گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

IT

گرید ویا رتبه انفورماتیک

گرید ویا رتبه انفورماتیک مخصوص رشته های مرتبط بارشته های IT و ITC میباشد رتبه انفورماتیک مختص شرکتهایی میباشدکه درحوزه کامپیوتر فعالیت دارندودر اساسنامه آنها موضوعات الکترونیک و برق و تاسیسات و خریدوفروش و صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات نباشد وهمچنین شامل رشته های مرتبط باشرکتهای پیمانکاری مانند شرکتهای ساختمانی ، آب ، راه و ترابری، صنعت و معدن ، نیرو ، تاسیسات و تجهیزات ، کاوش های زمینی ، رشته ارتباطات ، کشاورزی ، مرمت آثار باستانی ، نفت و گاز نباشد. اگردر اساسنامه هریک ازشرکتها موضوعات الکترونیک و برق و تاسیسات و خریدوفروش و صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات ذکر شده باشد بایستی موضوع اساسنامه خودرا عوض کنند وموضوعات مرتبط باکامپیوتر و IT و ITC درآن ذکر گردد..

گرید ویا رتبه انفورماتیک موارد امتیازآوری داردکه جهت گرفتن رتبه انفورماتیک موثرند وباعث دریافت امتیاز میشوند. یکی ازعوامل امتیازآور جهت اخذ رتبه انفورماتیک داشتن اظهارنامه مالیاتی ازقبیل حقوق و دستمزد و درآمد میباشد. هرچه میزان حقوق و دستمزد بیشتر باشد امتیاز بالاتر و بیشتر میشود ونسبت حقوق و دستمزدبه درآمد 8به12 میباشد همچنین سقف تعداد مجاز قراردادها صرفا جهت معاملات بزرگ استفاده میشودنه معاملات کوچک و متوسط. رضایت مشتری یکی دیگر ازعوامل امتیازآور دردریافت رتبه میباشد یعنی چنانچه شکایتی ازشرکت انفورماتیک درخواست کننده رتبه وجود نداشته باشد شرکت فوق میتواند ازاین بابت نیز دارای امتیاز شود. همچنین کارکنان دارای مدرک مرتبط باحوزه انفورماتیک درشرکتهای انفورماتیکی مانند رشته های علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، IT مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی وفیزیک وآمار بجهت اخذ رتبه جهت شرکتهای انفورماتیکی امتیازآور خواهد بود. امتیاز کسب شده تاامتیاز 49 حائز شرایط دریافت رتبه 7 ، امتیاز مابین 50 تا امتیاز 150 حائز شرایط دریافت رتبه 6 ، امتیاز کسب شده بین امتیاز 150 تاامتیاز 499 حائز دریافت رتبه 5 و امتیاز کسب شده مابین 500 تا 1999 رتبه 4 و الی آخر. رتبه انفورماتیک مابین رتبه 1 تا 7 متغیر میباشد.

گرید ویا رتبه انفورماتیک جهت اخذش همچنین بایستی میزان سهام وتعداد سهام هریک ازاعضای هیات مدیره محاسبه و نوشته شود و تصویر آخرین صورتجلسه مجمع عمومی بیانگر 100 درصد سهام میباشد. درلیست بیمه سه ماهه اخیر شرکت، بهمراه فیش پرداختی اساسنامه مذکور وتمام آگهی تغییرات وتعهدنامه رعایت قوانین و صفحات حاوی درآمد مشمول مالیات وحقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی درسایت بارگذاری شود. سپس بعداز مرحله ثبت نام درسایت ساجات پرونده جهت کارشناسی میرود و بعداز کارشناسی دوم بایستی مدارک بصورت فیزیکی جهت دبیرخانه سازمان برنامه و بودجه فرستاده شودکه مدارک فوق شامل اظهارنامه مالیاتی بهمراه تاییدیه اش توسط اداره مالیاتی و نامه درخواست رتبه بندی و برچسب آدرس میباشد. وبعداز کارشناسی سوم و تاییدش وارد مرحله صدور گواهینامه میشودکه از10 تا 15 روز کاری طول میکشدتا گواهینامه رتبه انفورماتیک ارسال شودبه آدرس شرکت.

گرید ویا رتبه انفورماتیک شامل 5 رسته و 15 رشته باگرایشهای مختلف درزمینه کامپیوتر میباشدکه شرکتها براساس موضوع فعالیت شرکت و اساسنامه ، رشته و گرایشهای خودرا براساس اولویت انتخاب میکنند. شرکتهای تازه تاسیس نیز میتوانند رتبه دریافت کنندو شرکتهاکه اولین بار ثبت نام میکنندو امتیازآنها بیشتراز 49 باشد فقط مجازبه انتخاب 3رشته فعالیت میباشندبا رتبه 4،5،6 وتمام شرکتها میتوانند رتبه 7 رادریافت کنند.وهمچنین رتبه شرکتهای انفورماتیک از رتبه 7 تا رتبه 1 میباشدکه میتوانند دریافت کنند. شرکتهایی که برای بار اول قصد دریافت رتبه دارند باتوجه امتیازهای کسب کرده بیشتراز گرید 4 نمیتواند دریافت کنند. جهت دریافت رتبه 3 تا1 ازطرف شرکت متقاضی میبایستی حداقل یکسال ازدریافت گرید قبلی شرکت بگذرد وتمام مدارک بازگزاری شده بایستی کپی برابر اصل باشدودر فرمت PDF . افراد بازنشسته و اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات عالی نیازی ندارندبه ارائه لیست بیمه ومیزان تحصیلات مدیرعامل وسابقه ی کاری مرتبط باآن میزان امتیاز رامشخص میکند. مدیرعامل دارای لیسانس احتیاجی نداردبه سابقه کاری ولی چنانچه مدیرعامل فوق دیپلم باشداز 4تا8 سال سابقه مرتبط وغیر مرتبط میخواهد و مدیرعامل دیپلم بایستی 10 سال سابقه کاری مرتبط داشته باشد.

گرید ویا رتبه انفورماتیک جهت اخذش مدارکی مورد نیاز میباشدکه مدارک لازم و اولیه بجهت تشکیل پرونده رتبه بشرح زیر میباشد:

صفحه روزنامه تأسیس ( اسکن تمام صفحه مارک شده )

صفحه اساسنامه که موضوع فعالیت داخلش عنوان شده باشد .

روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره و مدیر عامل

روزنامه رسمی آخرین تغییرات آدرس و کدپستی

صورتجلسه مجمع عمومی که سهامداران ، ارزش سهام و تاریخ سهامدار شدن در آن قید شده باشد .

اظهارنامه مالیاتی دو سال آخر

امضا فرم تعهد نامه

سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان الزامی

مدارک کارشناسان الزامی و مدیر عامل و هیئت مدیره (مدرک تحصیلی- صفحه اول شناسنامه- کارت ملی (پشت و رو) کارت پایان خدمت )

لیست بیمه سه ماهه آخر مدیر عامل و کارشناسان الزامی

قراردادهای شرکت از 5 سال قبل

گرید ویا رتبه انفورماتیک شامل یکسری رشته های خاص خودش میشود وشرکت های متقاضی می توانند در رشته های زیر نسبت به دریافت رتبه اقدام نمایند: سخت افزار شامل: ارایه و پشتیبانی سخت افزاری Male Frame ، تولید و ارایه راههای غیر Male Frame ، تولید و ارایه دستگاههای جانبی ، تولید و ارایه قطعات و ملزومات. نرم افزار شامل: تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارشی مشتری ، ارایه و و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا ، ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه . انتقال اطلاعات شامل: خدمات شبکه های اطلاع رسانی Providers ، شبکه داده های را یانه ای و مخابراتی ، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات . مشاوره شامل: مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات . ارائه خدمات شامل: خدمات پشتیبانی ، آموزش و پژوهش ، سیستم های اتوماسیون صنعتی ، سیستم های ویژه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید