گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گرید انفورماتیک ، رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک ، گرید انفورماتیک

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی ویا رتبه انفورماتیک مختص شرکتهای فعال درحوزه IT وهمچنین ITC میباشد. گرید انفورماتیک مختص شرکتهای فعال درحوزه کامپیوتر و رایانه میباشدکه درون اساسنامه شان موضوعات الکترونیک، برق، تاسیسات، خرید و فروش، صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات نباشد. اگرچنانچه موضوع اساسنامه شان هریک ازموارد بالا باشد بایستی موضوع اساسنامه خودشان راتغییر دهند واین موضوعات رابیان کنند.

گرید انفورماتیک راقبلا شورایعالی انفورماتیک صادر میکرد وثبت وصدور و مدیریت صدور رتبه انفورماتیک برعهده شورای عالی انفورماتیک بوداما امروزه رتبه ویاهمان گرید انفورماتیک توسط سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) صادر شده و مدیریت میگردد ومدیریتش برعهده سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) میباشد. هرچند شرایط و ضوابط و قواعد وقوانین دریافت رتبه انفورماتیک یکیست وچه رتبه انفورماتیک ازطریق شورای عالی دریافت شود وچه ازطریق سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) ،مراحل اخذ و قوانین دریافت و شرایط گرفتنش یکیست. اما متقاضیان بایستی دقت کنند و تاکید موکد میشودکه تنها از طریق ساجات اقدام کنند.

گرید ویا همان رتبه انفورماتیک تحت عنوان گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی مانند هرنوع گواهینامه جهت دریافت شرایط خودش رادارد. ازشرایط اخذ رتبه انفورماتیک میتوان بدین موارد اشاره کرد: تحصیلات مدیرعامل بایستی لیسانس باشد وترجیحا دارای مدرک لیسانس مرتبط. حالا قطعا سوال پیش میایدکه اگر مدرک مرتبط نبود چه؟ جواب اینست؛ اگرچنانچه مدرک مرتبط نبود حداکثر بایستی مدیرعامل دارای مدرک دیپلم باشد بهمراه داشتن 12سال سابقه کار مفید و مرتبط حوزه IT . اعضای هیات مدیره نیز اگردارای تحصیلات مرتبط باشد ودارای مدرک لیسانس مرتبط باشد امتیاز بهتری خواهد گرفت. داشتن پرسنل امتیازآور بجهت دریافت رتبه انفورماتیک ویا همان گرید انفورماتیک بسیار موثر میباشد. یعنی هرچه تعداد پرسنل شاغل باداشتن مدرک مرتبط باحوزه رتبه انفورماتیک درون سازمان بیشتر باشد سازمان جهت دریافت گرید انفورماتیک دارای امتیاز بالاتری میباشد. ضمنا چنانچه سابقه بیمه کارکنان امتیازآور بیشتر باشدازاین لحاظ نیز حائز امتیاز بالاتری خواهد شد. . همچنین چنانچه شرکت متقاضی گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک دارای سابقه کار چندین ساله باشدودارای اظهارنامه مالیاتی باسود ودرآمد بالا باشد امتیاز بهتری دریافت خواهد کرد.قراردادهای کاری مرتبط شرکتهای دیگر بامبالغ بالا وهزینه بیشتر نیز بجهت سازمان متقاضی دریافت گرید ویا رتبه انفورماتیک باعث دریافت امتیاز بالاتری خواهد شد.

دریافت گرید ویا رتبه انفورماتیک طی سه مرحله کارشناسی انجام میگیردوتمامی اسناد و مدارک موجود مورد بررسی قرار میگیرد وسپس رتبه ویا گرید انفورماتیک صادر خواهد شد. 2 الی 4 ماه زمان میبردتا رتبه انفورماتیک صادرشده وبدست سازمان متقاضی برسد.

اخذ گرید ویا رتبه انفورماتیک نیازبه مدارکی داردکه مدارک لازم و اولیه بابت تشکیل پرونده رتبه بشرح زیر میباشد:

صفحه روزنامه تأسیس ( اسکن تمام صفحه مارک شده )

صفحه اساسنامه که موضوع فعالیت داخلش عنوان شده باشد .

روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره و مدیر عامل

روزنامه رسمی آخرین تغییرات آدرس و کدپستی

صورتجلسه مجمع عمومی که سهامداران ، ارزش سهام و تاریخ سهامدار شدن در آن قید شده باشد .

اظهارنامه مالیاتی دو سال آخر

امضا فرم تعهد نامه

سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان الزامی

مدارک کارشناسان الزامی و مدیر عامل و هیئت مدیره (مدرک تحصیلی- صفحه اول شناسنامه- کارت ملی (پشت و رو) کارت پایان خدمت )

لیست بیمه سه ماهه آخر مدیر عامل و کارشناسان الزامی

قراردادهای شرکت از 5 سال قبل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید