گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

استاندارد ایزو

 • اخذ گواهینامه ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو

   

  اخذ گواهینامه ایزو

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  ۱_ انتخاب گواهینامه ایزو باتوجه به فعالیتهای سازمان

  ۲_ انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو باتوجه به اهداف سازمان

  ۳_ اجرای مستندات و پیاده سازی ایزو درسازمان

  ۴_ انجام ممیزی داخلی و خارجی

  ۵_ صدور گواهینامه ایزو

   

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو

   

  انتخاب گواهینامه ایزو

  انتخاب درست و بجای نوع گواهی مورد نیاز سازمان درهمان ابتدای کار باعث میشود بامشخص بودن هدف مسیر دریافت گواهی راراحت و آسان شود. سازمان استاندارد جهانی (International Organization for Standardzition ) یادر اصطلاح عام سازمانISO کلیه قوانین و ملزومات مشاغل و صنایع درجهان رابصورت استانداردهای عمومی و خصوصی تهیه و تنظیم کرده است. ازجمله استانداردهای عمومی میتوان موارد زیر رانام برد:

  _ ایزو ۹۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیتISO 9001

  _ ایزو ۱۴۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001

  _ ایزو ۴۵۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 45001

  _ ایزو ۱۰۰۰۲ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشنریانISO 10002

  _ ایزو ۱۰۰۰۴ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریانISO 10004

  و غیره که شمابا برقراری تماس بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی.... یابامطالعات سایت رسمی.... میتوانید اطلاعات کامل ازانواع گواهینامه عمومی و تخصصی رادریافت نمایید. البته بغیر ازاستانداردهای عمومی هرسازمان باتوجه به نوع فعالیتش میتواند گواهی نامه تخصصی مربوطه رانیز دریافت نماید. ازجمله استانداردهای تخصصی میتوان موارد زیر رانام برد:

  _ ایزو ۲۹۰۰۱ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمیISO 29001

  _ ایزو ۱۳۴۸۵ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت درصنایع غذاییISO 13485

  _ ایزو ۲۲۰۰۰ بانام گواهی نامه سیستم مدیریت درصنایع غذاییISO 22000

  .......

   

  انتخاب مرجع گواهینامه ایزو

   انتخاب مرجع صادر کننده ایزو معتبر و ارزان و فوری

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو

  شرکتها و سازمانهای صادر کننده ایزو دردنیا زیاد هستند. شمادر فضای مجازی و باسرچ دراینترنت میتوانید باعناوینی همچون مراجع صادر کننده ایزو، مراکز ثبت و صدور ایزو، شرکتهای صادر کننده ایزو، سایت ایزو و بانمایندگی ایزو و... راببینید. اکثر مراجع صادر کننده ایزو اکثرا خودرا معتبر معرفی میکنند و بااتصال خودبه سازمانهای دولتی و غیر دولتی مانند سازمان یاوزارت صنایع و معادن و سازمانهای نامربوط خودرا معرفی میکنند و فعالیتهای خودرا قانونی و اصل نشان میدهند. حتی گاهی اوقات باعمل نادرست فتوشاپ و کپی انواع و اقسام گواهی راصادر میکنند. حال این سؤال پیش می آید چگونه میتوان مراجع ثبت و صدور راشناسایی و تعیین اعتبار کنیم؟

  مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو رااصطلاحاCB مینامند.Certification Body ها یاهمانCB ها تحت اعتبار مراکزی بنامAccerditation Body ها یاهمانAB ها اعتبار دهی میشوند.AB ها دو دسته دارند.AB های رسمی و دولتی وAB های خصوصی و غیررسمی.AB های دولتی نیز عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی جهانی بنامIAF می‌باشند. پس نتیجه میگیریم اگر مراجع صدوری تحت اعتبار یک نهاد اعتبار دهنده عضو انجمن بین المللیIAF باشد گواهینامه صادر شده بسیار معتبر می‌باشد. حال اگر مراجع صدور تخت اعتبارAB های خصوصی باشند بعلت غیرIAF ازسطح اعتبار پایینتری برخوردار هستند. انتخاب مرجع ثبت و صدور باتوجه به اهداف سازمان انجام میگیرد. اکثر سازمانها جهت شرکت درمناقصات و تبلیغات و معرفی برند بعلت نداشتن زمان زیاد و همچنین کمبود بودجه بدنبال اخذ مدرک ازمراجع خصوصی میروند و البته کارراه انداز بوده و اعتبار داخلی راداشته اند. یکسری مدیران آگاه و کاردان سازمانها هم جهت بالابردن سطح کیفیت محصولات و ورودبه بازارهای جهانی بدنبال اخذ مدرک ایزو ازمراجع بین المللی هستند تاتمام قواعد و قوانین جهانی رابطور کامل درسطح مجموعه شان اجرا نمایند.

   

  طراحی و پیاده سازی و مستند سازی گواهینامه ایزو

   مستند سازی و پیاده سازی ایزو بعداز انتخاب مرجع صادر کننده ایزو دومین مرحله اخذ ایزو هست

  اجرای مستندات و پیاده سازی ایزو درسازمان

  طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی کلیه قوانین و دستورالعملهای انواع استانداردها بستگی به تعداد فرآیندها و حجم سازمان و تعداد پرسنل مجموعه متقاضی دارد. اگر سازمانی ازمراجعIAF دار تقاضای گواهینامه کرده باشد مسلما بعلت کامل بودن استاندارد و سختگیری مرجع کلیه مستندات باحضور و‌کمک کارشناس و متخصص ایزو باتوجه به مشخصات سازمان انجام میگیرد و بالطبع هم زمان بیشتر و هم هزینه بیشتری رادر برخواهد داشت. اگر مرجع صدور غیرIAF باشد نیازی به پیاده سازی مستندات توسط کارشناس متخصص نیست و‌ بادریافت رایگان کامل مستندات ازفضای مجازی و مطالعه مستندات کار مستند سازی باهزینه کمتر درکمترین زمان انجام میشود.

   

  ممیزی گواهینامه ایزو

   ممیزی گواهی ایزو توسط شخص ممیز انجام میگیرد و اجازه صدور ایزو رامیدهد

  انجام ممیزی داخلی و خارجی

  ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی ماهر و متخصص درسازمان متقاضی انجام میشود بجهت بررسی و‌کارشناسی قوانین درفرآیندها و پیدا کردن خطرات و ریسکهای احتمالی و برطرف کردن آنها و هم اینکه قبل ازممیزی خارجی و حضور کارشناس مرجع درمجموعه عدم انطباقات رفع و اقدامات اصلاحی انجام شود. البته بادرخواست خود سازمان متقاضی اگر نیروی ماهر و آشنا باایزو نداشتند ازطرف مرکز مشاوره یک کارشناس متخصص به سازمان اعزام میشود و کلیه امور راانجام میدهد. اکثر سازمانهایی که ازمراجعIAF دار گواهی نامه دریافت کرده‌اند بصورت حضوری ازطرف کارشناس مرجع ممیزی میشوند ولی مراجع غیر خصوصی بصورت غیر حضوری عمل ممیزی رابررسی و انجام میدهند و سختگیری کمتری نسبت به مراجع دولتی و رسمی دارند.

   

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   ثبت و صدور گواهینامه ایزو درکمترین زمان و باکمترین هزینه متناسب نیاز سازمان توسط ما انجام میگیرد.

  صدور گواهینامه ایزو

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو باتأیید سرممیز مرجع صدور انجام میگیرد. البته شما متقاضی محترم ایزو باید باانتخاب آگاهانه مرجع ازاعتبار صدور گواهی مطمئن شوید. اگر ازمراجع دولتی و رسمی درخواست صدور گواهی داشته باشید میتوانید بامراجع به سایتwww.IAF.NU ازصحت و درستی مراجع صدور و نهادهای اعتبار دهندشان استعلام بگیرید تاخدای نکرده هزینه های سنگین و‌گزافی راجهت یک مدرک قلابی متقبل نشوید و استعلام مراجع غیردولتی و خصوصی راهم میتوانید توسط مراکز اعتبار دهنده و محبوبیت و روزمه مرکز مشاوره مورد نظر بگیرید.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باچند دهه خدمت رسانی و تلاش درعرصه اخذ انواع گواهینامه و استانداردهای ایزو توانسته کارشناسان و مشاوران حرفه ای و‌مجربی رادر مجموعه خود گرد هم آورد و باهمکاری و تلاش کلیه نیازهای متقاضی راکه سرلوحه کارهایشان قرار داده اند انجام دهند. گروه مهندس محمدیان باتهیه کلیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری پکیج کاملی ازخدمات راارائه میدهد و بانمایندگیهای مختلفی درحوزه ایزو فعالیت مینماید.

 • اخذ گواهینامه ایزو ، نشان CE و گواهی HSE

  اخذ گواهینامه ایزو ، نشان CEوگواهی HSE

  اخذ گواهی نامه ایزو ملزم اینست بدانیم تدوین استانداردها را ایزو مینامند. پس ازتدوین و طرح و پیاده سازی ایزوها گواهینامه ازطرف مراجع صادرکننده ایزو ثبت و صادر میشود. مراجع صادرکننده ایزوCB نام دارد ودرحال حاضر درایران 15 سی بی مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادارند و میتوانند گواهینامه صادر کنند اما ایرانیها بنابه مشکلاتی همچون تحریم و نرخ ارز و.... خودشانCB های مجازی ایجاد میکنند و برایCBهای مجازیشانAB هم میسازند. هرCB تحت اعتبار یکAB میباشدکه هرAB تحت مدیریتIAF مدیریت و اعتباردهی میشوند.IAF سازمان جهانی میباشدکه بهر کشور مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رامیدهد. درواقعIAF وظیفه مدیریت تدوین استانداردها رابعهده دارد. درهر کشور مراجعی هستندکه عضویتIAF دارند و معروفترین آنها مثلا درایرانNACI و درآمریکاIAS و درانگلیسUKAS و درآلمانDAKKS و.... درهر کشور مراجعی هستندکه گواهینامه هایIAF صادر میکنندکه دوستان جهت اطلاع میتوانندبه سایت مختصIAF مراجعه و مرجعIAF هرکشوررا مشاهده کنند.

  جهت اخذ گواهینامه ایزو بایستی مشخص شودکه ازکدام مرجع میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند چه سیستم بخواهد پیاده سازی شود چه نخواهد پیاده سازی شود مراجع ثبت گواهینامه گواهینامه صادر میکنند ودرسختگیریها تخفیف میدند ودر نهایت گواهینامه ایزو رابه سازمان متقاضی براحتی خواهند داد

  روش دریافت گواهینامهHSE نیز مانند هرنوع گواهینامه ایزو بایستی اطلاعاتی درباره گواهی نامه درخواستی داشته باشیم مثلا بدانیم گواهینامهHSE چیست وچه کاربردی دارد.HSE اولا بایستی دانست عبارتHSE ازکجا آمده است.HSE مخفف عبارتHealth, Safety &Environment Management Systemمیباشدبه معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست .HSE درواقع الزامات استانداردهایISO 14001 و OHSAS 1800رابیان میکند. سازمان متقاضی گواهی نامهHSE بایستی الزامات دو گواهینامهISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وOHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) راطراحی و پیاده سازی نماید. استانداردHSE یاهمانHSE – MS هم مورداستفاده سازمانها میباشد و هم افراد میتوانند گواهینامهHSE راطی مراحل و دوره هایی کسب کنند؟ مراجع صادرکننده گواهینامهHSE نیز مانند هر گواهینامه ایزو دیگری درحال حاضر درایران 400 الی 500 مرجع میباشدکه بدین مراجع اصطلاحاCB میگویندکهCB ها زیرنظر مراکزی باعنوانAB اعتباردهی میشوند. خودAB ها نیز زیرنظر سازمان استاندارد جهانی باعنوانIAF اعتبار دهی میشوند باوجود توضیحات داده شده استانداردهای باقابلیتIAF ازسطح اعتبار بالاتر برخوردار هستند

  عنوانCE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست وهرسازمان دریافت کننده گواهینامهCE بادرج نشانCE برروی محصولش نشان می دهد محصولش ازنظر ایمنی قابل اعتبار و تایید میباشد واز نظر ایمنی هیچ خطری برای استفاده کنندگان ندارد و قابل اطمینان میباشد. بنیانگذار گواهی نامهCE اتحادیه اروپا میباشدکه جهت کنترل هرچه بهتر و نظارت برروی محصولات تولید شده دراروپا یاواردات بدان کشور برروی محصولاتش درج میشد. بهمین جهت هرشخص و شرکت متقاضی تولید کننده ایکه قصد صادرات داشت بایستی الزامات گواهی نامهCE رارعایت میکرد. الزاماتCE مرتبط باهر محصول متفاوت میباشد. درواقع هرمحصول دارای استاندارد منحصربه خودش راداردکه بایستی الزاماتش ازطرف تولیدکننده اش رعایت میشد. نشانce و گواهینامه سی ای آنقدر دراروپا و خارج ازاروپا مورد استقبال و توجه قرار گرفت و اهمیت پیدا کردکه تاامروز تبدیل شدبه یک ابزار مهم و تبلیغاتی جهت تولید کنندگان و صادرکنندگان CE ها درسه نوع اورجینال ، انطباقی ، خوداظهاری هستندکه درزیر اختصارابه توضیح آنها میپردازیم. مراکز صادرکنندهCE ها اصطلاحاN.B نامیده میشوندکه خوداینN.B ها زیر نظر سازمانی باعنوانNANDO مدیریت و نظارت میشوند

 • ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا گواهینامه ایزوISO بگیریم ، دقیقا به مسئله زمان مورد نیاز یک مجموعه جهت اخذ ایزوبستگی دارد، مدیر مجموعه متناسب بادلیل اخذ گواهی ایزو وقت و هزینه صرف دریافت گواهینامه ایزو میکنند، ابتدا باید مراجع صدور ایزو رابشناسیم تابا شناخت مراجع صدور ایزو انتخابی درست دراین زمینه داشته باشیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد مخففISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درزمینه متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین قوانین و پروتکل منباب بهترشدن ویک مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، الزامات گواهی ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد.

   

   

  چگونه ایزو بگیریم

  چگونه ایزو بگیریم و مراجع صادر کننده ایزو معتبر و قابل استعلام

   

   

  گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارCB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODYبمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو میباشد، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهمCB هادرایران هستند،CB هادرجهان زیرنظریکسری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصارAB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشورAB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاریIAF بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمنIAF برای هرکشورAB هامخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF هست.

  ازکجا گواهینامهISO بگیریم درایران جواب چنین سوالاتی و پیدا کردن موسسات مشاوره ایزو شاید کاری بسیار راحت باشد، اما انتخاب موسسه معتبر اخذ ایزو کاری دشوارست، البته درایران موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، بطور کل مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضوIAF است یابطور خصوصی و مستقل مراجع غیرIAF ست، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمانCB که زیرنظرNACI فعالیت میکنندکه ازاینچنین موسسات مدرک ایزو عضو انجمنIAF میتوان دریافت کرد، البته تعدادCB هازیاد نیستند وشناسایی موسسات زیرنظرNACI راحتست، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزو راکه توسط موسسات خصوصی صدور ایزو،هم میتوان مدرک ایزو ازمرجع عضوIAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک ازطریق مراجع غیرIAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده بایدحتما قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند. دریافت گواهی ایزو مراجعIAF پروسه حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه این زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب بازمان شما و مشورت بایک مرکز مشاوره ایزو خوب انتخاب درستی انجام داد.

   

   

  چگونه ایزو بگیریم 2

  اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   
   
  ازکجا گواهینامه ایزوISO بگیریم مسئله خیلی مهمی است امااگربخواهیم بطور خلاصه توضیح دهیم، درایران دربسیاری ازموارد گواهی ایزو توسط موسسات مشاوره ایزو انجام میشود وکافیست پس ازتماس بایک موسسه ویا مرکز مشاوره ایزو وتایید و انتخاب نوع مرجع صدور ایزو فرمهای مربوط راپر کرده و پس ازتایید دراختیار موسسه قرار دهید، بقیه کارها رانیز موسسه مورد نظر انجام میدهد ونهایتا تا 2روز کاری و هزینه ای بسیار کم بنسبت گواهی های مرجعIAF گواهینامه شما صادر شده و به همراه پکیج کامل مستندات دراختیار شما قرار میگیرد، البته همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت بشد، چه توسط مراجع عضوIAF صادرشده باشد و چه مراجع غیرIAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد منباب استعلام یک برگه ایزو کافیست شماره گواهینامه درپایین برگه ایزو درج شده رادرسایت مرجعی راکه گواهینامه ایزو رااز انجا دریافت کرده اید، درقسمت رجیستری وارد کرده سپس اطلاعات ثبت شده مجموعه شما درسایت باید نمایان شودکه نشان ازاعتبار برگه ایزو میدهد،
  گروه مشاورین مهندس محمدیان باسابقه ای درخشان یکی ازمراکز معتبر درزمینه دریافت ایزو و تمامی گواهینامه های مرتبط مانندISO ،HSE ،IMS و گواهینامه های کالا مانندCE و غیره درکشور است، باتماس باگروه محمدیان ازمشاوره رایگان اینمرکز بهره مند شوید.

 • ایزو

  ایزو

  ایزو مبحثی میباشدکه قطعا صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها بایادگیری و شناخت ودلایل اخذ ایزو البته بهمراه پیاده سازی میتوانند بسیاربه پیشرفت مجموعه خودکمک کنند، دراینجابه معرفی کامل ایزو پرداخته ومراجع صدور ایزو رانیز معرفی میکنیم سپس دلایل اخذ ایزو و چند نمونه ایزو را بیان میکنیم.

  گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام انگلیسیinternational standard organize بانام مخففiso صادر میگردد، سازمان جهانی ایزو سالها قبل بابت اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استانداردها درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو احداث گردیدكه مقرآن همچنان در ژنو ميباشد درابتدای امراین سازمان بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات و ایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ، تجارتی، سیاسی مبتنی برتجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد.درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضوست. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان استاندارد بوده و عضویت توی کمیته های فني ايزو در تدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند نیزعضویتی فعال دارد،

  گواهینامه ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانام کامل انگلیسیCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی، مراکز مشاوره ایزو در ایران یاهمان موسسات خصوصی مشاوره استاندارد و مجوزهای مرتبط استاندارد یکی ازاعضای مهمCBهاهستند، حتی میتوان گفت بعدازCBهای زیر نظرNACI تنها مراکز تهیه گواهینامه ایزو درکشور ایران هستند،CB هادرجهان زیر نظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انهابحساب میایند،AB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشورAB مجزا و مخصوص بخودرا دارد و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمنIAF بابت هرکشورAB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، بامراجعه سایت مورد نظر میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشورش رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF هست، ایران یکی ازاعضای اصلی سازمان ایزو بحساب میاید.استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش شده اند.

  استانداردهای ایزوكه تعداد آنها درحال حاضر بیشتراز19500 مورد ميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست، تعدادی ازاین استاندارد هاکه معمولا کاربرد بیشتری بابت بقیه استاندارد هادارد رادر اینجا ذکر میکنیم تابیشتر بااین استانداردها و نوع استاندارد هانیز اشنا شوید، البته بطور کلی نوع فعالیت هرمجموعه یاشرکت تعیین کننده استانداردهای موردنیازبرای مجموعه هست، دراینجا بچند شاخه فعالیت و ایزوهای مرتبط رایج میپردازیم، ایزو9001 رایجترین ایزو کسب شده توسط مشاغل وبه نوعی مادر و پیش نیاز تمام استانداردها محسوب میشود و استانداردی عمومی بابت تمام شاخه های فعالیت هست.
  ایزو 9001 اشاره میکندبه سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه و بعنوان پیش نیاز و مادر تمامی استانداردها الزامات کیفیتی فرآیندهای یک سازمان رابررسی میکند.
  گواهینامه ایزو 14001 نیزبه نوعی میتوان ازنوع عمومی گواهیهای ایزو نامید، بامفهوم سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی که اهمیت وموارد مرتبط محیط زیست رادریک شرکت بیان و بررسی میکند. ایزو 14001 شرکتها ویا سازمانهارا راهنمایی میکندتا فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد و بافعالیت خودعامل آلودگی آب و هوا و خاک نباشندتا محیط زیست رابتوان بابت نسلهای آینده حفظ کرد بطور مثال مشوق سازمانها ویا شرکت هابرای جایگزینی سیستمهای قدیمی خودمیشودکه بجای سیستم کاغذی وایجاد زباله بازیافت وصرف هزینه باعلم امروز ازنوع سیستمهای بروز اتوماسیون استفاده کنند یعنی ازبرنامه و فضای مجازی همسوبا تکنولوژی تاجای ممکن بجای استفاده ازکاغذ بهره ببرند. ایزو 14001 بجهت تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتشان مورد نیازست بهمین دلیل ازشرکتهای زیادی بابت مناقصات درخواست میشود.

  ایزو 45001 درحقیقت جایگزینOHSAS 18001 است و تکمیل شده استاندارد اهساس 18001 میباشد و درون استاندارد 45001 نقاط ضعف 18001 پوشش داده شده و امروزه ازسال 2018 جایگزین اهساس 18001 شده. ایزو 45001درسال 2018 توسط کمیته فنی سازمان ایزو تهیه و تدوین شد، بعداز تصویب وبه مرحله ارائه رسید وتا قبل گواهینامهOHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استفاده قرار شد، استاندارد ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ازانواع گواهیهای مهم مورد نیاز منباب شرکت توی مناقصات میباشد. ایزو 45001 موارد مربوطه امور ایمنی و بهداشت کارکنان دریک مجموعه یاسازمان رابررسی میکند، دراینجا تاجای ممکن توانستیم انواع ایزو پرکاربرد راتوضیح دادیم برای دیدن لیست کامل ایزوها به سایت سازمان جهانی ایزو مراجعه کرده و لیست رامشاهده کنید.

  مرکز مشاوره مهندس محمدیان باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقوی ترین موسسات تهیه و حتی صدور استانداردهای ایزو و گواهینامه های مرتبط باآن میباشدکه میتوانید بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان مرکز مشاوره مهندس محمدیان برخوردار شوید.

 • جدول استاندارد ایزو

  جدول استاندارد ایزو

  جدول استاندارد ایزو

  جدول استاندارد ایزو درواقع فقط یک اصطلاحست و چنین جدولی وجود ندارد، منظور ازاین جدول طبقه بندی انواع ایزو و انواع انهاست، دراینجا بمعرفی انواع ایزو و مراجع صدور انها میپردازیم و تعریفی مختصر نیز ازایزو را ارائه میکنیم، ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو ISO که مخفف نام لاتینINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION است، یک سازمان بین المللیست که مانند تمام سازمانهای جهانی مسئولیتهایی مهمی رابعهده دارداین سازمان با درنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم از مدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا انرا پیاده سازی نیز میگویند و تایید کارشناسان مربوط اقدام میکندبه صدور گواهینامه ایزو وداشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شرکت یاسازمان مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهادایزو رابطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و بعداز بررسی توسط کارشناسان این سازمان و این مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کرده است.

  جدول استاندارد ایزو واین مدرک یک مدرک بین المللیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی قوی حاکم بر مجموعه است وبرای اعتماد مصرف کننده ویا مشتری به مجموعه امری ضروریست، البته درکشور ایران بخاطره شرایط اقتصادی و سیاسی مراکز صادر کننده ایزو درداخل کشور نتوانند نظارت وبررسی دقیق به مجموعه های متاقضی این گواهی انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران باپیاده سازی این استانداردها تا حد زیادی باعث این شده اند که درایران نیز این قوانین وجود داشته باشد، بعنوان مثال گروه مشاوره مهندس محمدیان اماده ارائه مشاوره رایگان درخصوص ایزو وهمچنین پیاده سازی انواع ایزو و گواهی های دیگرست.

  گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند CERTIFICATTION BODY که بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مراکز مشاوره وصدور ایزو یکی ازاعضای مهم CBها هستند، CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک نهاد و سازمان و انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF هستند بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن برای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریفی کردهاست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است که 15 عدد CB تحت نظارت ان درکشور فعالیت میکنند.

  جدول ایزو حالا معنای بهتری پیدا میکند و تعریفی راحتتر را میتوان برایش ارائه کرد اکنون بعداز شناخت تقریبی ایزو و مراجع صدور ایزو میتوان بمعرفی انواع ایزو پرداخت، ابتدا اصلی ترین و پرکاربرد ترین استاندارد دنیا معرفی کرده که برای تمام مشاغل و شرکتها دردسترس بوده وقابل دریافت است، ایزو 9001 است ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ایزوی پرکاربرد بعدبرای بیشتر مشاغل نیز مشترک بوده ایزو45001 است، ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای است وبیشتربر ایمنی و بهداشت محیط کار تاکید دارداین ایزو ازانواع استانداردهای مهم کارخانه هاو شرکتها محسوب میشود و پیاده سازی و رعایتش میتواند جان میلیونها انسان رانجات دهد تاالان نیزجان بسیاری رابعداز پیاده سازی، همین استاندارد توانسته نجات دهد، استاندارد بعداز ایزو 14001 هست، ISO14001 نیز استانداردی پرکاربرد و مشترک در بین بیشتر شرکتها و کارخانه هاست، ایزو 14001سیستم مدیریت زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد، دربیشتر شرکت و کارخانجات بزرگ که الودگی های زیست محیطی ایجاد میکنند داشتن ایزو 14001 بجهت مجموعه توسط مدیر یک وظیفه کاریست برای خدمت بنسلهای اینده، البته شاید درمیان ایزوها واستانداردها نام OHSAS نیز به گوش شما بخورد، این گواهی همان ایزو 45001 است که ازسال 2018 جای خود رابه ISO45001 داد، استاندارد بعدی ایزو 22000 است، ISO22000 یک استاندارد مربوط صنایع مواد غذاییست البته میتوان گفت مهمترین ایزو دربخش استانداردهای تخصصی صنایع مواد غذایی نیزهست، سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی است و بسیاری ازاستانداردهای دیگرکه تعداد کل انها بیش ازهزاران عدد است و دراینجا نمیتوان همه رامعرفی کرد که تعداد زیادی ازانها درزمینه فعالیت های تخصصی شرکتها تدوین شده است.
  مرکز مشاوره مهندس محمدیان با تیمی قوی اماده ارائه مشاوره درزمینه ایزو، کواهی حلال ، گواهی CE و غیره.
 • خرید گواهینامه ایزو

  خرید گواهینامه ایزو

  خرید گواهینامه ایزو

  خرید گواهینامه ایزو توسط شرکتهای متعددی صورت میگیرد تابا بکار گیری گواهینامه مورد نظر بتواننددر مناقصات و مزایدات شرکت کرده و ازپروژههای موجود برخوردار گردند خرید گواهینامه ایزو بابت شرکتهای متقاضی کار آسانی نیست واین مراکز بایدبا آگاهی کامل دراین زمینه وارد شوندتا دچار مشکلات متعددی دراین زمینه نگردنداین شرکتهاباید دراولین قدم زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده تاراه و روشهای مربوطه راشرکتهای مشاوره بدین سازمانها ابلاغ کنند درغیر اینصورت همه چیز بصورت ابهام بجهت هردو طرف خواهد بود همچنین شرکتهاکه ادعا میکنند صادر کننده استاندارد هستند بسیار زیادست و روز بروز نیز بدین شرکتها اضافه میشود دراین وسط برخی شرکتهاهستندکه کلا بصورت غیر قانونی فعالیت میکنند و باهزینههای انچنانی بجهت صادر کردن استاندارد مورد نظر گواهینامه صادر میکنند درصورتیکه اعتباراین شرکتها بصورت جعلیست وبه هیچ دردی نمیخورد. تعیین کردن هزینه قیمت گواهینامه ایزو مورد نظر بعواملی همچون میزان ارتباطات، حجم فرایندهای شرکت متقاضی و تعداد پرسنل و کارکنان مشغول درشرکت، دارا بودن بخش طراحی محصول ازمعیارهایی هستندکه میتواننددر نواسان قیمت محصول دخیل باشند.

  خرید گواهینامه ایزو و شرکتهای خواهان مدرک استاندارد بهترست دراین زمینه بامشاوران موجود درسطح کشور نیزاستفاده کنند و سازمانهای صادر کننده رابخوبی شناسایی کرده اند و بخوبی میتوانند دراین زمینه بمتقاضیان کمک کنندتا دردام شرکتهای سود جو قرار نگیرند. استانداردهای ایزو دامنه وسیعی ازفعالیت هارا پوشش میدهند. استانداردها عبارتنداز: خرد تقطیر افراد دارای تخصص درموضوعشان و نیازهای سازمانهایی راکه نماینده آنهارا میشناسند افرادی مانند تولید کنندگان ، فروشندگان ، خریداران ، مشتریان ، انجمن های صنفی ، کاربران یاتنظیم کنندهها میدانند. امروزه تمامی شاخصهای مهم دردنیا بجهت خودشان استاندارد مورد نظررا دارا میباشدکه بایدشرکتهای دخیل دراین زمینه استاندارد مورد نیاز خودرا باروشهای موجود دریافت کرده و براساس قوانین و ملزومات موجودبه فعالیت خودمشغول بوده باشد.

  خرید گواهینامه ایزو بایستی درخصوصش بیان کرد و البته ناگفته نماندکه دریافت کردن استانداردهای موجود زمان برو هزینه برهستند و سازمانهای خواهان نبایددراین پروسه عجله ای داشته باشند مدت زمانیکه بابت اینمورد تعیین شدست درحدود 6 تا 12 ماه بوده و سازمانهای متقاضی دراین برهه زمانی میتوانندبا پرداخت کردن هزینه لازم مدرک ویا استاندارد لازم رابدست اورده وبه فعالیت خوددر کشور ادامه دهند شرکتهااین اعتبار هارا صادر میکنندبه عنوان CB هانامیده میشوند همان طورکه گفته شده روز بروز بتعداداین سازمانها افزوده میشوداین سازمانهادر کشور زیر نظر AB ها فعالیت دارند و ازطریق سازمانهای سازماندهی و مدیریت میگردنداین شرکتها نیزدر ایران بتعداد انگشت دست نمیباشد و تعداد AB هابسیار اندکست واین سازمان هازیر نظر اتحادیه اروپا مدیریت شده و سازمان دهی میشوند.

  خرید گواهینامه ایزو همچنین سازمانهای صادر کننده موجوداز شرکتهای ایتالیایی و آلمانی قوانین لازم رادریافت کرده وبسازمانهای درگیر درکشور ابلاغ میکنندتا فعالیتهای خودرا براساس ملزومات درسطح کشور پیاده سازی کنندتا مشتریان ازخدمات رسانیهای موجود سازمانها راضی بوده باشند هدف استاندارد جهانی ازاین فرایندها بمنظور حفظ منابع و اسیب رساندن بااین ذخایر درجهت منافع شرکتها بوده و ازطرفی دیگر امینی شغلی و بهداشت فردی و کیفیت محصولات نیزدراین فرایند نیزبسیار مهم و ضروریست و بهترست همه سازمانهای مربوطه باین موارد دقت لازم راداشته باشند شرکتهای متقاضی بایدبرای دریافت گواهینامه ویا استاندارد مورد نظرخود هزینه مربوطه راپرداخت کنند هرچند هزینه بیشتر بوده باشندولی ارزش خاص خودرا دارا میباشدتا سازمان بااستفاده ازاین مدرک بتوانددر سطح کشورهای جهان نیزبراحتی فعالیت کرده و مشتریان خودرا راضی نگه دارد.
 • صدور گواهی ISO

  ISO

  صدور گواهی ISO

  صدور گواهی ISO ومعمولا درداخل کشور نهادهاییکه جهت بدست آوردن ایزو اقدام میکنند بطور معمول بمنظور خدمات رسانی ویا صادرات کالاهای تولیدی خودکشورهای متقاضی بسراغ استاندارد ایزو میآیند تابا بدست اوردن ایزو میتوانند بفعالیتهای خودادامه دهند. بانشان دادن اینکه محصول یاخدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده میکند ، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزایش اعتبار باشد.برای برخی ازصنایع صدور گواهینامه یک الزام قانونی ویا قراردادی ستکه بابدست آوردنش براحتی فعالیتهای خودرا درسطح جهان ازسر میگیرند.

  صدور گواهی ISO ودر ایزو نهادها استانداردهای بین المللی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 راتوسعه میدهند امااین ارگانها درحوزه صدور گواهینامه دخیل نیستند و تنها اجرا کننده قوانین بنوعی هستند و صدور گواهینامه نمیدهیم. اینکار توسط نهادهای صدور گواهینامه خارجی انجام میشود بنابراین یک شرکت یاسازمان نمیتواند توسط ایزو مجاز باشد. بااین حال کمیته ارزیابی کیفیت انطباق CASCO ایزو تعدادی ازانواع استانداردهای مربوطه فرآیند صدور گواهینامه راایجاد کردست و توسط نهادهای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میگیرد. مجمع بین المللی اعتبار بخشی (IAF) انجمن جهانی ارگانهای اعتبار سنجی ارزیابی انطباق و سایر ارگانهای علاقمندبه ارزیابی انطباق درزمینه های سیستم ای مدیریت محصولات خدمات پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق میباشدکه تمامی ارگانهای صادر کننده ایزو درکشور زیر نظراین انجمن فعالیت میکنند و تمامی آیین نامه ها و قوانین ازاین انجمن بکشورها مخابره می شود.

  ILAC یک سازمان بین المللی برای نهادهای معتبرست و مطابق ایزو IEC 17011 فعالیت میکند ودر اعتبارنامه نهادهای ارزیابی انطباق ازجمله آزمایشگاههای کالیبراسیون بااستفاده ایزو آزمایشگاههای آزمایش بااستفاده ازهمین ایزو IEC 17025 آزمایشگاههای آزمایش پزشکی بااستفاده ایزو مورد نظر دستگاههای بازرسی بااستفاده ایزو IEC 17020 و ارائه دهندگان تست مهارت بااستفاده ایزو IEC 17043درسطح جهان بااین شرایط و قوانین فعالیت می کنند.

  صدور گواهی ISO و شرکتهای صادر کننده باحمایت ازاعضای خودبرای بحداکثر رساندن مزایای استاندارد بین المللی و اطمینان ازبدست آوردن استانداردهای ایزو ، ما دررسیدن باهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG) کمک میکنیم. ابعاد اقتصادی ، محیطی و اجتماعی همگی مستقیماً توسط استانداردهای ایزو مورد بررسی قرار میگیرند. سازمانها و شرکتهاکه بدنبال مشارکت در SDG هاهستند ، دریافتندکه استانداردهای بین المللی ابزارهای موثری رابرای کمک بآنها بابت رسیدن بچالش فراهم میکنداین برنامه عمل سهم همه عناصر جامعه ازجمله دولت های محلی و ملی تجارت صنعت و افراد رامیطلبدبرای موفقیت این روند نیازبه اجماع همکاری و نوآوری دارد.
  صدور گواهی ایزو ملزم اینست بدانیم ایزو بیشتراز 22000 استاندارد بین المللی و اسناد مرتبط رامنتشر کرده است و نشان دهنده دستورالعملها و چارچوبهای شناخته شده جهانی براساس همکاری ای بین المللیست. باایجاد اجماع ، پایه ای محكم رافراهم میكنندكه نوآوری درآن میتواند رونق بگیرد و ابزارهای اساسی برای كمك بدولتها صنعت و مصرف كنندگان دردستیابی همه ی SDG هاهستند.

  صدور گواهی ISO بجهت هرهدف ایزو استانداردهایی رامشخص کرده است مهمترین آنهارا بخود اختصاص میدهداین سایت (سیستم کاران) بعنوان منبعی بابت کسانیکه بدنبال روشی مشخص هستندکه سازمانشان بتواند نقش خودرا ایفا کند ، خدمت میکندبا استانداردهای ایزو تقریباً هرموضوع قابل تصوررا پوشش میدهد ، ازراه حلهای فنی گرفته تا سیستمهایی که فرآیندها و رویه هارا سازمان دهی میکنند ، استانداردهای ایزو بیشماری وجود داردکه باهریک از SDG هامطابقت دارد. ما لیستی ازانواع استانداردهای برتر راارائه داده ایم ، باپیوندهایی امکان پیش نمایش هریک ازآنها رافراهم میکند ، تابتوانید دریابیدکه آیااین جهت نیازهای شما مناسب است یاخیر. همچنین میتوانید ببینید کدام کمیته فنی ایزو هرنوع استاندارد راتوسعه داده است ، و میدانیدکه درحال حاضرروی چه چیزی کار میکنند. بنابراین نهادهای متقاضی ایزو بایددر ابتدا زمینه فعالیت و نوع نهاد خودرا مشخص کنندتا تمامی عوامل مهم و درگیر بخوبی خودرا نشان دهند.

 • گرفتن ایزو تقلبی

  گرفتن ایزو تقلبی

  گرفتن ایزو تقلبی

  گرفتن ایزو تقلبی بحثی میباشدکه بیشتر صاحبان مشاغل کوچک فاقد هزینههای سنگین بابت اخذ ایزو برایشان توجیه اقتصادی ندارد و قصد دارند برند خودرا بزرگ جلوه دهند و برسر زبانها بیوفتند درگیران هستند، البته ازنظر هزینه تفاوت چندانی باهزینه مراجع خصوصی صدور ایزو ندارند اما مدرک بهیچ عنوان رجیستر نمیشوند و اعتبار ندارندبرای دریافت ایزو بهترست ابتدا اطلاعات خودرا بالا برده سپس جهت اخذ اقدام کنیدتا چنین مواردی اتفاق نیوفتد، دراینجا اطلاعاتی درباره ایزو و مراجع صدور ایزو میدهیم تابتوانید تصمیم معقولی جهت اخذ ایزو بگیرید، اول ایزو چیست وازکجا صادر میشود، ایزو یک گواهی بین المللیست و نشان میدهد شرکت یاسازمانی گواهی رو دریافت میکنه باقوانین روز سازمان ایزو انطباق دارد.

  سازمان بین المللی استاندارد بانام ایزو ISO INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک سازمان جهانی میباشدکه مانند تمام سازمانهای دیگر وظایفی رابعهده دارداین سازمان باتهیه و تدوین و تنظیم یکسری استانداردهای خاص و بااجرا کردن و پیاده سازی انها و تایید کارشناسان مربوط گواهینامه ای تحت عنوان گواهینامه ایزو صادر میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص یامجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط این نهادرا اجرا و پیاده سازی کرده و سپس بابررسی توسط کارشناسان این سازمان و صلاحیت کسب گواهینامه ایزو بسازمان یاشرکت دادست، ایزو انواع مختلفی دارد و توسط موسسات و مراجع مختلفی صادر میگرددکه بایدبرای شناختش بیشتر بخوانید، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CBوبانام کاملCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای CBها درایران هستندیا به نوعی همان CBهستند،CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات به اختصار ABگفته میشودکه مراجع اعتبار دهنده CBها هستند،AB (ACCREDITY BODY ) بمعنی موسسه اعتبار دهنده است، هرکشور ABمجزا ی خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همان IAF هستند (INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM )بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمن مذکوربرای هرکشور ABهای مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرد. درایران NACIتنها ABتعریف شده این انجمن است که 15 عدد CBتحت نظارت ان درکشور فعالیت میکنند، دریافت ایزو مراحل و پروسه متفاوتی با توجه به زمان وهزینه مورد نظری که برای این گواهی درنظر گرفته میشودو مرجعی که قصد دریافت ازانرا دارید دارد ،به طورمثال دریافت گواهی ایزو ازمراجعIAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه این یکی ازنقطه ضعفهای اینگواهی برای کسانیست که عجله دارند به همین دلیل به سمت گواهیهای خصوصی سوق پیدا میکنند.

  گواهینامه ایزو تقلبی و پای صادر کنندگان تقلبی گواهی ایزو را به این قضیه باز میکند. که این انجمن در هر کشورAB هایی را تعیین کردست ودر ایران اینAB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصاراNACI نام دارد، ازAB های معتبر میتوان به DAKKS ( موسسه اعتباردهی المان)،SAS(موسسه اعتباردهی سوییس)،...که میتوان بامراجعه بسایتWWW.IAF.NU لیست کشورها واین موسسات اعتباردهی(AB) را مشاهده کرد،دسته دومABها خصوصی هستند و تحت نظر انجمنIAF فعالیت نمیکنند وبا تدوین و اجرا استانداردها و تدابیر همراستا و موازی با استانداردهای انجمنIAF اقدام به صدور گواهی ایزو میکنند که البته با پروتکل راحتتر،سهولت بیشتر،هزینه ی بسیار کمتر و زمان کوتاهتری هم درمقایسه باABهای اصلی این کار راانجام میدهند،

  گرفتن ایزو تقلبی زمانی اتفاق میافتد که شما برای اخذ ایزو میخواهید ازطریق مراجع خصوصی یا غیرiaf اقدام کنید، اما متاسفانه مدرک صادرشده درسایت ریجستر نشده وغیرقابل استعلام است، انگاه متوجه میشوید که مدرک شما تنها یک کاغذ است، این یعنی مرکز مورد نظر غیرقانونی بوده است، برای اینکه اتفاقاتی ازاین قبیل نیوفتد باید ابتدا اطلاعات خودرا درزمینه ایزو وانواع ان تقویت کرده مخصوصا مراجع صدور گواهی ایزو رابشناسید حتی موسسات خصوصی برای صدور گواهینامه ایزو ازمراجعiaf انرا معرفی کرده وبرای شما قابل استعلام هستند،که اگرشناختی کافی ازمراجع صدور داشته باشید دیگر اتفاقاتی ازاین قبیل نمیوفتد و سودجویان و کلاهبرداران دراین زمینه نمیتوانند با فریب شما به مقصود خود برسند داشتن اطلاعات کافی دراین زمینه میتواند بشما کمکی بسیار کند نتنها دراین زمینه بلکه درزمینه اخذ ایزو انتخاب مرجع بهتر و نیز کمکی شایان بشما میکند،
  'گروه مشاوره مهندس محمدیان باتیمی باتجربه و اماده ارائه مشاور رایگان درزمینه های اخذ ایزو و انواع مجوزهاست.

 • گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO45001

  iso45001

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی همان ورژن جدیدOHSAS18001 میباشدکه درماه مارچ 2018 منتشرگردید. استاندارد ایزو45001 درواقع جایگزین استانداردOHSAS18001 میباشدکه امروزه جایگزین اهساس 18001 گردیده و کامل شده استاندارد 18001 میباشد. قبلا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درقالب استانداردOHSAS18001 درسازمانها مورد استفاده قرار میگرفت اماامروزه با تدوین و نشر سازمان ایزو درقالب استانداردISO45001 مطرح و تصویب گردیده است. استانداردISO45001 منطبق باساختار جدید مدیریتی تدوین گردیده است وبراحتی باسایر استانداردهای مدیریتی همچون استانداردISO9001 و استانداردISO14001 یکپارچه سازی میشود. استانداردISO45001 الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رامدنظر قرار میدهدو حوادث و بیماریهای مرتبط باکار راشناسایی کرده و تدابیری بجهت جلوگیری و کاهش حوادث حین کار بیندیشد، حوادث مالی و جانی مرتبط بافرآیندها و فعالیتهای سازمان بایستی شناسایی شود تاآمار حوادث مرتبط باکار کاهش یابد زیرا متاسفانه هرروزه بیش از6000 نفر درجهان درحوادث ناشی ازکار و بیماریهای ناشی ازآن درجهان جان خودرا ازدست میدهند.واین آمار درسال بیش ازدو میلیون میباشد.

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001 جایگزینOHSAS18001 گردید قبل ازآن استانداردOHSAS18001 منطبق و سازگاربا استانداردISO14001 سیستم مدیریت بهداشت زیست محیطی بود وسپس استانداردiso 45001 امروز منطبق بااستاندارد 14001 طراحی و تدوین و منتشرگردیده است. سازمانها بایستی باعلم وآگاهی کامل بجای درخواست و تقاضای استانداردOHSAS18001 استانداردISO45001 راطراحی و پیاده سازی نمایند وبه اشتباه پافشاری جهت اخذ استانداردOHSAS18001 نکنند البته امروزه مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو استانداردOHSAS18001 راصادر نمیکنند اما هستند مراجع نامعتبرکه اقدام میکنندبدین کار اما عملا گواهینامهOHSAS18001 دیگر کاربردی ندارد. استاندارد 45001 باعنوان ایمنی وبهداشت شغلی ، کمک میکندبه همه سازمانها تااینکه ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان شاغل درسازمانش باتدابیری درمورد کاهش ریسکهای حین کار بعداز شناسایی خطرات و ریسکها تامین شودو باایجاد شرایط کاری بهتر و ایمن درارتقا وبهبود شرایط سازمان موثر باشد. استانداردISO45001 الزامات و راهکارهایی راارائه میدهدبرای حفاظت ازکارکنان وکاهش ریسکهای پیش بینی شده ویا حتی پیش بینی نشده حین کار میباشد وهدف ازطراحی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ادغام موثر و بهینه اش باسایر سیستمهای مدیریتی موجود بجهت تکمیل برنامه های مرتبط بابهداشت ورفاه کارکنان میباشد. استانداردISO45001 راتمامی سازمانها باهرگونه فرآیند و فعالیت میتوانند پیاده سازی کنند زیرا درتمامی مشاغل بایستی ایمنی و بهداشت شغلی افراد بایک سیستم مدیریتی موثر تامین گردد. ازمزایای طراحی و استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بمنظور کاهش وبه حداقل رساندن خطرات و ریسکهای حین کار بجهت کارکنان وسایر ذینفعان. بهبود مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی ، نگهداشتن تمام عملیات درمسیر سیاستهای مدیریتی ایمنی وبهداشت شغلی. پس باتوجه بموارد گفته شده سازمانهای متقاضی درخواست کننده استاندارد 45001 باطراحی و تدوین استانداردISO45001 درتمامی مراحل و فرآیندهایشان ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و عوامل درگیر سازمان رامدنظر میگیرد وتمامی ریسکها رادر تمامی مراحل کار و تمامی قسمتهای سازمان بررسی و برآورد کرده وتدابیری راجهت رفع و کاهش ریسکهای احتمالی می اندیشد تادرصورت هرگونه اتفاقات قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی بتوانند باعکس العمل درست و بموقع خسارات جانی و مالی رابه حداقل برسانند وتا جای ممکن ازبروز اینگونه اتفاقات جلوگیری کنند.

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001 نیز مانند استانداردهای دیگر الزامات مشترکی داردبا استانداردISO9001 ، بهمین دلیل بهترست قبل یاهمزمان با طراحی و پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو45001 استاندارد ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی شود. استاندارد 45001 درکنار استاندارد 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) معنا پیدا میکند. سازمانهای متقاضی اخذ استانداردISO45001 باطراحی همزمان استانداردISO14001 و همچنینISO9001 اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچهIMS راطراحی و تدوین میکنند.

  گواهینامهISO45001 گواهی نامهISO45001 همانطورکه گفته شود مطابق و منطبق باالزامات استانداردISO14001 تدوین شده است پس بهترست سازمانها قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی اخذ استانداردISO45001 استانداردISO14001 رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند. سازمانهای متقاضی اخذ استانداردISO45001 باطراحی همزمان استانداردISO14001 و همچنینISO9001 اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچهIMS راطراحی و تدوین میکنند. همچنین ازطراحی و پیاده سازی همزمان دو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطیISO14001 ، مدلHSE تعریف میگردد. درواقع سازمانهای متقاضی گواهینامهHSE بااستقرار و طراحی و پیاده سازی همزمان دو استاندارد ایزو14001 و همچنین ایزو 45001 تمامی الزامات موردنیازشان رابرآورده میسازند. همواره توصیه تمام مراجع این میباشدکه سازمانهای متقاضی هرسه استانداردISO45001 ،ISO9001 وISO14001 رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی و دریافت کنند زیراکه هرسه استانداردهای 45001 و 9001 و 14001 مکمل یکدیگر هستند ودرکنارهم معنا پیدا میکنند ونیز بجهت سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه هایIMS وHSE ازلحاظ وقت و هزینه داشتن سه گواهینامه ایزو45001 و ایزو9001 و ایزو14001 بصرفه بوده ودر هزینه های دوباره کاری بجهت سازمانها صرفه جویی میشود. همچنین دقت شودکه استانداردISO45001 جایگزینOHSAS18001 میباشد و سازمانها باتوجه بدینکه استانداردISO45001 بجایOHSAS18001 درسال 2018 تدوین گردیده و سازمانها بجای اخذ استانداردOHSAS18001 استانداردISO45001 رادریافت میکنند والبته مراجع معتبر و آگاه سازمانهای متقاضی درخواستOHSAS18001 رابجهت اخذ استانداردISO45001 راهنمایی میکنند و بدانها اظهار میدارند بجای اخذ استانداردOHSAS18001 ، استانداردISO45001 رادریافت کنند.

 • گواهینامه ISO9001 گواهی نامه ایزو 9001

   iso9001

  گواهینامهISO9001 گواهی نامه ایزو 9001

  گواهی نامهISO9001 ازانواع گواهینامه ایزو میباشد باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ودر واقع استاندارد 9001 بعنوان عمومی ترین و اصولی ترین استاندارد وهمچنین بعنوان پیش نیاز و مادر استانداردها میباشد، بهمین دلیل میباشدکه هرسازمان باهرگونه فعالیت میتواند و بهترست گواهینامهISO9001 رادریافت کند. مراجع معتبر قطعا تاکید میکنندبه سازمانهاکه قبل ویا همزمان باطراحی و پیاده سازی هرگونه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی کرده واخذ نمایند. البته امروزه اغلب سازمانها باوجود پیشرفت تکنولوژی باهر نوع فرآیند وفعالیت جهت بهبود عملکردشان خودرا ملزم میکنندبه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیتISO9001 . استاندارد 9001 ازسری استانداردهای 9000 میباشد. سری استانداردهای 9000 شامل ایزو9001 ، 9002 ، 9003 ، 9004 میباشد. دراولین ویرایشها سازمانهای درخواستISO9001 دو دسته میشدند یکدسته سازمانهاکه بایستی خدمات و محصولات خودرا طراحی و اجرا میکردندکه بایستی جهت گواهینامهISO 9001 اقدام میکردند و آندسته سازمانهاکه نیازبه طراحی نداشتند وفقط اجرا میکردندکه بایستی جهت استانداردISO9002 اقدام میکردند. استانداردهایISO9003 وISO9004 نیز بعنوان تعریف و راهنما استفاده میشدند وقابلیت صدورگواهینامه راندارند. امروزه گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 9002 باهمدیگر ادغام شده وتنها گواهینامهISO9001 صادر میشود.

  گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت اغلب بهمراه دو استانداردISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وISO45001 ( ورژن جدیدOHSAS18001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی طراحی و پیاده سازی میگردند. واین بدلیل اینست، استاندارد 9001 وهمچنین استاندارد 14001 ونیز استاندارد 45001 الزامات مشترکی دارندکه درراستای یکدیگر معنا پیدا میکنند وجهت طراحی و استقرار و پیاده سازی بنوعی مکمل یکدیگرند ودرراستای اهداف سازمان بهم نیاز دارند. ازطراحی و پیاده سازی سه استانداردiso9001 وiso14001 وiso45001 سیستم مدیریت یکپارچه ویا همانIMS بدست میاید واز تلفیق سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 الزامات سیستم مدیریت یکپارچه تعریف گردیده و بدست میاید. همچنین دررراستای طراحی و پیاده سازیHSE نیز بهترست درکنار دو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین استاندارد ایزو45001 استاندارد ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.

  استانداردISO 9001 رااز کجا دریافت کنیم؟ گواهی نامهISO 9001 رامراجع ثبت و صدور انواع گواهینامهISO مدیریت و صادر میکنند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رااصطلاحاCB مینامندکه درایران حدود 400 الی 500 مرجع میباشندکه وظیفه ثبت و صدور انواع گواهی نامه ایزو رابر عهده دارندکه خوداین (CB ) ها زیر نظر مراکزی باعنوانAB مدیریت میگردند و همین (AB ) ها خودشان توسط مراکز و مراجعی باعنوانIAF اعتباردهی میشوند. بالاترین سطح اعتبار متعلق مراجعIAF میباشد. ازلحاظ هزینه نیزبه نسبت استانداردهای ایزو هزینه کمتری دارد زیراکه عمومی ترین استاندارد هستند.

 • گواهینامه OHSAS18001 گواهی نامه OHSAS18001

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازسری استانداردهای 18000 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند. استانداردohsas18001 الزاماتی رابیان میکند بجهت فراهم کردن یک محیط امن وبه دور ازخطر بجهت پرسنل . استانداردOHSAS18001 دیگر امروزه کاربردی ندارد و ورژن جدیدشISO45001 میباشدکه امروزه بجای استانداردOHSAS18001 کاربرد دارد ومورد استفاده قرار میگیرد. استانداردISO45001 بارفع ضعفها و کاستیهای استانداردOHSAS18001 تدوین گردیده و بجای استاندارد اهساس 18001 امروزه سازمانها بایستی استاندارد ایزو45001 را طراحی و تدوین و پیاده سازی نمایند زیرا هیچ مرجعی امروزه استانداردOHSAS18001 راصادر نمیکند بهمین دلیل اگر حتی مرجعی اقدام کندبه ثبت استاندارد 18001 استاندارد صادرشده فاقد اعتبار میباشد ضمن اینکه هر مرجع آگاهی باعلم و دانش درخصوص استانداردها امروزه سازمانهای متقاضی استانداردISO18001 رابجهت اخذ گواهینامهISO45001 بجایOHSAS18001 رهنمون کرده وآگاهی کامل را بدین جهت خواهد داد. استانداردهای دیگری نیزبه حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پرداخته اند ودر واقع بادیگر استانداردها مکمل یکدیگر هستند. استانداردهایISO14001 , ISO9001 و همچنینOHSAS18001 ( ورژن جدیدشISO45001 ) هرسه درکنار هم معنا پیدا میکنند ودرکنارهم یک سیستم یکپارچه باعنوان سیستم مدیریت یکپارچهIMS راتشکیل گر استانداردHSE راتشکیل میدهند. نکته مهم دیگر اینکه استانداردOHSAS18001 والبتهISO45001 امروزه درکنار یکدیمهمترین کاربرد استانداردOHSAS18001 ، کاهش وهمچنین حذف خطرات شناسایی شده بالقوه ویا بالفعل ناشی ازفرآیندها، فعالیتها و موقعیتهای کاری میباشد. ازفواید پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: شناسایی خطرات بالقوه محیط کار، کاهش حوادث کار ، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث ، افزایش ضریب ایمنی و امنیت درمحیط کاری ، افزایش آرامش و انگیزه درکارکنان بجهت داشتن محیطی ایمن ، افزایش ضریب برنده شدن در مناقصات نفتی و پیمانکاری بعلت داشتن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و داشتن گواهینامهOHSAS 18001 رانام بردو بازهم تاکید میشودکه امروزهISO45001 بجای استانداردOHSAS18001 تدوین گردیده است. بجهت ثبت و صدور گواهینامهOHSAS18001 ، مانند دیگر استانداردها بایستی ازطریق مراجع ثبت و صدور انواع گواهینامه های ایزو باعنوانCB اقدام کردکه خوداینCBها زیر نظر مراکزی باعنوانAB اعتباردهی و فعالیت میکنندکه خوداینAB ها زیرنظر سازمان جهانیIAF اعتباردهی میشوند. بنابراین گواهینامه های تحت اعتبارIAF معتبرترین گواهینامه بجهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشندو جهت صادرات حتما بایستی گواهینامه های ایزو تحت اعتبارIAF باشند. درایران حدود 400الی 500 مرجع یاهمانCB وجود دارندکه گواهینامهISO صادر میکنند.

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 بجهت سازمانهایی کاربرد داردکه میخواهند جهت موارد ذیل اقدام کنندکه البته امروز درقالبISO45001 طراحی و تدوین و بروز شده اند:

  ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع که ممکن است در معرض خطر های ایمنی و سلامت حرفه ای مرتبط با فعالیت های سازمان قرار گیرند.

  اجرا ، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای.

  اثبات انطباق با استانداردOHSAS18001 ازطریق: تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان و خود اظهاری ، درخواست تایید انطباق توسط طرفهای ذینفع سازمان ازقبیل مشتریان، درخواست تایید خود اظهاری جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی ، متقاضی دریافت گواهی نامه ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان های صدور گواهی.

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 تمامی الزاماتش بمنظور طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای بنا گردیده است.استانداردOHSAS18001 هدفش پرداختن بجهتایمنی و سلامت حرفه ای بوده وبه سایر حوزه های ایمنی و سلامت منجمله برنامه رفاه و آسایش کارکنان ایمنی محصول ، صدمه جهت اموال یااثرات زیست محیطی نمیپرداخت. امروزه استانداردISO45001 بابهترین اصطلاحات و خدمات بجایOHSAS18001 تمامی الزامات مورد نیاز درحوزه ایمنی و بهداشت رادر خودش دارد وبیان میکند.

 • گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO

  ISO 

  گواهینامه ایزو ، گواهی نامهISO

  گواهینامه ایزو ، گواهی نامهISO ازانواع گواهینامه های بین المللی مخففInternational Organization for Standardization میباشد. البته باتوجه بدین مخفف بایستیIOS باشد اماISO دراصل مشتق ازکلمه یونانیisos میباشد درمعنای برابر و ریشه پیشوندiso درانگلیسی میباشد و بمعنای سازمان بین المللی بجهت استاندارد سازی .

  گواهینامه ایزو ، گواهی نامهISO چرا بایستی گرفته شود؟ امروزه رعایت استانداردهای ایزو درحوزه تولید و عرضه انواع محصولات و خدمات آنقدر مهم و اساسی میباشدکه درداد و ستدهای بین المللی جزو شرایط اولیه عرصه تجارت جهانی میباشدو تمامی شرکتهای صادرکننده بدلیل الزام سازمان بین المللی استاندارد بایستی جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامهISO رادریافت کنند

  گواهینامه ایزو ، گواهی نامهISO و گامها و مراحل بجهت اخذ گواهینامهISO بدین منوال میباشد. اولین گام انتخاب درست استاندارد ایزو میباشدکه درقدم اول سازمان بایستی مطمئن شودکه استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب باسازمان و فرآیندها و فعالیتها و خدمات و محصولات سازمان باشد. لازم بذکر میباشد سیستم مدیریت کیفیت یعنی همانISO9001 اصول و الزامات مشترک بسیاری باسایر استانداردهای بین المللی دارد ودر تمامی سازمانها باانواع فرآیندها و صادرات و خدمات کاربرد داشته و ازاهمیت بسیاری برخوردارست. بهمین جهت بتمامی سازمانهای متقاضی دریافت انواع گواهینامه ایزو توصیه میگرددکه قبل ازطراحی و پیاده سازی استاندارد و سیستم مدیریتی مورد نظرشان درابتدا استاندارد 9001 راطراحی و پیاده سازی نمایندو سپس بجهت سیستم مدیریتی متناسب بافعالیت و فرآیند سازمان اقدام کنند. گام دوم بررسی استاندارد ایزو میباشدکه متقاضیان محترم میتوانند بامراجعه به سایتهای سیستم کاران متنهای انواع استاندارد ایزو رارایگان مشاهده کنند و اطلاعات کافی رادر زمینه انواع استانداردهای ایزو دریافت کنند. گام سوم ارتباط بااهداف میباشدبجهت استقرار یک سیستم مدیریتی یاهمان استاندارد ایزو بایستی اهداف سازمان بابت دریافت استاندارد موردنظر مشخص باشد و هدف توسعه استاندارد موردنظر و حمایت مدیریت ارشد درتمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو میباشد. گام بعدی برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو میباشد.درصورتیک سازمان متقاضی و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی نداشته باشند وشناختی درباره استانداردISO نداشته باشند میتوانند و بهترست باگذراندن دوره آموزشی استاندارد ایزو اطلاعات کافی رابدست آورده و مهارت لازم رادر پیاده سازی ایزو بدست بیاورند. وچنانچه متقاضیان و سازمان متقاضی جهت پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ازمشاوره استفاده نماید، مشاور میتواند درطی مراحل خدمات مشاوره ، استاندارد ایزو رانیز بنابه درخواست متقاضیان آموزش بدهد. دوره های آموزشی استاندارد ایزو مرتبط بااستاندارد درخواستی شما تعیین میگردد مانند دوره ایزو 9001 ، دوره ایزو 14001 ، دوره ایزو 45001 وغیره. گام بعدی بکارگیری مشاور ایزو میباشدکه یک مشاور خوب بایستی ارزش فرآیند سازمان و متقاضیان را افزایش داده وبه سازمان و متقاضیان درمراحل پیاده سازی استراتژیها کمک کند. ضمنا مشاور ایزو بایستی مستقل عمل کند یعنی اینکه یک مشاوره ایزو هم نمیتواند مشاوره کند وهم سازمان راخودش ممیزی کند و گواهینامه ایزو راصادر کند. متاسفانه درایران تعداد زیادی ازشرکتهای صادرکننده ناشناخته و تازه تاسیس بجهت کسب درآمد هم مشاوره میدهند ونیز ممیزی انجام میدهندکه باقوانین اعتبار دهی مراجع صادر کننده انواع ایزو یعنی همانAB ها مغایر میباشد. گام بعدی و قدم ششم انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو میباشدکه درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو بایستی موضوعات زیر مد نظر قرار گیرد: بررسی میزان شهرت و اعتبار شرکت گواهی دهنده درایران یاهر کشورکه قصد ارائه خدمات و محصوالات بدانجا دارید. تجربه و سابقه ممیزی شرکت گواهی دهنده ایزو وهمچنین تعداد مشتریانشان درزمینه فعالیت و فرآیند همپا باشرکت متقاضی. شرکتهای گواهی دهنده ایزو برروی گواهینامه ها اعتبار سه ساله درج میکنند ضمن اینکه ممیزی صدور گواهینامه یکساله میباشد وبایستی جهت ممیزی مراقبتی هرساله اقدام شوداما ازسه ماه قبل ازسر آمدن زمان ممیزی بایستی جهت تمدید اقدام شود. درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو بایستی باآگاهی کامل اقدام کرد زیراکه درایران بسیاری افراد سودجو و کلاهبردار باسواستفاده ازعدم آگاهی مدیران سازمان و متقاضیان اقدام میکنندبه ثبت و صدور گواهینامه های تقلبی. پس توصیه میشود شرکتهای متقاضی بااطلاع کافی و مشاوره باتجربه جهت اخذ گواهینامه ایزو خوداقدام نمایند. مرحله بعد استقرار سیستم مدیریت میباشدکه استانداردISO بجهت عموم طراحی شده و کاربرد داردو بجهت سازمانها و صنایع مختلف باهر گونه فعالیت و گستره ای کاربردی میباشد. گام بعدی دراخذ گواهینامه ایزو مرحله اول ممیزی خارجی میباشدکه دراین مرحله واولین مرحله ممیزی خارجی ، مدارک سیستم مدیریتی مورد بازنگری قرار گرفته و یک گزارش ازفعالیتهای لازم بجهت استقرار الزامات استاندارد ایزو وسپس بحهت دریافت استاندارد ایزو ارائه میشود. گزازش فوق رامیتوان باعنوان یک برنامه اجرایی استفاده کرد. قدم بعدی دراخذ گواهینامه ایزو ، مرحله دوم ممیزی خارجی میباشد.بعداز مرحله اول ممیزی خارجی و اقدامات انجام شده درمرحله اول ممیزی خارجی ، سازمان متقاضی ازلحاظ اثربخش بودن سیستم مدیریت متناسب باالزامات استاندارد موردنیاز و مطابق باسازمانش مورد ممیزی قرار میگیرد چنانچه سیستم مدیریتی موردنظر سازمان باالزامات استاندارد ایزو درخواستی منطبق باشد سازمان متقاضی موفق میشودبه اخذ استاندارد ایزو درصورت عدم انطباق درون سیستم مدیریت سازمان شما گزارش عدم انطباق باتوجه بامقررات و قوانین مشخص درشرکت گواهی دهنده کتبی اعلام میگرددو منطبق باقواعد و مقررات شرکت صادرکننده اقدامات لازم جهت رفع عدم انطباقها انجام میگیرد. گام بعدی و آخرین گام دراخذ استاندارد ایزو ، نگهداری سیستم مدیریت میباشدکه نگهداری سیستم مدیریت سخت تر ازاخذ گواهینامه ایزو میباشد. درمرحله نگهداری و حفظ سیستم مدیریت بایستی بطور منظم دوره های آموزشی برگزار گرددتا کارکنان سازمان آگاهی لازم رادرباره سیستم مدیریتی و استاندارد مورد نظر بدست بیاورند وهمچنبن بجهت اطمینان ازرعایت الزامات استاندارد ایزو ومیزان اثربخشی بایستی بطورمنظم ممیزی داخلی انجام شود و اقدامات اصلاحی لازم اجرا شود. نگهداری و حفظ سیستم مدیریتی شمارا بجهت تمدید ممیزی مراقبتی هرساله کمک میکند. متاسفانه بسیاری ازسازمانها بعداز اخذ استاندارد ایزو بدلایل متفاوت همچون عدم حمایت میریت و مناسب نبودن سیستم مدیریت طراحی شده ، آموزش ندیدن کارکنان درباره اجرای سیستم مدیریتی و همچنین تغییر کارکنان درگیر دراجرای ایزو و بسیاری دلایل دیگر گواهینامه ایزو خودرا ازدست میدهند. بحث دیگر درباره اخذ استاندارد ایزو ، بررسی چگونگی اعتبار گواهینامه ایزو میباشد. بجهت اطلاعات کافی درباره نحوه بررسی اعتبار انواع گواهینامه ایزو اینجا کلیک کنید.

 • گواهینامه ایزو با اعتبار IAF

   ISO IAF

  گواهینامه ایزو با اعتبارIAF

  بر طبق آخرین تصمیمات و اتخاذات نهایی نهاد بین المللیIAF در ماه آوریل سال 2021 بنا بر دلایلی که مراجع صادر کننده ایزو بیان نمی کنند و از گفتن دلایل امتناع می ورزند و تنها اعضای عضو نهاد بین المللیIAF خودشان می دانند قرار بر این شد که بر روی انواع و اقسام گواهی نامه های ایزو بین المللی که دارای اعتبارIAF هستند، اجازه درج لوگو و نشانIAF و همچنین لوگو مختص مراجع اعتبار دهنده تحت نظر نهادIAF یا همانAB های تحت اعتبارIAF را بر روی گواهینامه ایزو ندارند وAB ها طبق این تصمیمات نمی توانند لوگوIAF را بر روی گواهی ایزو بزنند و اگر از تاریخ این تصمیم تا اتخاذ تصمیم جدید مرجعی لوگوIAF و یاAB تحت اعتبارIAF را بر روی گواهی ایزو بین المللی درج کند بایستی در مورد میزان اعتبار آن شک کرد. با این تفاسیر بایستی گفت که تمامی انواع و اقسام گواهی نامه های ایزو که دارای اعتبارIAF هستند، فاقد لوگوIAF و همچنین فاقد لوگوAB خواهد بود و هیچ یک از لوگوهایIAF وAB بر روی آن درج نمی گردد. حالا نگرانی پیش میاید که چگونه از اعتبار اینکه گواهی دریافتیIAF هست مطلع شویم و چگونه آن را از گواهی نامه ایزو غیرIAF تشخیص بدهیم؟ جای نگرانی نیست زیرا نهاد بین المللیIAF برای این امر چاره ای اندیشیده و خودش جهت اطمینان و امنیت اعتبارش تمامی گواهینامه های ایزو را رجیستری می کند و کلیه گواهی نامه های ایزو دارای اعتبارIAF توسط خودIAF رجیستری شده و قابلیت استعلام دارد، حال آنکه قبلا چنین نبود. به همین دلیل چنانچه لوگوIAF را بر روی گواهی نامه ها ندیدید با این تفاسیر و تصمیمات حال عادی هست. اما باید و حتما گواهی ایزو صادر شده توسط نهاد بین المللیIAF درون سایتIAF رجیستری شده و قابلیت استعلام داشته باشد. اما قبلا اینچنین نبوده و به این منوال نبود اما الان و در حال حاضر و زمان درج این مقاله به جهت اینکه لوگوIAF بر روی گواهی ایزو درج نمی گردد، نحوه رجیستری و استعلام ایزو جهت اطمینان متقاضیان به این منوال طرح ریزی گردیده است.

  جهت اطلاع و تعیین و تایید وضعیت و اطمینان از اینکه گواهی نامه ایزو صادره تحت اعتبارIAF هست و اطمینان از اصالت گواهی ایزوو اینکه واقعاIAF ی هست متقاضیان محترم بایستی به سایتwww.iafcertsearch.org رجوع کنند و بعد از ورود به سایت و اطلاعات خواسته شده درون سایت را پاسخ داده و به این منوال گواهینامه ایزو تاصل دارای اعتبارiaf خودشان را رهگیری کرده و بررسی نمایید.

  IAF به عنوان بزرگترین نهاد بین المللی که بهAB های کل دنیا اعتبار می دهد و تمامAB های دنیا تحت اعتبار آنها هستند این موضوع عدم درج لوگوIAF را بر روی گواهی نامه ها به تمامیCB ها وAB ها اطلاع رسانی و ابلاغ کرده است با این وجود ممکنه برخی ازCB وAB ها یا ایمیل به دستشان نرسیده و این ایمیل را دریافت نکرده اند و یا در صورت دریافت ایمیل و اطلاع داشتن از این تصمیم همچنان لوگوIAF را بر روی گواهی ایزو درج می کنند. اما شرکتهای متقاضی خودش بایدآگاه و به روز باشند و ندهند که آنها با این کار و درج غیر قانونی و تقلبیIAF بر روی گواهی ایزو ، گواهی ایزو دریافتیشان زیر سوال می رود.

  عده ای از مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو دلیل عدم درج لوگوIAF را تحریمهای ظالمانه علیه ایران می دانند و معتقدند که این قضیه عدم درج لوگوIAF و ندادن بهAB جهت درج آن بر روی گواهی های ایزو تنها به دلیل تحریم اتفاق افتاده است.

  سیستم کاران به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین مراکز معتبر جهت صادر کردن ایزوIAF با وجود مشاوران معتبر و خبره و خدمات مشاوره رایگان در خدمت متقاضیان می باشد.

   

  گواهینامه ایزو با اعتبار IAF صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 • گواهینامه ایزو فوری

  گواهینامه ایزو فوری

  گواهینامه ایزو فوری

  گواهینامه ایزو فوریدرباره اغلب شرکتهای ایرانی کاربرد دارد و باهر قصدی بخواهند ایزو بگیرند خواستار دریافت فوری ایزو هستند و اماکه بیشتر متقاضیانی راشامل میشودکه بایستی بابت مناقصات ایزو بگیرند و قصدشان دریافت امتیاز لازمه بابت برنده شدن مناقصات هست و اماکه عجله دارند و فرصت ندارند و بایدکه سریعتربه اخذ و دریافت ایزو برسانند واین امکان برایشان هست تااز نوع ایزو غیرIAF گواهینامه ایزو فوری و همچنین گواهینامه ایزو ارزان بگیرند مگر درمواقعی مناقصه گزار سختگیری کند و بگوید ازطریق مراجعIAF باید اقدام کنند و گواهی نامه ایزو دارای اعتبارIAF بگیرد اماکه کمتر پیشمیایدکه ایزو دارای اعتبارIAF درخواست بشود. همچنین لازمست گفته شودکه منباب صادرات امکان دریافت ایزو فوری نیست زیراکه بابت صادرات حتما گواهیIAF مورد نیازست و اخذ گواهینامهIAF براحتی و سهولت انجام نمیشود و وجود ندارد زیراکه بایدازقوانین جهانی تبعیت کرده و تابع قواعد و قوانین بین المللی باشدتا بتواند جهت رقابت دربازار جهانی خدماتش راارائه بدهد. درخصوص گواهینامهIAF پیاده سازی و طراحی و مستندسازی و ممیزی ضروریست و حتماباید انجام شود وچون سختگیرانه عمل میشود پیاده سازی و برآورد الزامات مستندات زمانبر و هزینه برست و همینطور ممیزی طی چندین مرحله ممکنست انجام شودتا عدم انطباقها برطرف گردد و ملزم یکسری قواعد وشرایط میباشد.شرکت در مناقصات, تبلیغات, رقابت ، برند سازی, بهره وری مقاصد اصلی میباشدکه شرکتهارا بدنبال اخذ ایزو و بالطبع اخذ گواهینامه ایزو فوری بجستجو وامیدارد و سوالاتی یرایشان پیش میاورد:

  ایزو چیستISO چیست؟

  اخذ فوری گواهینامه ایزو

  از کجا گواهینامه ایزو فوری بگیریم؟

  شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو فوری

  مراحل اخذ و دریافت گواهی ایزو فوری

  شرایط صدور و گرفتن گواهی ایزو فوری

  مراحل گرفتن و صدور گواهی نامه ایزو فوری

  گواهینامه ایزو ارزان و فوری میخوام

  بابت اخذ فوری گواهی ایزو کجا مراجعه کنم؟

  سایت ثبت نام گواهینامه ایزو

  هزینه اخذ گواهی ایزو فوری

  مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو فوری

  ثبت نام گواهی نامه ایزو فوری

  اخذ گواهینامه ایزو فوری جهت شرکت در مناقصات

  هزینه و مدت زمان اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو فوری

  مراجع ، مراکز و سازمانها و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی ایزو فوری

  مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو فوری

  مراحل صدور و اخذ استاندارد ایزو فوری

  مدارک و شرایط و مراحل اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو فوری

  الزامات مورد نیاز شرکتها جهت پیاده سازی استاندارد ایزو فوری

  مشاور و مشاوره ایزو فوری

  ممیزی ایزو

  . مراجع صادر کننده ایزو اصطلاحا و اختصاراCB نامیده میشودکه خودشون تحت اعتبار یک نهادی هست برآنها نظارت میکند باعنوان اختصاریAB و مدیریتشان میکند و بهشان اعتبار میدهد و درنهایت امردر بالترین راس نهادی بین المللی بانامIAF وجود داردکهAB هارا مدیریت میکند و اعتبار میبخشد و ایندست گواهی نامه ایزو دارای اعتبار جهانی و بین المللی هست. بااین تفاسیر گواهینامه ایزوIAF دارایشرایط و قوانین و ضوابط خاص خودش میباشدکه و هزینه و زمان میطلبد و طبیعیست بسهولت و آسانی بدست نیاید و البته جای نگرانی نیست شرکتها میتوانند گواهی غیرIAF بگیرند و بعدا درزمان ممکنهIAF رابرروی غیرIAF سوییچ کندکه ضمن داشتن فرصت شرایط مالی مناسبی نیزداشته باشند.

  گواهینامه ایزو فوری ازطریق مراجع غیرIAF ممکنست. غیرIAF چیه؟AB وCB داخلی هستندکه درون ایران فعالیت میکنند و ایزو صادر میکنند. تحت نظر و اعتبارIAF نیستند و بعبارت کلی و واضحتر ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و پیاده سازی دراین تیپ بدلخواه شرکت متقاضی صورت میپذیرد و ممیزی نیزبه صورت فرمالیته و صوری.
  گواهینامه ایزو فوری و اخذ گواهی ایزو فوری و سوالات پیش آمده دراین خصوص متقاضیان رامجبور میکندکه درون گوگل بروند و جستجو کنند و بامراکز و مراجع مشاوره و ثبت و صدور ایزو آشنا بشوند و یکی ازاین مراکز باعنوان مرکز مشاوره مهندس محمدیان باداشتن سابقه درخشان و مشاورین باتحربه بصورت 24 ساعته پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان هست تااینکه هرچه زودتر و باقیمت ارزانتر متناسب نیازشان برسندبه گواهی ایزو .
 • لیست استانداردهای ایزو

  لیست استانداردهای ایزو

  لیست استانداردهای ایزو

  لیست استانداردهای ایزو لیستی از انواع استانداردهای متعدد ایزو را می گویند که تعدادشان بسیار زیاد هست و شامل انواع عمومی و تخصصی می شود، انواع تخصصی ایزو که تعدادشان بسیار زیاد هست و بنابر هر تخصصی یک استاندارد خاص تعریف می شود.

  ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت بعنوان استاندارد مرجع عمومی ترین و پرمصرف ترین استاندارد مورد تقاضای درخواست کنندگان گواهینامه ایزو می باشد این استاندارد درحوزه ارتقاء سطح کیفیت محصولات و یا خدمات مطرح است.

  ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی بعنوان استاندارد مورد نیاز اکثر شرکت ها و سازمانها درحوزه رعایت الزامات و قوانین محیط زیست مطرح می باشد. این استاندارد معمولا بهمراه استانداردISO45001 درخواست می گردد.

  ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی بعنوان استاندارد موردنیاز اکثر شرکتها و سازمانها درحوزه رعایت الزامات و قوانین ایمنی و بهداشت کارکنان شاغل در سازمان مطرح می باشد. این استاندارد معمولا بهمراه استانداردISO14001 درخواست می گردد یادآوری می گردد استانداردISO45001 ویرایش جدید و بروز شده استانداردOHSAS18001 می باشد.

  ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی یک استاندارد تخصصی برای شرکتها سازمانها و مجموعه های فعال درحوزه صنایع غذایی و یا زنجیره تامین صنایع غذایی کاربرد دارد. این استاندارد معمولا بهمراه استاندارد عمومیISO9001 درخواست میگردد.

  گواهینامهHACCP استانداردHACCP یک استانداردملی مربوط به کشور آمریکاست که در کل دنیا رواج پیدا کرد. البته در سال2005 استانداردHACCP بعنوان پایه و مبنایISO22000 قرار گرفت و استانداردHACCP بعنوان استاندارد بین المللی مطرح گردید اما بعضی از شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی همچنان تمایل دارنند گواهینامهHACCP اخذ نماید.

  گواهینامهHALAL توسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پایه گذاری شد. همانگونه که از اسمش پیداست یک سری دستورالعمل های اسلامی است جهت اثبات حلال بودن انواع غذاها .

  نکته : ثبت و صدور گواهینامه حلال مورد اختلاف اساسی بین دو نهاد موسسه جهانی حلال و سازمان غذا و دارو می باشد. که هر کدام از این نهادها خود را متولی ثبت و صدور گواهینامه حلال می دانند و دیگری را متهم به عدم صلاحیت می کنند.

  گواهینامه SFBBSafer Food Better Business آژانس استاندارد غذایی انگلستان معمولا فارغ از استانداردهای بین المللی برای خودش استانداردهایی تدوین می کند. از جمله استانداردهای تعریف شده توسط آژانس استاندارد غذایی انگلستان توسط استاندارد غذایی سالمتر، تجارت بهتر می باشد. گواهینامهSFBB استاندارد جهانی ثبتCB اکثر کشورها تمایل دارنند گواهیSFBB بگیرند.

  ISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت- نفت، گاز، پتروشیمی معمولا شرکتهای فعال و مرتبط در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی پس از دریافت گواهینامه عمومی مثلISO9001 وISO14001 وISO45001 بدنبال اخذ گواهینامه تخصصی مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یعنی استانداردISO/TS29001 سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هستند

  ISO 20815 استانداردمدیریت قابلیت اطمینان درصنعتنفتوگازوپتروشیمی ، صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی اطمینان از تولید و مدیریت قابلیت اطمینان شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به جهت برند شدن و اثبات هر چه بیشتر دارا بودن انواع سیستم های مدیریت و استانداردها بعد یا به همراه گواهینامهISO/TS29001 گواهینامهISO20815 اخذ می نمایند.

  ISO 10002 سیستم مدیریت کیفیت- رسیدگی به شکایات مشتریان شرکتها، سازمانها، مجموعه هایی که بطور مستقیم با مشتریان خود سرکار دارند معمولا دنبال استانداردهای مشتری مداری هستند. سری استانداردهای مشتری مداری چهار تا میباشد. مهمترین استاندارد در حوزه مشتری مداری درخصوص رسیدگی به شکایات مشتریان میباشد چنان سازمانی تمایل داشته باشد فقط یکی از این استانداردها داشته باشد استانداردISO10002 واجب تر است. این استاندارد درخصوص الزامات مدیریت هرگونه شکایات واصله و یا اخذ شده مطرح است. استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان بدونISO9001 معنا ندارد.

  ISO 10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان دومین استاندارد در حوزه مشتری مداری استانداردISO10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان میباشد. این استاندارد درخصوص سنجش رضایت مشتریان با استفاده از الگوها و تکنیک های خاص مطرح میباشد. شایسته است این استاندارد بهمراه استانداردISO10002 گرفته شود. استاندارد سنجش رضایت مشتریان بدونISO9001 معنا ندارد.

  ISO 10001 سیستم مدیریت کیفیت- رضایت مندی مشتریان- منشور سازمان استانداردISO10001 کامل کننده و پیشرفته از دو استانداردISO10002 وISO10004 است. سازمانها، شرکتها و مجموعه هایی که قصد دارنند اهمیت ویژه ایی به مبحث مشتری مداری داشته باشد. استانداردISO10001 رانیز پیاده سازی میکنند. بدیهی است استانداردISO10001 بایستی به همراهISO10002 وISO10004 اخذ گردد. استاندارد رضایت مشتریISO10001 منشور سازمان بدون استانداردISO9001 معنا ندارد.

  ISO 10003 سیستم مدیریت کیفیت- حل اختلاف مشتریان چهارمین و آخرین استاندارد در حوزه مشتری مداری استانداردISO10003 میباشد. استاندارد حل اختلاف مشتریان سخت ترین و پیچیده ترین استاندارد از سری استانداردهایISO10000 در خصوص رعایت حقوق و الزامات مشتریان است. اخذ استانداردISO10003 مستلزم داشتن سه استاندارد قبلی مطرح شده در حوزه مشتری مداری میباشد. استاندارد حل اختلاف مشتریان بدونISO9001 معنایی ندارد.

  ISO 10015 سیستم مدیریت کیفیت- آموزش شرکتها، مجموعه ها و سازمانهایی که حوزه فعالیتشان آموزش می باشد و یا اینکه در سازمان خود به مقوله آموزش اهمیت ویژه ایی قائل هستند اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد آموزشISO10015 می کنند. استانداردISO10015 مانند سایر استاندارد های سریISO10000 از زیر شاخه های استاندارد عمومیISO9001 باشد. لذا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – آموزش بدون داشتنISO 9001 معنا ندارد.

  ISO 29990 سیستم مدیریت کیفیت خدمات آموزش برای موسسات غیر رسمی مجموعه هایی که به صورت تخصصی در حوزه آموزش فعالیت می کند. از استانداردISO10015 پا فراتر گذاشته و الزامات تخصصی آموزش را به بطور سخت گیرانه تر در مجموعه خود پیاده سازی و اقدام به اخذ گواهینامه می کند. بدیعی است اخذ استانداردISO29990 سیستم مدیریت کیفیت خدمات آموزش برای موسسات غیر رسمی بدون پیاده سازیISO9001 معنا ندارد.

  ISO 10006 سیستم مدیریت کیفیت- مدیریت پروژه شرکتها و سازمانهایی که فعالیتشان به صورت پروژه محور بوده درخصوص بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه خود پیاده سازی و اخذ گواهینامهISO10006 با عنوان مدیریت پروژه می کند. گرفتن گواهینامهISO10006 بدون داشتنISO9001 معنایی ندارد.

  ISO 21500 سیستم مدیریت پروژه امروزه هر چیزی تحت عنوان یک پروژه تعریف می گردد. لذا مبحث مدیریت پروژه از اهمیت ویژه ایی برخوردار است به همین دلیل شرکتها و سازمانهای پروژه محور سعی دارند از استانداردISO10006 پا فراتر نهاده و سراغ استاندارد کاملتر پیش رفته تر ازISO21500 سیستم مدیریت پروژه می روند. لازم به ذکر است اخذ گواهینامه استانداردISO21500 باISO9001 مرتبط بوده وISO9001 به عنوان پیش نیاز اخذ این استاندارد لازم است

  ISO/IEC 27001 سیستم مدیریت کیفیت- مدیریت پروژه ، شرکتها و سازمانهایی که دارای اطلاعات حساس و محرمانه هستند و تمایلی ندارنند اطلاعات خصوصی و محرمانه خود و یا مشتریانشان نشر پیدا کند اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می کنند و گواهینامهISO/IEC27001 اخذ نمایند. این استاندارد نیز معمولا با گواهینامهISO9001 همراه است. استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بدلیل تخصصی بودن هر سازمانی درخواست نمی کند.

  ISO 20000 سیستم مدیریت خدماتIT مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای فعال درحوزهIT درجهت ارتقا سطح خدمات تخصصیIT خود به مشتریان علاوه بر استانداردISO9001 استاندارد تخصصیISO20000 پیاده سازی کرده و گواهینامهISO20000 دریافت می کنند. لازم به ذکر است این استاندارد نیز به همراهISO9001 مفهوم دارد.

  ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی ، آزمایشگاهای تشخیص درمانی معمولا بدنبال گواهینامه تخصصی در حوزه فعالیت خود هستند لذا همزمان با اخذ گواهینامهISO9001 که به عنوان یک استاندارد مرجع است اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامهISO15189 می کنند

  ISO13485 سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی شرکتها و مجموعه های فعال در حوزه تولید تجهیزات پزشکی بنابر سلیقه خود و یا الزامات تعیین شده از سوی مشتریان و یا کارفرمایان خود معمولا سراغ استانداردISO13485 می روند این استاندارد الزامات مربوط به فرآیندهای مرتبط با تولید تجهیزات پزشکی را تعیین می کند. اخیرا وزارت بهداشت الزام کرده که شرکتهای تولید کننده سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی الزاماتISO13485 اخذ نمایند. البته لیستی از مراجع مورد تایید وزارت بهداشت را منتشر کرده است لذا درخواست کنندگان گواهینامهISO13485 معمولا یکی از مراجع صادرکننده زیر را انتخاب می کنند.

  HSE-MS سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست ، گواهینامهHSE-MS توسط نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید به مرور زمان گواهینامهHSE رونق گرفته و امروزه شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری به دنبال گواهینامهHSE-MS هستند گواهینامهHSE-MS شباهت زیادی به دو استانداردISO14001 استاندارد محیط زیست وISO45001 استاندارد ایمنی و بهداشت دارد در واقعه ترکیبی از این دو استاندارد همانHSE-MS است با کمی تغییرات.

  IMS سیستم مدیریت یکپارچه توسط نهاد بین المللی جهت شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای تولیدی صادر میگردد. این گواهینامه با مجموع سه گواهینامهISO9001 ،ISO14001 ،ISO45001 بنامIMS نام گرفته صادر میگردد. لزوم دریافت سیستم مدیریت یکپارچه جهت شرکتهایی که نیاز به تولید محصول دارنندبسیار موثر است. گواهینامهIMS در تمام شرکتها کاربرد دارد.

  ISO/TS16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، استانداردISO/TS16949 تقریبا همانISO9001 است به انضمام یک سری الزامات خاص مختص صنایع خودرو سازی معمولا شرکتهای فعال در حوزه صنایع خودرو به همراهISO9001 گواهینامهISO16949 میگیرن.

  نکته مهم : از آنجایی که اکثر شرکتهای خودرو سازی با دو نهاد خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حال همکاری هستند لذا این دو نهاد بزرگ خودرو سازی و شرکگتهای پیمانکاری خود را موظف می کنند که از مراجع مورد سفارش خودشان گواهینامهISO16949 بگیرند. بنابراین متقاضی باید مشخص کند که آیا قرار است گواهی ISO/TS16949 خود را به این دو سازماتن ارائه بدهند باشد اگر جواب بله باشد از خود این سازمانها بایستی لیست مراجع و یاCB های صادر کننده ایزو مورد تایید خودشان را دریافت کرد و سپس اقدام کنند.

  ISO 10668 استاندارد ارزش گذاری برند برای شرکتهایی که قصد دارند برند خود را ارزش گذاری کنند کاربرد دارد. از الزامات این استاندارد می توان موارد بررسی اهداف، مبانی ارزشیابی، رویکردهای ارزش گذاری، روشهای ارزیابی، و تهیه اطلاعات با کیفیت و فرضیات نام برد. در ایران تصور شرکتهای متقاضی این است که هر کسی این گواهی نامه را دارد یعنی برندش ارزش دارد.

  ISO 31000 سیستم مدیریت ریسک ، امروزه تحلیل ریسک و مدیریت مبتنی بر ریسک بعنوان یکی از ابزار های مدیریتی در هر سازمانی مطرح می باشد. سیستم مدیریت ریسک قابلیت صدور گواهینامه ندارد. اما مراجع غیر IAF به ثبت و صدور گواهینامهISO31000 اقدام می نمایند. اما معمولا شایسته نیست چنین گواهینامه ایی ثبت و صدور گردد. اما اگر متقاضی درخواست کند صادر می گردد.

  ISO 26000 استاندارد مسئولیت اجتماعی مختص سازمانها و یا شرکتها در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته فعال در حوزه های عمومی و یا خصوصی می باشد. معمولا چنین سازمانهایی جهت اثبات فعالیتشان به روش اخلاقی و شفاف که به سلامتی و رفاه جامعه کمک می کند گواهینامهISO26000 می گیرند.

  ISO/IEC 17025 الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ، استانداردISO/IEC 17025 یک استاندارد مشترک بین دو نهاد رسمی و بین المللیISO وIEC هست. معمولا آزمایشگاهها و یا سازمانهایی که دارای آزمایشگاه هستند و به دنبال رعایت الزامات تعریف شده آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون هستند و یا اینکه مدعی هستند آزمایشگاهشون الزامات بین المللی را در جهت احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون رعایت می کنند ،گواهینامه ایزو 17025 اخذ می نمایند.

  نکته ی مهم : این گواهینامه اصولا بایستی توسط مراجع اعتبار دهندهAB صادر گردد. مخصوصا اگر یک آزمایشگاهی قصد داشته باشد که بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد فعالیت کند. اما مراجع صادر کننده غیرIAF ی نیز چنین گواهینامه ایی نیز صادر می کنند.

  مهندس محمدیان آماده ارائه تمامی خدمات آموزشی رایگان به متقاضیان عزیز می باشد. مرکز ما تمامی انواع گواهی نامه ایزو را از مراجع معتبر در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

  با ما در تماس باشید

 • مشاور ايزو

  مشاورایزو

  مشاور ايزو

  ايزو درحقيقت سازمانيست اعضایش مشكل ازكشورهاي مختلف ميباشدبراي رشد صنعتي سازمانها ونيز ارتقاء كيفيت روابط تجاري، استانداردهايي رامعيين كرده انداين استاندارد هاي بين المللي راتحت گواهينامه هايي بمشاغل و ارگانها ارائه ميدهند. متقاضيان انواع گواهي نامه هاميتوانند طي درخواستي بجهت صادر كنندگانشان، گواهي ايزو متناسب باكسب وكار خودرا بدست آورند. امابراي اخذ هركدام ازانواع ايزو ، شرايطي درنظر گرفته شده وشركتهابراي ثبت گواهي ايزوميبايست الزامات ومستدات مربوطه ايزو رادر مجموعه خودلحاظ كنندكه كار آساني نیزنميباشد. بدين منظوربراي دريافت گواهينامه ايزو نيازبه كارشناسان ومتخصصاني دارند تادر تمامي مراحل كسب ايزو، آنهارا ياري دهد.

  مراحل صدور گواهي ايزو ، انتخاب مرجع صادر كنندش و همچنين انتخاب نوع گواهينامه مناسب مجموعه متقاضي بسيار حائز اهميت ميباشد. مراكزيكه گواهينامه هاي ايزو راصادر ميكنند بسيار زيادند. بعضي ازاين مراجع زير نظر سازمان جهاني ايزو هستند. سازمان ايزو نهادي رابنا كرده بنام انجمنIAF وظيفه ش تعيين نمايندههاي سازمان ايزو دركشورهاي مختلف هست. واين نمايندگان رااختصاراAB ميگويند. دركشور ما تنها يكAB معرفي شدست وNACI نام دارد.AB هامسئول اعتبار دهي صادر كنندگان گواهي ايزودركشور ميباشنداين صادر كنندگان رااصطلاحاCB ناميده اند.CB هاييكه تحت نظارت انجمنIAF هسنتداز اعتبار بالاتري نسبت بديگر مراكز برخوردارند. ايزو صادر شده ازطرف اينمراكز درهمه كشورها قابل استفاده ميباشداين مراجع ، گواهي ايزو راتنها درصورتي ارائه ميدهند كه كليه استاندارد هايش توسط متقاضي بدرستي اجرا شده باشداما مراكزي ديگركه تحت نظارت انجمنIAF نيستند، تحت شرايط راحتتري مدرك ايزو رااعطاء ميكننداين مراجع بچگونگي پياده سازي استاندارد هاتوجهي ندارند. بهمين دليل گواهينامه هاي صادر شده توسط آنهاسطح اعتبار پايينتري داشته و تنها درايران و بعضي كشورهاي همسايه مورد قبول ميباشد. يكي ازخدمات مشاور ايزو درمورد انتخاب مراجع ایزو ميباشد وبا توجه بفعاليتهاي متقاضي، اقدام يافتن مرجع صادر كننده گواهينامه ايزو مينمايد. مراكز مشاوره تجربيات فراواني دراين زمينه دارند، بنابراين متقاضيان ديگرنگران مراجع بي اعتبار ويا گواهينامه تقلبي نميباشند.اين درحاليست افراد سودجو بااستفاده ازانواع گواهينامه تقلبي وپرينتي ، ميتوانند باعث ايجاد مشكلات فراواني شوند. اما باوجود مشاور ايزو ، بااطمينان ميتوان اقدام نمودبه اخذ ايزو .

  خدمات مشاور ايزو ، كمك انتخاب گواهينامه ايزو مناسب ميباشد. ايزو انواع مختلفي دارد. بعضي ازآنها عمومي ميباشند ودرحوزههاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند وبرخي ديگر تخصصي بوده ودرفعاليتهاي مربوط حوزه خودقابل استفاده ميباشدبراي مثال گواهي ايزو 22000 ويا سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي درفعاليتهاي مرتبط صنايع غذايي قابل استفاده ميباشد ودر صنت ديگري مانند راهسازي كاربردي ندارد. انواع گواهينامه پركاربرد درزمينه هاي مختلفي قابل استفاده ميباشند. گواهي ایزو  9001ويا سيستم مديريت كيفيت ازانواع ايزو عمومي مي باشدكه درهمه صنايع كاربرد داشته ومورد استفاده قرار ميگيرد. اجراي الزامات ايزو 9001 موجب بالا رفتن سطح كيفيت خدمات وتوليدات ميشود. گواهيISO 45001 ياهمان سيستم مديريت ايمني وبهداشت نيزاز ايزو پركاربرد بشمار ميرود. استانداردهاي استاندارد درخصوص بهبود سطح سلامتي و امنيت كاركنان تعيين شده و باعث بالا رفتن ميزان سطح امنيت وسلامت شغلي ميشود. درنتيجه انگيزه كاركنان بالاتر بيشتر خواهد شد. ایزو 14001 ويا سيستم مديريت زيست محيطي نيزجزء ايزو عمومي ميباشد. پياده سازي ايزو 14001 باعث شده تاتوجه بيشتربه منابع طبيعي ومحيط زيست شود و عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي كاهش يابد. گواهيHSE (سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست) نيزاز گواهينامه عمومي و پركاربرد بودكه ازتركيب ايزو 14001 و ايزو 45001 بوجود آمدست. بجهت ثبت گواهينامه ايزو ابتدا نوع گواهي متناسب باشرايط مجموعه، مركز مشاوره نقش بسزايي ايفا ميكند. بسياري ازشركتها تمايل چنداني بابت اجراي الزامات ايزو ندارند و تنهابراي تبليغات بدنبال اخذ ايزو ميباشند. بنابراين مشاور ايزو ميتواند بادر نظر گرفتن شرايط متقاضي ودرخواستش، ايزو ومركز صادر كننده مناسب رابراي آنهاانتخاب كرده تابتوانند براحتي برسندبه اهداف خود. برخي ازمتقاضيان نيز، بدليل هزينه هاي بالاي پياده سازي نميتوانند ازپس مخارج ايزو برآيند،‌ درنتيجه بامراجعه مشاور ايزو و درخواست همكاري اقدام دريافت ايزو مينمايند.

  مشاور ايزو درتمام زمينه ها ازجمله: آموزش كاركنان وپرسنل درخصوص الزامات استاندارد، انتخاب نماينده مديريت متقاضي ، طراحي و تدوين اجراي استانداردها براساس ساختار مجموعه، شناسايي فرايندهاي سيستم مديريت، طراحي روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي استاندارد، نظارت برروی پياده سازي واجراي الزامات استاندارد، مشاوره درخصوص انجام مميزي ورفع اشكالات احتمالي سيستم مديريت مورد نظر، ميتواند كمك شاياني نمايد.