گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

CE

 • CE , صدور گواهینامه CE

  CE

  CE, صدور گواهینامهCE

  گواهینامهCE توسطNOTIFY BODY صادر میشود . نام اختصارNOTIFY BODY ،NB میباشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا دراینNBها فعالیت دارند سازمان نظارت بالادستNB ناندو نام دارد . درونNOTIFY BODY حدود دوهزار پانصد برند میباشدکه فعالیت دارندNotify body درحوزه های خاص میتواند صادر کننده باشد ، مثلا تجهیزات پزشکی ، درخصوص ساختمانی ، لوازم آرایشی بهداشتی ، شیمیایی وغیره ، دردرون لیست شرکتهای گواهینامهCE درونNotify body زیر نظر سازمان ناندو مراجع صدور گواهینامهCE بایک کد چهار رقمی رویت میگردداین کد مرتبط بامرکز صادرکننده معتبرCE میباشد. سازمان ناندو مراجعی راکه میتوانند گواهینامهce صادرکنند مشخص کرده وتایید میکند، همچنین سازمان ناندو تشخیص میدهدچه گواهینامهce بجهت کدام محصول میتوانند صادرشود.

  گواهی نامهce ، چند نوع تقسیم میشود:

  گواهیCE بابت محصولاتیکهCE تعلق نمیگیرد مانند مواد غذایی ، شیمیایی ، محصولاتیکه لزوما بایستی گواهینامهCE بگیرد. صادرکننده گواهینامهCE تست وهمچنین آزمون انجام میدهند ، مانند محصولات باریسک بالا ویا اصطلاحاhigh risk مانند تجهیزات پزشکی .

  گواهی نامهCE مرتبط بامحصولاتیکه گواهینامهce تعلق میگیرداماhigh risk نیستند. بدین گواهی نامه سی ای ، سی ای خوداظهاری ویا اظهارنامه میگویند. مانند لوازم آرایشی ، بهداشتی ، محصولاتیکه انطباق هستند گواهینامهce اورجینال ویا اظهار نامه تعلق نمیگیرد.

  گواهی نامهce مربوطه محصولات انطباق محصولاتی هستندکهCE بدانها تعلق نمیگیرد واین محصولات گواهینامه انطباقی میگیرندکه ساخته خودما ایرانیهاست. بدلیل بالا بودن هزینه های چنین گواهینامه هایی متقاضی گواهینامهCE بدنبال گواهینامه ارزان میباشد همچنین مراجعی درلیست ناندو نیستند اقدام میکنندبه ثبت وصدور گواهینامهce وصدور چنین گواهینامه هایی بااعتبار ناندو نیستند اما درهر حال همین گواهینامهCE دارای یک سایت باقابلیت رهگیری گواهینامه هستندکه قابلیت رهگیری قرار داده شده . مشتریانیکه صادرات محصول ندارندبه کشورهای دیگر بدلیل گران بودن هزینه صدور گواهینامهce انطباق ویا گواهینامهce خوداظهاری دریافت میکننداز دریافت گواهینامهCE اورجینال خوداری کرده میتوانند گواهینامهce انطباق ویا گواهینامهce خوداظهاری دریافت کنند . مراحل اخذ گواهینامهce آنقدر مهم مبیاشدکه متقاضیان گواهینامهce بایستی هوشیاری کامل وتسلط کافی بجهت صدور گواهینامهce اقدام نمایند.

  کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

  مدرکCE, ایزوCE, شرکتCE, اخذ گواهینامهCE, اخذ مدرکCE, مراحل اخذ گواهیCE,اخذ گواهی نامهCE, چگونه گواهیCE بگیریم؟,اخذ گواهیCE, چگونه مدرکCE بگیریم؟, اخذ گواهی نامهCE, اخذ گواهیCE, مراحل اخذ گواهینامهCE, مراحل اخذ گواهی نامهCE, نحوه دریافت گواهینامهCE محصولات, نحوه دریافت گواهی نامهCE محصولات, نحوه دریافت گواهیCE محصولات, نحوه دریافت نشانCE محصولات, نحوه دریافت مدرکCE محصولات وغیره.

    سرکار خانم مهندس محمدیان پاسخگوی متقاضیان  محترم درخواست گواهی CE میباشد.

 • اخذ گواهینامه CE

  اخذ گواهینامه  CE

  گواهینامه CEمخفف Conformity Europeanهست، بمفهوم انطباق سازی قواعد، مقررات و قوانین اروپا و برند CEنشانه دهنده ایمنی کالاست و درج لوگوی CEبرروی یک محصول و کالا نشان میدهد بدان محصول ایمن بودن محصول مورد نظرست و بیانگر اینست هیچ خطری بابت استفاده کننده ندارد و کالا ازهمه لحاظ ایمن هست واین گواهی نامه توسط اتحادیه اروپا بابت کنترل محصولات و ایمن بودنشان دردرون اروپا ایجاد شده و بهمین جهت شرکتهای صادر کننده بازارهای اتحادیه اروپا بایستی گواهی CEرابگیرند. گواهینامه CEجهت شرکت درمناقصات ازانواع گواهی مورد نیاز بابت مناقصه میباشدکه ممکنست ازشرکتها جهت مناقصات درخواست گردد.

  اخذ گواهینامهCE گواهی CEبه سه دسته تقسیم میشوند،گواهی CEاورجینال ویا اصلی ،CE خود اظهاری و CEانطباقی .گواهی نامه CEبتمامی محصولات تعلق نمیگیرد و هرمحصول CEمختص خودرا دارد. بسیاری شرکتها بدون اینکه بدانندگواهیCE بدانها تعلق نمیگیرد و بدون آگاهی ازاصل ماهیت CEاقدام میکنندبه درج نشان CEبرروی محصولاتش و اطلاعات کافی ندارند و اصلا نمیدانندچیست. گفته شد هرمحصول CEمختص خودرا دارد، مثلا ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی هرکدام CEمختص خودرا دارند.

   

   

  اخذ گواهینامه CE

   

  گواهینامه CE جهت صادرات اتحادیه اروپا

   

   

  اخذ گواهینامهCE نشانCE آهسته آهسته تبدیل به یک برند جهانی شد و همگان تلاش میکنندکه گواهینامهCE رادریافت کنند. حتی دربعضی مواقع نشانCE تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی شد و بدترازآنکه خیلی ازتولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامهCE اقدام بدرج نشانCE بروی محصولاتشان میکنند،چون کسی حاضر نیست تاجلودار کارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامهCE اصل همراه با استعلام واقعی میروند. نکته مهم اینجاست گواهینامهCE بابت تمامی کارها و کالاها موضوعیت ندارد. ازجمله کالاهایی مانند محصولات دارویی، غذایی علامت گذاری نشان دهنده تولید نیست یااینکه اتحادیه اروپا و یک مقام دیگر، محصول بعنوان ایمن مطابق تصویب کرده. الزامات اتحادیه اروپا میتواند شامل ایمنی، سلامتی و حفاظت محیط زیست باشد و صورت تصریح درهرگونه قانون محصول اتحادیه اروپا، ارزیابی توسط یک نهاد مطلع تولیدمطابق یک سیستم باکیفیت تولیدمعتبر باشد. علامتCE همچنین نشان میدهد محصول دررابطه با سازگاری دستورالعملها مطابقت دارد.      

  دراینجا توضیح مختصری درخصوص سه نوع گواهی CEنام برده خواهیم داد. CEاورجینال ویا اصلی ، اصلیترین نوع CEمیباشدکه توسط NB مخففNotify Body تحت نظر NANDOOصادر میشود.NB مراجع صادر کننده گواهینامه CEهستند و  NANDOOبدانها اعتبارمیدهد و آنهارا مدیریت میکند CEاورجینال دارای کدی چهار رقمی میباشدکه اصلیترین تفاوتش بادیگر انواع گواهی CEمیباشد و میتوان CEاورجینال راازدیگر انواع CEتشخیص داد. همچنین CEاورجینال ازطریق سایت ناندو NANDOO رجیستری شده و قابلیت استعلام دارد. دراین نوع CEآزمایشات توسط آزمایشگاههای تعریف شده سازمانNANDOO انجام گرفته و محصول جهت اخذ CEتایید میگردد CEخوداظهاری نیزهمانند اصلی بوده و روش رجیستریش مانند اورجینال میباشد بااینوجه تمایزکه آزمایشات توسط خودسازمان صورت میگیرد و خودش اظهار و اعلام میکند محصولاتش مطابق قوانین واستانداردهای اتحادیه اروپا میباشد انطباقی نوع دیگر گواهی CEمیباشدکه توسط سازمانهای خصوصی و همچنین مراجع صادر کننده ایزو صادر میشود و ازطریق سایت صادر کننده نیزقابلیت رجیستری دارد و اما آنچه مشخصا معلوم هست باآن نمیتوان صادرات بکشورهای اتحادیه اروپاه انجام داد. البته صادرات باCE انطباق بستگی بشخص دریافت کننده محصول درکشور مقصد داردکه آیاCE انطباق مورد قبولش هست ویاخیر.

   

   

  اخذ گواهینامه CE

  اخذCE فوری و ارزان معتبر و قابل استعلام

   
  CE اورجینال هزینه و قیمت بالاتری دارد و طبیعی میباشد زیرامطابق قواعد و مقررات اتحادیه اروپاست و آزمایشات انجام شده جهت تایید هزینه بالایی دارد و همچنین زمان زیادی بابت دریافت گواهی نامهCE اصلی لحاظ میشود. نکته قابل توجه اینکه بسیاری موسسات تقلبی هستندکه گواهی CEانطباقی رابجای اورجینال بمتقاضیان میفروشند و درقبال مبالغ هنگفتی دریافت میکنند و شرکتها بدنبال اخذ CEبایستی مراقب باشند و باآگاهی کامل اقدام نمایند تا دردام کلاهبرداران نیافتند.گواهی نامه CEراتوصیه میشود شرکتها بعداز دریافت کواهی نامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریافت کنند تاهم بهره وری بهتری داشته باشد و هم الزامات تعریف شده مورد نیاز درون ایزو 9001 تعریف گردیده.

  گروه مشاورین مهندس محمدیان درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو، رتبه ، پیمانکاری و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ، جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

 • انواع گواهینامه بین المللی

 • تماس با مرکز

 • دریافت گواهینامه CE رایگان

  دریافت گواهینامه CE رایگان

  دریافت گواهینامهCE رایگان

  دریافت گواهینامهCE رایگان مستلزم اینست بدانیم اصلااین گواهینامه درچه معناییست واین نشان چیست؟این علامت درمعنای انطباق سازی باقوانین اروپاست. مراجع صادر کنندهCE رادر اختصارN.B مینامندکه خوداینN.B تحت نظر نهاد بین المللیNANDOO مدیریت میشودو اعتبار دهی میگرددو ازطریق سایت ناندو اعتبارسنجی میشوند.

  گواهینامه CEواین نامبمعنای انطباق باقوانین اروپا وهر سازمان گیرنده گواهینامه CEنشان میدهدکه محصولش معتبر وقابل اطمینان بوده و بیان میکند محصولش ازنظر ایمنی و اطمینان دادن بدینکه هیچ خطری جهت کاربران ندارد و قابل اعتمادست. موسس گواهینامه CEاتحادیه اروپاست. سه نوع ازاین نوع گواهینامه داریم وسه نوع داریم: اورجینال ، خود اظهاری ویا اظهار نامه ونوع انطباقی . اورجینال ویا اصلی درخصوص محصولاتی میباشدکه جهت اتحادیه اروپا صادرات میکنندو منطبق باقوانین اروپاست واین تیپ بابت صادرات درون بازار جهانی بجهت آندسته کالاها میباشدکه سی ای بدان تعلق میگیردو درخصوص کالاهاکه نمیتواننداین گواهینامه رابگیرندو اصلا بدردشان نمیخوردباید گفت فقط میتوانند ازنوع خود اظهاری ویا انطباقی استفاده کنند. تیپ خود اظهاری راخود سازمانها آزمایش میکنند وخودشان اظهار میکنندکه کالایشان ایمن هست وتوسط آزمایشگاههای خودشان آزمایش میکنند وتوسط آزمایشگاههای تعریف شده ازسوی نوتی فایبادی اینکار انجام نمیگیرد وبدین مدل خود اظهاری میگویندکه توسط خودشخص متقاضی آزمایش وانجام و اظهار میشودو نحوه استعلامش مانندنوع اورجینال میباشداما باچنین نوعی نمیتوان صادرات انجام داد.CE انطباقی ازتیپهای دیگر میباشدو توسط سازمانهایی بغیراز مراکز تعریف شدهN.B صادر میشوداین تیپ گواهینامه قابلیت صادرات راندارد ونمیتوان باآنها جهت اتحادیه اروپا صادرات انجام داد وتوسط مرجع صادر کننده اقدام شده صادر شده واز طریق همان سایت مرجع رجیستری واستعلام میشود.

  دریافت گواهیCE رایگان درخصوص صادرات ونوع اورجینال اصلا معنایی نداردزیرا برطبق قوانین وقواعد مختص اروپا تنظیم وتثبیت شده وتعریف میگردد وآزمایشها توسط نوتی فایبادی صورت میگیردو ازطریق ناندو صادر میشود قطعا هزینه خاص خودرا داردو گران میباشد دردو نوع دیگر انطباقی و خوداظهاری چونکه توسط خودسازمان همه کارها انجام میگیرد وN.B وهمچنینNANDOO درحوزه صدورش دخالتی ندارد ارزانتر هستنداما سی ای رایگان عملا معنایی نداردو بایستی دانست آنچه ارزان بدست بیاید وحتی رایگان قطعا مشکلی دارد شاید حتی باجرات بتوان گفت تقلبی هستندو فاقد اعتبار میباشند. باتوجه بدینکه مراجع مختلف انطباقی و خوداظهاری صادر کننده درون ایران زیادند قیمتها دارای نوسان هستند وگاها ارزان وگاهی گرانتر هستنداما هردو دارای سطح اعتبار یکسان هستندو فرقی ندارندو بدلایل مختلف همچون دندانگردی برخی نهادهای صادر کننده گرانتر هستند. دراین حین مراکزی هستندکه دونوع بالا را باقیمت اورجینال ارائه میکنندو امااینطور نیست وباید مراقب چنین مراجعی بودکه چنین کارهایی میکنند وباآگاهی قدم پیش گذاشت. مشخصه تیپ اصلی دارا بودن کد چهار رقمی میباشدکه برروی گواهینامه اورجینال وجود دارد وروی دیگرانواع وجود ندارد.

  دریافت مدرکCE رایگان درحقیقت ممکن نیست وسازمانها گاها دیده میشودبه طمع داشتن نشان فوق برروی کالا وبسته و محصولاتشان آنرا درج میکنندکه کار درستی نیست حتی اصلا بدانها تعلق نمیگیرداما چون عموم مردم اطلاع درستی درخصوصش ندارند نمیدانندکه نشان درج شده قلابی والکی هست واصلا کالای مصرفی مورد نظرشان بهشCE تعلق نمیگیردوبایستی دانست نشان قلابی هست. البته گاهانیز پیش میاید مثلا یک سازمان خدمات مختلفی گرفته ومثلا ازانواع گواهینامه ایزو، ایزو 9001 ،ISO14001 ، گواهی نامه ایزو 45001 ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گرید ویا رتبه پیمانکاری ، رتبه ویا گرید انفورماتیک وهرتوع دیگر استفاده کرده وحالا میخواهدCE بگیرد ومرجع مربوطه بدلیل اینکه سوددهی خودرا کرده حالا میاید واین گواهی نامه رابصورت رایگان ارائه میدهدو درحقیقت بنوعی جذب مشتری کرده والبته یکنوع سیاست کاریست وباعث میشود مثلاآن مشتری مشتریان دیگری رابرای مرکز مورد نظر بیاوردو باعث سود دهی شود.
  اخذ گواهی نامهCE رایگان درخواست اغلب متقاضیان میباشدو ازطریق فضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبال اینگونه مراکز میگردندو بایستی مراقب باشندکه باپرداخت هزینه های ارزان دردام افرادی نیفتندکه نوع انطباقی ویا اظهار نامه رابدانها باقیمت اورجینال بدانها ارائه میدهدو زمانیکه میخواهند صادرات کنند میفهمندکه نمیتوانند باآن صادرات انجام دهند. مرکز مشاوره مهندس محمدیانباسابقه طولانی و درخشان وباوجود مشاورین باتجربه و متبحر تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهدو مراجع معتبررا شناخته وبه متقاضیان محترم شناسایی میکندو بدانها آگاهی و اطلاعات کامل راکاملا رایگان میدهد.
 • سایر گواهینامه های بین المللی

  WORLD CERTIFICATION

  سایر گواهینامه های بین المللی

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی ازانواعش گواهینامهHALAL میباشدکه حلال بودن یا حلال نبودن مواد غذایی رامشخص میکند بهمین دلیل گواهینامه حلال بیشتر مختص سازمانهایی میباشدکه درحیطه مواد غذایی فعالیت دارند اعم ازتولیدکنندگان یارستوران داران.گواهینامهHALAL هم درکشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان شناخته شده است. دردین اسلام حلال بودن مواد غذایی ازاهمیت بالایی برخوردارست بهمین دلیل نشان حلال روی بسته های مواد غذایی و مواد تولیدی غذایی نشاندهنده حلال بودن ماده غذایی واطمینان خاطر مشتری بابت حلال بودن ماده غذایی مصرفی اش میباشد. گواهینامه بین المللیHALAL چون مرتبط باصنایع غذایی میباشد بنابراین ارتباط مستقیم و الزامات مشترک داردبا استانداردISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی. همچنین استانداردhalal بدلیل الزامات مشترکش بااستانداردiso 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استانداردHALAL استاندارد 9001 رانیز دریافت کند. پس دو استانداردISO 9001 و استانداردISO 22000 بعنوان پیش نیاز استانداردHALAL بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی گواهینامهHALAL ، طراحی و پیاده سازی شوند.

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگراز انواعشمدلEFQM میباشدکه یک روش ارزیابی میباشد باعنوان خود ارزیابی جهت سازمانهاکه قصد دارند روند روبه پیشرفت داشته باشند وبه تعالی برسند. یک سازمان اگر بخواهد بداند درکدام نقطه ازتعالی و پیشرفت قرار دارد براساس جایگاهش برنامه ریزی کرده تابتواندبه هدفش برسد. یکی ازبهترین روشهای شناسایی و درواقع خودارزیابی موجود مدلEFQM میباشد. روش خودارزیابی فرآیندها و عملکرد موجود درسازمان رابطور منظم و سیستماتیک بررسی میکندو نتایج حاصل ازآنها و معایب احتمالی شناسایی میشوند. روش خودارزیابیEFQM کمک میکندبه سازمان نقاط قوتش رابشناسد و حفظ کند ونقاط ضعفش راهم شناخته و برطرف نماید.

  سایر گواهینامه های بین المللی گواهینامه ی دیگری دارد باعنوان5S گواهینامه5S نیز ازانواع گواهینامه های مورد تقاضای سازمانها و شرکتها میباشدکه باعناوینی مانند گواهینامه5S ، گواهینامه5 اس ، مدرک5S ، مدرک5 اس ، گواهینامه پنجS و گواهینامه پنج اس نیز بکار برده میشود. گواهینامه5S یک سیستم خانه داری منظم میباشدکه سعی داردتا نظم و انضباط رادر محیط کار برقرار کند وبهبود ببخشد. سیستم5S ابتدا درآمریکا پایه گذاری شد وسپس کشور ژاپن باالگوبرداری ازآن و پیاده سازی اش در صنایع و سازمانها موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.

  سایر گواهینامه های بین المللی ازانواع دیگرش میتوان اشاره کردبه گواهینامهGMP .GMP مخفف سه کلمهGood manufacturing practices میباشدبه معنای شرایط تولید خوب.GMP بجهت مجموعه هایی کاربرد داردکه درصنایع تولید وسایل پزشکی و همچنین صنایع غذایی فعالیت دارند. جهت دریافت گواهینامهGMP سازمان متقاضی بایستی جهت شناسایی و پیاده سازی الزامات مربوطه وموردنیاز ذکر شده دراستانداردGMP اقدام کند. بدلیل یکسری الزامات مشترک بااستانداردISO 22000 ،ISO 13485 وISO 9001 بهترست همزمان با طراحی استاندارد جی ام پی ، استانداردهای ایزو 22000 و ایزو 13485 و ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی شوند.
  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگرازانواعش گواهینامهSFBB میباشدبا عنوان سیستم مدیریت ایمنی خرده فروشی مواد غذایی.SFBB بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشدکه جهت رستوران ها ، کافی شاپ ها ، فست فودها وبه آنها کمک میکندتابا مقررات و قوانین بهداشتی مطابقت داشته باشد. استانداردSFBB اطمینان میدهدبه مصرف کننده غذایی راکه مصرف میکند سالم میباشد. استانداردsfbb چون ازلحاظ ایمنی مشتریان رامطمئن میکندکه غذای مصرفیشان از همه لحاظ ایمن میباشد جهت سازمانهای دارای گواهی نامهSFBB باعث اعتبار خواهد شد. دلیل اختصاصی بودن استانداردSFFB ممکنست چنین سوالی پیش بیاید کاربردSFBB جهت چه سازمانهایی کاربرد دارد:غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای خرده فروشان ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای کودکستان ، غذای سالم تر، مکمل کسب و کار بهتر برایمراکزمراقبت های مسکونی ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای هند میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای چینی میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر در چین ، مواد غذایی امن تر، منابع آموزشی بهتر برای کالج ها. بجهت الزامات مشترکSFBB بااستانداردهایISO 22000 وISO 9001 بهترست سازمان متقاضی دریافت گواهینامهSFBB همزمان دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 22000 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

 • سایر گواهینامه های بین المللی

  ISO

  سایر گواهینامه های بین المللی

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی ازانواعش گواهینامهHALAL میباشدکه حلال بودن یا حلال نبودن مواد غذایی رامشخص میکند بهمین دلیل گواهینامه حلال بیشتر مختص سازمانهایی میباشدکه درحیطه مواد غذایی فعالیت دارند اعم ازتولیدکنندگان یارستوران داران.گواهینامهHALAL هم درکشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان شناخته شده است. دردین اسلام حلال بودن مواد غذایی ازاهمیت بالایی برخوردارست بهمین دلیل نشان حلال روی بسته های مواد غذایی و مواد تولیدی غذایی نشاندهنده حلال بودن ماده غذایی واطمینان خاطر مشتری بابت حلال بودن ماده غذایی مصرفی اش میباشد. گواهینامه بین المللیHALAL چون مرتبط باصنایع غذایی میباشد بنابراین ارتباط مستقیم و الزامات مشترک داردبا استانداردISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی. همچنین استانداردhalal بدلیل الزامات مشترکش بااستانداردiso 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استانداردHALAL استاندارد 9001 رانیز دریافت کند. پس دو استانداردISO 9001 و استانداردISO 22000 بعنوان پیش نیاز استانداردHALAL بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی گواهینامهHALAL ، طراحی و پیاده سازی شوند.

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگراز انواعشمدلEFQM میباشدکه یک روش ارزیابی میباشد باعنوان خود ارزیابی جهت سازمانهاکه قصد دارند روند روبه پیشرفت داشته باشند وبه تعالی برسند. یک سازمان اگر بخواهد بداند درکدام نقطه ازتعالی و پیشرفت قرار دارد براساس جایگاهش برنامه ریزی کرده تابتواندبه هدفش برسد. یکی ازبهترین روشهای شناسایی و درواقع خودارزیابی موجود مدلEFQM میباشد. روش خودارزیابی فرآیندها و عملکرد موجود درسازمان رابطور منظم و سیستماتیک بررسی میکندو نتایج حاصل ازآنها و معایب احتمالی شناسایی میشوند. روش خودارزیابیEFQM کمک میکندبه سازمان نقاط قوتش رابشناسد و حفظ کند ونقاط ضعفش راهم شناخته و برطرف نماید.

  سایر گواهینامه های بین المللی گواهینامه ی دیگری دارد باعنوان5S گواهینامه5S نیز ازانواع گواهینامه های مورد تقاضای سازمانها و شرکتها میباشدکه باعناوینی مانند گواهینامه5S ، گواهینامه5 اس ، مدرک5S ، مدرک5 اس ، گواهینامه پنجS و گواهینامه پنج اس نیز بکار برده میشود. گواهینامه5S یک سیستم خانه داری منظم میباشدکه سعی داردتا نظم و انضباط رادر محیط کار برقرار کند وبهبود ببخشد. سیستم5S ابتدا درآمریکا پایه گذاری شد وسپس کشور ژاپن باالگوبرداری ازآن و پیاده سازی اش در صنایع و سازمانها موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.

  سایر گواهینامه های بین المللی ازانواع دیگرش میتوان اشاره کردبه گواهینامهGMP .GMP مخفف سه کلمهGood manufacturing practices میباشدبه معنای شرایط تولید خوب.GMP بجهت مجموعه هایی کاربرد داردکه درصنایع تولید وسایل پزشکی و همچنین صنایع غذایی فعالیت دارند. جهت دریافت گواهینامهGMP سازمان متقاضی بایستی جهت شناسایی و پیاده سازی الزامات مربوطه وموردنیاز ذکر شده دراستانداردGMP اقدام کند. بدلیل یکسری الزامات مشترک بااستانداردISO 22000 ،ISO 13485 وISO 9001 بهترست همزمان با طراحی استاندارد جی ام پی ، استانداردهای ایزو 22000 و ایزو 13485 و ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی شوند.

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگرازانواعش گواهینامهSFBB میباشدبا عنوان سیستم مدیریت ایمنی خرده فروشی مواد غذایی.SFBB بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشدکه جهت رستوران ها ، کافی شاپ ها ، فست فودها وبه آنها کمک میکندتابا مقررات و قوانین بهداشتی مطابقت داشته باشد. استانداردSFBB اطمینان میدهدبه مصرف کننده غذایی راکه مصرف میکند سالم میباشد. استانداردsfbb چون ازلحاظ ایمنی مشتریان رامطمئن میکندکه غذای مصرفیشان از همه لحاظ ایمن میباشد جهت سازمانهای دارای گواهی نامهSFBB باعث اعتبار خواهد شد. دلیل اختصاصی بودن استانداردSFFB ممکنست چنین سوالی پیش بیاید کاربردSFBB جهت چه سازمانهایی کاربرد دارد:غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای خرده فروشان ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای کودکستان ، غذای سالم تر، مکمل کسب و کار بهتر برایمراکزمراقبت های مسکونی ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای هند میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای چینی میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر در چین ، مواد غذایی امن تر، منابع آموزشی بهتر برای کالج ها. بجهت الزامات مشترکSFBB بااستانداردهایISO 22000 وISO 9001 بهترست سازمان متقاضی دریافت گواهینامهSFBB همزمان دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 22000 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

 • شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی ایزو در ایران

  ISO

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی ایزو در ایران

  شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران و مراجع صادر کننده ایزو بایکدیگر ارتباط مستقیم دارند. مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا ودر اختصارCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB اعتبار دهی میشوند ودر نهایت دربالاترین راس نهاد بین المللی اعتبار دهندگان باعنوانIAF قرار دارد. اینگونه گواهینامه ها دارای اعتبار بین المللی و جهانی بوده ودر بالاترین سطح اعتبار خودقرار دارندو جهت صادرات جهانی بدلیل اینکه برمبنای قوانین جهانی و بین المللی تهیه و تدوین شده و قوانین تمامی کشورها رادر خوددارد. یکسری مراجع نیزهستند درون ایران و توسط ایرانیها ساخته شده اندکه بدانها غیرIAF گفته میشودو 500 الی 600 مرجع اینچنینی هستندکه گواهی ایزو صادر میکنند و برندهای بسیاری بوجود آورده اند و گاها یک مرجع چندین برند بوجود میاورد. ازلحاظ پیاده سازی و ممیزی درخصوص گواهینامهIAF سختگیرانه عمل میشود و درباره غیرIAF اما سختگیرانه برخورد نمیشود و سازمان میتواند براحتی ودر کوتاهترین زمان برسدبه گواهینامه ولیکن مشخصا دارای اعتبارIAF نیست و جهت صادرات نمیتوان ازآن استفاده کرد.

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی ایزو و انواع ایزو یکسان هستند. انواع عمومی ( ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه ) و کمی عمومی تر( گواهینامه های سری مشتری مداری شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ) و همچنین انواع تخصصی (تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، مدیریت انرژی استانداردایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، مدیریت آموزشاستاندارد ایزو 100015 سیستم مدیریت آموزش ، خدمات فناوری اطلاعات گواهینامهISO/IEC 20000 سیستم مدیریت خدمات فنی آوری اطلاعات ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ،گواهی نامه ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، ایزو 28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات ، ایزو 31000 سیستم مدیریت ریسک ، ایزو 29001سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی انواع استانداردهای دیگر ).

  شرکتهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران درشهرهای گوناگون وجود دارند، مانند شرکتهایثبت و صدور گواهینامه ایزو درتهران ،اصفهان ،آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی ،گلستان،قزوین ،مرکزی ،گیلان، مازندران ،هرمزگان ،شیراز ،کهگیلویه و بویراحمد ،زابل ،اراک وارومیه و کشورهای دیگر.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • گواهينامه CE

  CE4

  گواهينامهCE

  گواهينامهCE و تعداد علائم تجاري و بين المللي بشركتها و خدمات و محصولات اعتبار بخشي ميكنند، بسيارست وگوناگوني فراواني دارد. هرشركت و سازمان درخواست كننده ميبايد متناسب بافعاليت هاي خود وهمچنين شرايط وموقعيت مجموعه، اقدام به اخذ آنها نمايد. اما براي اينكار ابتدا لازم است اطلاعات جامعي درخصوص آنها داشته باشيم تا دركوتاهترين زمان وبدون هيچ مشكلي بتوان گواهي مورد نياز ومناسب راكسب نمود. بسياري ازاستانداردها عمومي هستند وشرايط بسياري كاربرد دارند. بعنوان مثال،ISO 9001 ويا سيستم مديريت كيفيت، ازجمله استانداردها بوده ودر موقعيتها وزمينه هاي گوناگون بكار برده ميشود. ازاين قبيل ميتوان بهISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) و مستنداتش جهت بالا بردن سطح امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري تهيه شده، وISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) كه الزاماتش بمنظور توجه بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته، اشاره كرد. برخي ديگر ازاستانداردها، تخصصي هستند ودر حوزه هاي معيني كاربرد دارند، مانندISO 27001 يا سيستم مديريت اطلاعات (دستورالعمل هايش براي حفظ ونگهداري اطلاعات حساس ديجيتالي وضع شده است)،ISO 50001 ياهمان سيستم مديريت انرژي ( الزامات اين سسيتم جهت مصرف بهينه انرژي شكل گرفته) وISO 22000 ويا سيستم مديريت ايمني غذايي (استانداردهاي اين سيستم براي ايمني وبهداشت مواد غذايي معين شده ) كه همگي درحوزه هاي بخصوصي قابل اجرا ميباشند. برخي ازاستانداردها نيز درمناطق مشخصي اعمال ميشوند. گواهيCE جزء ايندسته محسوب ميشودكه بشرحش خواهيم پرداخت.

  سي اي درحقيقت ازكلمه (CONFORMITY EUROPEAN ) برداشت شده كه معني آن، قوانين اروپايي است.CE مختص بسازندگان وتوليد كنندگان ميباشد وبيشتر كارخانجات وشركتهاي توليدي بدنبال اخذ آن هستند. پس گواهينامه سي اي، مربوط به محصولات وتوليدات ميباشد، البته نه همه كالاها. اين گواهي محصولات مشخصي راتحت پوشش قرار ميدهد وبراي كالاهايي همچون، وسائل الكترونيكي، لوازم پزشكي وماشين آلات ارائه ميشود. درنتيجه به فراورده هايي چون توليدات مواد غذايي ودارويي تعلق نميگيرد. اين موضوع اهميت بالايي دارد، چراكه بارها ديده شده، برخي صادر كنندگان، ازبي اطلاعي درخواست كننده ها سوء استفاده كرده وبراي محصولاتي كه بهيچ عنوان به آنها گواهي سي اي تعلق نخواهد گرفت، گواهينامه هايي اعطاء مينمايندكه فاقد ارزش واعتبار خواهد بود. نشانCE بيانگر اين مطلب ميباشدكه، محصولات مورد نظر مطابق با قوانين اروپايي ساخته شده اند. اين مقررات شامل تضمين كيفيت محصول ازلحاظ ايمني وبهداشت بوده وتوليدات رابراي مصرف كنندگان وكاربران، ايمن خواهد كرد. بنابراين محصولي كه حروفC-E بر رويش درج شده باشد، فاقد عوارض وخطرات بهداشتي وزيست محيطي خواهد بود. اين مسئله موجب شده عموم مردم به كالا هايي كه ازاين علامت برخوردار نيستند، توجه نكرده وازآنها استفاده ننمايند. با توجه به اينكه محصولات شامل نشانCE براي داد وستد دركشورهاي عضو اتحاديه اروپايي تعيين شده اند، اما سازندگان وتوليد كنندگان ساير كشورها نيز ميتوانند گواهي مورد نظر رابراي محصولات خود دريافت نمايند، البته درصورتيكه، قصد صادرات آنرا به اروپا داشته باشند. بنابراين، اخذ نشان سي اي، بغير ازبالا بردن سطح ايمني توليدات، مزيت ديگري دارد وآن، مجوز فروش دركشور هاي اروپايي هست. بدين ترتيب بازارهاي بيشتري رابدست خواهند آورد.

  گواهينامهCE و كيسيون اتحاديه (EURO) بخش مخصوص صادرات خود،NANDOO ، رامسئول معرفي نمايندههاي صادر كننده مدارك سي اي قرار دادست. واين موسسات تحت نظارت ناندو مي باشند را،NOTIFIED BODY مينامند.NB هابراي اعطاي اسناد، مراحل بخصوصي درنظر گرفته اندكه بااجراي آنها، متقاضيان ميتوانند گواهي مورد نظر خودرا ثبت نمايند. نوتي فاي بادي ها، ابتدا كالاي مورددرخواست رابررسي كرده ودرصورتيكه ساختارآن پيچيده باشد، آزمايش هاي ضروري راانجام داده تا مشخص شودكه براساس قوانين كميسيونEURO ساخته شده است وپس ازتاييد اين موضوع، گواهينامه اورجينالCE راصادر مينمايند. گاهي اوقات محصول مذكور، فاقد پيچيدگيهاي خاصي ميباشد، دراين مواقع توليد كننده ميتواند آزمايشات لازم راانجام داده وسپس نتايج آنرا به نوتي فاي بادي مربوطه ارائه دهد. موسسهNB نيز، پس ازبررسي نتايج بدست آمده، چنانچه عوارضي براي مصرف كنندگان ومحيط زيست نداشته باشد، گواهينامه خوداظهاري براي محصول ثبت مينمايد. اما دركشور ما برخي شركتهاي ديگري وجود دارندكه تحت نظارت ناندو نبوده وبصورت مجزا فعاليت مي كنند. بطور حتم مدارك ارائه شده اينگونه مراكز، اعتبار زيادي نداشته وفقط براي تبليغات ازآن استفاده ميشود.همچنين جهت فعاليتهايي همچون صادرات قابل قبول نخواهد بود. براي دريافت اين اسناد، هزينه زيادي دريافت نمي شودو براحتي ميتوان آنرا كسب كرد. اغلب صادركنندگاني كه مدارك ايزو راارائه ميدهند، زير نظرIAF نبوده وميتوانند گواهي انطباقيCE راثبت نمايند.

 • گواهینامه CE

  ce

  گواهینامهCE

  گواهینامهCE اولین سوالی میباشدکه مشتریان باآن روبرو هستند. ابتدا بهترست بدانیم گواهینامهCE چیست؟ نشانCE برروی یک محصول نشانگر انطباق سازی باقواعد اروپاست.CE مخفف دو کلمهConformity European بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپا میباشد و نشانگر ایمنی بودن کالاست و اینکه مشتریان جهت استفاده ازمحصول مورد نظر ازلحاظ ایمنی خیالشان راحت باشد. بنابراین درج نشانCE روی کالا باعث بیشتر شدن مشتریان سازمان خواهد شد.CE ها درسه نوع اورجینال ، انطباقی ، خوداظهاری هستندکه درزیر اختصارابه توضیح آنها میپردازیم. مراکز صادرکنندهCE ها اصطلاحاN.B نامیده میشوندکه خوداینN.B ها زیر نظر سازمانی باعنوانNANDO مدیریت و نظارت میشوند.گواهینامهCE جهت تمام محصولات و صنایع کاربرد ندارد و جهت استفاده یکسری ازشرکتهای تولید کننده الزامی میباشد. بعنوان مثال شرکتهای تولیدکننده محصولات غذایی و... نیازی ندارندبه دریافت گواهینامهCE و گواهینامهCE اساسا بدردشان نمیخورد وبرای آنها کاربرد ندارد. امابرای شرکتهای فعال درزمینه ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیکی، مصالح ساختمانی و... جهت صادرات موردنیاز میباشد.

  دریافت گواهینامهCE شمارا بااصطلاحاتی روبرو میکنندکه جهت اطلاع شما اختصارا بدان میپردازیم. درمبحث گواهینامهCE ممکنست بااین سوالات احتمالی روبروشوید.

  N.B چیست؟ موسسات و مراکز صادر کننده گواهینامهCE رادر اصطلاحN.B می گویند.N.B ها مستقر درکشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند وچندین نمایندگی ازاینN.B ها درایران فعالیت میکنند.

  NANDO چیست؟NANDO سازمانی ازمجموعه سازمانهای اتحادیه اروپا میباشدکه مراجع ثبت و صدور گواهینامهCE رامدیریت و نظارت میکند. دراین سازمان بجهت هرN.B یک کد اختصاصی 4 رقمی وجود داردکه ازطریق کد چهار رقمی اختصاصی میتوان اطلاعاتN.B مربوطه راکسب کرد.

  گواهینامهCE و مراجع صادر کننده همانطورکه گفته شدN.B ها هستندکه زیرنظر سازمانNANDO مدیریت و نظارت میشوند. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهCE بایستی باآگاهی کامل جهت مراجع صادر کننده بجهت ثبت وصدور گواهینامهCE اقدام کنندتا دردام افراد سودجو نیوفتند و بدلیل عدم اطلاعات کافی گواهینامه تقلبی و نامعتبر جهت سازمان صادر گردد.

  گواهینامه اورجینالCE چیست؟چنانچه گواهینامهCE مربوطه توسط یکN.B دارای کد چهار رقمی بوده وهمچنین ازطریق سازمانNANDO معرفی و تایید شده وسپس صادر گردد، اصطلاحاً گواهینامه اورجینالCE نامیده میشود. لازم بذکر میباشد چنین گواهینامه ای بایستی فقط ازطریق سایتی رجیستری شودکه ازسوی سازمانNANDO بجهتN.B مربوطه تعریف میگردد، نه ازطریق سایتهای متفرقه و بااسامی مشابه دیگر.

  گواهینامه اظهارنامهCE چیست؟گواهینامه اظهارنامه یاهمان خود اظهاریCE همان گواهینامه اورجینالCE میباشد باتفاوت اینکه دراین نوع گواهینامه ، آزمایشات مورد نیاز و تعریف شده توسطN.B انجام نشده و توسط شخص متقاضی انجام و اظهار میگردد. لازم بذکر میباشد شرایط استعلام چنین گواهینامه ای دقیقا مانند گواهینامه اورجینال بایستی باشد.

  گواهینامه انطباقCE چیست؟گواهینامه انطباقCE گواهینامه ای میباشدکه توسط سایر نهادها و مراکز غیرازN.B ها صادر میگردد. گواهینامه های انطباقی نیز توسط سایتهای مربوط بجهت هریک ازاین مراکز قابلیت رجیستری دارد. چنین گواهینامه هایی طبعاً دارای سطح اعتبار گواهینامه اورجینالCE نیست وهمچنین قابلیت صادرات جهت کشورهای عضو اتحادیه اروپا راندارد.

  با توجه بموارد واطلاعات فوق شما نیز می توانید ازطریق راههای مختلف دربالا شرح داده شد ، نسبت به دریافت گواهینامهCE ، توسط موسسات و یامراکز ارائه دهنده گواهینامهCE اقدام بفرمایید. لازم بذکر میباشد نظربه تنوع وجود نمایندگی هایN.B وهمچنین مراکز صادر کننده گواهینامه انطباقCE مختلف درایران محدوده ی قیمتی خیلی متفاوتی موجود میباشد.

 • گواهینامه CE ( انواع آن )

   گواهینامه CE

  گواهینامهCE ( انواع آن )

  گواهینامهCE درمعنای انطباق سازی محصول باقواعد اروپاست ودرج نشانCE برروی محصول نشان ایمنی محصول میباشد ونشانگر عدم خطر محصول ازلحاظ ایمنی برای استفاده کننده میباشد. جهت اخذ گواهینامهCE درابتدابه سازمان متقاضیCE توصیه میشودکه گواهینامهISO9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) رادریافت کند. البته الزامی نیست گواهینامه ایزو 9001 راحتما دریافت کند بلکه بهترست جهت بهبود درروند پیاده سازی سریعتر و آسانتر گواهینامهCE استانداردiso9001 رادریافت کند.

  گواهینامهCE درسه حالت دریافت میشوند ( گواهینامهCE اورجینال ، گواهیCE خوداظهاری ، گواهی نامهCE انطباقی ). گواهینامه اصلی بایستی ازطریق نوتی فایبادی (N.B ) اخذ گردد. جهت آگاهی ازN.B (ها) میتوان عنوانN.B رادر گوگل سرچ کرد ( عنوان سایت رسمی اتحادیه اروپاNANDOO راسرچ نمایید). تعداد نوتی فایبادی (NOTIFIED BODY ) حدود 2500 برند میباشند.N.B مراکز صادر کننده گواهینامهCE هستند. گواهینامه اصلیCE راNANDOO مدیریت میکند ومراجع صادرکننده گواهینامهCE اصل زیرنظرNANDOO فعالیت میکنندو گواهینامهCE صادرشده شان گواهینامه اصل سی ای میباشد پس درواقعNANDOO مراجع ثبت وصدور گواهینامهCE رامدیریت میکند.NANDOO فراخور هرمحصول فرق دارد مثلا یکNANDOO جهت ماشین آلات میباشد، یکNANDOO مخصوص تجهیزات پزشکی ، یکNANDOO مخصوص محصولات کشاورزی وغیره.

  گواهی نامهCE اورجینال نوع اول و اصلی گواهیCE میباشدکه توسطNANDOO مدیریت میشود. گواهینامهCE اورجینال درون سایتNANDOO قابلیت رجیستری دارد پس گواهینامه اورجینال توسط نوتی فایبادی ها صادر میگردد.

  گواهیCE خوداظهاری نوع دیگر گواهینامهCE میباشدکه دراینگونه گواهینامهCE یعنی گواهینامه خوداظهاری آزمایشات توسط خود سازمان انجام میشود ونه زیر نظر آزمایشگاههایی کهNANDOO اعلام میکند. گواهینامه خوداظهاریCE بدلیل اینکه آزمایشات و مدیریتش توسط خودیک سازمان انجام میگیرد خوداظهاری ویا اظهار نامه نامیده میشود.
  گواهیCE انطباق نوع سوم گواهینامهCE میباشدکه توسط سازمان متقاضی صادر میگردد وتوسطN.B صادر نمیگردد اما قابلیت رجیستری دارد.

  استانداردCE ویک نکته مهم و قابل ذکر درانواع گواهینامهCE اینکه گواهینامهCE تجهیزات پزشکی راتنها بایستی ازطریق 5 مرجع معرفی شده مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام ودریافت کرد.

  قیمت گواهینامهCE متفاوت میباشد والبته سازمانی نیست بدین نوسان قیمتها رسیدگی کند بهمین دلیل بایستی هنگام اقدام جهت دریافت گواهینامهCE دقت کردکه ازطریق مراکزی اقدام کردکه معتبر باشدو گواهینامه انطباقی رابا مبلغ گواهینامه اورجینال بمتقاضی ندهد. هرسه گواهینامهCE ( اورجینال ، خوداظهاری ، انطباقی ) قابلیت رجیستری دارند، بهمین دلیل سازمان متقاضی نمیتواند تشخیص دهدکه مرجع صادر کننده گواهینامه انطباقی رابجای گواهی نامه اورجینالCE و بامبلغ گواهی اورجینال برسازمان غالب کرده است.

 • متن صفحه اصلی

 • مدارك اخذ گواهي CE

  مدارك اخذ گواهيCE

  شركتهاي زيادي براي اعتبار بخشي بكسب وكار خود، درصدد دريافت استاندارد هاميباشند. بطور كلي، محصولات وخدماتيكه ازاين علائم بهره ميبرند، بيشتر مورد توجه مشتريان ومصرف كنندگان قرار ميگيرند اما تنها بحث بالا بردن سطح اعتبار مطرح نميباشد وپياده سازي دستورالعملهاي سيستمهاي مديريت، فوايد بسياري درايجاد روابط تجاري بهينه خواهند داشت. استانداردهاي بين المللي تنوع زيادي دارند. برخي ازآنها مربوط بصنايع بخصوصي ميباشد، مانند سيستم مديريت ايمني مواد صنايع غذايي ( ايزو 22000) درخصوص فعاليتهاي مربوط بصنايع غذايي استفاده ميشوند ونمیتوان ازآنها درزمينه ديگري مثل پتروشيمي ويا راهسازي بكار برد. بعضي استاندارد هانيز درمناطق خاصي قابل استفاده ميباشند مانند: گواهينامه سي اي جهت اعمال دركشورهاي اروپايي تعيين شدست. اماتعدادي ازاين استانداردها نيزعمومي هستند ودرحوزههاي مختلفي كاربرد دارند. سيستم مديريت كيفيت ( ايزو 9001 ) ازاين قبيل ميباشدكه جزء گواهينامه هاي پرمصرف وشناخته شده بشمار ميرود. بطور معمول شركتهاكه فقط بخاطر اعتبار بخشيدن بمحصولات وخدمات خوددرپي كسب علائم استاندارد هستند، ازاين گواهي استفاده ميكنند. بعضي مواقع نيز كارفرمايان طرف قرارداد پيمانكاران، نوع مشخصي ازاستاندارد ها تعيين كرده وپيمانكاران جهت ورودبه مناقصات ميبايد، گواهينامه هاي معين شده رااخذ نمايند. بنابراين قدم اول بجهت دريافت علائم استاندارد، انتخاب نوع گواهي متناسب باشرايط مجموعه ميباشد.CE يكي ازاين علائم محسوب ميشود وبراي بكارگيري درمناطق اروپايي تعيين شده است. كميسيون اروپايي سي اي راجهت محصولات وكالاهاي توليدي مشخص كردست، درنتيجه مختص بسازندگان وتوليد كنندگان ميباشد واغلب شركتهاي توليدي وكارخانجات بدنبال كسبش هستند.

   

   

  گواهینامه CE

  گواهینامه CE فوری و ارزان و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده سی ای

   

   

  حروف اختصاري سي اي ازكلمه (CONFORMITY EUROPEAN ) گرفته شده درمعني قوانين اروپايي ميباشد. بهمين دليل برخورداري ازنشان سي اي بدين مفهوم است توليدات مورد نظر، مطابق بامقررات اروپايي باشند. اين قوانين درخصوص امنيت وبهداشت محصولات شكل گرفته اند وكالاهاكه آرمCE برآنها نقش داشته باشد، ميبايد فاقد هرگونه عوارض وخطرات براي مصرف كنندگان ومحيط زيست باشند. باتوجه بدينكه گواهيce درمناطق اروپايي اعمال ميگردد، اما سازندگان ساير كشورها نيز مترصد دريافت اين نشان ميباشند ودرصورت كسبش ميتوانند محصولات خود رادر كشورهاي عضو اتحاديه (EURO) بفروش برسانند. بدين ترتيب بازارهاي اروپايي رانيز بدست خواهند آورد. البته لازم بذكرست سي اي بهمه اجناس تعلق نميگيرد وجهت كالاهايي همچون: ماشين آلات، وسايل الكترونيكي ولوازم پزشكي استفاده ميشود. بنابراين فراورده هايي مانند: مواد غذايي ودارويي شامل اين گواهي نمي شوند. بسياري ازشركتها بعلت عدم آگاهي وداشتن اطلاعات لازم دراين زمينه، اقدام بدريافت اين علائم براي كالاهايي ميكنندكه شامل نشان سي اي نيستند وصادر كننده هاي سود جو نيز، مداركي دراختيارشان قرار ميدهندكه فاقد ارزش قانوني ميباشد. بهمين دليل توصيه ميشود قبل ازهر اقدامي اطلاعات كاملي دراين خصوص تهيه نماييد. مراكز مشاوره گزينه مناسبي براي مشاوره ميباشند. اين مراكز بااستفاده ازتجربيات ومتخصصان خود، درتمام مراحل اخذ گواهينامه سي اي، ميتوانند متقاضيان راراهنمايي نمايند.

   

   

  گواهینامه CEE

   

  اخذ گواهینامه CE جهت صادرات کشورهای اتحادیه اروپا

   

   

  مراجع صادر كنندهCE، زير نظر موسسهNANDOO اعتبار دهي ميشوندكه بدآنها،NOTIFIED BODY گفته ميشود. ناندو عضو كميسيون اروپا ميباشد وبطور مداوم ليست مراجع معتبر صادر كننده گواهينامه سي اي را، درسايت خوداعلام ميداردهمه اشخاصي كه قصد دريافت اين مدارك راداشته باشند ميتوانند بامراجعه با سايت ناندو، نام مرجع مورد نظر راآنجا جستجو كرده واز اعتبارش اطمينان حاصل نمايند. بطور كل اسناد ارائه شده توسط نوتي فاي بادي ها معتبر، درهمه كشورها قابل قبول ميباشد اما براي اطمينان ميتوان كد چهار رقمي موجود درگواهينامه را، درسايت هاي آنها بررسي كردو ازصحت ودرستيش مطمئن شد. نوتي فاي بادي ها كالاي درخواست شده راارزيابي مينمايند ودرصورتيكه ساختارآن پيچيده باشد، آزمايشاتي برروي محصول انجام داده وچنانچه مطابق باقوائد اروپايي توليد شده باشدو عوارضي براي كاربران ومحيط زيست نداشته باشد، گواهينامه اورجينالCE راصادر مينمايند. بعضي مواقع توليدات مورد نظر، ازپيچيدگي خاصي برخوردار نيستند،‌ بهمين دليل سازمان توليد كننده ميتواند آزمايشات مورد نياز رادر سازمان خودانجام دهد ونتايج آنرا دراختيار موسسهNB قرار دهد، سپس نوتي فاي بادي نتايج بدست آمده رابررسي كرده ومدرك سي اي رااعطاء ميكندكه به آن گواهينامه خوداظهاري ميگويند. دركشور ماروش ديگري هم لحاظ ميشودكه ارزش چنداني نداشته وفقط بمنظور تبليغات بكار برده ميشود. اين نوع اسناد راگواهينامه انطباقي مينامندكه توسط نوتي فاي بادي هاي معتبر ارائه نميشود وهمچنين تحت نظارت موسسه ناندو نيست. اما اغلب صادركننده هاي ايزو ، اقدام بصدور آن مينمايند وهرينه زيادي براي ثبت اين گواهي دريافت نميكنند.

 • مطالب مفید

 • مطالب منو