گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

استاندارد ایزو

 • اخذ گواهینامه ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو

   

  اخذ گواهینامه ایزو

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  ۱_ انتخاب گواهینامه ایزو باتوجه به فعالیتهای سازمان

  ۲_ انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو باتوجه به اهداف سازمان

  ۳_ اجرای مستندات و پیاده سازی ایزو درسازمان

  ۴_ انجام ممیزی داخلی و خارجی

  ۵_ صدور گواهینامه ایزو

   

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو

   

  انتخاب گواهینامه ایزو

  انتخاب درست و بجای نوع گواهی مورد نیاز سازمان درهمان ابتدای کار باعث میشود بامشخص بودن هدف مسیر دریافت گواهی راراحت و آسان شود. سازمان استاندارد جهانی (International Organization for Standardzition ) یادر اصطلاح عام سازمانISO کلیه قوانین و ملزومات مشاغل و صنایع درجهان رابصورت استانداردهای عمومی و خصوصی تهیه و تنظیم کرده است. ازجمله استانداردهای عمومی میتوان موارد زیر رانام برد:

  _ ایزو ۹۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیتISO 9001

  _ ایزو ۱۴۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001

  _ ایزو ۴۵۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 45001

  _ ایزو ۱۰۰۰۲ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشنریانISO 10002

  _ ایزو ۱۰۰۰۴ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریانISO 10004

  و غیره که شمابا برقراری تماس بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی.... یابامطالعات سایت رسمی.... میتوانید اطلاعات کامل ازانواع گواهینامه عمومی و تخصصی رادریافت نمایید. البته بغیر ازاستانداردهای عمومی هرسازمان باتوجه به نوع فعالیتش میتواند گواهی نامه تخصصی مربوطه رانیز دریافت نماید. ازجمله استانداردهای تخصصی میتوان موارد زیر رانام برد:

  _ ایزو ۲۹۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمیISO 29001

  _ ایزو ۱۳۴۸۵ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت درصنایع غذاییISO 13485

  _ ایزو ۲۲۰۰۰ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت درصنایع غذاییISO 22000

  .......

   

  انتخاب مرجع گواهینامه ایزو

   انتخاب مرجع صادر کننده ایزو معتبر و ارزان و فوری

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو

  شرکتها و سازمانهای صادر کننده ایزو دردنیا زیاد هستند. شمادر فضای مجازی و باسرچ دراینترنت میتوانید باعناوینی همچون مراجع صادر کننده ایزو، مراکز ثبت و صدور ایزو، شرکتهای صادر کننده ایزو، سایت ایزو و بانمایندگی ایزو و... راببینید. اکثر مراجع صادر کننده ایزو اکثرا خودرا معتبر معرفی میکنند و بااتصال خودبه سازمانهای دولتی و غیر دولتی مانند سازمان یاوزارت صنایع و معادن و سازمانهای نامربوط خودرا معرفی میکنند و فعالیتهای خودرا قانونی و اصل نشان میدهند. حتی گاهی اوقات باعمل نادرست فتوشاپ و کپی انواع و اقسام گواهی راصادر میکنند. حال این سؤال پیش می آید چگونه میتوان مراجع ثبت و صدور راشناسایی و تعیین اعتبار کنیم؟

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو رااصطلاحاCB مینامند.Certification Body ها یاهمانCB ها تحت اعتبار مراکزی بنامAccerditation Body ها یاهمانAB ها اعتبار دهی میشوند.AB ها دو دسته دارند.AB های رسمی و دولتی وAB های خصوصی و غیررسمی.AB های دولتی نیز عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی جهانی بنامIAF می‌باشند. پس نتیجه میگیریم اگر مراجع صدوری تحت اعتبار یک نهاد اعتبار دهنده عضو انجمن بین المللیIAF باشد گواهینامه صادر شده بسیار معتبر می‌باشد. حال اگر مراجع صدور تخت اعتبارAB های خصوصی باشند بعلت غیرIAF ازسطح اعتبار پایینتری برخوردار هستند. انتخاب مرجع ثبت و صدور باتوجه به اهداف سازمان انجام میگیرد. اکثر سازمانها جهت شرکت درمناقصات و تبلیغات و معرفی برند بعلت نداشتن زمان زیاد و همچنین کمبود بودجه بدنبال اخذ مدرک ازمراجع خصوصی میروند و البته کارراه انداز بوده و اعتبار داخلی راداشته اند. یکسری مدیران آگاه و کاردان سازمانها هم جهت بالابردن سطح کیفیت محصولات و ورودبه بازارهای جهانی بدنبال اخذ مدرک ایزو ازمراجع بین المللی هستند تاتمام قواعد و قوانین جهانی رابطور کامل درسطح مجموعه شان اجرا نمایند.

   

  طراحی و پیاده سازی و مستند سازی گواهینامه ایزو

   مستند سازی و پیاده سازی ایزو بعداز انتخاب مرجع صادر کننده ایزو دومین مرحله اخذ ایزو هست

  اجرای مستندات و پیاده سازی ایزو درسازمان

  طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی کلیه قوانین و دستورالعملهای انواع استانداردها بستگی به تعداد فرآیندها و حجم سازمان و تعداد پرسنل مجموعه متقاضی دارد. اگر سازمانی ازمراجعIAF دار تقاضای گواهینامه کرده باشد مسلما بعلت کامل بودن استاندارد و سختگیری مرجع کلیه مستندات باحضور و‌کمک کارشناس و متخصص ایزو باتوجه به مشخصات سازمان انجام میگیرد و بالطبع هم زمان بیشتر و هم هزینه بیشتری رادر برخواهد داشت. اگر مرجع صدور غیرIAF باشد نیازی به پیاده سازی مستندات توسط کارشناس متخصص نیست و‌ بادریافت رایگان کامل مستندات ازفضای مجازی و مطالعه مستندات کار مستند سازی باهزینه کمتر درکمترین زمان انجام میشود.

   

  ممیزی گواهینامه ایزو

   ممیزی گواهی ایزو توسط شخص ممیز انجام میگیرد و اجازه صدور ایزو رامیدهد

  انجام ممیزی داخلی و خارجی

  ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی ماهر و متخصص درسازمان متقاضی انجام میشود بجهت بررسی و‌کارشناسی قوانین درفرآیندها و پیدا کردن خطرات و ریسکهای احتمالی و برطرف کردن آنها و هم اینکه قبل ازممیزی خارجی و حضور کارشناس مرجع درمجموعه عدم انطباقات رفع و اقدامات اصلاحی انجام شود. البته بادرخواست خود سازمان متقاضی اگر نیروی ماهر و آشنا باایزو نداشتند ازطرف مرکز مشاوره یک کارشناس متخصص به سازمان اعزام میشود و کلیه امور راانجام میدهد. اکثر سازمانهایی که ازمراجعIAF دار گواهی نامه دریافت کرده‌اند بصورت حضوری ازطرف کارشناس مرجع ممیزی میشوند ولی مراجع غیر خصوصی بصورت غیر حضوری عمل ممیزی رابررسی و انجام میدهند و سختگیری کمتری نسبت به مراجع دولتی و رسمی دارند.

   

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   ثبت و صدور گواهینامه ایزو درکمترین زمان و باکمترین هزینه متناسب نیاز سازمان توسط ما انجام میگیرد.

  صدور گواهینامه ایزو

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو باتأیید سرممیز مرجع صدور انجام میگیرد. البته شما متقاضی محترم ایزو باید باانتخاب آگاهانه مرجع ازاعتبار صدور گواهی مطمئن شوید. اگر ازمراجع دولتی و رسمی درخواست صدور گواهی داشته باشید میتوانید بامراجع به سایتwww.IAF.NU ازصحت و درستی مراجع صدور و نهادهای اعتبار دهندشان استعلام بگیرید تاخدای نکرده هزینه های سنگین و‌گزافی راجهت یک مدرک قلابی متقبل نشوید و استعلام مراجع غیردولتی و خصوصی راهم میتوانید توسط مراکز اعتبار دهنده و محبوبیت و روزمه مرکز مشاوره مورد نظر بگیرید.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باچند دهه خدمت رسانی و تلاش درعرصه اخذ انواع گواهینامه و استانداردهای ایزو توانسته کارشناسان و مشاوران حرفه ای و‌مجربی رادر مجموعه خود گرد هم آورد و باهمکاری و تلاش کلیه نیازهای متقاضی راکه سرلوحه کارهایشان قرار داده اند انجام دهند. گروه مهندس محمدیان باتهیه کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری پکیج کاملی ازخدمات راارائه میدهد و بانمایندگیهای مختلفی درحوزه ایزو فعالیت مینماید.

 • اخذ گواهینامه ایزو ، نشان CE و گواهی HSE

  اخذ گواهینامه ایزو ، نشان CEوگواهی HSE

  اخذ گواهی نامه ایزو ملزم اینست بدانیم تدوین استانداردها را ایزو مینامند. پس ازتدوین و طرح و پیاده سازی ایزوها گواهینامه ازطرف مراجع صادرکننده ایزو ثبت و صادر میشود. مراجع صادرکننده ایزوCB نام دارد ودرحال حاضر درایران 15 سی بی مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادارند و میتوانند گواهینامه صادر کنند اما ایرانیها بنابه مشکلاتی همچون تحریم و نرخ ارز و.... خودشانCB های مجازی ایجاد میکنند و برایCBهای مجازیشانAB هم میسازند. هرCB تحت اعتبار یکAB میباشدکه هرAB تحت مدیریتIAF مدیریت و اعتباردهی میشوند.IAF سازمان جهانی میباشدکه بهر کشور مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رامیدهد. درواقعIAF وظیفه مدیریت تدوین استانداردها رابعهده دارد. درهر کشور مراجعی هستندکه عضویتIAF دارند و معروفترین آنها مثلا درایرانNACI و درآمریکاIAS و درانگلیسUKAS و درآلمانDAKKS و.... درهر کشور مراجعی هستندکه گواهینامه هایIAF صادر میکنندکه دوستان جهت اطلاع میتوانندبه سایت مختصIAF مراجعه و مرجعIAF هرکشوررا مشاهده کنند.

  جهت اخذ گواهینامه ایزو بایستی مشخص شودکه ازکدام مرجع میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند چه سیستم بخواهد پیاده سازی شود چه نخواهد پیاده سازی شود مراجع ثبت گواهینامه گواهینامه صادر میکنند ودرسختگیریها تخفیف میدند ودر نهایت گواهینامه ایزو رابه سازمان متقاضی براحتی خواهند داد

  روش دریافت گواهینامهHSE نیز مانند هرنوع گواهینامه ایزو بایستی اطلاعاتی درباره گواهی نامه درخواستی داشته باشیم مثلا بدانیم گواهینامهHSE چیست وچه کاربردی دارد.HSE اولا بایستی دانست عبارتHSE ازکجا آمده است.HSE مخفف عبارتHealth, Safety &Environment Management Systemمیباشدبه معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست .HSE درواقع الزامات استانداردهایISO 14001 و OHSAS 1800رابیان میکند. سازمان متقاضی گواهی نامهHSE بایستی الزامات دو گواهینامهISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وOHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) راطراحی و پیاده سازی نماید. استانداردHSE یاهمانHSE – MS هم مورداستفاده سازمانها میباشد و هم افراد میتوانند گواهینامهHSE راطی مراحل و دوره هایی کسب کنند؟ مراجع صادرکننده گواهینامهHSE نیز مانند هر گواهینامه ایزو دیگری درحال حاضر درایران 400 الی 500 مرجع میباشدکه بدین مراجع اصطلاحاCB میگویندکهCB ها زیرنظر مراکزی باعنوانAB اعتباردهی میشوند. خودAB ها نیز زیرنظر سازمان استاندارد جهانی باعنوانIAF اعتبار دهی میشوند باوجود توضیحات داده شده استانداردهای باقابلیتIAF ازسطح اعتبار بالاتر برخوردار هستند

  عنوانCE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست وهرسازمان دریافت کننده گواهینامهCE بادرج نشانCE برروی محصولش نشان می دهد محصولش ازنظر ایمنی قابل اعتبار و تایید میباشد واز نظر ایمنی هیچ خطری برای استفاده کنندگان ندارد و قابل اطمینان میباشد. بنیانگذار گواهی نامهCE اتحادیه اروپا میباشدکه جهت کنترل هرچه بهتر و نظارت برروی محصولات تولید شده دراروپا یاواردات بدان کشور برروی محصولاتش درج میشد. بهمین جهت هرشخص و شرکت متقاضی تولید کننده ایکه قصد صادرات داشت بایستی الزامات گواهی نامهCE رارعایت میکرد. الزاماتCE مرتبط باهر محصول متفاوت میباشد. درواقع هرمحصول دارای استاندارد منحصربه خودش راداردکه بایستی الزاماتش ازطرف تولیدکننده اش رعایت میشد. نشانce و گواهینامه سی ای آنقدر دراروپا و خارج ازاروپا مورد استقبال و توجه قرار گرفت و اهمیت پیدا کردکه تاامروز تبدیل شدبه یک ابزار مهم و تبلیغاتی جهت تولید کنندگان و صادرکنندگان CE ها درسه نوع اورجینال ، انطباقی ، خوداظهاری هستندکه درزیر اختصارابه توضیح آنها میپردازیم. مراکز صادرکنندهCE ها اصطلاحاN.B نامیده میشوندکه خوداینN.B ها زیر نظر سازمانی باعنوانNANDO مدیریت و نظارت میشوند

 • از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟ 

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  مبانی و اصطلاحات مرتبط با ایزو

  جهت اخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو و استاندارد‌های بین المللی ایزو، آگاهی ازیکسری اصطلاحات مخصوص مفید و لازم می‌باشد چراکه شما متقاضی محترم ایزو بادانستن اصطلاحات ایزو می‌توانید تصمیمات درست و بهتری رابرای گرفتن گواهینامه ایزوISO بگیرد. مبانی و واژگان خاص ایزو عبارتنداز:

  ISO

  ISO مخفف عبارتInternational Organisation for Standardiztion بمعنای سازمان بین‌المللی استاندارد یا سازمان جهانی استاندارد سازی است. سازمان بین المللی استاندارد متشکلست ازنمایندگان اکثر کشورهای دنیاکه برای همسو شدن باقوانین و دستورالعمل‌های جهانی عضو سازمان ایزوهستند. سازمان جهانی استاندارد سازی بیش از ۲۴ هزار استاندارد رادر حوزه‌های مختلف شغلی و انواع کسب و کارها بررسی، تهیه و تدوین نموده است و هر گواهینامه ایزو راهمراه بامتن استانداردش در سایت رسمی خود بانام WWW.ISO.ORGمنتشر نموده است.

  IAF چیست؟

  IAF

  IAF مخفف عبارتInternational Accreditation Forum بمعنای سازمان اعتبار دهندگان بین المللی است. انجمن اعتباردهندگان بین المللی بعنوان یک نهاد رسمی و قانونی بسیار بزرگ ازطرف سازمان ایزو ایجاد شد. ازآن جاییکه وظیفه سازمان ایزو تهیه و تدوین استانداردهای جهانی می‌باشد وظیفه اعتباردهی و نظارت برروی نهادهای معتبری که بعنوان نمایندگان رسمی کشورهای عضو‌ سازمانISO فعالیت میکنند رابه سازمانIAF محول نمود. سازمان اعتباردهندگان بین المللی فقط با نامIAF و تنها فقط با یک سایت رسمی به آدرسWWW.IAF.NU فعالیت می‌کند و باتوجه به گفته‌ها و مطالبی که دربرخی سایتها اعلام شده است مرکزی بنامASCB تحت عنوان سازمان اعتبار دهنده بین المللی رسمیت ندارد و یک عنوان و نام جعلی برای سوء استفاده یکسری ازکلاهبرداران و سودجویان درحوزه صدور گواهینامه‌های ایزو می‌باشد. بنابراین متقاضیان گواهینامه ایزو باید حواسشان جمع باشدکه فقط سازمانIAF معتبر و قانونی است.

  AB

  AB مخفف عبارتAccerdiation Body بمعنای نهاد اعتبار دهنده است.AB ها درواقع همان نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایزو هستندکه بجهت اعتبار دهی به مراجع صدور گواهینامه ایزو عضو رسمی سازمانIAF هستند.AB ها باتوجه به اعتبار و اصالتی که از سازمانIAF میگیرند می‌توانند کار نظارت و بازرسی برروی مراجع صدور گواهینامه ایزو راانجام دهند وبه مراجعی که صلاحیت دارند اعتبار می‌بخشند. درهر کشور فقط یک نهاد اعتبار دهنده یاAB بصورت رسمی و دولتی فعالیت می‌کند.AB و نهاد اعتبار دهنده کشور ایران سازمانNACI‌ مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می‌باشد.

  CB

  CB مخفف عبارتCertification Body بمعنای مراجع صدور گواهینامه ایزو است. تعداد مراکز و مراجعی که کار ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می دهند بسیار زیاد هستند. بنابراین برای اینکه بتوان مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر رااز مراجع صدور گواهینامه ایزو نامعتبر تشخیص دهیم باید مراجعی راانتخاب کنیم که تحت اعتبارAB هافعالیت می کنند. بهCB هایی که تحت اعتبار یکAB عضو انجمنIAF فعالیت می‌کنند مراجع صدورIAF باسطح اعتبار بین المللی و بهCB هایی که تحت اعتبار یکAB بدون عضویت در انجمنIAF فعالیت کنند مراجع صدور غیرIAF باسطح اعتبار داخلی می‌گویند. شما متقاضی محترم برای تشخیص اعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزو و گواهینامه‌های ایزو با مرکز محمدیان تماس برقرار نمایید.CB ها مراکزی هستندکه انواع گواهینامه‌های ایزو رابرای شما متقاضیان صادر میکنند.

  گواهینامه ایزوISO

  گواهینامه ایزو بانامCertificate ISO نیز نامیده می‌شود. گواهینامه ایزودرواقع مدرکیست که استفاده و بکارگیری سازمان از استانداردهای جهانی رااثبات می کند. هر سازمان و شرکتی می‌تواند یک یاچند استاندارد از سازمان جهانی ایزو رادرخواست نماید و بصورت اصولی و صحیح قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده برای هر استاندارد را درسطح مجموعه‌اش طراحی و پیاده سازی نماید و ازطرف مراجع صدور گواهینامه ایزو معتبر یا دراصطلاح مراجعIAF می‌تواندCertificate ISO اصل و معتبر رادریافت کند. همچنین سازمان و شرکت‌ها نیز می‌توانند از مراجع صدور گواهینامه ایزو غیرIAF درخواست مدرک و گواهی ایزو راداشته باشند و باتهیه نمونه مستندات ایزو و انجام یک ممیزی داخلی یک گواهینامه ایزو با سطح اعتبار داخلی رادریافت نمایند.

  مشاوره ایزوISO

  مشاوره ایزو بانامISO Consulting نیز نامیده می‌شود. مشاوره ایزو بتمام راهنمایی‌ها و راهکارهایی که درراستای اخذ گواهینامه ایزو ازدرخواست گواهینامه ایزو توسط متقاضی گرفته تا انتخاب نوع گواهینامه ایزومتناسب با اهداف سازمان و مشخص نمودن اهداف و چشم اندازهای سازمان و انتخاب مناسب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو و طراحی، اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه ایزوکه داده می‌شود گفته می‌شود. مرکز محمدیان یکی ازمعتبرترین و بزرگترین مراکز مشاوره ایزو می‌باشدکه توانسته است گواهینامه‌های بسیار زیادی رابا اعتبار بین المللی و اعتبار داخلی ازطرفCB های معتبر برای شرکت‌ها و سازمان‌های کوچک و بزرگ اتخاذ نماید.

  مشاور ایزوISO

  مشاور ایزو بانامISO Consultant نیز نامیده می‌شود. مشاور ایزو فرد یاافراد یا مراکزی هستندکه وظیفه طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو و استقرار کلیه سیستم‌های مدیریتی و همچنین مراحل ممیزی رابرای رفع نواقص و عیوب انجام می‌دهند.

  ممیز و ممیزی ایزو

  ممیزی ایزو یاISO Auditing درواقع بررسی و بازرسی تمامی نمونه مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو توسط شخص ممیز می‌باشد. ممیز شخصی است که ازطرف مرجع صدور گواهینامه ایزو مسئولیت بازنگری و ادیت و انجام تغییرات رابرعهده دارد.

   گواهینامه ایزو

  ارتباط مشاغل و استانداردهای ایزوISO

  قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازسوی سازمان بین المللی ایزو ، تمام مشاغل و کسب و کارها رادر نظر گرفته است. هر سازمان و هر مجموعه‌ای با هرزمینه فعالیتی چه درحوزه خدماتی، تولیدی و صنعتی و تبلیغاتی و بازرگانی و کشاورزی، درمانی و آموزشی و صنایع غذایی، نشریات و پیمانکاری و هتل‌‌ داری و رستوران‌داری می‌تواند گواهینامه و استانداردی راکه میخواهد رابدون شرایط خاص و پیچیده‌ای درخواست نماید.

  شرط گرفتن گواهینامه ایزوISO

  اخذ و دریافت گواهینامه‌های ایزو بااینکه بعنوان گواهینامه‌های بین المللی و رسمی ازطرف یک سازمان جهانی می‌باشند ولی سازمان بین المللی استاندارد شرایط پیچیده و سختی رابرای سازمان‌ها و مجموعه‌های متقاضی ایزو اعمال نکرده است. گرفتن گواهینامه ایزو نیازی به داشتن تحصیلات دانشگاهی و سطح بالا ندارد. هر سازمان و مجموعه‌ای باداشتن یک دفتر مرکزی و یا باداشتن یک کارگاه کوچک یاکارخانه بزرگ که باتعدادی کارگر و پرسنل درحال انجام فعالیت و تولید و یاارائه خدمات باشد می تواند براحتی انواع گواهینامه های ایزو ررمتناسب بازمینه فعالیت و اهدافش درخواست نماید.

  اسناد و مدارک لازم جهت گرفتن گواهینامه ایزوISO

  اسناد و مدارک مورد نیاز برای گرفتن گواهینامه‌های ایزو شامل یکی فرم ثبت نام گواهینامه ایزوو یکی تهیه نمونه مستندات گواهینامه ایزو می‌شود. فرم ثبت نام گواهینامه ایزو که یک فرم ساده متشکل ازآیتم‌های فارسی و انگلیسی می‌باشدکه ازطرف مرکز مشاوره ایزو ( مرکز محمدیان ) بعد ازدرخواست سازمان یا شرکت متقاضی جهت تکمیل یکسری ازمشخصات مرتبط با مدیرعامل شرکت و نام شرکت و زمینه فعالیت شرکت دراختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. همچنین داخل فرم نام گواهینامه ایزو ، نام مرجع صدور گواهینامه ایزو بهمراه هزینه اخذ که بتوافق طرفین رسیده است قید شده است. دومین سند و مدرک لازم برای گرفتن گواهینامه‌های ایزو تهیه نمونه مستندات می‌باشد. نمونه مستندات ایزو نیزبه دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند. نمونه مستندات عمومی مرتبط با استانداردهای عمومی سازمان ایزو و نمونه مستندات خصوصی مرتبط با استاندارد های تخصصی سازمان ایزو می‌شوند.

  انواع استانداردهای عمومی و تخصصی ایزوISO

  استانداردهای ایزو عمومی پرکاربرد

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه ایزو 9001 گواهیISO 9001 اولین و کاملترین استاندارد تدوین شده ازطرف سازمان بین‌المللی استاندارد است. گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، طراحی و برنامه‌ریزی مدیریتی درفرآیندهای هرمجموعه و افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتش رااثبات می‌کند. گواهینامه ایرو ۹۰۰۱ بهبودی مستمر راهمراه باسودآوری ایجاد می‌نماید.

  استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ گواهیISO 14001 بعنوان یک استاندارد عمومی قابلیت اجرا و طراحی درتمام سازمان‌ها و شرکت‌ها رادارد و حفظ و صیانت ازمحیط زیست رادر طول اجرای فرآیندها رااثبات می‌کند.

  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱گواهیISO 45001 رعایت الزامات و قوانین مرتبط باایجاد ایمنی درمحیط کار و حفظ و ارتقاء سطح بهداشت شغلی و حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دریک مجموعه رااثبات می‌کند.

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - رسیدگی به شکایات مشتریان گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ گواهیISO 10002 رعایت استانداردهای مشتری مداری رادر یک سازمان اثبات می‌کنند. ایزو ۱۰۰۰۲ برای مجموعه‌هایی که بصورت مستقیم بامشتریان خود ارتباط دارند استفاده می‌شود. اخذ استاندارد سیستم مدیریت رسیدگی بشکایات مشتریان بدون استاندارد سیستم مدیریت کیفیت هیچ معنا و مفهومی ندارد.

  استانداردهای تخصصی ایزوISO پرکاربرد

  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ گواهیISO 22000 بعنوان یک استاندارد تخصصی درحوزه صنایع غذایی و کارخانه‌های تولید مواد غذایی و در آشپزخانه‌ها و رستورانها و حتی هتل‌ها و کلیه مشاغلی که درزنجیره تأمین مواد غذایی فعالیت می‌کنند بکار برده می‌شود.ایزو ۲۲۰۰۰ براساس فوانین استانداردHACCP تهیه و تدوین شده است و درواقعhaccp بعنوان پایه و مبنای این استاندارد قرار گرفت.

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ گواهیISO 13485 رعایت الزامات مرتبط بافرآیندهای مربوط باتجهیزات پزشکی رادر یک مجموعه فعال درحوزه تجهیزات پزشکی اثبات می‌کند.

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ کواهیISO 16949 رعایت الزامات فرآیندها و عملکردهای یک مجموعه فعال درحوزه خودرو رااثبات می‌کند. قوانین و دستورالعمل‌های ایزو ۱۶۹۴۹ درواقع همان قوانین و دستورالعمل‌های ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد ولی مختص و تعریف شده برای صنایع خودرو سازیست.

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – آموزش گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ گواهیISO 10015 رعایت اصول مرتبط باآموزش رابرای سازمان متقاضی اثبات می‌کند. مجموعه‌ها و شرکت‌هایی که حوزه فعالیتشان آموزش می‌باشد باید ایزو ۱۰۰۱۵ راحتما با ایزو ۹۰۰۱ اخذ نمایند.

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – نفت، گاز و پتروشیمی کواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ گواهیISO 29001 رعایت قوانین و الزامات مرتبط با حرفه‌های مربوط درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی رادر یک مجموعه اثبات می‌کند.

  راه و روش قانونی دریافت گواهینامه ایزوISO

  مشخص نمودن اهداف سازمان برای گرفتن گواهی‌نامه ایزو

  تعیین نوع گواهی‌نامه ایزو متناسب بااهداف سازمان

  شناسایی مراجع صدور گواهی‌نامه ایزو و انتخاب مرجع صدور کواهی‌نامه ایزو

  طراحی مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  انجام ممیزی داخلی و خارجی

  ثبت و صدور گواهی‌نامه ایزو

  {jcomments on}

 • ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا گواهینامه ایزوISO بگیریم ، دقیقا به مسئله زمان مورد نیاز یک مجموعه جهت اخذ ایزوبستگی دارد، مدیر مجموعه متناسب بادلیل اخذ گواهی ایزو وقت و هزینه صرف دریافت گواهینامه ایزو میکنند، ابتدا باید مراجع صدور ایزو رابشناسیم تابا شناخت مراجع صدور ایزو انتخابی درست دراین زمینه داشته باشیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد مخففISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درزمینه متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل منباب بهترشدن ویک مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، الزامات گواهی ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد.

   

   

  چگونه ایزو بگیریم

  چگونه ایزو بگیریم و مراجع صادر کننده ایزو معتبر و قابل استعلام

   

   

  گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارCB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODYبمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهمCB هادرایران هستند،CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصارAB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشورAB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاریIAF بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمنIAF برای هرکشورAB هامخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF هست.

  ازکجا گواهینامهISO بگیریم درایران جواب چنین سوالاتی و پیدا کردن موسسات مشاوره ایزو شاید کاری بسیار راحت باشد، اما انتخاب موسسه معتبر اخذ ایزو کاری دشوارست، البته درایران موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، بطور کل مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضوIAF است یابطور خصوصی و مستقل مراجع غیرIAF ست، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمانCB که زیرنظرNACI فعالیت میکنندکه ازاینچنین موسسات مدرک ایزو عضو انجمنIAF میتوان دریافت کرد، البته تعدادCB هازیاد نیستند وشناسایی موسسات زیرنظرNACI راحتست، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزو راکه توسط موسسات خصوصی صدور ایزو،هم میتوان مدرک ایزو ازمرجع عضوIAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک ازطریق مراجع غیرIAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده بایدحتما قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند. دریافت گواهی ایزو مراجعIAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه این زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب بازمان شما و مشورت بایک مرکز مشاوره ایزو خوب انتخاب درستی انجام داد.

   

   

  چگونه ایزو بگیریم 2

  اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   
   
  ازکجا گواهینامه ایزوISO بگیریم مسئله خیلی مهمی است امااگربخواهیم بطور خلاصه توضیح دهیم، درایران دربسیاری ازموارد گواهی ایزو توسط موسسات مشاوره ایزو انجام میشود وکافیست پس ازتماس بایک موسسه ویا مرکز مشاوره ایزو وتایید و انتخاب نوع مرجع صدور ایزو فرمهای مربوط راپر کرده و پس ازتایید دراختیار موسسه قرار دهید، بقیه کارها رانیز موسسه مورد نظر انجام میدهد ونهایتا تا 2روز کاری و هزینه ای بسیار کم بنسبت گواهی های مرجعIAF گواهینامه شما صادر شده و به همراه پکیج کامل مستندات دراختیار شما قرار میگیرد، البته همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت بشد، چه توسط مراجع عضوIAF صادرشده باشد و چه مراجع غیرIAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد منباب استعلام یک برگه ایزو کافیست شماره گواهینامه درپایین برگه ایزو درج شده رادرسایت مرجعی راکه گواهینامه ایزو رااز انجا دریافت کرده اید، درقسمت رجیستری وارد کرده سپس اطلاعات ثبت شده مجموعه شما درسایت باید نمایان شودکه نشان ازاعتبار برگه ایزو میدهد،
  گروه مشاورین مهندس محمدیان باسابقه ای درخشان یکی ازمراکز معتبر درزمینه دریافت ایزو و تمامی گواهینامه های مرتبط مانندISO ،HSE ،IMS و گواهینامه های کالا مانندCE و غیره درکشور است، باتماس باگروه محمدیان ازمشاوره رایگان اینمرکز بهره مند شوید.

 • استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

   

  استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

  امروزه استعلام اعتبار گواهینامه ایزو از طرف سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت مدرک ایزو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روزانه کاربران زیادی با سرچ عبارات و سؤالات مختلف در سایت گوگل بدنبال راهی برای جستجوی استعلام و سنجش اعتبار گواهینامه ایزو هستند. تنها و مطمئن‌ترین راه برای استعلام و بررسی اعتبار گواهینامه ایزو وارد شدن در سایت معتبر و قانونی مربوط به حوزه ایزو می‌باشد.

  سایت معتبر و رسمی جهت استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بعنوان تنها نهاد رسمی و قانونی است که در تمام دنیا با نامInternational Accreditation Forum یا در اصطلاح انجمنIAF معرفی شده است. انجمن یا مؤسسهIAF مورد تأیید سازمان جهانی استاندارد سازی یا همان سازمان ایزو است. انجمن اعتبار دهندگان بین المللی در تمام فضای مجازی فقط با یک عنوان و دامنه دارای یک سایت رسمی به نشانی WWW.IAF.NU فعالیت میکند. تمامی کشورهای عضو سازمان ایزو یک نهاد و سازمانی را بعنوان نماینده رسمی کشورشان در سازمان ایزو دارند. لیست کامل نام تمامی کشورهایی که بعنوان نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو هستند در سایتIAF وجود دارند.

  استعلام مراجع معتبر و رسمی جهت استعلام اعتبار گواهینامه ایزو

  سازمان جهانی استاندارد سازی وظیفه تهیه و تدوین قوانین و الزامات مربوط به تمام مشاغل و حرفه‌ها را دارند. وقتی که مستندات انواع استانداردهای مختلف را آماده و تدوین کردند باید نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان کار ثبت و صدور گواهینامه ایزو را دست بگیرند. اخذ گواهینامه ایزو بصورت مستقیم از خود سازمانISO انجام نمی‌شود. به نمایندگانی که بعنوان مرجع صدور گواهینامه ایزو فعالیت میکنندCertification Body یا در اصطلاحCB می‌نامند. نام مراجع صدور گواهینامه ایزو یاCB های معتبر ایزو در لیست مؤسسات اعتبار دهنده که در سایت انجمنIAF عضو هستند وجود دارد.

  آموزش استعلام اعتبار گواهینامه ایزو چگونه است؟

  متقاضیان اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو ابتدا باید با توجه به نوع هدف و میزان سطح پیاده سازی مستندات ایزو در داخل مجموعه‌شان نام مرجع صدور گواهینامه ایزو مربوطه را از طرف مرکز مشاوره ایزو جویا شوند. باید نام دقیق و کامل مرجع را بدون هیچ گونه حذف و مخفف کردنی دریافت نمایید. هنگامی که نام کامل مرجع صدور گواهینامه ایزو را دریافت نمودید وارد سایت رسمی و معتبر انجمنIAF شوید. در آنجا نام کشور اعتبار دهنده به مرجع صدور گواهینامه ایزو را باید جستجو و مشاهده نمایید. هنگامی کهAB مورد نظر را یافتید وارد سایتAB مؤسسه اعتبار دهنده شوید و نام مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو را جستجو و استعلام نمایید. در نهایت اگر نامCB را هم یافتید متوجه می‌شوید که گواهینامه ایزویی که برای سازمان شما قرار است صادر شود معتبر و اصیل می‌باشد. چنانچه سازمانی با آموزش و مطالب این سایت نتوانست استعلام و سنجش اعتبار گواهینامه ایزو را انجام دهد با مرکز مهندس محمدیان به شماره ۷۹۱۶۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید و بصورت رایگان از نحوه آموزش استعلام اعتبار گواهینامه ایزو بهره بگیرید و یا حتی مشاوران و کارشناسان مرکز مهندس محمدیان بصورت رایگان کار استعلام و اعتبار سنجی گواهینامه ایزو مورد نظر شما را برایتان انجام می‌دهد. شما از هر شهر و استانی و از هر مرکز دیگری که هم قصد دریافت گواهینامه ایزو را دارید می‌توانید استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو خود را از ما بخواهید.

  نام چند مرجع صدور گواهینامه معتبر ایزو عبارتند از:

  گواهینامه با برندDAKS از کشور انگلستان

  گواهینامه‌ با برندUKASS از کشور آلمان

  گواهینامه با برندAccerdia از کشور ایتالیا

  گواهینامه با برندSAS از کشور سوئیس

  گواهینامه با برندNACI از کشور ایران

  عناوین تقلبی و جعلی مراجع صدور گواهینامه ایزو

  مراجع صدور گواهینامه ایزو به دو دسته تقسیم می‌شوند. مراجع بین‌المللی و معتبر که عضو سازمانiaf هستند و مراجع داخلی که سطح اعتبار مراجع صدور بین المللی را ندارند و بصورت مستقل کار می‌کنند. نام یکسری عناوین و مراجع جعلی جهت آگاهی متقاضیان عبارتند از:

  گواهینامه ایزو باAB دولتی، گواهی باAB خصوصی از آلمان یا انگلیس یا اروپا یا کانادا، گواهینامه ایزو باCB ایران و کانادا یا باCB ایران و آلمان، گواهینامه ایزو با اعتبار ایران و انگلستان، گواهینامه ایزو با اعتبارAB مستقل و نیمه دولتی، گواهینامه ایزو باAB کشورهای اتحادیه اروپا و... عناوین و عبارات جعلی زیادی هستند که یکسری مراکز صدور گواهینامه ایزو به متقاضیان ارائه می‌دهند. این مراکز با زدن برچسب و لیبل لیزری، یا زدن مهر برجسته و حک تصویر پرچم کشورهای انگلیس و آمریکا و کانادا و.. گواهینامه و کار خود را قانونی و اصیل جلوه می‌دهند.

  نکته:

  مدیران و مسئولان آگاه سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بدانند تنها سایت رسمی و قانونی برای استعلام و بررسی اصالت گواهینامه ایزو سایتIAF می‌باشد که مورد تأیید سازمان ایزو است. سایتASCB سایت رسمی و معتبری نمی‌باشد.

  مرکز مهندس محمدیان با بهره گیری از بهترین مشاوران و کارشناسان مجرب آماده ارائه مشاوره رایگان جهت آموزش استعلام و بررسی اصالت و اعتبار گواهینامه ایزو می‌باشد. بررسی اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو حق مسلم شما می‌باشد و حتما باید نسبت به این موضوع آگاهی کامل کسب نمایید.

   

   اخذ گواهینامه ایزوصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

 • ایزو

  ایزو

  ایزو مبحثی میباشدکه قطعا صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها بایادگیری و شناخت ودلایل اخذ ایزو البته بهمراه پیاده سازی میتوانند بسیاربه پیشرفت مجموعه خودکمک کنند، دراینجابه معرفی کامل ایزو پرداخته ومراجع صدور ایزو رانیز معرفی میکنیم سپس دلایل اخذ ایزو و چند نمونه ایزو را بیان میکنیم.

  گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام انگلیسیinternational standard organize بانام مخففiso صادر میگردد، سازمان جهانی ایزو سالها قبل بابت اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استانداردها درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو احداث گردیدكه مقرآن همچنان در ژنو ميباشد درابتدای امراین سازمان بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات و ایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ، تجارتی، سیاسی مبتنی برتجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد.درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضوست. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان استاندارد بوده و عضویت توی کمیته های فني ايزو در تدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند نیزعضویتی فعال دارد،

  گواهینامه ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانام کامل انگلیسیCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی، مراکز مشاوره ایزو در ایران یاهمان موسسات خصوصی مشاوره استاندارد و مجوزهای مرتبط استاندارد یکی ازاعضای مهمCBهاهستند، حتی میتوان گفت بعدازCBهای زیر نظرNACI تنها مراکز تهیه گواهینامه ایزو درکشور ایران هستند،CB هادرجهان زیر نظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انهابحساب میایند،AB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشورAB مجزا و مخصوص بخودرا دارد و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمنIAF بابت هرکشورAB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، بامراجعه سایت مورد نظر میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشورش رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF هست، ایران یکی ازاعضای اصلی سازمان ایزو بحساب میاید.استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش شده اند.

  استانداردهای ایزوكه تعداد آنها درحال حاضر بیشتراز19500 مورد ميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست، تعدادی ازاین استاندارد هاکه معمولا کاربرد بیشتری بابت بقیه استاندارد هادارد رادر اینجا ذکر میکنیم تابیشتر بااین استانداردها و نوع استاندارد هانیز اشنا شوید، البته بطور کلی نوع فعالیت هرمجموعه یاشرکت تعیین کننده استانداردهای موردنیازبرای مجموعه هست، دراینجا بچند شاخه فعالیت و ایزوهای مرتبط رایج میپردازیم، ایزو9001 رایجترین ایزو کسب شده توسط مشاغل وبه نوعی مادر و پیش نیاز تمام استانداردها محسوب میشود و استانداردی عمومی بابت تمام شاخه های فعالیت هست.
  ایزو 9001 اشاره میکندبه سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه و بعنوان پیش نیاز و مادر تمامی استانداردها الزامات کیفیتی فرآیندهای یک سازمان رابررسی میکند.
  گواهینامه ایزو 14001 نیزبه نوعی میتوان ازنوع عمومی گواهیهای ایزو نامید، بامفهوم سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی که اهمیت وموارد مرتبط محیط زیست رادریک شرکت بیان و بررسی میکند. ایزو 14001 شرکتها ویا سازمانهارا راهنمایی میکندتا فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد و بافعالیت خودعامل آلودگی آب و هوا و خاک نباشندتا محیط زیست رابتوان بابت نسلهای آینده حفظ کرد بطور مثال مشوق سازمانها ویا شرکت هابرای جایگزینی سیستمهای قدیمی خودمیشودکه بجای سیستم کاغذی وایجاد زباله بازیافت وصرف هزینه باعلم امروز ازنوع سیستمهای بروز اتوماسیون استفاده کنند یعنی ازبرنامه و فضای مجازی همسوبا تکنولوژی تاجای ممکن بجای استفاده ازکاغذ بهره ببرند. ایزو 14001 بجهت تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتشان مورد نیازست بهمین دلیل ازشرکتهای زیادی بابت مناقصات درخواست میشود.

  ایزو 45001 درحقیقت جایگزینOHSAS 18001 است و تکمیل شده استاندارد اهساس 18001 میباشد و درون استاندارد 45001 نقاط ضعف 18001 پوشش داده شده و امروزه ازسال 2018 جایگزین اهساس 18001 شده. ایزو 45001درسال 2018 توسط کمیته فنی سازمان ایزو تهیه و تدوین شد، بعداز تصویب وبه مرحله ارائه رسید وتا قبل گواهینامهOHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استفاده قرار شد، استاندارد ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ازانواع گواهیهای مهم مورد نیاز منباب شرکت توی مناقصات میباشد. ایزو 45001 موارد مربوطه امور ایمنی و بهداشت کارکنان دریک مجموعه یاسازمان رابررسی میکند، دراینجا تاجای ممکن توانستیم انواع ایزو پرکاربرد راتوضیح دادیم برای دیدن لیست کامل ایزوها به سایت سازمان جهانی ایزو مراجعه کرده و لیست رامشاهده کنید.

  مرکز مشاوره مهندس محمدیان باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقوی ترین موسسات تهیه و حتی صدور استانداردهای ایزو و گواهینامه های مرتبط باآن میباشدکه میتوانید بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان مرکز مشاوره مهندس محمدیان برخوردار شوید.

 • جدول استاندارد ایزو

  جدول استاندارد ایزو

  جدول استاندارد ایزو

  جدول استاندارد ایزو درواقع فقط یک اصطلاحست و چنین جدولی وجود ندارد، منظور ازاین جدول طبقه بندی انواع ایزو و انواع انهاست، دراینجا بمعرفی انواع ایزو و مراجع صدور انها میپردازیم و تعریفی مختصر نیز ازایزو را ارائه میکنیم، ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو ISO که مخفف نام لاتینINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION است، یک سازمان بین المللیست که مانند تمام سازمانهای جهانی مسئولیتهایی مهمی رابعهده دارداین سازمان با درنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم از مدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا انرا پیاده سازی نیز میگویند و تایید کارشناسان مربوط اقدام میکندبه صدور گواهینامه ایزو وداشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شرکت یاسازمان مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهادایزو رابطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و بعداز بررسی توسط کارشناسان این سازمان و این مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کرده است.

  جدول استاندارد ایزو واین مدرک یک مدرک بین المللیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی قوی حاکم بر مجموعه است وبرای اعتماد مصرف کننده ویا مشتری به مجموعه امری ضروریست، البته درکشور ایران بخاطره شرایط اقتصادی و سیاسی مراکز صادر کننده ایزو درداخل کشور نتوانند نظارت وبررسی دقیق به مجموعه های متاقضی این گواهی انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران باپیاده سازی این استانداردها تا حد زیادی باعث این شده اند که درایران نیز این قوانین وجود داشته باشد، بعنوان مثال گروه مشاوره مهندس محمدیان اماده ارائه مشاوره رایگان درخصوص ایزو وهمچنین پیاده سازی انواع ایزو و گواهی های دیگرست.

  گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند CERTIFICATTION BODY که بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مراکز مشاوره وصدور ایزو یکی ازاعضای مهم CBها هستند، CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک نهاد و سازمان و انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن برای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریفی کردهاست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است که 15 عدد CB تحت نظارت ان درکشور فعالیت میکنند.

  جدول ایزو حالا معنای بهتری پیدا میکند و تعریفی راحتتر را میتوان برایش ارائه کرد اکنون بعداز شناخت تقریبی ایزو و مراجع صدور ایزو میتوان بمعرفی انواع ایزو پرداخت، ابتدا اصلی ترین و پرکاربرد ترین استاندارد دنیا معرفی کرده که برای تمام مشاغل و شرکتها دردسترس بوده وقابل دریافت است، ایزو 9001 است ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ایزوی پرکاربرد بعدبرای بیشتر مشاغل نیز مشترک بوده ایزو45001 است، ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای است وبیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کار تاکید دارداین ایزو ازانواع استانداردهای مهم کارخانه هاو شرکتها محسوب میشود و پیاده سازی و رعایتش میتواند جان میلیونها انسان رانجات دهد تاالان نیزجان بسیاری رابعداز پیاده سازی، همین استاندارد توانسته نجات دهد، استاندارد بعداز ایزو 14001 هست، ISO14001 نیز استانداردی پرکاربرد و مشترک در بین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ که الودگی های زیست محیطی ایجاد میکنند داشتن ایزو 14001 بجهت مجموعه توسط مدیر یک وظیفه کاریست برای خدمت بنسلهای اینده، البته شاید درمیان ایزوها واستانداردها نام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 است که ازسال 2018 جای خود رابه ISO45001 داد، استاندارد بعدی ایزو 22000 است، ISO22000 یک استاندارد مربوط صنایع مواد غذاییست البته میتوان گفت مهمترین ایزو دربخش استانداردهای تخصصی صنایع مواد غذایی نیزهست، سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی است و بسیاری ازاستانداردهای دیگرکه تعداد کل انها بیش ازهزاران عدد است و دراینجا نمیتوان همه رامعرفی کرد که تعداد زیادی ازانها درزمینه فعالیت های تخصصی شرکتها تدوین شده است.
  مرکز مشاوره مهندس محمدیان با تیمی قوی اماده ارائه مشاوره درزمینه ایزو، کواهی حلال ، گواهی CE و غیره.
 • چجوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چجوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چجوری گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

  ایزونام فارسی کلمهISO مخففInternational Organisation for Standardiztion به معنی سازمان بین المللی استاندارد است پس در واقع ایزونام یک سازمان است که دفتر مرکزی اصلی آن در ژنو سوئیس مستقر است. سازمان ایزوبه صورت مستقل و غیر دولتی فعالیت خودش را در راستای همسوسازی و یکدست کردن استانداردهای مختلف و پراکنده در مشاغل و کسب و کارهای دنیا شروع کرد. در این سازمان از اکثر شرکت‌های دنیا نمایندگانی حضور دارند و از دانسته‌ها و دانش لازم در مورد استانداردهای ایزو بهره‌مند می‌شوند و به عنوان یک نهاد اعتبار دهنده در کشورشان فعالیت می‌کنند و به مراجع و مراکزی که کار صدور گواهینامه ایزو و انجام میدهند اعتبار می‌بخشند. پس روند اخذ گواهینامه ایزو برای گیرنده گواهینامه ایزو بدین صورت است که باید توسط مراکز فعال در حوزه مشاوره و ایزو ارتباط برقرار کنند و گواهینامه را متناسب با فعالیت‌ها و محصولاتی که تولید و ارائه می کنند انتخاب می کنند و بعد با انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو پروژه اخذ را شروع می‌کنند. استاندارد بین المللی ایزو شامل قوانین و الزاماتی می‌شوند که با طراحی و پیاده سازی آنها برای محصولات خدمات و فرایندهایشان ایمنی، کارایی موثر و کیفیت را تضمین می‌نمایند.

   

  گواهینامه‌های ایزو برای انواع مشاغل و کسب و کارها

  برخی از گواهینامه‌های ایزو از دسته استانداردهای عمومی هستند و در طیف گسترده‌ای از مشاغل به کار برده می شوند و برخی دیگر هستند که به صورت تخصصی شامل حال یک نوع کسب و کار می‌شوند. لیست کامل از استانداردهای ایزو در سایت سازمان جهانی ایزو برای استفاده و آگاهی متقاضیان و مشتریان منتشر شده اند ولی مرکز سیستم کاران جهت رفاه حال مشتریان با توجه به نوع فعالیت سازمان‌ها و شرکت‌ها یکسری از گواهینامه‌های مورد نیاز را در این مطلب معرفی کردهاست.

  استانداردهای ایزو ۹۰۰۱سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو ۱۰۰۰۲ سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی به شکایات مشتریان ، ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه خدماتی فعالیت می‌کنند به کار برده می‌شوند.

  ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت ایزو ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو ۴۵۰۰۱سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ایزو ۳۱۰۰۰ سیستم مدیریت ریسک ، گواهینامهHSE از دسته استانداردها و گواهینامه‌هایی هستند که در سازمان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری دریافت می‌کنند.

  ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو ۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و گواهینامه حلال و گواهینامهHACCP و گواهینامهSFBB بنام استاندارد غذایی سالمتر، تجارت بهتر و گواهینامهGMP الگوی مدیریتی در صنایع غذا و دارو از سری استانداردهایی هستند که صنایع و مجموعه‌های فعال در حوزه مواد غذایی می‌توانند دریافت کنند.

  سازمان‌ها و مراکز آموزشی می‌توانند گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان و ایزو ۱۰۰۱۵ سیستم مدیریت کیفیت در آموزش را دریافت کنند.

  سازمانها و صنایع فعال در حوزه نفت و گاز می توانند ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ایزو ۲۹۰۰۱سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی و گواهینامهHSE-MS و گواهینامهIMS سیستم مدیریت یکپارچه را دریافت کنند.

  سازمان‌ها و شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری میتوانند گواهینامه عمومی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهینامهHSE را دریافت نمایند.

  مراکزی همچون رستوران‌ها و هتل‌ها و فست فودی‌ها می‌توانند گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۲۲۰۰۰سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و گواهینامه حلال مختص کشورهای اسلامی و گواهینامهHACCP و گواهینامهSFBB را اخذ نمایند.

  شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه صنایع کامپیوتری اعم از نرم افزار و سخت افزار می‌توانند گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت - مدیریت پروژه ، ایزو ۲۰۰۰۰ سیستم مدیریت خدماتIT را به همراه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دریافت نمایند.

  سازمان‌ها و کارخانه‌های صنعتی در حوزه خودروسازی می‌توانند گواهینامه تخصصی ایزو ۱۶۹۴۹ سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی را همراه با گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت دریافت نمایند در واقع می‌توان گفت گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ همان گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ است ولی با الزاماتی مختص به صنعت خودروسازی.

  سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه تبلیغات و نشریات فعالیت می کنند میتوانند گواهینامه‌های عمومی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان و استاندارد تخصصی ایزو ۱۰۶۶۸ استاندارد ارزش گذاری برند را دریافت نمایند.

   

  اخذ گواهینامه ایزوصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

 • چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چگونه گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چگونه گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

  علامت‌ها و استانداردهای جهانی

  کلیه استانداردها و گواهینامه‌های جهانی بخاطر اینکه مورد شناخت تمام افراد جهان باشند بصورت یک زبان مشترک نام گذاری شده‌اند و با کد گذاری نام هر کدام مشخص می‌شود. استانداردهای جهانی شامل استانداردISO و استانداردHSE و استانداردHACCP و استانداردCE می‌شوند. استانداردهایISO وHSE از طرف سازمان بین‌المللی استانداردInternational Organisation for Standardiztion تدوین و منتشر شده‌اند. استانداردHACCP استاندارد مرتبط با ایالات متحده آمریکا می‌باشد که به خاطر متن کامل این استاندارد مورد تأیید تمام کشورهای جهان در صنایع غذایی شده است. استانداردCE که بعنوان یک استاندارد اروپایی می‌باشد و از طرف سازمانNANDO برای تمام کشورهایی که دوست دارند محصولاتشان مطابق با استانداردهای اروپایی شوند استفاده می‌شود. استانداردهایHACCP وHSE وCE به همین اسم و بدون کد و شماره‌ای گواهینامه‌هایشان صادر می‌شوند ولی استاندارد‌های ایزوISO که مرتبط با تمام مشاغل و حرفه‌ها می‌شوند برای هر کدام یک کد اختصاصی تعریف شده است. مثلا برای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که یک گواهینامه تخصصی است کد 29001را تعریف کرده‌اند و با نامISO 29001 معرفی شده است. یا مثلا برای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت کد ۹۰۰۱ تعریف شده و با کدISO 9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و پر کاربرد برای تمام مشاغل به کار برده می‌شود.

   

  اخذ گواهینامه ایزوISO سازمان ملی استاندارد ایران

  سازمان ایزو متشکل است از کشورهای مختلف دنیا که هر کدام نماینده‌ای را به عنوان نهاد اعتبار دهنده در سازمان ایزو دارند. سازمان ملی استاندارد ایران هم یکی از اعضای سازمان بین المللی استاندارد می‌باشد که نماینده آن مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با نامNACI می‌باشد. هر کشور تعداد زیادی مراجع صدور گواهینامه ایزو دارد. آن دسته از مراجعی که بصورت قانونی و رسمی فعالیت می‌کنند زیر نظر نهاد و نماینده کشورشان که عضو سازمان ایزو است اعتبار دهی می‌شوند. در کشور ایران هم مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو زیر نظرNACI فعالیت می‌کنند و اعتبار دهی می‌شوند.‌

   

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو از مرکز ملی استاندارد ایران

  روش کار بدین صورت است که ابتدا فرم ثبت نام گواهینامه ایزو را باید تکمیل نمایید که تهیه این فرم بسیار راحت می‌باشد و فقط کافیست با یک مرکز مشاوره ایزو که معتبر است تماس برقرار کنید و فرم را به صورت رایگان دریافت و تکمیل کنید‌. بعد نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو راNACI انتخاب کرده و نام گواهینامه‌های ایزو را هم قید کنید. بعد از آن با توجه به نام گواهینامه ایزو نمونه مستندات را تهیه کنید و شروع به طراحی و اجرای مستندات کرده بعد از اتمام پیاده سازی استانداردهای ایزو توسط یک کارشناس داخلی مرحله اول ممیزی را انجام دهید تا عیوب و‌نقص‌های باقی مانده را بر طرف کنید و بعد از آن مرحله دوم ممیزی توسط بازرس و سر ممیز مرجعNACI انجام می‌شود و بعد از تأیید نهایی، ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود.

   

  آیا گرفتن گواهینامه ایزو از مراجع بین‌ المللی ایزو در داخل ایران ممکن است؟

  مراجع بین‌ المللی صدور گواهینامه ایزو بسیار زیادی در کشورهای مختلف دنیا فعالیت می‌کنند. یکسری از این مراجع بعلت داشتن اعتبار و افزایش وسعت کارشان نمایندگی‌هایی را در کشورهای دیگر مستقر کرده‌اند تا صدور گواهینامه ایزو معتبر و اصولی را از طرف آنها برای درخواست کنندگان انجام دهند. مثلا مرجع صدورDAKKS آلمان ،UKAS انگلیس وIAS آمریکا در کشور ایران نمایندگی دارند. ولی متقاضیان و مشتریان گواهینامه‌های ایزو حواسشان جمع باشد که مراجع غیر معتبر زیادی هستند که با برچسب بین‌المللی و ساخت سایتهایی به زبان لاتین کلاهبرداری و سودجویی می‌کنند. بنابراین باید به هنگام اخذ گواهینامه ایزو از مراجع صدور بین‌ المللی از طریق ریجستری اعتبار و اصالت گواهینامه‌های ایزو را تشخیص دهند.

   

  راه تشخیص اعتبار و اصالت گواهینامه ایزوISO

  برای ریجستر اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو باید کد رهگیری گواهینامه ایزو در سایت رسمی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو درج شده باشد و نام مرجع صدور گواهینامه ایزو نیز در سایت رسمی نهاد اعتبار دهنده درج شده باشد و نام نهاد اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو نیز داخل سایت رسمی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی درج شده باشد. بصورت تخصصی تر می‌توان گفت که هنگامی یک مرجع صدور گواهینامه ایزوCB تحت اعتبار یک نهاد اعتبار دهندهAB عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF باشد مشخص می‌شود که مرجع صدور بصورت قانونی و رسمی فعالیت می‌کنند.

   

  اخذ گواهینامه ایزوصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

 • خرید گواهینامه ایزو

  خرید گواهینامه ایزو

  خرید گواهینامه ایزو

  خرید گواهینامه ایزو توسط شرکتهای متعددی صورت میگیرد تابا بکار گیری گواهینامه مورد نظر بتواننددر مناقصات و مزایدات شرکت کرده و ازپروژههای موجود برخوردار گردند خرید گواهینامه ایزو بابت شرکتهای متقاضی کار آسانی نیست واین مراکز بایدبا آگاهی کامل دراین زمینه وارد شوندتا دچار مشکلات متعددی دراین زمینه نگردنداین شرکتهاباید دراولین قدم زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده تاراه و روشهای مربوطه راشرکتهای مشاوره بدین سازمانها ابلاغ کنند درغیر اینصورت همه چیز بصورت ابهام بجهت هردو طرف خواهد بود همچنین شرکتهاکه ادعا میکنند صادر کننده استاندارد هستند بسیار زیادست و روز بروز نیز بدین شرکتها اضافه میشود دراین وسط برخی شرکتهاهستندکه کلا بصورت غیر قانونی فعالیت میکنند و باهزینههای انچنانی بجهت صادر کردن استاندارد مورد نظر گواهینامه صادر میکنند درصورتیکه اعتباراین شرکتها بصورت جعلیست وبه هیچ دردی نمیخورد. تعیین کردن هزینه قیمت گواهینامه ایزو مورد نظر بعواملی همچون میزان ارتباطات، حجم فرایندهای شرکت متقاضی و تعداد پرسنل و کارکنان مشغول درشرکت، دارا بودن بخش طراحی محصول ازمعیارهایی هستندکه میتواننددر نواسان قیمت محصول دخیل باشند.

  خرید گواهینامه ایزو و شرکتهای خواهان مدرک استاندارد بهترست دراین زمینه بامشاوران موجود درسطح کشور نیزاستفاده کنند و سازمانهای صادر کننده رابخوبی شناسایی کرده اند و بخوبی میتوانند دراین زمینه بمتقاضیان کمک کنندتا دردام شرکتهای سود جو قرار نگیرند. استانداردهای ایزو دامنه وسیعی ازفعالیت هارا پوشش میدهند. استانداردها عبارتنداز: خرد تقطیر افراد دارای تخصص درموضوعشان و نیازهای سازمانهایی راکه نماینده آنهارا میشناسند افرادی مانند تولید کنندگان ، فروشندگان ، خریداران ، مشتریان ، انجمن های صنفی ، کاربران یاتنظیم کنندهها میدانند. امروزه تمامی شاخصهای مهم دردنیا بجهت خودشان استاندارد مورد نظررا دارا میباشدکه بایدشرکتهای دخیل دراین زمینه استاندارد مورد نیاز خودرا باروشهای موجود دریافت کرده و براساس قوانین و ملزومات موجودبه فعالیت خودمشغول بوده باشد.

  خرید گواهینامه ایزو بایستی درخصوصش بیان کرد و البته ناگفته نماندکه دریافت کردن استانداردهای موجود زمان برو هزینه برهستند و سازمانهای خواهان نبایددراین پروسه عجله ای داشته باشند مدت زمانیکه بابت اینمورد تعیین شدست درحدود 6 تا 12 ماه بوده و سازمانهای متقاضی دراین برهه زمانی میتوانندبا پرداخت کردن هزینه لازم مدرک ویا استاندارد لازم رابدست اورده وبه فعالیت خوددر کشور ادامه دهند شرکتهااین اعتبار هارا صادر میکنندبه عنوان CB هانامیده میشوند همان طورکه گفته شده روز بروز بتعداداین سازمانها افزوده میشوداین سازمانهادر کشور زیر نظر AB ها فعالیت دارند و ازطریق سازمانهای سازماندهی و مدیریت میگردنداین شرکتها نیزدر ایران بتعداد انگشت دست نمیباشد و تعداد AB هابسیار اندکست واین سازمان هازیر نظر اتحادیه اروپا مدیریت شده و سازمان دهی میشوند.

  خرید گواهینامه ایزو همچنین سازمانهای صادر کننده موجوداز شرکتهای ایتالیایی و آلمانی قوانین لازم رادریافت کرده وبسازمانهای درگیر درکشور ابلاغ میکنندتا فعالیتهای خودرا براساس ملزومات درسطح کشور پیاده سازی کنندتا مشتریان ازخدمات رسانیهای موجود سازمانها راضی بوده باشند هدف استاندارد جهانی ازاین فرایندها بمنظور حفظ منابع و اسیب رساندن بااین ذخایر درجهت منافع شرکتها بوده و ازطرفی دیگر امینی شغلی و بهداشت فردی و کیفیت محصولات نیزدراین فرایند نیزبسیار مهم و ضروریست و بهترست همه سازمانهای مربوطه باین موارد دقت لازم راداشته باشند شرکتهای متقاضی بایدبرای دریافت گواهینامه ویا استاندارد مورد نظرخود هزینه مربوطه راپرداخت کنند هرچند هزینه بیشتر بوده باشندولی ارزش خاص خودرا دارا میباشدتا سازمان بااستفاده ازاین مدرک بتوانددر سطح کشورهای جهان نیزبراحتی فعالیت کرده و مشتریان خودرا راضی نگه دارد.
 • راهنمای دریافت گواهینامه ISO

  دریافت ایزو

  راهنمای دریافت گواهینامهISO

  اخذ گواهینامه ایزو و نحوه دریافت و اخذ گواهی نامه ایزوISO سوال و پرسش اکثریت شرکتها و سازمانها و نهادهای متقاضی اخذ گواهی ایزو می باشد. در ابتدا متقاضیان دریافت ایزو باید به این فهم و شعور و درک برسند که اصلا گواهینامه ایزو چیست؟ چه کاربردی دارد؟ ایزو برایشان چه مزایایی به همراه دارد و سپس به مقوله و مبحث دریافت گواهی ایزو بپردازند. پس در ابتدای مقدمه قبل از هر اقدامی جهت دریافت گواهی ایزو ، سازمانها و شرکتهای متقاضی و متقاضیان و درخواست کنندگان اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو باید در خصوص ایزو و گواهینامهISO اطلاعاتی را به دست بیاورند. پس در ابتدا به مبحث ایزو چیست و گواهینامه ایزو چیست می پردازیم تا متقاضیان آشنایی مختصری نسبت به مقوله ایزو پیدا کنند.

  ایزو چیست؟

  ایزو مجموعه استانداردها و الزامات مورد نیاز شرکتها و سازمانهاست و مقر و قرارگاه سازمان ایزو در ژنو سوئیس واقع شده است. کلیه ی استانداردها داخل این سازمانISO تهیه و تدوین گردیده و پس از بررسی و اخذ اکثریت آرای عضو این سازمان ، منتشر می شوند. ایزوها انواع و اقسام مختلف و متعدد و متنوعی دارند که دارای تنوع بسیار بالایی هستند و این ایزوها و استانداردهای ایزو ، شامل دونوع کلی می شوند: استاندارد ایزو عمومی و استاندارد ایزو تخصصی . تنوع استانداردهای ایزو تخصصی به دلیل اینکه تخصصی هستند و به ازای هر زمینه و حوزه تخصصی استاندارد و یا حتی استانداردهایی خاص و مخصوص از طریق سازمان ایزوISO تدوین گردیده است. استانداردهای عمومی نیز گروهی از استانداردها هستند که کلیه ی زمینه ها و حوزه های تخصصی را شامل می گردد که مهمترین و پرکاربردترین و عمومی ترینشان جهت تمامی مشاغل شامل این موارد می شود: ایزو9001ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو14001ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای .

  گواهینامه ایزو چیست؟

  گواهینامه ایزو یکی از گواهی نامه های معتبر جهت مقاصد و اهداف مختلف هست. گواهی ایزو در واقعیت همان سری استانداردها و الزامات تدوین شده هست که در قالب برگه ای با عنوان گواهی نامه برای شرکتها صادر شده و به آنها اعطا می شود و البته بایستی این برگه تنها یک برگه بی ارزش نباشد و دارای اعتبار باشد. شرکتها و سازمانهای متقاضی ثبت و صدور و اخذ ایزو جهت اهداف و مقاصد مختلفی به دنبال اخذ گواهینامه ایزو هستند و اما امری که بسیار مهم هست و حائز اهمیت بالایی هست این هست که آنها بایستی با آگاهی کامل به دنبال دریافت گواهیتامه ایزو بروند، به این دلیل که این روزها بسیاری از دلالان و کلاهبرداران و شیادان هستند که میایند و گواهی نامه هایی را صادر کرده و ارائه می دهند که مدعی هستند دارای بالاترین اعتبار هست و حتی جهت تخریب رقبا آنها را فاقد اعتبار می دانند و اما در حقیقت گواهی نامه های صادره آنها تحت اعتبار نهاد معتبری نیست. سوالاتی که ممکنست متقاضیان در جهت طی کردن روند دریافت گواهی ایزو برایشان پیش بیاید:

   

  روند و مراحل دریافت گواهی نامه ایزو چگونه است؟

  چطور باید گواهینامه ایزو بگیرم؟

  چگونه می توانم گواهی نامه ایزو معتبر بگیرم؟

  نحوه استعلام و اعتبار سنجی گواهی نامه ایزو چطور هست؟

  مراحل اخذ و دریافت گواهینامه ایزو چیست؟

  چطور بفهمم گواهی ایزو دارای اعتبار هست؟

  لیست شرکتهای ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  لیست شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو معتبر

  شرایط و ضوابط دریافت گواهی ایزو چیست؟

  روند و روش اخذ گواهی ایزو

  مراحل دریافت و اخذ گواهی نامه ایزو

  و بسیاری سوالات دیگر که در روند اخذ گواهی ایزو برای شرکتها پیش میاید.

  دریافت گواهینامه ایزو

  دریافت گواهی ایزو دغدغه ی شرکتها و سازمانهایی هست که به دنبال اخذ ایزو می روند و به دنبال دریافت و اخذ ایزو با یکسری مجموعه سوالات مواجه می گردند و از همه مهمتر اینکه چگونه گواهی نامه ایزو بگیرند؟ و به راهنمایی جهت دریافت گواهی نامه ایزو نیاز دارند و می توانند جهت این امر با مرکز سیستم کاران تماس حاصل نمایند.

  سازمانها برای دریافت گواهینامه ایزو بایستی مراحل ذیل را طی کنند و با آگاهی کامل مرحله به مرحله پیش بروند تا به گواهی ایزو برسند.

  مراحل دریافت گواهی نامه ایزو
  1 – مشخص کردن هدف از اخذ گواهی ایزو
  2 –تعیین یک مرجع معتبر ثبت و صدور ایزو
  3 – مستند سازی ایزو و پیاده سازی ایزو
  4- ممیزی داخلی و ممیزی خارجی و در نهایت ممیزی نهایی
  5 – ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  مشخص کردن هدف از اخذ گواهی ایزو

  اهداف شرکتها و سازمانها و نهادها از اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو متفاوت هست و شرکتهای متقاضی اخذ و دریافت گواهی ایزو ، به طور کلی جهت این اهداف اقدام به اخذ گواهی ایزو می کنند:

  1-    دریافت گواهینامه ایزو برای شرکت توی مناقصات
  2-    دریافت گواهیISO برای مطرح شدن درون بازارهای جهانی
  3-    رقابت با رقبای همکار خود در بازار رقابتی
  4-    دریافت گواهینامه ایزو برای تبلیغات و برند سازی
  5-    استقرار و پیاده سازی واقعی استانداردها
  6-    دریافت گواهی ایزو جهت صادرات در بازار جهانی
  7- اخذ و دریافت گواهینامه ایزو با توجه به اهداف سری و مخفیانه سازمانها که تنها خودشان می دانند چرا می خواهند ایزو بگیرند.

  تعیین یک مرجع معتبر ثبت و صدور ایزو

  بعد از اینکه اهداف و مقاصد شرکتها از اینکه چرا می خواهند گواهی نامه ایزو بگیرند مشخص شد وقت آن می رسد که شرکتها با توجه به هدفشان و شرایط سازمانشان برای انتخاب یک مرجع معتبر اقدام نمایند و این مرحله از مراحل اخذ و دریافت گواهی ایزو بسیار دارای اهمیت هست و این دقت نظر به علت وجود کلاهبرداران و دلالانی هست که با بازار گرمی و اسامی ساختگی و برند سازی با اسامی دهن پر کن سعی بر این دارند که گواهی نامه ایزو یی ارائه کنند که اصالت نداشته و فاقد هر گونه اعتبار هست و تنها این گواهی یک برگه ای هست فاقد اعتبار و اما آنها مدعی هستند که دارای بالاترین اعتبار هست و اما اعتبار آنها در حد یک برگه پرینتی می باشد و با ظاهری موجه آن را ارائه می کنند غافل از اینکه نامعتبرند و اما ظاهری گول زنک دارند. مرکز مشاوره سیستم کاران به عنوان مرکزی عام المنفعه با حضور مشاورین خبره، ضمن دادن آموزشهای لازمه جهت نحوه استعلام و همچنین نحوه اعتبار سنجی مرجع صادر کننده ایزو انتخابی متقاضیان محترم و همچنین معرفی مراجع معتبر ثبت و صدور ایزو ، گواهی نامه ایزو دارای بالای اعتبار با کمترین هزینه و زمان ممکنه را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. پس بدون نگرانی شناخت مراجع معتبر و گواهی ایزو معتبر خود را به ما بسپارید.

  مستند سازی و پیاده سازی ایزو

  مستندات انواع گواهی نامه ایزو با توجه به نوع ایزو تهیه می شود و سپس با توجه به مستندات نوبت به پیاده سازی الزامات تعریف شده هر یک از استانداردهای ایزو می شود. پیاده سازی ایزو متناسب نیاز سازمان بسیار مهم هست و هستند مدیران آگاه و با تجربه که تنها هدفشان از اخذ گواهی ایزو ، پیاده سازی یک سیستم مدیریتی در سازمانشان جهت پیشرفت و بهره وری و ایجاد نظم هست. پیاده سازی استانداردهای ایزو مزایای فراوانی برای سازمانها در جهت کلیه ی فرآیندها و خدمات و محصولاتشان دارد و پیاده سازی کلیه ی استانداردها باعث ایجاد نظمی سیستماتیک درون سازمان می شود که این نظم موجب بهره وری و بالا رفتن راندمان کاری سازمان می شود که قطعا چندین برابر خواهد شد.

  ممیزی داخلی و ممیزی خارجی و ممیزی نهایی

  بعد از اینکه پیاده سازی انجام شد نوبت می رسد به رفع عدم انطباقها در سازمان که ممیز به سازمانها و شرکتها فرستاده می شود و ممیز عدم انطباقها را تعیین و مشخص می کند و سازمان بایستی که این عدم انطباقها را رفع کرده و از بین ببرد و در نهایت بعد از رفع عدم انطباقها در ممیزی نهایی شخص ممیز این عدم انطباقها را بررسی کرده و رفع عدم انطباقها را تایید گردد و سازمان را حائز صلاحیت اخذ ایزو دانست، اجازه صدور ایزو را می دهد.

  ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  بعد از اینکه تمامی مراحل ذکر شده طی شد نوبت به ثبت و صدور گواهینامه ایزو می رسد. باید دقت کرد که گواهی ایزو صادر شده قابلیت استعلام از طریق نهاد بین المللیIAF را دارا باشد. سازمان جهانی ایزو تنها نهاد بین المللیIAF را معتبر می داند پس با این تفاسیر گواهی نامه ای معتبر هست که توسط سایتIAF قابل رجیستری باشد. تمامی کشورها درون نهادIAF نمایندگانی دارند که به آنهاAB گفته می شود و خود اینAB ها توسطIAF اجازه صدور گواهی ایزو را بهCB ها خواهند داد. البته هستند یکسری مراجع غیرIAF کار راه انداز چه در ایران و چه خارج از ایران که تحت نظرIAF نیستند و اما به دلیل سهولت و زمان و هزینه پایین متقاضیان خود را دارد و همان طور که گفته شد راه انداز هستند و همه شان نیز اعتباری یکسان دارند اما چیزی که مشخصا بایستی بیان کرد این هست که این گواهینامه های صادره اصطلاحا غیرIAF به هیچ وجه اعتبارشان به حد گواهی نامه های ایزوIAF نیست.

  مهندس محمدیان به عنوان مرکزی عام المنفعه با خدمات مشاوره رایگان آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو می باشد و ضمن آموزش استعلام و آگاهی متقاضیان از کلیه ی مراجع معتبر صادر کننده ایزو ،گواهی نامه های ایزو با بالاترین اعتبار را به تمامی متقاضیان با کمترین هزینه و زمان ممکنه ارائه می کنند.

   

  راهنمای دریافت گواهینامه ISO 

  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • شرايط صدور گواهينامه ايزو

  شرايط صدور گواهينامه ايزو

  شرايط صدور گواهينامه ايزو

  تمام سازمانها و ارگان هايي كه قصد دارند وارد بازار رقابت با ديگر رقباي خود شوند يا كارخانه هاي توليدي به جهت اينكه كالاي استاندارد توليد و اعتماد مشتري را جلب كنند و تقاضاي بيشتر و در نهايت فروش بيشتري داشته باشند به استاندارد بودن كالا و خدمات خود توجه بيشتري نشان ميدهند به عبارتي وقتي كالا و خدمات يك سازمان بخواهد ذر حد اعلا باشد بايد استاندارد سازي شود واين امر در گرو پياده سازي گواهينامه هاي ايزو قابل اجرا ميباشد.

   

  گواهينامه ايزو چيست وشرايط صدور ان كدام است؟

  گواهينامه ايزو يك استاندارد بين المللي در جهان ميباشد كه وظيفه يكسان سازي و استاندارد سازي عوامل و كارهاي قانوني در جهت توليد و خدمات بهتر بر پايه استاندارد جهاني را شامل ميشود.iso يك سازمان بين المللي استاندارد با 147 عضو فعال كه ايران يكي از اعضاي اصلي ان ميباشد.كه اگر در مدار اعتبارiafاين گواهينامه ايزو دريافت شود از اعتبار جهاني برخوردار است و اگر خارج از اعتبارiaf دريافت شود نه اينكه معتبر نباشد كه فقط از اعتبار داخلي برخوردار است و فقط در مناقصات داخلي قابل استفاده ميباشد. دريافت گواهينامه ايزو از طرف سازمانها براي جامعه هم سود دارد يعني وقتي موسسه اي گواهينامه ايزو ميگيرد بدين معناست كه محصول و خدمات ان سازمان قابل رقابت با ديگر خدمات وحتي در جوامع ديگر را دارد و صادرات ان كالا به ديگر كشورهاي جهان ميسر خواهد بود. و دولت روي اين سازمان سرمايه گذاري خواهد كرد در جامعه كنوني بر حسب تنوع كالا و خدمات و اينكه مصرف كننده نميداند كدام كالا و خدمات كيفيت بهتري دارد و به سراغ كدام خدمات بايد برود كه كيفيت برتر دارد در اينجا گواهينامه ايزو و استاندارد بودن خدمات اين مساله را براي مشتري روشن ميكند. جهت اخذ ايزو ابتدا سازمانها بايد بدانند كه گواهينامه ايزو انواع مختلفي دارد و اينكه به چه منظور به دنبال اخذ گواهينامه ايزو باشند سازمان و موسسات را هدايت ميكند كه كدام يك از گواهينامه ها را تقاضا كنند. گواهينامهiso 9001 وiso 14001 و همچنين 45001 كه به صورت عمومي قابل دريافت ميباشد. همه ي سازمان ها و شركت ها مي توانند طبق شرايط و ضوابط و رعايت تعهدات لازم يكي از اين يا چند مورد از گواهينامه هاي ايزو را دريافت كنند. اما مثلا براي صنعت خودروسازي گواهينامه ي ايزوي تخصصي صادر خواهد شد كه از مبحث ما خارج است.

  و اما گواهينامه ايزو 9001 عمومي ترين انها محسوب ميشود كه كنترل كيفيت خدمات را شامل ميشود و اينكه ويژگي محصول و خدمات بايد به گونه اي باشد كه مصرف كننده يك فرايند خوب را دريافت كند وبعد از اين هم به دنبال همان خدمات باشد چرا كه كيفيت بهتري داشته است. و بعد عمومی ترین و مهمترین نوع ایزو ، ايزو 14001و ايزو 45001. و اما شرايط صدور گواهينامه ايزو همانطور كه در مبحث بالا ذكر شد سازمان متقاضي صدور گواهينامه ابتدا بايد بداند به چه منظور به دنبال اخذ گواهينامه ايزو مي باشد تا شركت صادر كننده بداند كدام نوع از گواهينامه را براي سازمان صادر كند. در مرحله ي بعد با رعايت يك سري شرايط و عوامل بايد در دوره هاي اموزشي مركز شركت و از قوانين انها مطلع شود و در همان زمينه انها را به كار ببرد مثلا در مورد گواهينامه ايزو 45001 كه مربوط به ايمني و بهداشت شغلي مي باشد بايد تمام نكات مربوط به ايمني و بهداشت رعايت شده باشد و نتيجه ي دوره هاي اموزشي در كل خدمات و توليدات اين سازمان نمايان شود.فرم فعاليت توسط نماينده مربوطه دريافت ميشود وصحت فرم و پرسشنامه از طرف مركز صدور بررسي و در مرحله دوم بايد كارشناساني كه از طرف مركز صدور گواهينامه اعزام ميشوند و به انها افسر مميزي هم گفته ميشود را پاسخگو بود كه اين كارشناسان با دقت و تبحر كامل جوانب كار را بسنجند و اقدامات لازم را انجام دهند و اگر سازمان مورد تاييد بود جهت صدور گواهينامه اقدام شود البته در بعضي موارد موسسات نوپا وقت و هزينه كافي جهت اخذ گواهينامه ايزو را ندارند كه در اين خصوص مراجع صادركننده پيشنهاد اخذ گواهينامه ارزان وفوري را به سازمان متقاضي ميدهند و يك مورد ديگر كه بايد در اين مبحث ذكر شود اينكه شركتهاي زيادي گواهينامهiso صادر ميكنند اما در بعضي مواقع اين گواهينامه ها نامعتبر ميباشد پس جهت اخذ اي گواهينامه هاي ايزو بايد به شركتهاي معتبر مراجعه كرد. البته تمامي اين امور در جهت پيشبرد كيفيت محصول و خدمات و ارتقاء شغلي سازمان و موسسات ميباشد كه بتوانند توليد داخلي را وارد دنياي رقابت كنند و در بين رقباي خود برتري و كيفيت محصول و خدمات خود را به معرض نمايش بگذارند.

  شرايط صدور گواهينامه ايزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • صدور گواهی ISO

  ISO

  صدور گواهی ISO

  صدور گواهی ISO ومعمولا درداخل کشور نهادهاییکه جهت بدست آوردن ایزو اقدام میکنند بطور معمول بمنظور خدمات رسانی ویا صادرات کالاهای تولیدی خودکشورهای متقاضی بسراغ استاندارد ایزو میآیند تابا بدست اوردن ایزو میتوانند بفعالیتهای خودادامه دهند. بانشان دادن اینکه محصول یاخدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده میکند ، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزایش اعتبار باشد.برای برخی ازصنایع صدور گواهینامه یک الزام قانونی ویا قراردادی ستکه بابدست آوردنش براحتی فعالیتهای خودرا درسطح جهان ازسر میگیرند.

  صدور گواهی ISO ودر ایزو نهادها استانداردهای بین المللی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 راتوسعه میدهند امااین ارگانها درحوزه صدور گواهینامه دخیل نیستند و تنها اجرا کننده قوانین بنوعی هستند و صدور گواهینامه نمیدهیم. اینکار توسط نهادهای صدور گواهینامه خارجی انجام میشود بنابراین یک شرکت یاسازمان نمیتواند توسط ایزو مجاز باشد. بااین حال کمیته ارزیابی کیفیت انطباق CASCO ایزو تعدادی ازانواع استانداردهای مربوطه فرآیند صدور گواهینامه راایجاد کردست و توسط نهادهای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میگیرد. مجمع بین المللی اعتبار بخشی (IAF) انجمن جهانی ارگانهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمندبه ارزیابی انطباق درزمینه های سیستم ای مدیریت محصولات خدمات پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق میباشدکه تمامی ارگانهای صادر کننده ایزو درکشور زیر نظراین انجمن فعالیت میکنند و تمامی آیین نامه ها و قوانین ازاین انجمن بکشورها مخابره می شود.

  ILAC یک سازمان بین المللی برای نهادهای معتبرست و مطابق ایزو IEC 17011 فعالیت میکند ودر اعتبارنامه نهادهای ارزیابی انطباق ازجمله آزمایشگاههای کالیبراسیون بااستفاده ایزو آزمایشگاههای آزمایش بااستفاده ازهمین ایزو IEC 17025 آزمایشگاههای آزمایش پزشکی بااستفاده ایزو مورد نظر دستگاههای بازرسی بااستفاده ایزو IEC 17020 و ارائه دهندگان تست مهارت بااستفاده ایزو IEC 17043درسطح جهان بااین شرایط و قوانین فعالیت می کنند.

  صدور گواهی ISO و شرکتهای صادر کننده باحمایت ازاعضای خودبرای بحداکثر رساندن مزایای استاندارد بین المللی و اطمینان ازبدست آوردن استانداردهای ایزو ، ما دررسیدن باهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG) کمک میکنیم. ابعاد اقتصادی ، محیطی و اجتماعی همگی مستقیماً توسط استانداردهای ایزو مورد بررسی قرار میگیرند. سازمانها و شرکتهاکه بدنبال مشارکت در SDG هاهستند ، دریافتندکه استانداردهای بین المللی ابزارهای موثری رابرای کمک بآنها بابت رسیدن بچالش فراهم میکنداین برنامه عمل سهم همه عناصر جامعه ازجمله دولت های محلی و ملی تجارت صنعت و افراد رامیطلبدبرای موفقیت این روند نیازبه اجماع همکاری و نوآوری دارد.
  صدور گواهی ایزو ملزم اینست بدانیم ایزو بیشتراز 22000 استاندارد بین المللی و اسناد مرتبط رامنتشر کرده است و نشان دهنده دستورالعملها و چارچوبهای شناخته شده جهانی براساس همکاری ای بین المللیست. باایجاد اجماع ، پایه ای محكم رافراهم میكنندكه نوآوری درآن میتواند رونق بگیرد و ابزارهای اساسی برای كمك بدولتها صنعت و مصرف كنندگان دردستیابی همه ی SDG هاهستند.

  صدور گواهی ISO بجهت هرهدف ایزو استانداردهایی رامشخص کرده است مهمترین آنهارا بخود اختصاص میدهداین سایت (سیستم کاران) بعنوان منبعی بابت کسانیکه بدنبال روشی مشخص هستندکه سازمانشان بتواند نقش خودرا ایفا کند ، خدمت میکندبا استانداردهای ایزو تقریباً هرموضوع قابل تصوررا پوشش میدهد ، ازراه حلهای فنی گرفته تا سیستمهایی که فرآیندها و رویه هارا سازمان دهی میکنند ، استانداردهای ایزو بیشماری وجود داردکه باهریک از SDG هامطابقت دارد. ما لیستی ازانواع استانداردهای برتر راارائه داده ایم ، باپیوندهایی امکان پیش نمایش هریک ازآنها رافراهم میکند ، تابتوانید دریابیدکه آیااین جهت نیازهای شما مناسب است یاخیر. همچنین میتوانید ببینید کدام کمیته فنی ایزو هرنوع استاندارد راتوسعه داده است ، و میدانیدکه درحال حاضرروی چه چیزی کار میکنند. بنابراین نهادهای متقاضی ایزو بایددر ابتدا زمینه فعالیت و نوع نهاد خودرا مشخص کنندتا تمامی عوامل مهم و درگیر بخوبی خودرا نشان دهند.

 • گرفتن ایزو تقلبی

  گرفتن ایزو تقلبی

  گرفتن ایزو تقلبی

  گرفتن ایزو تقلبی بحثی میباشدکه بیشتر صاحبان مشاغل کوچک فاقد هزینههای سنگین بابت اخذ ایزو برایشان توجیه اقتصادی ندارد و قصد دارند برند خودرا بزرگ جلوه دهند و برسر زبانها بیوفتند درگیران هستند، البته ازنظر هزینه تفاوت چندانی باهزینه مراجع خصوصی صدور ایزو ندارند اما مدرک بهیچ عنوان رجیستر نمیشوند و اعتبار ندارندبرای دریافت ایزو بهترست ابتدا اطلاعات خودرا بالا برده سپس جهت اخذ اقدام کنیدتا چنین مواردی اتفاق نیوفتد، دراینجا اطلاعاتی درباره ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم تابتوانید تصمیم معقولی جهت اخذ ایزو بگیرید، اول ایزو چیست وازکجا صادر میشود، ایزو یک گواهی بین المللیست و نشان میدهد شرکت یاسازمانی گواهی رو دریافت میکنه باقوانین روز سازمان ایزو انطباق دارد.

  سازمان بین المللی استاندارد بانام ایزو ISO INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان جهانی میباشدکه مانند تمام سازمانهای دیگر وظایفی رابعهده دارداین سازمان باتهیه و تدوین و تنظیم یکسری استانداردهای خاص و بااجرا کردن و پیاده سازی انها و تایید کارشناسان مربوط گواهینامه ای تحت عنوان گواهینامه ایزو صادر میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص یامجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط این نهادرا اجرا و پیاده سازی کرده و سپس بابررسی توسط کارشناسان این سازمان و صلاحیت کسب گواهینامه ایزو بسازمان یاشرکت دادست، ایزو انواع مختلفی دارد و توسط موسسات و مراجع مختلفی صادر میگرددکه بایدبرای شناختش بیشتر بخوانید، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CBوبانام کاملCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای CBها درایران هستندیا به نوعی همان CBهستند،CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار ABگفته میشودکه مراجع اعتبار دهنده CBها هستند،AB (ACCREDITY BODY ) بمعنی موسسه اعتبار دهنده است، هرکشور ABمجزا ی خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همان IAF هستند (INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM )بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن مذکوربرای هرکشور ABهای مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACIتنها ABتعریف شده این انجمن است که 15 عدد CBتحت نظارت ان درکشور فعالیت میکنند، دریافت ایزو مراحل و پروسه متفاوتی با توجه به زمان وهزینه مورد نظری که برای این گواهی درنظر گرفته میشودو مرجعی که قصد دریافت ازانرا دارید دارد ،به طورمثال دریافت گواهی ایزو ازمراجعIAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه این یکی ازنقطه ضعفهای اینگواهی برای کسانیست که عجله دارند به همین دلیل به سمت گواهیهای خصوصی سوق پیدا میکنند.

  گواهینامه ایزو تقلبی و پای صادر کنندگان تقلبی گواهی ایزو را به این قضیه باز میکند. که این انجمن در هر کشورAB هایی را تعیین کردست ودر ایران اینAB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصاراNACI نام دارد، ازAB های معتبر میتوان به DAKKS ( موسسه اعتباردهی المان)،SAS(موسسه اعتباردهی سوییس)،...که میتوان بامراجعه بسایتWWW.IAF.NU لیست کشورها واین موسسات اعتباردهی(AB) را مشاهده کرد،دسته دومABها خصوصی هستند و تحت نظر انجمنIAF فعالیت نمیکنند وبا تدوین و اجرا استانداردها و تدابیر همراستا و موازی با استانداردهای انجمنIAF اقدام به صدور گواهی ایزو میکنند که البته با پروتکل راحتتر،سهولت بیشتر،هزینه ی بسیار کمتر و زمان کوتاهتری هم درمقایسه باABهای اصلی این کار راانجام میدهند،

  گرفتن ایزو تقلبی زمانی اتفاق میافتد که شما برای اخذ ایزو میخواهید ازطریق مراجع خصوصی یا غیرiaf اقدام کنید، اما متاسفانه مدرک صادرشده درسایت ریجستر نشده وغیرقابل استعلام است، انگاه متوجه میشوید که مدرک شما تنها یک کاغذ است، این یعنی مرکز مورد نظر غیرقانونی بوده است، برای اینکه اتفاقاتی ازاین قبیل نیوفتد باید ابتدا اطلاعات خودرا درزمینه ایزو وانواع ان تقویت کرده مخصوصا مراجع صدور گواهی ایزو رابشناسید حتی موسسات خصوصی برای صدور گواهینامه ایزو ازمراجعiaf انرا معرفی کرده وبرای شما قابل استعلام هستند،که اگرشناختی کافی ازمراجع صدور داشته باشید دیگر اتفاقاتی ازاین قبیل نمیوفتد و سودجویان و کلاهبرداران دراین زمینه نمیتوانند با فریب شما به مقصود خود برسند داشتن اطلاعات کافی دراین زمینه میتواند بشما کمکی بسیار کند نتنها دراین زمینه بلکه درزمینه اخذ ایزو انتخاب مرجع بهتر و نیز کمکی شایان بشما میکند،
  'گروه مشاوره مهندس محمدیان باتیمی باتجربه و اماده ارائه مشاور رایگان درزمینه های اخذ ایزو و انواع مجوزهاست.

 • گواهی ایزو

  گواهی ایزو

  گواهی ایزو

  گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهینامهISO ، گواهیISO ، اخذ فوری گواهی ایزو ، دریافت آنلاین گواهی ایزو ، ثبت و صدور فوری و ارزان گواهینامه ایزوISO نیاز اغلب صاحبان کسب و کارها و شرکتهاست. هر کسی جهت دریافت ایزو اخذ گواهی ایزو ، گرفتن گواهیISO هدفی برای خودش دارد. یکی گواهی ایزو برای مناقصه میخواهد ، یکی گواهی ایزو برای ورودبه وندور لیست (Vendor List ) یاهمان لیست تامین کنندگان مجاز کارفرماهای مختلف میخواهد. یکی دیگر گواهی ایزو رابرای تبلیغات و اهداف مارکتینگی میخواهد.

  چطور گواهی ایزو ارزان بگیریم؟

  اخذ گواهی ایزو ارزان ، دریافت گواهی ایزو ارزان ، گرفتن گواهی ایزو امکان پذیر است. مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو درایران هرکدام برای خودشان تعرفه و لیست قیمت گواهینامه ایزو تعریف میکنند و تعرفه های خیلی متفاوتی باهم دارند. اما مراجعی هستند که جهت پاباز کردن دربازار ثبت و صدور گواهی ایزو دربین مشتریان ، گواهی ایزو ارزان صادر میکنند. گروه مهندس محمدیان نیز مجری ثبت و صدور گواهی ایزو میباشد. شما متقاضیان محترم میتوانید فرم درخواست گواهی ایزو رادانلود نموده و باکمترین هزینه اقدام به دریافت گواهی ایزو نمایید. مهندس محمدیان باداشتن کلی خدمات رایگان جانبی مانند آموزش ایزو رایگان ، مشاوره ایزو رایگان و... بعنوان اولین و بزرگترین مرجع درخصوص ثبت و صدور گواهی ایزو درخدمت شماست.

  از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

  از کجا گواهی ایزو بگیرم ؟ از کجا گواهینامه ایزو بگیرم؟ از کجا گواهیISO بگیرم ؟ از کجا گواهی ایزو بگیریم و خیلی سئوالات مشابه دیگر که متقاضیان اخذ گواهی ایزو میپرسند.

  برای گرفتن گواهی ایزو مراکزی مانند مهندس محمدیان هستندکه بدلیل داشتن سابقه زیاد و دانش فنی و حقوقی تبدیل میشن به نمایندگی های صادر کننده گواهی ایزو اگر موسسه صادر کننده گواهینامه ایرانی باشد که دیگر خودش میشد مرجع صادر کننده و اگر موسسه صادر کننده گواهی ایزو خارجی باشد که مرکز سیستم کاران ازآنها نمایندگی میگیرد و واسطه بین متقاضی کواهی ایزو و صادر کننده کواهی میشود.

  اخذ گواهی ایزو ازCB معتبر

  CB منظور همان شرکت صادر کننده گواهی ایزو هست. حال اینکه معتبر باشد یانباشد بستگی داردکه تحت اعتبار یک مرجع دولتی بالادستی باشد یا نباشد. معمولا هرکشوری یک نهاد دولتی و قانونی تحت حمایت حکومت کشور مطبوع دارد که شرکت های صادر کننده کواهی ایزو بایستی ازاین نهاد دولتی مجوز اعتباردهی شده باشند.

  دریافت گواهی ایزو معتبر ازCB با اعتبارAB

  AB منظور همان نهاد اعتبار دهنده ی دولتی و قانونی هر کشور هست. همانطورکه قبلا گفته شدهر کشوری یکAB دولتی و حکومتی دارد. مثلا نامAB درکشور جمهوری اسلامی ایران ، سازمان ملی استاندارد ایران ( مرکز ملی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ) هست. درساختار سازمان ملی استاندارد ایران یک مرکزی وجود دارد بنام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران باعلامت اختصاری لاتینNACI وظیفه مدیریتcb های صادر کننده مدرک ایزو ایرانی رادارد. یعنی هرنوعcb ایرانی، بایستی ازNACI مجوز فعالیت بگیرد.

  کشورهای دیگر همAB خودشان رادارد. مثلاAB دولتی کشور آلمانDAKKS وAB دولتی کشور انگلیسUKAS میباشد.AB دولتی کشور سوئیسSAS میباشد و الی آخر.

  گواهی ایزو تحت اعتبارIAF

  IAF نهاد بین المللی در کل دنیاست که تمامAB های دولتی کشورها درIAF عضو هستند. بنابراین گواهی ایزو اصلی یا گواهی ایزو تحت اعتبارIAF ، گواهینامه ایی است که یکCB تحت اعتبارAB باعضویتIAF صادر کرده است. اگر شرکتی یاCB صادر کننده گواهی ایزو مدعی صدور گواهی ایزو تحت اعتبار هر جای دیگری غیرازIAF هست اصلا باور نفرمایید و مطمئن باشیدکه گواهی ایزو صادر شده اعتبار ندارد. حتمااز صادر کننده ایزو بخواهید که گواهیISO با اعتبارIAF صادر کند. سایت رسمی و اصلیIAF به آدرسWWW.IAF.NU میباشد. دقت بفرمایید آدرس وب سایت معرفی شده نه یک حرف کمتر باشد ونه یک حرف بیشتر.

  گواهی ایزو تحت اعتبارNACI با اعتبارNACI

  گواهی ایزو با اعتبارNACI تحت اعتبارNACI گواهینامه ایزو ازشرکت های معتبرNACI ، گواهینامه ایزو مورد تقاضای دسته ایی ازمتقاضیان ثبت و صدور گواهینامه ایزو هست که ایرانی بودن شرکت صادر کننده ایزو و همچنین ایرانی بودن مرکز اعتبار دهنده براشون اهمیت ویژه ایی دارد. درواقع گیرندگان گواهینامه ایزوتمایل دارند از یکCB معتبر ایرانی که تحت اعتبار یکAB ایرانی با عضویتIAF واقعی اقدام کنند. مرکز سیستم کاران نیز برای ایندسته متقاضیان گواهینامه ایزو پکیج مستندات رایگان ارائه داده تاشرکتها بتوانند براحتی از مراجع و شرکتهای صادر کنندهISO ایرانی مدرکISO مورد نیاز سازمان و شرکت خودشان را اخذ نمایند.

  گواهی ایزو خصوصی یاغیرIAF ی

  غیراز مراجع اصلی ثبت و صدور اصلی ایزوISO که با اعتبارIAF هستند. یک سری مراجع هم هستندکه چون اعتبارiaf راندارند، با هر عنوان و لقبی قصد دارند جایگاه اعتباری خودشون رادر جامعه بین مشتریان و شرکتها مستحکم کنند.

  شرکت های صادر کننده مدرک ایزو غیرIAF ی همیشه خود رادر بالاترین سطح معرفی میکنند و چون قصد آگاه سازی کامل مشتری و متقاضی گواهینامه ایزو را ندارند معمولا حرفی ازنهاد بین المللیIAF بر میان نمی آورند.CB های غیر اصلی فقط و فقط خودشان رامعتبر میدانند و رقبای خودرا تقلبی ، غیر واقعی و حتی گاهی کلاهبردار معرفی میکنند.CB های غیرIAF ی هنگام پرزنته خودو مرجع صادر کننده ی مورد تایید خودشون، عناوین زیر رابرای مشتریان خود متصور میکنند.

  CB های تحت اعتبارASCB

  لیستCB های تحت اعتبارASCB

  شرکت های صادر کننده ایزو تحت اعتبارASCB

  شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو با مهرASCB

  CB های خصوصی صدور ایزو

  CB های صادر کننده گواهینامه ایزو خصوصی

  لیستCB های خصوصی در ایران

  لیستCB های خصوصی بین المللی

  لیست شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو خصوصی در ایران

  شرکت های ایزو خصوصی در ایران

  CB آلمانی خصوصی

  CB انگلیسی خصوصی

  CB کانادایی خصوصی

  CB ایران – آلمان خصوصی صدور ایزو

  CB ایران – انگلیس خصوصی صدور ایزو

  CB ایران – کانادا خصوصی صدور ایزو

  و خیلی القاب و عناوین عجیب و غریب دیگری که صادر کننده گواهینامه ایزو غیرIAF بتواند گواهی ایزو صادره رابه مشتری بفروشد. البته درخیلی ازجاها همین گواهی ایزو غیرIAF نیز کار راه انداز هست و مشتریان زیادی دارد.

  مهندس محمدیان بزرگترین و اولین مرکز در حوزه ثبت و صدور گواهی ایزودر ایران و خاورمیانه درخدمت مشتریان و متقاضیان اخذ گواهی ایزوISO با اعتبارIAF و غیرIAF میباشد. ازخدمات رایگان مرکز استفاده نمایید.

  بامادر ارتباط باشید...

   

   اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • گواهینامه ISO

   

  گواهینامه ISO

  ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهینامهISO ، نشان ایزو ، مدرک ایزو ، گواهی ایزو ،ISO موضوع درخواست شرکت ها ، سازمانها و مجموعه هایی هست که به دنبال اهدافی همچون ارتقاء سطح سازمانی ، ورودبه مناقصات ، ورود به بازارهای جهانی و تبلیغات هستند. اما اکثر متقاضیان گواهینامهISO نمی دانندکه چگونه میتوانگواهینامه ISO گرفت و یانحوه درخواست ، ثبت نام ، دریافت اخذ و تمدید اعتبار گواهیISO رانمیدانند.

   

  شرکتهای صادر کننده گواهینامهISO

  متقاضیان گواهی نامهISO همواره بدنبال لیست شرکت های صادرکننده گواهینامهISO یاهمان لیستCB های صادرکننده گواهینامه ایزو هستند. درعمل چنین لیست مراکز ثبت و صدور یالیست سازمان های صادر کننده گواهینامه ایزو وجود ندارد. شرکتهای صادر کننده گواهینامهISO ،CB گفته میشود. هرCB تحت اعتبار یک نهاد بالادستی بنامAB فعالیت میکند. هر کشوری حداقل یکAB دولتی و رسمی و قانونی دارد. تمامAB های کشورهای مختلف بایستی عضوIAF باشند و ملزم به رعایت کلیه الزامات و قوانینIAF هستند. پس باید ازیکCB معتبر ، تحت اعتبار یکAB قانونی و دولتی ( نه غیر دولتی و خصوصی ) باعضویت درIAF گواهینامه ایزو خودمان رابگیریم.

  انواع گواهینامهISO ایزو چیست؟

  بیش از 24000 استانداردISO درسازمان استاندارد جهانی ایزو تدوین و منتشر شده است. اکثر ایزوها برای محصولات و خدمات است و تعداد کمتری در حوزه سیستم های مدیریتی تدوین و منتشر شده اند. شرکتها و سازمانها معمولا گواهینامه های ایزو با استانداردهای سیستم های مدیریتی میگیرند. سیستم های مدیریتی به دو دسته کلی تقسیم میشوند.

  سیستم های مدیریتی عمومی

  سیستم های مدیریتی تخصصی

   

  سیستم های مدیریتی و گواهینامه ایزو عمومی چیست؟

  سیستم های مدیریتی عمومی یعنی اینکه هر سازمانی ، هر شرکتی ، هر مجموعه ایی ، هر گروهی که در حوزه ایی فعالیت میکنند میتواننداز استانداردهای عمومی استفاده نمایند. گرفتن گواهینامه ایزو استانداردهای عمومی ربطی به زمینه فعالیت شرکت ندارد و برای تمامی شرکتهای متقاضی قابل اجرا است. درزیر تعدادی از استانداردهای عمومی و گواهینامهISO مربوطه نام برده شده است.

  سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استانداردISO9001

  سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی مطابق با استانداردISO14001

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استانداردISO45001

   

  سیستم های مدیریتی و گواهینامه ایزو تخصصی چیست؟

  شرکتها و سازمانها علاوه برگرفتن گواهینامه های ایزو عمومی مبادرت به اخذ گواهینامه های ایزو تخصصی متناسب بازمینه فعالیت خودشان میکنند. یعنی هر مجموعه باتوجه به زمینه فعالیت ( اسکوپ فعالیت ) جاری درخود گواهینامهISO تخصصی رانیز انتخاب کرده و پس از پیاده سازی الزامات آن استاندارد ایزو خاص ، گواهینامه ایزوی آن استاندارد خاص رانیز میگیرد. درزیر چند نمونه از استانداردهای خاص بهمراه کاربردشان در صنایع مختلف نام برده شده است.

  سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی مطابق با استاندارد 29001ISO  ( شرکتهای فعال درحوزه نفت ، گاز و پتروشیمی )

  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی مطالبق با استاندارد 22000ISO ( شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی )

  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مطابق با استاندارد 27001 ISO( شرکتهای فعال درحوزه امنیت اطلاعات )

  سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی مطابق با استاندارد 13485ISO  ( شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی )

  و...

  برای اطلاع از استانداردهای تخصصی صنف خودتان میتوانید ازخدمات مشاوره رایگان مرکز استفاده نمایید. کارشناسان ، مشاوران مرکز محمدیان بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما درمورد کلیه اطلاعات لازمه درخصوص استانداردهای ایزویی متناسب با زمینه فعالیت و صنف شما هستند.

   

  مدارک لازم برای گرفتن گواهینامهISO

  مدارک و مستندات لازم برای گرفتن گواهینامهISO شامل یک فرم درخواست گواهینامهISO و یک سری مستندات فنی مربوط به استاندارد ایزویی هست که شما نیاز به دریافت گواهی نامش دارید. فرم درخواست گواهی نامهISO راکه ازطریق مرکز سیستم کاران دریافت میکنید مستندات ایزو هم شامل دو میشوند. مستندات ایزو عمومی که برای تمام شرکتها و سازمانها یکسان هست. و نیز مستندات ایزو تخصصی که متناسب با زمینه فعالیت هر شرکتی تهیه و تدوین شده است. مرکز سیستم کاران با دارابودن بانک غذایی از مستنداتISO آنها رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهد تامتقاضیان بنحو احسن از مستندات الگوبرداری و استفاده نمایند. ارائه پکیج نمونه مستندات ایزوISO توسط مهندس محمدیان درراستای اشاعه فرهنگ توسعه و ارتقا دانش فنی متقاضیان کاملا رایگان انجام میگردد.

  مشاوره پیاده سازی برای گرفتن گواهینامهISO

  کلیه خدمات آموزشی و مشاوره اولیه مرکز سیستم کاران بمنظور آموزش ، طراحی ، مستندسازی ، اجرا ، ممیزی داخلی و خارجی ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی برای متقاضیان رایگان است. یعنی چنانچه نیازمند مدرس ایزو یا مشاور ایزو ( مدرسISO ، مشاورISO) هستید میتوانید ازخدمات عام المنفعه سیستم کاران نهایت بهره را ببرید. مشاوره ، پیاده سازی ایزو شامل چندین گام اصلی هست که بطور خیلی خلاصه در زیر آمده است:

  گامهای اصلی جهت مشاوره پیاده سازی ایزوISO

  بررسی وضعیت موجود سیستم سازمانی

  آموزشهای اولیهISO درسطوح مختلف سازمانی

  طراحی سیستم مدیریتISO مدنظر

  اجرای سیستم مدیریتISO مدنظر

  ممیزی داخلی سیستم مدیریتISO مدنظر

  رفع عدم انطباقهای احتمالی کشف شده

  به خاطر همین متقاضیان گواهیISO درفضای اینترنت باذکر عناوین زیردر گوگل بدنبال پیدا کردن مرجعی میگردند که براشون گواهینامهISO صادر کند.

  گواهینامهISO

  گواهینامه ایزو

  گواهینامه آیزو

  گواهینامهIZO

  گواهیISO

  گواهی ایزو

  گواهی آیزو

  گواهیIZO

  گواهینامهISO

  گواهینامه ایزو

  گواهینامهIZO

  مواهینامه ایزو

  مواهینامهISO

  جهت کسب اطلاعات و اخذ گواهینامه ایزو از طریق مرکز مهندس محمدیان با ما در ارتباط باشید.

   

  اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO45001

  iso45001

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی همان ورژن جدیدOHSAS18001 میباشدکه درماه مارچ 2018 منتشرگردید. استاندارد ایزو45001 درواقع جایگزین استانداردOHSAS18001 میباشدکه امروزه جایگزین اهساس 18001 گردیده و کامل شده استاندارد 18001 میباشد. قبلا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درقالب استانداردOHSAS18001 درسازمانها مورد استفاده قرار میگرفت اماامروزه با تدوین و نشر سازمان ایزو درقالب استانداردISO45001 مطرح و تصویب گردیده است. استانداردISO45001 منطبق باساختار جدید مدیریتی تدوین گردیده است وبراحتی باسایر استانداردهای مدیریتی همچون استانداردISO9001 و استانداردISO14001 یکپارچه سازی میشود. استانداردISO45001 الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رامدنظر قرار میدهدو حوادث و بیماریهای مرتبط باکار راشناسایی کرده و تدابیری بجهت جلوگیری و کاهش حوادث حین کار بیندیشد، حوادث مالی و جانی مرتبط بافرآیندها و فعالیتهای سازمان بایستی شناسایی شود تاآمار حوادث مرتبط باکار کاهش یابد زیرا متاسفانه هرروزه بیش از6000 نفر درجهان درحوادث ناشی ازکار و بیماریهای ناشی ازآن درجهان جان خودرا ازدست میدهند.واین آمار درسال بیش ازدو میلیون میباشد.

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001 جایگزینOHSAS18001 گردید قبل ازآن استانداردOHSAS18001 منطبق و سازگاربا استانداردISO14001 سیستم مدیریت بهداشت زیست محیطی بود وسپس استانداردiso 45001 امروز منطبق بااستاندارد 14001 طراحی و تدوین و منتشرگردیده است. سازمانها بایستی باعلم وآگاهی کامل بجای درخواست و تقاضای استانداردOHSAS18001 استانداردISO45001 راطراحی و پیاده سازی نمایند وبه اشتباه پافشاری جهت اخذ استانداردOHSAS18001 نکنند البته امروزه مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو استانداردOHSAS18001 راصادر نمیکنند اما هستند مراجع نامعتبرکه اقدام میکنندبدین کار اما عملا گواهینامهOHSAS18001 دیگر کاربردی ندارد. استاندارد 45001 باعنوان ایمنی وبهداشت شغلی ، کمک میکندبه همه سازمانها تااینکه ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان شاغل درسازمانش باتدابیری درمورد کاهش ریسکهای حین کار بعداز شناسایی خطرات و ریسکها تامین شودو باایجاد شرایط کاری بهتر و ایمن درارتقا وبهبود شرایط سازمان موثر باشد. استانداردISO45001 الزامات و راهکارهایی راارائه میدهدبرای حفاظت ازکارکنان وکاهش ریسکهای پیش بینی شده ویا حتی پیش بینی نشده حین کار میباشد وهدف ازطراحی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ادغام موثر و بهینه اش باسایر سیستمهای مدیریتی موجود بجهت تکمیل برنامه های مرتبط بابهداشت ورفاه کارکنان میباشد. استانداردISO45001 راتمامی سازمانها باهرگونه فرآیند و فعالیت میتوانند پیاده سازی کنند زیرا درتمامی مشاغل بایستی ایمنی و بهداشت شغلی افراد بایک سیستم مدیریتی موثر تامین گردد. ازمزایای طراحی و استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بمنظور کاهش وبه حداقل رساندن خطرات و ریسکهای حین کار بجهت کارکنان وسایر ذینفعان. بهبود مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی ، نگهداشتن تمام عملیات درمسیر سیاستهای مدیریتی ایمنی وبهداشت شغلی. پس باتوجه بموارد گفته شده سازمانهای متقاضی درخواست کننده استاندارد 45001 باطراحی و تدوین استانداردISO45001 درتمامی مراحل و فرآیندهایشان ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و عوامل درگیر سازمان رامدنظر میگیرد وتمامی ریسکها رادر تمامی مراحل کار و تمامی قسمتهای سازمان بررسی و برآورد کرده وتدابیری راجهت رفع و کاهش ریسکهای احتمالی می اندیشد تادرصورت هرگونه اتفاقات قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی بتوانند باعکس العمل درست و بموقع خسارات جانی و مالی رابه حداقل برسانند وتا جای ممکن ازبروز اینگونه اتفاقات جلوگیری کنند.

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001 نیز مانند استانداردهای دیگر الزامات مشترکی داردبا استانداردISO9001 ، بهمین دلیل بهترست قبل یاهمزمان با طراحی و پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو45001 استاندارد ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی شود. استاندارد 45001 درکنار استاندارد 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) معنا پیدا میکند. سازمانهای متقاضی اخذ استانداردISO45001 باطراحی همزمان استانداردISO14001 و همچنینISO9001 اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچهIMS راطراحی و تدوین میکنند.

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001 همانطورکه گفته شود مطابق و منطبق باالزامات استانداردISO14001 تدوین شده است پس بهترست سازمانها قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی اخذ استانداردISO45001 استانداردISO14001 رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند. سازمانهای متقاضی اخذ استانداردISO45001 باطراحی همزمان استانداردISO14001 و همچنینISO9001 اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچهIMS راطراحی و تدوین میکنند. همچنین ازطراحی و پیاده سازی همزمان دو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطیISO14001 ، مدلHSE تعریف میگردد. درواقع سازمانهای متقاضی گواهینامهHSE بااستقرار و طراحی و پیاده سازی همزمان دو استاندارد ایزو14001 و همچنین ایزو 45001 تمامی الزامات موردنیازشان رابرآورده میسازند. همواره توصیه تمام مراجع این میباشدکه سازمانهای متقاضی هرسه استانداردISO45001 ،ISO9001 وISO14001 رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی و دریافت کنند زیراکه هرسه استانداردهای 45001 و 9001 و 14001 مکمل یکدیگر هستند ودرکنارهم معنا پیدا میکنند ونیز بجهت سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه هایIMS وHSE ازلحاظ وقت و هزینه داشتن سه گواهینامه ایزو45001 و ایزو9001 و ایزو14001 بصرفه بوده ودر هزینه های دوباره کاری بجهت سازمانها صرفه جویی میشود. همچنین دقت شودکه استانداردISO45001 جایگزینOHSAS18001 میباشد و سازمانها باتوجه بدینکه استانداردISO45001 بجایOHSAS18001 درسال 2018 تدوین گردیده و سازمانها بجای اخذ استانداردOHSAS18001 استانداردISO45001 رادریافت میکنند والبته مراجع معتبر و آگاه سازمانهای متقاضی درخواستOHSAS18001 رابجهت اخذ استانداردISO45001 راهنمایی میکنند و بدانها اظهار میدارند بجای اخذ استانداردOHSAS18001 ، استانداردISO45001 رادریافت کنند.

 • گواهینامه ISO9001 گواهی نامه ایزو 9001

   iso9001

  گواهینامهISO9001 گواهی نامه ایزو 9001

  گواهی نامهISO9001 ازانواع گواهینامه ایزو میباشد باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ودر واقع استاندارد 9001 بعنوان عمومی ترین و اصولی ترین استاندارد وهمچنین بعنوان پیش نیاز و مادر استانداردها میباشد، بهمین دلیل میباشدکه هرسازمان باهرگونه فعالیت میتواند و بهترست گواهینامهISO9001 رادریافت کند. مراجع معتبر قطعا تاکید میکنندبه سازمانهاکه قبل ویا همزمان باطراحی و پیاده سازی هرگونه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی کرده واخذ نمایند. البته امروزه اغلب سازمانها باوجود پیشرفت تکنولوژی باهر نوع فرآیند وفعالیت جهت بهبود عملکردشان خودرا ملزم میکنندبه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیتISO9001 . استاندارد 9001 ازسری استانداردهای 9000 میباشد. سری استانداردهای 9000 شامل ایزو9001 ، 9002 ، 9003 ، 9004 میباشد. دراولین ویرایشها سازمانهای درخواستISO9001 دو دسته میشدند یکدسته سازمانهاکه بایستی خدمات و محصولات خودرا طراحی و اجرا میکردندکه بایستی جهت گواهینامهISO 9001 اقدام میکردند و آندسته سازمانهاکه نیازبه طراحی نداشتند وفقط اجرا میکردندکه بایستی جهت استانداردISO9002 اقدام میکردند. استانداردهایISO9003 وISO9004 نیز بعنوان تعریف و راهنما استفاده میشدند وقابلیت صدورگواهینامه راندارند. امروزه گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 9002 باهمدیگر ادغام شده وتنها گواهینامهISO9001 صادر میشود.

  گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت اغلب بهمراه دو استانداردISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وISO45001 ( ورژن جدیدOHSAS18001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی طراحی و پیاده سازی میگردند. واین بدلیل اینست، استاندارد 9001 وهمچنین استاندارد 14001 ونیز استاندارد 45001 الزامات مشترکی دارندکه درراستای یکدیگر معنا پیدا میکنند وجهت طراحی و استقرار و پیاده سازی بنوعی مکمل یکدیگرند ودرراستای اهداف سازمان بهم نیاز دارند. ازطراحی و پیاده سازی سه استانداردiso9001 وiso14001 وiso45001 سیستم مدیریت یکپارچه ویا همانIMS بدست میاید واز تلفیق سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 الزامات سیستم مدیریت یکپارچه تعریف گردیده و بدست میاید. همچنین دررراستای طراحی و پیاده سازیHSE نیز بهترست درکنار دو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین استاندارد ایزو45001 استاندارد ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.

  استانداردISO 9001 رااز کجا دریافت کنیم؟ گواهی نامهISO 9001 رامراجع ثبت و صدور انواع گواهینامهISO مدیریت و صادر میکنند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رااصطلاحاCB مینامندکه درایران حدود 400 الی 500 مرجع میباشندکه وظیفه ثبت و صدور انواع گواهی نامه ایزو رابر عهده دارندکه خوداین (CB ) ها زیر نظر مراکزی باعنوانAB مدیریت میگردند و همین (AB ) ها خودشان توسط مراکز و مراجعی باعنوانIAF اعتباردهی میشوند. بالاترین سطح اعتبار متعلق مراجعIAF میباشد. ازلحاظ هزینه نیزبه نسبت استانداردهای ایزو هزینه کمتری دارد زیراکه عمومی ترین استاندارد هستند.

 • گواهینامه OHSAS18001 گواهی نامه OHSAS18001

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازسری استانداردهای 18000 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند. استانداردohsas18001 الزاماتی رابیان میکند بجهت فراهم کردن یک محیط امن وبه دور ازخطر بجهت پرسنل . استانداردOHSAS18001 دیگر امروزه کاربردی ندارد و ورژن جدیدشISO45001 میباشدکه امروزه بجای استانداردOHSAS18001 کاربرد دارد ومورد استفاده قرار میگیرد. استانداردISO45001 بارفع ضعفها و کاستیهای استانداردOHSAS18001 تدوین گردیده و بجای استاندارد اهساس 18001 امروزه سازمانها بایستی استاندارد ایزو45001 را طراحی و تدوین و پیاده سازی نمایند زیرا هیچ مرجعی امروزه استانداردOHSAS18001 راصادر نمیکند بهمین دلیل اگر حتی مرجعی اقدام کندبه ثبت استاندارد 18001 استاندارد صادرشده فاقد اعتبار میباشد ضمن اینکه هر مرجع آگاهی باعلم و دانش درخصوص استانداردها امروزه سازمانهای متقاضی استانداردISO18001 رابجهت اخذ گواهینامهISO45001 بجایOHSAS18001 رهنمون کرده وآگاهی کامل را بدین جهت خواهد داد. استانداردهای دیگری نیزبه حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پرداخته اند ودر واقع بادیگر استانداردها مکمل یکدیگر هستند. استانداردهایISO14001 , ISO9001 و همچنینOHSAS18001 ( ورژن جدیدشISO45001 ) هرسه درکنار هم معنا پیدا میکنند ودرکنارهم یک سیستم یکپارچه باعنوان سیستم مدیریت یکپارچهIMS راتشکیل گر استانداردHSE راتشکیل میدهند. نکته مهم دیگر اینکه استانداردOHSAS18001 والبتهISO45001 امروزه درکنار یکدیمهمترین کاربرد استانداردOHSAS18001 ، کاهش وهمچنین حذف خطرات شناسایی شده بالقوه ویا بالفعل ناشی ازفرآیندها، فعالیتها و موقعیتهای کاری میباشد. ازفواید پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: شناسایی خطرات بالقوه محیط کار، کاهش حوادث کار ، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث ، افزایش ضریب ایمنی و امنیت درمحیط کاری ، افزایش آرامش و انگیزه درکارکنان بجهت داشتن محیطی ایمن ، افزایش ضریب برنده شدن در مناقصات نفتی و پیمانکاری بعلت داشتن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و داشتن گواهینامهOHSAS 18001 رانام بردو بازهم تاکید میشودکه امروزهISO45001 بجای استانداردOHSAS18001 تدوین گردیده است. بجهت ثبت و صدور گواهینامهOHSAS18001 ، مانند دیگر استانداردها بایستی ازطریق مراجع ثبت و صدور انواع گواهینامه های ایزو باعنوانCB اقدام کردکه خوداینCBها زیر نظر مراکزی باعنوانAB اعتباردهی و فعالیت میکنندکه خوداینAB ها زیرنظر سازمان جهانیIAF اعتباردهی میشوند. بنابراین گواهینامه های تحت اعتبارIAF معتبرترین گواهینامه بجهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشندو جهت صادرات حتما بایستی گواهینامه های ایزو تحت اعتبارIAF باشند. درایران حدود 400الی 500 مرجع یاهمانCB وجود دارندکه گواهینامهISO صادر میکنند.

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 بجهت سازمانهایی کاربرد داردکه میخواهند جهت موارد ذیل اقدام کنندکه البته امروز درقالبISO45001 طراحی و تدوین و بروز شده اند:

  ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع که ممکن است در معرض خطر های ایمنی و سلامت حرفه ای مرتبط با فعالیت های سازمان قرار گیرند.

  اجرا ، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای.

  اثبات انطباق با استانداردOHSAS18001 ازطریق: تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان و خود اظهاری ، درخواست تایید انطباق توسط طرفهای ذینفع سازمان ازقبیل مشتریان، درخواست تایید خود اظهاری جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی ، متقاضی دریافت گواهی نامه ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان های صدور گواهی.

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 تمامی الزاماتش بمنظور طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای بنا گردیده است.استانداردOHSAS18001 هدفش پرداختن بجهتایمنی و سلامت حرفه ای بوده وبه سایر حوزه های ایمنی و سلامت منجمله برنامه رفاه و آسایش کارکنان ایمنی محصول ، صدمه جهت اموال یااثرات زیست محیطی نمیپرداخت. امروزه استانداردISO45001 بابهترین اصطلاحات و خدمات بجایOHSAS18001 تمامی الزامات مورد نیاز درحوزه ایمنی و بهداشت رادر خودش دارد وبیان میکند.

 • گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO

  ISO 

  گواهینامه ایزو ، گواهی نامهISO

  گواهینامه ایزو ، گواهی نامهISO ازانواع گواهینامه های بین المللی مخففInternational Organization for Standardization میباشد. البته باتوجه بدین مخفف بایستیIOS باشد اماISO دراصل مشتق ازکلمه یونانیisos میباشد درمعنای برابر و ریشه پیشوندiso درانگلیسی میباشد و بمعنای سازمان بین المللی بجهت استاندارد سازی .

  گواهینامه ایزو ، گواهی نامهISO چرا بایستی گرفته شود؟ امروزه رعایت استانداردهای ایزو درحوزه تولید و عرضه انواع محصولات و خدمات آنقدر مهم و اساسی میباشدکه درداد و ستدهای بین المللی جزو شرایط اولیه عرصه تجارت جهانی میباشدو تمامی شرکتهای صادرکننده بدلیل الزام سازمان بین المللی استاندارد بایستی جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامهISO رادریافت کنند

  گواهینامه ایزو ، گواهی نامهISO و گامها و مراحل بجهت اخذ گواهینامهISO بدین منوال میباشد. اولین گام انتخاب درست استاندارد ایزو میباشدکه درقدم اول سازمان بایستی مطمئن شودکه استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب باسازمان و فرآیندها و فعالیتها و خدمات و محصولات سازمان باشد. لازم بذکر میباشد سیستم مدیریت کیفیت یعنی همانISO9001 اصول و الزامات مشترک بسیاری باسایر استانداردهای بین المللی دارد ودر تمامی سازمانها باانواع فرآیندها و صادرات و خدمات کاربرد داشته و ازاهمیت بسیاری برخوردارست. بهمین جهت بتمامی سازمانهای متقاضی دریافت انواع گواهینامه ایزو توصیه میگرددکه قبل ازطراحی و پیاده سازی استاندارد و سیستم مدیریتی مورد نظرشان درابتدا استاندارد 9001 راطراحی و پیاده سازی نمایندو سپس بجهت سیستم مدیریتی متناسب بافعالیت و فرآیند سازمان اقدام کنند. گام دوم بررسی استاندارد ایزو میباشدکه متقاضیان محترم میتوانند بامراجعه به سایتهای سیستم کاران متنهای انواع استاندارد ایزو رارایگان مشاهده کنند و اطلاعات کافی رادر زمینه انواع استانداردهای ایزو دریافت کنند. گام سوم ارتباط بااهداف میباشدبجهت استقرار یک سیستم مدیریتی یاهمان استاندارد ایزو بایستی اهداف سازمان بابت دریافت استاندارد موردنظر مشخص باشد و هدف توسعه استاندارد موردنظر و حمایت مدیریت ارشد درتمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو میباشد. گام بعدی برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو میباشد.درصورتیک سازمان متقاضی و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی نداشته باشند وشناختی درباره استانداردISO نداشته باشند میتوانند و بهترست باگذراندن دوره آموزشی استاندارد ایزو اطلاعات کافی رابدست آورده و مهارت لازم رادر پیاده سازی ایزو بدست بیاورند. وچنانچه متقاضیان و سازمان متقاضی جهت پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ازمشاوره استفاده نماید، مشاور میتواند درطی مراحل خدمات مشاوره ، استاندارد ایزو رانیز بنابه درخواست متقاضیان آموزش بدهد. دوره های آموزشی استاندارد ایزو مرتبط بااستاندارد درخواستی شما تعیین میگردد مانند دوره ایزو 9001 ، دوره ایزو 14001 ، دوره ایزو 45001 وغیره. گام بعدی بکارگیری مشاور ایزو میباشدکه یک مشاور خوب بایستی ارزش فرآیند سازمان و متقاضیان را افزایش داده وبه سازمان و متقاضیان درمراحل پیاده سازی استراتژیها کمک کند. ضمنا مشاور ایزو بایستی مستقل عمل کند یعنی اینکه یک مشاوره ایزو هم نمیتواند مشاوره کند وهم سازمان راخودش ممیزی کند و گواهینامه ایزو راصادر کند. متاسفانه درایران تعداد زیادی ازشرکتهای صادرکننده ناشناخته و تازه تاسیس بجهت کسب درآمد هم مشاوره میدهند ونیز ممیزی انجام میدهندکه باقوانین اعتبار دهی مراجع صادر کننده انواع ایزو یعنی همانAB ها مغایر میباشد. گام بعدی و قدم ششم انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو میباشدکه درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو بایستی موضوعات زیر مد نظر قرار گیرد: بررسی میزان شهرت و اعتبار شرکت گواهی دهنده درایران یاهر کشورکه قصد ارائه خدمات و محصوالات بدانجا دارید. تجربه و سابقه ممیزی شرکت گواهی دهنده ایزو وهمچنین تعداد مشتریانشان درزمینه فعالیت و فرآیند همپا باشرکت متقاضی. شرکتهای گواهی دهنده ایزو برروی گواهینامه ها اعتبار سه ساله درج میکنند ضمن اینکه ممیزی صدور گواهینامه یکساله میباشد وبایستی جهت ممیزی مراقبتی هرساله اقدام شوداما ازسه ماه قبل ازسر آمدن زمان ممیزی بایستی جهت تمدید اقدام شود. درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو بایستی باآگاهی کامل اقدام کرد زیراکه درایران بسیاری افراد سودجو و کلاهبردار باسواستفاده ازعدم آگاهی مدیران سازمان و متقاضیان اقدام میکنندبه ثبت و صدور گواهینامه های تقلبی. پس توصیه میشود شرکتهای متقاضی بااطلاع کافی و مشاوره باتجربه جهت اخذ گواهینامه ایزو خوداقدام نمایند. مرحله بعد استقرار سیستم مدیریت میباشدکه استانداردISO بجهت عموم طراحی شده و کاربرد داردو بجهت سازمانها و صنایع مختلف باهر گونه فعالیت و گستره ای کاربردی میباشد. گام بعدی دراخذ گواهینامه ایزو مرحله اول ممیزی خارجی میباشدکه دراین مرحله واولین مرحله ممیزی خارجی ، مدارک سیستم مدیریتی مورد بازنگری قرار گرفته و یک گزارش ازفعالیتهای لازم بجهت استقرار الزامات استاندارد ایزو وسپس بحهت دریافت استاندارد ایزو ارائه میشود. گزازش فوق رامیتوان باعنوان یک برنامه اجرایی استفاده کرد. قدم بعدی دراخذ گواهینامه ایزو ، مرحله دوم ممیزی خارجی میباشد.بعداز مرحله اول ممیزی خارجی و اقدامات انجام شده درمرحله اول ممیزی خارجی ، سازمان متقاضی ازلحاظ اثربخش بودن سیستم مدیریت متناسب باالزامات استاندارد موردنیاز و مطابق باسازمانش مورد ممیزی قرار میگیرد چنانچه سیستم مدیریتی موردنظر سازمان باالزامات استاندارد ایزو درخواستی منطبق باشد سازمان متقاضی موفق میشودبه اخذ استاندارد ایزو درصورت عدم انطباق درون سیستم مدیریت سازمان شما گزارش عدم انطباق باتوجه بامقررات و قوانین مشخص درشرکت گواهی دهنده کتبی اعلام میگرددو منطبق باقواعد و مقررات شرکت صادرکننده اقدامات لازم جهت رفع عدم انطباقها انجام میگیرد. گام بعدی و آخرین گام دراخذ استاندارد ایزو ، نگهداری سیستم مدیریت میباشدکه نگهداری سیستم مدیریت سخت تر ازاخذ گواهینامه ایزو میباشد. درمرحله نگهداری و حفظ سیستم مدیریت بایستی بطور منظم دوره های آموزشی برگزار گرددتا کارکنان سازمان آگاهی لازم رادرباره سیستم مدیریتی و استاندارد مورد نظر بدست بیاورند وهمچنبن بجهت اطمینان ازرعایت الزامات استاندارد ایزو ومیزان اثربخشی بایستی بطورمنظم ممیزی داخلی انجام شود و اقدامات اصلاحی لازم اجرا شود. نگهداری و حفظ سیستم مدیریتی شمارا بجهت تمدید ممیزی مراقبتی هرساله کمک میکند. متاسفانه بسیاری ازسازمانها بعداز اخذ استاندارد ایزو بدلایل متفاوت همچون عدم حمایت میریت و مناسب نبودن سیستم مدیریت طراحی شده ، آموزش ندیدن کارکنان درباره اجرای سیستم مدیریتی و همچنین تغییر کارکنان درگیر دراجرای ایزو و بسیاری دلایل دیگر گواهینامه ایزو خودرا ازدست میدهند. بحث دیگر درباره اخذ استاندارد ایزو ، بررسی چگونگی اعتبار گواهینامه ایزو میباشد. بجهت اطلاعات کافی درباره نحوه بررسی اعتبار انواع گواهینامه ایزو اینجا کلیک کنید.