننده استانداردهای موردنیازبرای مجموعه هست، دراینجا بچند شاخه فعالیت و ایزوهای مرتبط رایج میپردازیم، ایزو9001 رایجترین ایزو کسب شده توسط مشاغل وبه نوعی مادر و پیش نیاز تمام استانداردها محسوب میشود و استانداردی عمومی بابت تمام شاخه های فعالیت هست.
  ایزو 9001 اشاره میکندبه سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه و بعنوان پیش نیاز و مادر تمامی استانداردها الزامات کیفیتی فرآیندهای یک سازمان رابررسی میکند.
  گواهینامه ایزو 14001 نیزبه نوعی میتوان ازنوع عمومی گواهیهای ایزو نامید، بامفهوم سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی که اهمیت وموارد مرتبط محیط زیست رادریک شرکت بیان و بررسی میکند. ایزو 14001 شرکتها ویا سازمانهارا راهنمایی میکندتا فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد و بافعالیت خودعامل آلودگی آب و هوا و خاک نباشندتا محیط زیست رابتوان بابت نسلهای آینده حفظ کرد بطور مثال مشوق سازمانها ویا شرکت هابرای جایگزینی سیستمهای قدیمی خودمیشودکه بجای سیستم کاغذی وایجاد زباله بازیافت وصرف هزینه باعلم امروز ازنوع سیستمهای بروز اتوماسیون استفاده کنند یعنی ازبرنامه و فضای مجازی همسوبا تکنولوژی تاجای ممکن بجای استفاده ازکاغذ بهره ببرند. ایزو 14001 بجهت تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتشان مورد نیازست بهمین دلیل ازشرکتهای زیادی بابت مناقصات درخواست میشود.

  ایزو 45001 درحقیقت جایگزینOHSAS 18001 است و تکمیل شده استاندارد اهساس 18001 میباشد و درون استاندارد 45001 نقاط ضعف 18001 پوشش داده شده و امروزه ازسال 2018 جایگزین اهساس 18001 شده. ایزو 45001درسال 2018 توسط کمیته فنی سازمان ایزو تهیه و تدوین شد، بعداز تصویب وبه مرحله ارائه رسید وتا قبل گواهینامهOHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استفاده قرار شد، استاندارد ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ازانواع گواهیهای مهم مورد نیاز منباب شرکت توی مناقصات میباشد. ایزو 45001 موارد مربوطه امور ایمنی و بهداشت کارکنان دریک مجموعه یاسازمان رابررسی میکند، دراینجا تاجای ممکن توانستیم انواع ایزو پرکاربرد راتوضیح دادیم برای دیدن لیست کامل ایزوها به سایت سازمان جهانی ایزو مراجعه کرده و لیست رامشاهده کنید.

  مرکز مشاوره مهندس محمدیان باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقوی ترین موسسات تهیه و حتی صدور استانداردهای ایزو و گواهینامه های مرتبط باآن میباشدکه میتوانید بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان مرکز مشاوره مهندس محمدیان برخوردار شوید.

 • ایزو , دیدگاه مدیران

  ISO

  ایزو, دیدگاه مدیران

  ISO ازدیدگاه مدیران سازمان تنها وسیله ای میباشد کار راه انداز، بهمین دلیل مدیران فقط بفکر اخذ گواهینامهISO هستند حالا باهر نیت مدنظرشون. مدیران سازمان بنابر قصد ونیات مختلف اقدام میکنند بجهت اخذ انواع گواهی نامهISO .گواهی ایزو جهت شرکت درمناقصات، واردات وصادرات، رقابت، چشم وهمچشمی، پیشرفت وبهبود کاری، جذب مشتری وغیره اخذ میگردد.

  گواهینامهISO ازدیدگاه مدیران تنها یک جریان راه انداز میباشد بهمین دلیل مدیران تنها بفکر اخذ ودریافت استانداردISO هستند وجهت پیاده سازی اقدامی انجام نمیدهند وتنها بامراجعه بمراکز ثبت وصدور گواهینامه ایزو تمام کاررا صفرتا صدبه مراجع ثبت وصدور گواهینامهISO میسپارند. پیاده سازی ازمراحل مهم جهت دریافت گواهینامه ایزو میباشدکه بدلیل هزینه و زمانبر بودن اغلب مدیران سازمانها ازآن فراری هستند وهدفشان تنها وتنها گرفتن استانداردISO میباشد. مدیران سازمان بدلیل مشغله کاری اغلب اززیر بار پیاده سازی انواع استاندارد ایزو شانه خالی میکنند ویا حوصله پیاده سازی استانداردهایISO راندارند. اخذ گواهینامهISO شامل سه مرحله میشود: انتخاب مرجع ، طراحی و پیاده سازی ودر نهایت مشاوره . طراحی وهمچنین پیاده سازی استاندارد ایزو رایک سازمان میتواند ازمرجع بخواهدکه مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو پیاده سازی رابرعهده مشاور میگذارد ومدیر مجموعه متقاضی یاخودش مسئولیت پیاده سازی رابرعهده میگیرد ویا بااستفاده ازیک مشاور اقدام میکندبه ثبت وصدور گواهینامهISO .

  گواهی نامهISO ازدید اغلب مدیران بهرصورت تنها یک وسیله وابزار جهت جلب مشتری ویکجور رقابت میباشدکه باتوجه بانیت مدیر مجموعه وعلم وآگاهی وبسیاری مسائل دیگر اقدام میکند بجهت اخذ استانداردISO .

  استانداردISO ازنظر برخی مدیران آگاه جایگاه خاص ودرست خودرا دارد. عده ای ازاین مدیران مجموعه متقاضی میدانندکه استاندارد ایزو مورد نظر خودرا چرا وبه کدام دلیل دریافت میکنند وجایگاه واستفاده درست ازانواع گواهینامه ایزو رامیدانند. اینگونه مدیران آگاه باطراحی وهمچنین پیاده سازی بموقع ودرست انواع استاندارد بدرستی وبمعنای واقعی میتوانند یک سیستم درست واساسی رادرون سازمانشان راه اندازی کنندکه بسیار جهت فرآیندشان مثمر ثمر بوده واز رقیبان خودمیتوانند پیشی بگیرند زیرا حین دریافت گواهیISO مورد نظر خودشان ، بابت پیاده سازی واجرایی کردن اقدامات لازم راانجام داده وحق مطلب راادا میکنند مثلابا پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001 ) نشان میدهد بارعایت الزامات زیست محیطی درجهت داشتن آب و هوایی پاک وسالم تلاش کرده وسلامت افراد جامعه برایش ازاهمیت زیادی برخوردار است. پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ایزو 45001 نشان میدهد سازمان درحین انجام فعالیتها وفرآیندش سلامت پرسنل وجامعه رامد نظر قرار میدهد.

  ایزو ازدیدگاه مدیران بااین تفاسیر ، یانیاز داردبه پیاده سازی وبه پیاده سازی اهمیت میدهند ویا نیازبه پیاده سازی ندارد وتنها بفکر اخذ استاندارد ایزو هستندکه توصیه مراجع ثبت وصدور گواهیISO پیاده سازی استانداردISO میباشد.
 • ایزو چیست؟

  ایزوچیست

  ایزو و آشنایی بامعنی ومفهوم ایزو یک حرکت بسیار مثبت سازمانی جهت توسعه سیستم کیفیت موسسه ویا سازمان و استقرار مدیریت کیفیت فراگیردر الزامات گواهی نامه ایزو میباشد، ایزو یاهمانISO راکه قطعا نامش رازیاد شنییدیدایزو بمفهوم سازمان بین المللی استانداردسازی میباشدکه همیشه انراISO مینامند،سازمان ایزو یک موسسه بینالمللی میباشد.

  ایزو چیست ابتدا چنین سوالی رابا معرفی سازمان ایزو و تاریخچه سازمان ایزو حداقل بصورت سطحی پاسخ داد، تشکیل سازمان استاندارد ایزو ابتدابا بیست وپنج کشور درابتدا شروع شد ومهمتریت دلیل تشکیل ایزو نیز یکپارچه سازی استاندارد درابتدا مقر اصلی سازمان ایزو درژنو ،واقع درسوییس بود تدوین استاندارد ISO بعدازتدوین وپیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ،ازطرف مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو ،به صدورگواهی معتبر ایزو میپردازد. وظیفه سازمان استاندارد ایزو رااگر بخواهیم بطورکلی بیان کنیم، تعیبن و تدوین استاندارد ایزو و یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای درحال انجام و بهبود تولید و توسعه روزافزون تولیدات وخدماتدرکنار حمایت ازتولیدکننده ومصرف کننده میباشد.

   

   

  ایزو چیست

  ایزو و گواهینامه ایزو و اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  ایزو چیست و چراباید گواهینامه ایزو دریافت کنیم، استاندارد ایزو موجب افزایش اعتبار شرکتها درتمام مجامع و بخصوص درتبلیغات و مناقضات میشود و مهمترین بخش مفید اخذ گواهی ایزو جلب اعتمادمشتریان رابهمراه دارد، دارندگان گواهینامه ایزو درهرهرمسئله ای نسبت برقبا ازاعتباربیشتری برخوردار هستند و مشتریان بااعتمادبیشتری نسبت بخریداری محصول یاخدمت ارائه شده اقدام میکنند، استاندارد ایزو دربسیاری ازتمامی مناقضات برگزار شده تاثیر مستقیم دارد و منباب ورود شرکت و موسسه ضروری میباشد گواهینامهISOشانس شرکتهارابرای پیروزی درمناقصه افزایش میدهد و نشان دهنده صلاحیت شرکت دارنده استاندارد ایزو جهت ورودبه میدان رقابت برابر با سایرموسسات میباشد و شرکتهایی موفق مشوند ایزو بگیرند، بطورقابل توجهی رشدمیکنند و بدنبال افزایش بهره وری داخلی، فرصت مناسبی ایجاد میشود تااین شرکتها پیشرفت کنند.موسسات و سازمانهابه چندین دلیل ،خواهان دریافت ایزو هستند، افزایش شانس موفقیت و پیروزی درمناقصه عمومی ،اصلی وخصوصی، رشد و بهره وری داخلی موسسه، بازگشت سرمایه اختصاص داده شده، کاهش هزینه ها، بازاریابی باجلب اعتماد مشتریان ازطریق اخذ ایزو .سازمان بین المللی استاندارد ایزو ISOتدوین استانداردهای فنی رابرعهده دارد. استاندارد ایزوهاتقریبا شامل همه موارد مربوط بتکنولوژی میگردد وکمک زیادی بعرضه وارائه محصولات وخدمات موثرتر ،ایمنتر و بهداشتی ترمیشود.

  ایزو چیست، اکنون تاحدودی پاسخ داده شد امااز فواید دریافت ایزو و البته پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو میتوان بچند مورد اشاره کرد اول اینکه تجارت و بازرگانی بین کشورهارا آسانتر میکند واز مصرف کنندگان کالاها و خدمات و نیزتولیدکنندگان و کارفرمایان کالاها و خدمات حمایت میکند. امروزه بارعایت الزامات استاندارد ایزودرتولید و عرصه تجارت جهانی، داشتن استاندارد ایزو امروزهشرط اصلی درمعاملات بین المللی قرارگرفته است.سازمان بین المللی استاندارد و قوانین حاکم براستاندارد ایزو ،درصورتیکه سازمان ،موسسه یاشرکت موفق به کسب گواهی نامه استاندارد ایزو شود، مزایای قابل ملاحظه رابه دنبال دارد،ازجمله برقرای حس اطمینان درمیان مشتریان، کنترل بیشتر برفعالیت موسسه، ارتقا روابط درون سازمانی، اصلاح خطاها و پیشگیری ازبروزخطا، جلوگیری ازچندبارکاری ودرنتیجه جلوگیری ازاتلاف زمان ،هزینه وانرژی رضایت مشتری وکاهش شکایات، اعتماددوجانبه بین مشتریان وصاحبین کارومشاغل وسرمایه، ایجادحس اطمینان دربین مشتریان ، افزایش احترام بین کارکنان وکارفرمایان ، افزایش توان رقابت درعرصه بین الملل و غیره.

   

   

  ایزو چیست ISO

  ایزو و اخذ گواهینامه ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام

   

   

  ایزو چیست ، استاندارد ایزو زیادی وجود داردکه نمیتوان دراین مقاله آنهارا نام برد و توضیح داد، امامهمترین استاندارد ایزو هارااگر بخواهیم نام ببریم استاندارد هاتعریف شده سازمان ایزو برای مشاغل ، شرکتها ، سازمانها ویا مجموعها متفاوت میباشدکه بازمینه فعالیت هر مجموعه قوانین و استانداردها متفاوت میشود البته چند استاندارد یا گواهی ایزو برای تمامی شرکت ها ومشاغل مشترک است اما اکثریت ایزو هاییکه صادر شده سازمان ایزو منباب مجموعه ویا شرکتهای مختلف متفاوت استISO9001ایزو 9001 تنها ایزوی مشترک برای تمام ارگانها ومشاغل میباشد وسیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه رابررسی میکند،ISO14001ایزو 14001 نیز جزو ایزئهاییست که دربیشتر شرکتها مشترک است وسیستم مدیریت زیست محیطی رابررسی میکند،ISO45001ایزو 45001 نیز جز ایزو هامشترک درشرکتها وکارخانها میباشد.
  گروه مشاوره مهندس محمدیان باکارشناسانی باتجربه و سابقه درخشان جهانی دراخذ مجوزهای بین المللی مانند گواهینامه های ایزوISO و گواهیCE گواهیHSE-MS و مجوزهای اداره کار مانند مجوز اداره کار ، رتبه و گرید، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره، ضمننا همه روز کارشناسان گروه مهندس محمدیان اماده ارائه مشاوره رایگان درزمینه ایزو و گواهی نامه های وزارت کار و مجوزهای بین المللی میباشد.
 • ایزو چیه و از کجا ایزو بگیریم؟

  ایزو چیه و از کجا ایزو بگیریم؟

  ایزو چیه و از کجا ایزو بگیریم؟

  ایزو چیست و ازکجا بگیرم، ایندو سوال بسیار رایج درجستجوهای گوگل هست، جهت یافتن پاسخ سوال دراینجا توضیحتات اجمالی و کلی منباب ایزو میدهیم وبه معرفی ایزو ، مراحل ایزو و مراجع ایزو میپردازیم.

  ایزو یک گواهی نامه بین المللی استاندارد هست و توسط سازمان جهانی استاندارد که سازمان ایزو نام دارد صادر میگردد، سازمان جهانی استاندارد ویاهمان ایزوiso در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استانداردها.درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو احداث گردیدكه مقرآن همچنان درژنو ميباشد درابتدای امراین سازمان بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ، تجارتی ، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد. پس ازآن بطور تدريجي و اهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمانش برایشان کارامد بنظر امدبرای عضویت دراين سازمان امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو هست. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمانISO بوده و عضویت درون کمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعداد بسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش شدنداين استانداردرهاكه تعدادشان درحال حاضر بیشتراز19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست کشور ایران نیزاز اعضای اصلی سازمان ایزو بشمار میاید و درتصویب قوانین نقش دارد، سازمانISO یک سازمان بین المللیست بانام کامل سازمان بین المللی استانداردinternational standard organization مخففISO گواهی ایزو را صادر میکند، علاوه برشناخت سازمان ایزو باید وظایف سازمان ایزو راهم کاملا شناخت و درک کرد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانامCERTIFICATTION BODY بمعنای موسسه صادر کننده گواهی ایزو . موسسات بسیاری درکشور عزیزمان ایران درحال حاضر گواهی ایزو صادر میکنند و میتوان گفت این موسسات یکی ازاعضای مهمCB هاهستند، البتهCBهانیز درجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنند یابه نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، یا بنوع دیگراین مراجع که بدانهاAB گفته میشود مراجع مافوق هستندکه اعتبار دهندهCB نیزبحساب میایند،AB بانامACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، کشورهاAB های متفاوت بانامهای متفاوت دارندکه البته تمامAB هامجزا و مخصوص کشور خود بوده و هیچ کشوریAB مشترک ندارد کشورهای دیگر درصورت تمایل بداشتنCB ازAB موجود درکشوری دیگر اینکار ممکنست یعنی مثلاCB دریک کشور اسیایی زیر نظر یکی ازانواعAB های امریکا باشد اینکار رامیتوانند انجام دهند، البته اینAB هاخودنیز مافوقهایی دارند و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF بانام کامل لاتینINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی این انجمن میباشدکهAB هارا تعیین کرده واعتباردهی میکند وبرای هرکشورAB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، لیست کامل کشورهای دارایAB رابهمراهAB انها درسایت مربوطه انواعAB کشور رامشاهده کرد. درکشور عزیزمان ایرانNACI تنهاAB تعریف شده و قابل اعتبار ازسوی این انجمن است،

  ایزو چیه و ازکجا ایزو بگیرم تاحدودی پاسخ دادیم، اکنون دلالیل اخذ ایزو درکشور متناسب مرجع رامورد بررسی قرار میدهیم، اگردلیل شما بخاطر اخذ ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا بشما ایزو توسطCBهای غیرIAF راپیشنهاد میکنیم که هم هزینه کمتری رامتحمل میشویدهم تایم خیلی کوتاهی نیزجهت صدور نیاز داردبرای صدور فقط کافیست مدارک لازم جهت صدور رابه مرکزCB تحویل داده سپس مستندها و اموزشهای لازم ایزو رادر قالب سی دی دریافت میکنید و مدرک ایزو بابت شرکت شما صادر میگردد ودر پروسه نهایتا 2تا 3 روزه اینکار انجام میشود، امااگر هدف گرفتن ایزو مناقصه باشدکه در اونصورت بایددید کارفرمای مورد نظرکه قصد شرکت درون مناقصه رادارید صدور گواهی ایزو ازاین مرجع رامعتبر میداند یانه اگرکه صدور گواهی ایزو ازمرجع خصوصی یاغیرIAF رامعتبر نمیدانست باید حتما گواهی ایزو ازمرجعIAF را دریافت کنیدکه هزینه به مراتب بیشتر وپروسه صدور حداقل 1ماهه دارد، معمولا درایران بیشتر برای شرکتهایی که روابط بین المللی دارند ایزو تحتIAF صادر میگردد ودر بقیه موارد خصوصی و غیرIAF صادر میگردد.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باتیمی قوی اماده ارائه هرگونه خدمات درزمینه استاندارد ایزو و مجوزهای بین المللی و مجوزهای بین المللی ست، تماس و استفاده ازمشاوره کارشناسان ماکاملا رایگان میباشد.