گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

iso

سایر گواهینامه های ایزو

استاندارد ایزو رادر انواع مختلف قطعا برروی محصولات دیده اید. امروزه عموم مردم با آرم انواع استاندارد ایزو ودرج انواع استاندارد برروی محصولات آشنایی دارند اما اطلاعات عموم مردم سطحی میباشد وبصورت حرفه ای اطلاعی ازانواع استاندارد ندارند. عموما نام سه استاندارد ISO9001 ، ISO14001 ، OHSAS18001 ( استاندارد OHSAS18001 ازسال 2018 استفاده نمیشود و ISO45001 جایگزینش گردیده است) . استاندارد ISO9001 بعنوان پیش نیاز ومادر تمامی استانداردها عمومی ترین استاندارد میباشد وبعنوان پیش نیاز تمامی انواع استانداردبرروی تمامی محصولات نامش بچشم میخورد. استاندارد ISO9001 قابل استفاده تمامی ارگانها و سازمانها باهرگونه فعالیتی ( تولیدی، خدماتی، پروژه ای، بازرگانی وغیره) میباشد.

انواع گواهی نامه ایزو بستگی داردبه فعالیت هرسازمان ، هرسازمان فراخور تولیدات و خدمات وهمچنین محصولاتش استاندارد مخصوص خودش رادارد. انواع استاندارد ISO دردو نوع عمومی و تخصصی میباشند.

انواع استاندارد ایزو میتوان بدین استانداردها اشاره کرد: استاندارد ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) ، ISO45OO1 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) ، ISO22000 ( سیستم مدیریت کیفیت درصنایع غذایی ) ، ISO10002 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ) ، ISO 10001 ( سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتریان منشور رفتاری ) ، ISO10004 ( سیستم مدیریت میزان سنجش رضایت مشتریان ) ، ISO/IEC27001 ( سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ) ، ISO13485 ( سیستم مدیریت کیفیت درصنایع پزشکی ) ، ISO/TS29001 ( سیستم مدیریت درصنایع نفت و گاز وپتروشیمی ) ، ISO10015 ( سیستم مدیریت کیفیت آموزش ) . جهت دریافت اطلاعات ازهر کدام ازاین استانداردها برروی آنها کلیک کنید.

استاندارد ISO10006 ، ایزو 10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه

استاندارد ISO/IEC20000 ، ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
استاندارد ISO15189 ، ایزو 15189 سیستم مدیریت آزمایشگاه پزشکی-الزامات کیفیت و صلاحیت
استاندارد ISO50001 ، ایزو50001 سیستم مدیریت انرژی
استاندارد ISO21500 ، ایزو 21500 سیستم مدیریت پروژه
استاندارد ISO/TS 16949 ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی
استاندارد  ISO/IEC17025 ، ایزو 17025 صلاحیت انجام خدمات آزمون ، کالیبراسیون
استاندارد ISO29990  ، ایزو 29990  سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیررسمی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید