گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ce

گواهینامه CE

گواهینامه CE اولین سوالی میباشدکه مشتریان باآن روبرو هستند. ابتدا بهترست بدانیم گواهینامه CE چیست؟ نشان CE برروی یک محصول نشانگر انطباق سازی باقواعد اروپاست. CE مخفف دو کلمه Conformity European بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپا میباشد و نشانگر ایمنی بودن کالاست و اینکه مشتریان جهت استفاده ازمحصول مورد نظر ازلحاظ ایمنی خیالشان راحت باشد. بنابراین درج نشان CE روی کالا باعث بیشتر شدن مشتریان سازمان خواهد شد. CE ها درسه نوع اورجینال ، انطباقی ، خوداظهاری هستندکه درزیر اختصارابه توضیح آنها میپردازیم. مراکز صادرکننده CE ها اصطلاحا N.B نامیده میشوندکه خوداین N.B ها زیر نظر سازمانی باعنوان NANDO مدیریت و نظارت میشوند. گواهینامه CE جهت تمام محصولات و صنایع کاربرد ندارد و جهت استفاده یکسری ازشرکتهای تولید کننده الزامی میباشد. بعنوان مثال شرکتهای تولیدکننده محصولات غذایی و ... نیازی ندارندبه دریافت گواهینامه CE و گواهینامه CE اساسا بدردشان نمیخورد وبرای آنها کاربرد ندارد. امابرای شرکتهای فعال درزمینه ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیکی، مصالح ساختمانی و ... جهت صادرات موردنیاز میباشد.

دریافت گواهینامه CE شمارا بااصطلاحاتی روبرو میکنندکه جهت اطلاع شما اختصارا بدان میپردازیم. درمبحث گواهینامه CE ممکنست بااین سوالات احتمالی روبروشوید.

N.B چیست؟ موسسات و مراکز صادر کننده گواهینامه CE رادر اصطلاح N.B می گویند. N.B ها مستقر درکشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند وچندین نمایندگی ازاین N.B ها درایران فعالیت میکنند.

NANDO چیست؟ NANDO سازمانی ازمجموعه سازمانهای اتحادیه اروپا میباشدکه مراجع ثبت و صدور گواهینامه CE رامدیریت و نظارت میکند. دراین سازمان بجهت هر N.B یک کد اختصاصی 4 رقمی وجود داردکه ازطریق کد چهار رقمی اختصاصی میتوان اطلاعات N.B مربوطه راکسب کرد.

گواهینامه CE و مراجع صادر کننده همانطورکه گفته شد N.B ها هستندکه زیرنظر سازمان NANDO مدیریت و نظارت میشوند. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه CE بایستی باآگاهی کامل جهت مراجع صادر کننده بجهت ثبت وصدور گواهینامه CE اقدام کنندتا دردام افراد سودجو نیوفتند و بدلیل عدم اطلاعات کافی گواهینامه تقلبی و نامعتبر جهت سازمان صادر گردد.

گواهینامه اورجینال CE چیست؟ چنانچه گواهینامه CE مربوطه توسط یک N.B دارای کد چهار رقمی بوده وهمچنین ازطریق سازمان NANDO معرفی و تایید شده وسپس صادر گردد، اصطلاحاً گواهینامه اورجینال CE نامیده میشود. لازم بذکر میباشد چنین گواهینامه ای بایستی فقط ازطریق سایتی رجیستری شودکه ازسوی سازمان NANDO بجهت N.B مربوطه تعریف میگردد، نه ازطریق سایتهای متفرقه و بااسامی مشابه دیگر.

گواهینامه اظهارنامه CE چیست؟ گواهینامه اظهارنامه یاهمان خود اظهاری CE همان گواهینامه اورجینال CE میباشد باتفاوت اینکه دراین نوع گواهینامه ، آزمایشات مورد نیاز و تعریف شده توسط N.B انجام نشده و توسط شخص متقاضی انجام و اظهار میگردد. لازم بذکر میباشد شرایط استعلام چنین گواهینامه ای دقیقا مانند گواهینامه اورجینال بایستی باشد.

گواهینامه انطباق CE چیست؟ گواهینامه انطباق CE گواهینامه ای میباشدکه توسط سایر نهادها و مراکز غیراز N.B ها صادر میگردد. گواهینامه های انطباقی نیز توسط سایتهای مربوط بجهت هریک ازاین مراکز قابلیت رجیستری دارد. چنین گواهینامه هایی طبعاً دارای سطح اعتبار گواهینامه اورجینال CE نیست وهمچنین قابلیت صادرات جهت کشورهای عضو اتحادیه اروپا راندارد.

با توجه بموارد واطلاعات فوق شما نیز می توانید ازطریق راههای مختلف دربالا شرح داده شد ، نسبت به دریافت گواهینامه CE ، توسط موسسات و یامراکز ارائه دهنده گواهینامه CE اقدام بفرمایید. لازم بذکر میباشد نظربه تنوع وجود نمایندگی های N.B وهمچنین مراکز صادر کننده گواهینامه انطباق CE مختلف درایران محدوده ی قیمتی خیلی متفاوتی موجود میباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید