گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

جدول استاندارد ایزو

جدول استاندارد ایزو

جدول استاندارد ایزو درواقع فقط یک اصطلاحست و چنین جدولی وجود ندارد، منظور ازاین جدول طبقه بندی انواع ایزو و انواع انهاست، دراینجا بمعرفی انواع ایزو و مراجع صدور انها میپردازیم و تعریفی مختصر نیز ازایزو را ارائه میکنیم، ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو ISO که مخفف نام لاتینINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION است، یک سازمان بین المللیست که مانند تمام سازمانهای جهانی مسئولیتهایی مهمی رابعهده دارداین سازمان با درنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم از مدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا انرا پیاده سازی نیز میگویند و تایید کارشناسان مربوط اقدام میکندبه صدور گواهینامه ایزو وداشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شرکت یاسازمان مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهادایزو رابطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و بعداز بررسی توسط کارشناسان این سازمان و این مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کرده است.

جدول استاندارد ایزو واین مدرک یک مدرک بین المللیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی قوی حاکم بر مجموعه است وبرای اعتماد مصرف کننده ویا مشتری به مجموعه امری ضروریست، البته درکشور ایران بخاطره شرایط اقتصادی و سیاسی مراکز صادر کننده ایزو درداخل کشور نتوانند نظارت وبررسی دقیق به مجموعه های متاقضی این گواهی انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران باپیاده سازی این استانداردها تا حد زیادی باعث این شده اند که درایران نیز این قوانین وجود داشته باشد، بعنوان مثال گروه مشاوره مهندس محمدیان اماده ارائه مشاوره رایگان درخصوص ایزو وهمچنین پیاده سازی انواع ایزو و گواهی های دیگرست.

گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند CERTIFICATTION BODY که بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مراکز مشاوره وصدور ایزو یکی ازاعضای مهم CBها هستند، CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک نهاد و سازمان و انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن برای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریفی کردهاست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است که 15 عدد CB تحت نظارت ان درکشور فعالیت میکنند.

جدول ایزو حالا معنای بهتری پیدا میکند و تعریفی راحتتر را میتوان برایش ارائه کرد اکنون بعداز شناخت تقریبی ایزو و مراجع صدور ایزو میتوان بمعرفی انواع ایزو پرداخت، ابتدا اصلی ترین و پرکاربرد ترین استاندارد دنیا معرفی کرده که برای تمام مشاغل و شرکتها دردسترس بوده وقابل دریافت است، ایزو 9001 است ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ایزوی پرکاربرد بعدبرای بیشتر مشاغل نیز مشترک بوده ایزو45001 است، ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای است وبیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کار تاکید دارداین ایزو ازانواع استانداردهای مهم کارخانه هاو شرکتها محسوب میشود و پیاده سازی و رعایتش میتواند جان میلیونها انسان رانجات دهد تاالان نیزجان بسیاری رابعداز پیاده سازی، همین استاندارد توانسته نجات دهد، استاندارد بعداز ایزو 14001 هست، ISO14001 نیز استانداردی پرکاربرد و مشترک در بین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ که الودگی های زیست محیطی ایجاد میکنند داشتن ایزو 14001 بجهت مجموعه توسط مدیر یک وظیفه کاریست برای خدمت بنسلهای اینده، البته شاید درمیان ایزوها واستانداردها نام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 است که ازسال 2018 جای خود رابه ISO45001 داد، استاندارد بعدی ایزو 22000 است، ISO22000 یک استاندارد مربوط صنایع مواد غذاییست البته میتوان گفت مهمترین ایزو دربخش استانداردهای تخصصی صنایع مواد غذایی نیزهست، سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی است و بسیاری ازاستانداردهای دیگرکه تعداد کل انها بیش ازهزاران عدد است و دراینجا نمیتوان همه رامعرفی کرد که تعداد زیادی ازانها درزمینه فعالیت های تخصصی شرکتها تدوین شده است.
مرکز مشاوره مهندس محمدیان با تیمی قوی اماده ارائه مشاوره درزمینه ایزو، کواهی حلال ، گواهی CE و غیره.

دیدگاه‌ها   

0 #1 سیده مینا حسینی 1401-03-16 11:29
من دانشجو هستم و درخواست دیدن استانداردهای گارد ریل رو دارم
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید