گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه

 • گواهینامه آموزشی HSE , گواهی نامه آموزشی HSE

   

  HSE AMOZESHI

  گواهینامه آموزشیHSE,گواهی نامه آموزشیHSE

  گواهی نامه آموزشیHSE ازانواع گواهینامه آموزشی میباشدکه بسیار کاربرد دارد وامروزه متقاضیان زیادی دارد. بدلیل الزام اداره کار مدرکHSE جهت مسئولین شرکتها الزام میباشدکه اگر نداشته باشند بایستی جهت مسئول ایمنی دو دوره ایمنی عمومی وهمچنین ارزیابی ریسک رابگذرانند بهمین دلیل سازمانها ترجیحا افرادی رابه استخدام میگیرندکه دارای مدرکHSE هستند. امروزه مدرکHSE بعنوان یک مدرک دانشگاهی مطرح میباشد وبعنوان یک رشته دانشگاهی مطرح هست. همچنین دورهHSE توسط مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو ، زیر نظر وزارت کار برگزار میشود. شرکتهای پیمانکاری بدلیل الزام اداره کار جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت درون مناقصات نیازمند چنین نیروهایی هستند بهمین دلیل افراد دارنده مدرکHSE آینده شغلی خوبی درشرکتهای پیمانکاری خواهند داشت.

  گواهی آموزشیHSE مورد نیاز ودرخواست متقاضیانی میباشدکه علاقمندبه شغل مسئول ایمنی ، افسرHSE وهمچنین فعالیت درحوزه سیستمهای مدیریتی مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای میباشد. قبلا رشته ای باعنوانHSE درون دانشگاهها نبود اماامروزهHSE بعنوان یک رشته دانشگاهی مطرح میباشد.

  گواهی نامه آموزشیHSE ودارا بودن مدرکHSE موقعیت شغلی مناسبی جهت متقاضیان ایجاد میکند ودارندگان مدرکHSE آموزشگاهها وهمچنین مراجع ثبت وصدور ومشاوره ایزو میتوانند ازطریق مراجع ثبت وصدور وهمچنین آموزشگاهی که آموزش دیدند جهت شرکتهای متقاضی افسرHSE وهمچنین مسئول ایمنی وکلا شرکتهای نیازمندبه کارمندHSE معرفی شوندو موقعیت کاری خوبی داشته باشند. همچنین میتوانند جهت امر پیاده سازی انواع استاندارد ایزو درون شرکتها فعالیت کنند.

  گواهینامه آموزشیHSE وکلاسهای آموزشیHSE گاهابه صلاحدید مدیر عامل فرد وافرادی راجهت آموزشHSE بمراکز آموزشی معرفی میکنند ویا آنهارا الزام میکنندکه دورهHSE رابگذرانند ومدرکHSE راارائه دهندکه اغلب جهت مسئول ایمنی الزام میشود. گواهی آموزشیHSE ازسری گواهینامه های کمتر شناخته شده میباشدکه اغلب افراد متقاضی کار ازآن بیخبرند وهمچنین آینده روشن کاری باگرفتن مدرکHSE .
  مدرک آموزشیHSE شامل سه سیستم مدیریتیISO9001 ،ISO14001 ،ISO45001 میباشد وجهت دوره آموزشیHSE سه سیستم ایزو 14001 ، ایزو 45001 وهمچنین ایزو 9001 باعناوین سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ونیز سیستم مدیریت کیفیت نیز آموزش داده میشود زیرا استانداردHSE مرکب ازتعریف وتدوین الزامات دو استانداردISO 14001,ISO 45001 میباشداما الزامات سیستم مدیریت کیفیت نیزبه عنوان عمومی ترین استاندارد مورد تدریس قرار میگیرد.

  متقاضیان در گوگل جهت کسب اطلاعات درزمینه گواهینامه آموزشی ایزو بدنبال موضوع خود بااین عناوین سرچ میکنند:

  دوره های آموزش مدیریت کیفیت ، دوره های آموزشی ایزو ، دوره های آموزشیISO ، آموزش ایزو 9001 ، آموزشISO 9001 ، دوره های آموزشیIMS ، دوره های دانشگاه تهران ، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی و ایزو ، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی وISO ، لیست دوره های آموزشی ، دوره های آموزشی مدیریت کیفیت استاندارد ،ISO 9001 ، آموزش مجازیISO 9001 ، خانه ایزو ، دوره های آموزشی استاندارد ، دوره های ایزو ، دوره هایISO ، دوره مجازی ایزو ، دوره مجازیISO ، دوره آموزشیISO 14001 ، دوره های سازمانی کیفیت و استانداردهای بین المللی ، دوره های آموزشی صنایع ، لیست دوره های مدیریت کیفیت ، دوره های آموزشی مدیریت کیفیت ، دوره های آموزشی مدیریت کیفیت درصنایع خودرو و قطعه سازی ، دوره های مرتبط با استانداردهای ایزو ، دوره کنترل کیفیت عمومی ، دوره های تضمین کیفیت ، دوره آموزشی کارشناس کنترل کیفیت ، دوره های تخصصی کنترل کیفیت ، دوره مدیریت کیفیت ، دوره های آموزشی تضمین کیفیت ، دوره آموزشی مدیران تضمین کیفیتت، دوره های آموزشیHSE ، برگزاری دوره های آموزشیHSE ، دوره مجازیHSE ، دوره آموزشیHSE ، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی وHSE ، دوره آموزشیISO45001 ،ISO 14001،ISO 9001 .

 • HSE , ایمنی دربرق

  Electrical panel

  HSE, ایمنی دربرق

  HSE, ایمنی دربرق واصول لازم جهت رعایت کار بصورت ایمن برروی شبکه های برق: داشتن تخصص، آگاهی وصلاحیت درکار، آشنایی کامل بانحوه وماهیت انجام کار، آشنایی کامل باشبکه وخطرات مرتبط باشبکه، ایمن سازی صحیح محیط کار، داشتن ابزار ووسایل ایمنی فردی وگروهی مناسب، اخذ مجوز کار ازمرجع ذیصلاح، قطع مطمئن مدار ازطریق قطع کننده ها واطمینان ازعدم وصل اشتباهی مدار، آزمایش تست بی برقی مدار باتجهیزات مناسب وهمچنین استاندارد ، نصب ارت مطمئن وتخلیه کامل الکتریکی مدار، قفل وبرچسب گذاری مدار وتجهیزات قفل، انجام کار باتجهیزات ایمنی کامل.

  گواهینامهHSE, اقدامات لازم جهت ایمنی دربرق وجلوگیری ازاتفاقات خطرآفرین بایستی بدین موارد اشاره کرد: یرقکاران موظفند هنگام کار تمام اشیا فلزی ازقبیل ساعت، انگشتر، گردنبند وغیره رااز خوددور نمایند. درگروههای دونفره، انجام کار همزمان درارتفاع ویاروی تابلو جهت بیش ازیکنفر ممنوع میباشد وفرد دوم بایستی مراقب چگونگی اجرای صحیح کار باشد. قطع ووصل مدار بصورت غیر استاندارد وبه هرگونه روش شخصی ممنوع میباشد. درمدت زمان انجام کار گروه تعمیرات روی تجهیزات الکتریکی، بایستی وسیله گروه درمحل کار آماده باشد. درون محیط کار بایستی نور بحد کافی موجود باشد. هرگونه تغییر درلوازم ایمنی استاندارد شده ممنوع میباشد. درصورتیکه شبکه بطریقی احداث شده باشدکه انجام کار بصورت برقدار میسر نباشد لازمست قبل ازهرگونه عملیات روی شبکه موردنظر فرم قطع ووصل مدار دریافت گردد. افراد اجرایی بایستی ازلوازم ایمنی وهمچنین ابزار کار سالم استفاده نمایند. هنگام کار حضور سرپرست گروه درون محل کار الزامی میباشد. افراد گروه اجرایی موظفند ضمن استفاده ازلوازم ایمنی ونیز ابزار کار موارد زیررا رعایت نمایند: تمیز وسالم نگه داشتن لوازم ایمنی وهمچنین ابزار کار، حمل وکاربرد صحیح لوازم، رعایت مقررات ایمنی هنگام استفاده ازخودرو، موتورسیکلت، ماشین آلات وهمچنین ماشین آلات سنگین. استفاده ازکلاه ایمنی درصورت استفاده ازموتور سبکلت. خودرو اتفاقات بایستی مجهزبه بیسیم، آژیر، چراغ گردان، پروژکتور، کپسول اطفا حریق، فلاشر وکمربند ایمنی باشد. درصورت استفاده ازنردبان مقررات ایمنی وخاص مربوطه الزامی میباشد. درصورت نیازبه نردبان باارتفاع بیش ازسه متر، ضمن مهار نمودن نردبان برپایه وبصورت عمودی نفر دوم همکاریهای لازم رابه عمل آورد. مجریان موظف میباشند قبل اراجرای کار وبعد ازآن موضوع قطع ووصل نمودن برق مدار رابه اطلاع مشترکین برسانند. چنانچه وضعیت شبکه بطریقی باشدکه جهت افراد اجرایی، اهالی ویا تاسیسات خطرآفرین باشد بایستی شبکه بلافاصله ازنزدیکترین محل قطع گردد. برقکار اتفاقات هنگام عزیمت بابت ماموریت حق رانندگی خودرو اتفاقات راندارد. کارگران نباید ازسیم مهار، میخها، تسمه ها، سیمها وامثال اینهاکه ممکنست استحکام کافی نداشته باشد آویزان شوند. دستکش عایق لاستیکی رابدون روکش چرمی نباید بکار برد. قبل ازنصب یابرچیدن هادی یاکابل، آندسته نیروکه بعدابه تیرها ویا تاسیسات مشابه وارد خواهد شد بایدموردنظر قرار گیردو اقدام لازم جهت جلوگیری ازانهدام اجزا یااشیا حامل نیرو بعمل آید. طنابهای مورد استفاده درنزدیکی خطوط برقدار بایستی ازجنس غیرعادی باشد.

  گواهی نامهHSE, ایمنی دربرق ونکات ایمنی درآتش سوزیهای تجهیزات وهمچنین تاسیسات برقی: جداکردن وسیله برقی مشتعل ازشبکه برق، حصول اطمینان ازبرقدار نشدن مجدد وسیله برقی مشتعل، رعایت فاصله مناسب ازتجهیزات برقی فشار قوی، استفاده ازخاموش کننده مناسب، استفاده ازآب اثرات مخربی برروی تجهیزات برقی دارد، استفاده ازآب جهت خاموش کردن وسایل برقی متصل بابت شبکه برق خطرآفرین میباشد. خاموش کننده پودر وگاز ازنوع خشک شیمیایی جهت خاموش کردن تجهیزات برقی درفضای بیرون توصیه میشود، مناسبترین خاموش کننده جهت تجهیزات برقی نوعCO2 میباشدکه جهت وسایل برقی متصل جهت شبکه برق بایدبصورت بریده بریده استفاده شود. استفاده ازآب وکف بدلیل خاصیت رطوبی خطرناک میباشد.
 • HSE , ایمنی دربرق , الکترون

  electric

  HSE, ایمنی دربرق, الکترون

  HSE, ایمنی دربرق, مقدمه: انرژی الکتریکی بدلیل مزایای زیادش هرروز تعداد مصرف کنندگانش اضافه میگردد. انرژی الکتریکی سالمترین انرژی جهت محیط زیست میباشد هرچندکه تولیدش دربعضی حالات میتواند موجب آلودگی شدید محیط زیست شود. درمقابل مزایای انرژی الکتریکی، انرژی الکتریکی دارای خطراتی میباشد، بخصوص درون صنایع وآندسته کارگاههاکه بااین انرژی سروکار دارند هرگونه استفاده نامناسب ازانرژی الکتریکی وعدم رعایت اصول ایمنی وحفاظتی میتواند باعث حوادث وخسارات جبران ناپذیر گردد.تاریخچه انرژی الکتریکی بدین شرح میباشدکه یونانیان باستان ازمشاهدات خودنتیجه گرفتندکه هرگاه کهربا رابا پارچه پشمی ویا پوست مالش دهند، اجسام سبکی رابه خود جذب میکند. واژه الکتریسیته ازکلمه یونانی الکترون بمعنای کهربا گرفته شده است. واژه الکتریسیته اولین بار درنوشته های تالس بکار رفته است. ویلیام گیلبرت باانتشار کتابی درباره مغناطیس نظریات گذشتگان رامورد بررسی قرار دادو نتیجه گرفت نیروی الکتریکی ومغناطیسی ازهم جدا میباشند. الکترون ذره بنیادی پایداری میباشدبا بار الکتریکی منفی کولن وجرم درحال سکون.... کیلوگرم میباشد. الکترونها درهمه اتمها حضور دارند ودر لایه های خاصی بدور هسته اتم میچرخند. سیر تحولی ورشد: درنظریه دالتون، اتمها کوچکترین اجزای ممکن ماده بودند. امادر اواخر سده نوزدهم کم کم معلوم شدکه اتم خوداز ذراتی کوچکتر ترکیب یافته است. تغییر دیدگاه، نتیجه آزمایشهایی بودکه باالکتریسیته بعمل آمد. درسالهای پایانی سده نوزدهم میلادی بیشتر فیزیکدانان بدین باور رسیدندکه الکتریسیته بادو صورت ظاهر میشود: الکترون باجرم... کیلوگرم وبار منفی... کولن. پروتن باجرم.... کیلوگیرم وبار مثبت.... کولن. اعتقاد براین بودکه اتمها ازترکیب الکترونها وپروتونها شکل میگیرد. دراوایل دهه 1930 معلوم شدکه هسته اتمها ازپروتونهای مثبت وهعمچنین نوترونهای خنثی ونیز باجرم.....تشکیل میشود. ساختار اتم: چنانچه گفته شد اتمها ازترکیب الکترونها وپروتونها شکل گرفته اند وهسته اتمها نیزاز پروتونهای مثبت ونیز نوترونهای خنثی تشکیل شده است. بدین ترتیب اتم خنثی هسته ای داردبا بار مثبت وبا الکترونهای منفی احاطه شده است. اندازه هسته درهر اتم حدود 1/10 اندازه اتم میباشد. بقیه حجم اتم راالکترونهای مداری دراشغال خوددارند. مواد ازنظر هدایت الکتریکی براساس الکترونهای موجود درلایه های آخر آنهابه سه گروه تقسیم میشوند: هادیها مانند فلزات بترتیب طلا، نقره، مس وآلومینیوم، نیمه هادیها مانند سیسلیسیم، رژمانیوم، آنتیموان، آرسینک وسرب. عایقها مانند نایلون، پلاستیک، پی وی سی وهمچنین فایبرگلس. انواع الکترونها: الکترون آزاد: الکترونی میباشدکه ازاتم جدا شده وبدان بستگی ندارد. الکترونهای بیرونی ترین لایه های اتمهای فلزات بستگی کمتری بابت اتمهای خوددارندو باگرفتن انرژی کوچکی ازاین اتمها کنده میشوند وبه شکل توده ای ازابر یاگاز، شبکه های اتمی فلزات رادر برمیگیرند. هنگامیکه الکترونهای آزاد درون میدان الکتریکی قرار گیرند، جریان الکتریکی بوجود میاید. الکترون اوژه: نوعی الکترون آزاد میباشدکه ازاتم یایون گسیل میشود. الکترون اوژه ازبازآرایی الکترونهای مفید ازاتم ویایون اولیه سرچشمه میگیرد. میدان الکتریکی: جهت تعریف میدان الکتریکی دریک نقطه معین ازفضا، یک بار الکتریکی مثبت واحد درآن نقطه قرار داده، سپس مقدار نیروی الکتریکی وارده براین واحد بار رابه عنوان شدت میدان الکتریکی تعریف میکنند. بار مثبت رانیز بعنوان آزمون تعریف میکنندبه بیان دقیقتر میتوان میدان الکتریکی رابه صورت حد نسبت نیروی الکتریکی وارد بریک بار آزمون، زمانیکه مقدار بار آزمون بسمت صفر میل میکند، تعریف کرد. مشخصات میدان الکتریکی : میدان الکتریکی کمیتی برداری هست، یعنی میدان الکتریکی علاوه برمقدار دارای جهت نیز میباشد. برداری بودن اینگونه کمیت رامیتوان ازتعریف برداری بودن نیز فهمید. چون میدان الکتریکی رابه صورت نسبت نیرو بربار تعریف کردیم ونیرو نیز بردار میباشد، لذا میدان الکتریکی نیزبردار خواهد بود. میدان الکتریکی درداخل یک جسم رسانا همواره برابر صفرست. چون چنانچه درون جسم رسانا میدان الکتریکی وجود ئاشته باشد، دراین صورت برهمه بارهای درونش نیز وارد میشوداین نیرو باعث بحرکت درآمدن بارهای آزاد میشود. حرکت بار راجریان میگویند. بنابراین دراثر ایجاد جریان درداخل جسم رسانا بارهابه سطحش منتقل میشوند، باز میدان درونش صفر میشود. دربیشتر موارد میدان الکتریکی ازنظر اندازه وجهت ازیک نقطه تغییر میکندبه نقطه دیگر. اماچنانچه اندازه جهت میدان درون منطقه ای ثابت باشد، دراینصورت میدان الکتریکی رایکنواخت ویا ثابت میگویند. میدانهای مغناطیسی وهمچنین الکتریکی بوسیله خطوط نیرو، سیمهای الکتریکی وتجهیزات الکتریکی تولید میشود.خطوط نامرئی نیرو هستندکه دراطراف هروسیله وجود دارند وقدرتش باافزایش ولتاژ افزایش میابد. میدان الکترومغناطیسی ازوسایل یرقی مثل کامپیوتر شخصی، فر برقی، تلویزیون، یخچال وغیره ونیز خطوط انتقال نیروی برق یاولتاژ زیاد حاصل میشود.

 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز

  HSE

  HSE,راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بیان میکند صنعت نفت شامل فعاليتهاي گوناگوني منجمله؛ فرآيندها٬ عملياتها وموادي میباشدکه درپاره اي مواقع سبب قرار گرفتن درمعرض ريسك سلامتي٬ ايمني ومحيط زيست ميشوند.

  HSEوارزيابي ريسك سلامتی_كنترل ريسك (هاي) سلامتي دركار بجهت مديران اجرايي٬ مشاوران بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست باايجاد فرآيندي بانام ارزيابي ريسك سلامتي؛ رهنمودها ودستورالعملهايي رادر ارتباط بانحوه شناسايي٬ ارزيابي وهمچنین كنترل ريسك سلامتي ارائه ميدهد.طراحي فرآيند ارزیابی ریسک بسيار انعطاف پذير بوده٬ بطوریكه ميتواند درطول فعاليتهاي يك كارخانه٬ اعم ازيك محيط پيچيده شيميايي تايك پمپ بنزين ساده كاربرد داشته باشد. امروزه درخصوص عوامل بالفعل زيان آوري ازقبيل: مواد شيميايي٬ گرد و خاك٬ سر و صدا٬ گرما٬ تشعشع وهمچنین عوامل ميكروبي ميتوانند سلامتي افراد راتحت تاثير قرار دهند٬ اطلاعات بيشتري دراختيار میباشدو مسأله مورد توجه٬ استفاده ازانواع ارزيابي ريسك سلامتي بطوریكه بتوان ازكنترل خطرات منجربه اثرات كوتاه مدت (حاد) ويا طولاني مدت (مزمن) درون سلامتي ميشوند٬ اطمينان حاصل كرد.

  HSE و خلاصه مديريت: ارزيابي ريسك سلامتي٬ فرآيندي میباشدكه ازطريق همین ارزیابی ریسک سلامتی ،انواع ريسك سلامتي بعنوان قسمتي ازنوع سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست شركت٬ قرار ميگيرند وبايد قابليت آنرا داشته باشد وبتواند همه كاركنان٬ پيمانكاران واشخاص ثالث راحين كار دردرون محوطه ساختمان پوشش دهد.

  HSE و مديريت اجرايي واحدهاي عملياتي٬ مسئول حصول اطمينان ازانجام فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي درحوزه عملكرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست واجرا وتبعيت وهمچنین تطابقش باروشهايي میباشدكه دراين راهنما آورده شده است. يك ياچند نماينده ازطرف مديريت بجهت هدايت وهمچنین راهبري اجراي فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست انتخاب شوند.متن اصلي مقاله فوق عناصر لازم بجهت برقراري استانداردهاي مديريت سلامت فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي راارائه ميدهد. توضيحات اضافي همراه بانمونه هايي ازروشهاي قابل تامل ومناسب نيزدر قسمت پيوست ارائه شده است.
  HSE و فرآيند ازريابي ريسك سلامتي ميبايست بابت موارد ذيل اجرا شود: تمام فعاليتها وتوسعه هاي جديد. تمام عملياتهاي موجود. هرجاكه امكان تغيير درون فعاليتهاي جاري وجود دارد. بجهت فعاليتهاي بعداز عمليات جهت يافته ها وهمچنین داده هاي موجود ( تنها شناسايي موارديكه داراي پتانسيل كافي بابت بروز مشكل درون سلامت بوده ونيازبه انجام كامل فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي نيست.)
  HSEو ارزيابي ريسك سلامتي ومراحل زيردر مبحث ارزیابی ریسک سلامتی بايست درهر برنامه مد نظر قرار گيرد:
  سازماندهي: تخصيص منابع كافي وتشكيل يك تيم ذيصلاح شامل افراد متخصص دارای توانايي حمايت ازمنابع راآن طورکه مورد نياز هست٬ داشته باشند. تفكيك فعاليتهابه واحدهاي ارزيابي برپايه محدوده كاربرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست . شناسايي خطرات . بابت هريك ازواحدهاي ارزيابي٬ فهرستي ازهمه خطرات سلامتي وپتانسيل اثرات مضر آنها (حاد ومزمن) تهيه كنيد.

  HSE و ارزيابي ريسك : بمنظور ارزيابي پتانسيل ريسك هرخطر سلامتي ازنوع ماتريس ارزيابي ريسك بهداشت٬ ايمني ونیز محيط زيست استفاده كرده وهر يك ازنوع ريسك رابر روي ماتريس مذكور درقالب مقادير كم٬ متوسط وزياد تعيين كنيد.

  HSE و كنترل ريسك : بجهت انواع ريسك ارزيابي شده درقالب مقدار كم : محدوده مواجهه شغلي وساير استانداردهاي مرتبط باخطر مورد نظر رامشخص كرده واز برقراري شرايط كنترل وحفظش ازطريق دستورالعملهاي استاندارد وهمینطور صلاحيت پرسنل دربرنامه سيستم مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست اطمينان حاصل كنيد. توجه داشته باشيدكه برنامه بايد گونه اي تنظيم شودكه بهبود مستمر قابل دستيابي باشد. بابت ريسك متوسط و بالا: مقدار مواجهات شغلي رابراي هريك مشخص سازيد؛ كنترل هاي مورد نيازبرای مواجهه بانوع ريسك راتا حداقل ميزان ممكن بررسي كرده واز مطابقت آنها بامحدوده مواجهات شغلي اطمينان حاصل كنيد؛ مقايسه اي بين كنترلهاي حاضر وكنترلهاي موجود انجام داده ونقايص رامشخص سازيد؛ارزيابي كنيدكه آيا كنترلهاي حاضر بطور صحيح ومؤثر بكار گرفته شده اند؛ (ممكن است لازم شود كنترل هاي موجود رابررسي كرده ويا اندازه گيريهايي جهت ارزيابي ميزان اثربخشي آنها انجام شود.) اقدامات اصلاحي راتعيين وبر سر آنهابه توافق برسيدو مشخص كنيدكه آيااين اقدامات بابت برطرف كردن نقايص مؤثر بوده اند ويا كنترل هاي انجام شده ازكارايي لازم برخوردار بوده اند. ( ممكن است ارزيابي ازلحاظ اطمينان يافتن ازتاثيرات مستمر كنترلها شامل موارد ذیل باشند: پايش هميشگي مواجهه٬ نظارت برروی بهداشت٬ تعميرات ونگهداري تجهيزات وآموزش كاركنان). بجهت انواع ريسك بعنوان ريسك بالا ارزيابي شده اند٬ توجه جدي ودقت لازم رادر روشهاي مختلف انجام عمليات بابت جلوگيري ازمواجهه باانواع ريسك بعمل آوريد.

  HSE و وضع معيارهاي بهبود: معيارهاي بهبودي راكه جهت تعديل اثرات بالقوه مورد نياز هستند٬ تعيين كنيد. معيارهاي مورد نياز رابا معيارهاي كنوني مقايسه كنيد؛ تمامي نقايص ممكن ميبايست شناخته شده وهمینطور اقدامات اصلاحي مورد نياز ارزيابي شوند. اقدامات منظمي جهت امتحان معيارهاي بهبودي انجام دهيدو تجهيزات نياز رابررسي كنيد.

  برنامه تدوين وپايش اقدامات اصلاحي : همه اقدامات اصلاحي مورد نياز رادر برنامه اقدامات اصلاحي تركيب كرده٬ منابع ضروري را مشخص ساخته ونیز سيستم پايش لازم رابراي بررسي اجراي درون برنامه قرار دهيد.

  HSE و مستندات و مدارك : سوابق كتبي كليه ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ برنامه هاي اقدامات اصلاحي ونیز اقدامات مهم بلحاظ اجراي روشهاي مستدل كنترل ريسك رانگهداري كنيد. بررسي منظم انواع ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست بعنوان بخشي ازفرآيند بازنگري رسمي اثربخشي وتناسب يك سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست انجام شود. ارزيابيهاي خاص ريسك سلامتي بايدحداقل هرپنج سال يكبار بازنگري شوند. علاوه براين٬ هرتغيير مهمي كه اثري برروی ريسك سلامتي داشته باشد٬ ميبايست منجر شودبه بازنگري مجدد فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي . فرآيندهای فوق بايددر برنامه هاي تضميني بهداشت٬ ايمني و محيط زيست وجود داشته باشندتا ازپيروي ازالزامات راهنمای فوق اطمينان حاصل شود.

 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش چهارم

  gaz 

   HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, بخش چهارم

  HSE, ارزيابي ريسك سلامتي درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست همراه باانواع ريسك سلامتي و ايمني٬ شركت بعنوان بخشي ازنوع سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست٬ بجهت مديريت كردن انواع ريسك سلامتي ميپردازد. فرآيند سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست بابت تعيين معيارهاي مورد نياز جهت كنترل ريسك مورد نظر درپايين ترين حد عملي ممكن میپردازدبه ارزيابي انواع ريسك بهداشت٬ ايمني و محيط زيست .

  گواهیHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست شامل چهار قسمت است: شناسايي٬ ارزيابي٬ كنترل وبهبود. ارزيابي ريسك سلامتي كاربرد عملي فرآيند سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست بجهت ريسك هاي سلامتي هست؛ همچنين موجب اجرا٬ پايش وهمچنین اقدام اصلاحي اركان سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست ميشودكه اينموارد بعنوان بخشهاي مجزای سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست مشخص شده اند ولي رابطه منطقي فرآيند هستند.

  گواهینامهHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست درون سيستم مديريت ارزيابي ريسك سلامتي . موارد قابل ارسال ازطريق ارزيابي ريسك سلامتي٬ الزامات سلامتي سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست رابرآورده خواهد كرد. كليه فعاليتها درحوزه سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست يك واحد عملياتي ميبايست بجهت ازريابي ريسك سلامتي ارجاع داده شوند.

  مديريت اجرايي مسئول حصول اطمينان ازتضمين اجراي ارزيابي ريسك سلامتي بابت كليه فعاليتهاي تحت نظرآن مديريت بوده وميبايست يك ياچند نماينده مديريت جهت راهبري اجراي ارزيابي ريسك درواحد عملياتي منصوب كند. تعهد ومداخله آنها دراين فرآيند ميبايست كاملاً واضح بوده ودر برگيرنده هم برنامه ريزي وهم اجراي هرگونه اقدام مناسب باشد.
  گواهی نامهHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست درنظريه اجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ بابت ساختار سازماني ونوع كار درواحد عملياتي بستگي دارد. دربعضي شرايط جهت انجام ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست پوشش دهي كليه فعاليت هاي يك كشور مناسب باشد. دربرخي شرايط ديگر٬ ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست بپردازدبه پوشش دهي يك واحد عملياتي يايك فعاليت همانند يك پالايشگاه ويا يك دفتر مركزي. واحدهاي عملياتي بايست بوسيله سازماندهي فعاليت هاي خوددر سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست يك ساختاربراي اجراي ارزيابي ريسك سلامتي والزامات راهنمای فوق وياهر راهنماي ديگري رابرآورده ميسازد٬ تعريف كنند. ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست بصورت يك روش مجزاو يابصورت يكپارچه باموارد بهداشت٬ ايمني و محيط زيست باشد. هرساختار واصول توصيف شده دراين راهنما بایددر خصوص همه ريسكهاي سلامتي بكار گرفته شود.

  استانداردHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني ومحيط زيست بیان میکند مرزهاي هرنوع ارزيابي ريسك سلامتي بايدتعريف شده ومحيط كاري رادر مفهومي وسيع شامل؛ انجام فعاليت هاي كاري دردرون شركت يادر نتيجه نيازبه مسافرت هاي تجاري٬ پوشش دهد. همچنين امكان دارداين مرزهابراي نيازهاي خاص يك كشور تعريف شود. علاوه براين٬ نقش ها ومسئوليتهاي مديران اجرايي٬ مشاوران متخصص٬ سرپرستها ونيروي كاري بايدكاملاً مشخص شوند.

  گواهیHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست بیان میکندکه منابع كافي بجهت تحويل ارزيابي انواع ريسك سلامتي ضروري هست وموارد زير بايستی مدنظر قرار گيرد: تعيين نقش ها ومهارتهاي مورد نيازبراي ارزيابي ريسك سلامتي حصول اطمينان ازشايستگي افراد درگير. تعيين منابع حمايت ازمتخصصين٬ درصورت نياز، ارائه زمان كافي٬ تجهيزات٬ اطلاعات٬ آموزش وپشتيباني ارزيابها ، ارائه منابع بابت طرح اقدام اصلاحي .مواقعيكه ارزيابي ريسك سلامتي بكار گرفته ميشوند.

  گواهی نامهHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني ومحيط زيست درون اجراي ارزيابي ريسك تشریح میکند سلامتی بابت تمام فعاليت هاي حوزه سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست٬خواه يك مورد بهداشت٬ ايمني و محيط زيست نياز باشد خواه نباشد٬ ارزيابي ريسك سلامتي چرخه عمر هرعمليات٬ كليه كاركنان٬ پيمانكاران واشخاص ثالث دركار رامورد توجه قرار ميدهد.

 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش دوم

  HSE GAZ

  HSE,راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, بخش دوم

  گواهینامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي دردرون صنعت نفت و گاز وهدف ازاين راهنما: راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت وگاز توضيح ميدهدكه ارزيابي ريسك سلامتي چيست؟ ميبايست شامل چه باشد؟وچگونه ميتوان ارزيابي ريسك سلامتي رادر سيستم مديريت بهداشت وايمني ومحيط زيست ادغام كرد. اجراي موارد توضيح داده شده درمتن اصلي لازم بوده وانتظار ميرودكه تمامي واحدهاي تجاري آنرا بپذيرند. پيوستها راهنمايي بيشتر ومثالهاي عملي مناسب بجهت كمك بابت اجراي موارد فوق رافراهم ميسازند. ارزيابي ريسك سلامت عنصر اصلي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست درفعاليت هاي تجاري موجودست. همچنين عنصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست نقش مهمي درارزيابي اثر سلامتي تغييرات عمده وتوسعه هاي جديد دارد.خروجيهاي فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست ازطريق سيستم مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست مديريت شوندتااز كنترل مداوم ريسك هاي سلامتي وبهبود مستمر بهداشت محيط كار اطمينان حاصل شود.

  مدلHSE, راهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز مهمترین سوال پیش آمده اینست؛ ريسك سلامتي چيست؟ درتعريف هرخطر داراي پتانسيل آسيب رساني باشيوه هاي مختلف هست. باشكل معمول ميتوان باخطرات ساده٬ خطرات (علت) رابه آسيب (معلول) مرتبط ساخت. بعنوان مثال: واضح میباشدكه وقتی شخصي ازافتادن آجر ازبالاي داربست مجروح ميشود بعلت فقدان پاخور دربالای داربست هست. در مقابل٬ خطرات سلامتي هميشه آشكار نيستندو اثر بالقوه آنهابه راحتي باعلت مرتبط نميشود. درنتيجه٬ معيارهاي كنترل مواجهه باخطرات ممكنست نامناسب بوده ياناديده گرفته شونداين٬ يك تفاوت مهم بين انواع ارزيابي ريسك ايمني وبهداشت هست. ريسك سلامتي داراي جنبه هاي منحصربه فردي هستندكه ميبايست درطول فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي مد نظر قرار گيرنداين قسمت برخي جنبه هاكه بايددر طول انواع ارزيابي ريسك سلامتي مورد توجه قرار گيرندو علت اينكه نيازبه يك متدولوژي ويژه دارند رامورد بررسي قرار ميدهد.

  گواهی نامهHSE, راهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز وتعاريف كليدي مطرح شده درراهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز:

  خطرات سلامتي : عامل اصلي میباشدكه باعث صدمه بسلامتي فرد ميشود؛ خطرات سلامتي ممكنست بيولوژيكي٬ شيميايي٬ فيزيكي٬ ارگونوميكي ويا روانشناختي باشند.
  ريسك سلامتي:بمعناياحتمالي میباشدكه يكي ازخطرات خاص بالا درنتيجه شرايط مواجهه٬ منجربه آسيب شود.
  مواجهه :مقدار خطري میباشدكه فرد باآن مواجه ميشودو تركيبي ازاهميت٬ شدت ومدت است.
  محدوده مواجهه شغلي :مقدار ميانگين شدت مواجهه درمدت زمان مشخص تنظیم شده توسط يك مرجع درحداكثر ميزان توصيه شده.
  خطر سلامتي: خطر سلامتی بطور مستقيم متناسب میباشدبا: شدت خطر سلامتي وميزان مواجهه باخطر. خطر سلامتي = خطر * مواجهه.
  دربيشتر مواقع٬ بدن انسان ميتواندبه برخي مواجهه باخطرات فائق آيد. درواقع٬ نمونه هاي زيادي وجود داردكه مواجهه بجهت سلامت ضروري است٬ به عنوان مثال: سطح مشخصي ازفشارهاي رواني يامواد شيميايي بعنوان ماده مغذي عمل ميكند. يك عنصر اساسي دراجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ تعيين اين میباشدكه چه موقع مواجهه بايك خطر سلامتي خاص خيلي مهم هست وميتواند منجربه يك بيماري شود. خصوصيات ويژه اي درسلامتي افراد وجود داردكه رابطه ساده بين ريسك سلامتي وخطر آنرا پيچيده ميسازد.
 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش سوم

  HSE GAZ

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, بخش سوم

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بحث اثرات حادو مزمن سلامتي بیان میکند برخي ازخطرات سلامتي مانند التهابات گلو وچشم٬ اثرات خودرا درزمان مواجهه نشان ميدهنداين اثرات٬ اثرات حاد ناميده شده وبه شكل ناگهاني ودر زمان كوتاهي (چند ثانيه تاچند ساعت) ازمواجهه ظاهر ميشوند. بطور كلي كار كردن بااين اثرات ساده ترهست زيرا اثرات خودرا نمايان ميسازند. واضحست زمانيكه مواجهه اي اتفاق ميافتد٬ دربيشتر مواقع٬ فرد ميتواند قبل ازاينكه آسيب جدي بروز كند٬ اقدامات درماني انجام دهد. اثرات مزمن٬ پيچيده تر ونامحسوس تر هستند وبه تدريج درمدت زمان طولاني تري (اغلب سالها) ازمواجهه ويا تكرار بيشتر خطر سلامتي رخ ميدهنداين اثرات بعلت مواجهه زياد٬ لزوماً خودرا بروز نميدهند وبه همين علت فرد ازمواجهه باآنها آگاه نبوده وپتانسيل آنهابه مرور زمان خودرا نشان ميدهد٬ بهمين علت اقدام درماني صورت نميگيرد.

  مدلHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز مواجهات تجمعي میگوید: درهنگام ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ مهم میباشدكه بابت مواجهات باخطرات سلامتي خاص توجه شود وهر خطر وامكان مواجهه فقط تنهايي بررسي نشود. باهر خطر سلامتي٬ چندين مواجهه ميتواند بصورت همزمان ياپشت سر نیزعلاوه برمواجهه كلي فردي اتفاق بيفتدو ميزان ريسك رابالقوه افزايش دهد. اگر بعنوان مثال مواجهه بامواد شيميايي باسميت هاي مشابه صورت گيرد اثراين مواجهه برابربا جمع اثرات هريك ازمواد شيميايي خواهد بود. بطور مشابه٬ اگرعمل كوچك انجام شود٬ مواجهه هريك ازاعمال ممكنست بعمل بعدي منتقل شود. افراد ممكن میباشدبا خطرات سلامتي درجنبه هاي مختلف زندگي خوداعم ازخانه ، تفريح واوقات فراغت وحتي كار٬ مواجه شوند. هرجاكه خطرات يكساني وجود داشته باشد٬ ميزان مواجهه خطرات بمواجهه تجمعي فرد اضافه ميشود. بعنوان مثال: آندسته افرادكه درشغل خودبا مواد شيميايي٬ سروصدا يالرزش دست مواجه هستند٬ زمانيكه كار خودرا شروع ميكنند ميزان مواجهه آنها ازصفر آغاز نميشود. همین امر بويژه بجهت خطرات روانشناختي مهم هست٬ آنجاکه فشارهاي ارتباطي وخانوادگي ممكنست برروی كارايي فرد دركنترل شرايط كاري تاثيرگذار باشد. درحاليكه مواجهات غير شغلي بشكل معمول درون فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي وارد نميشود٬ اين قبيل مواجهات ممكن هست درهنگام بررسي يك حادثه يااثرات سلامتي لحاظ شوند.

  استانداردHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز موضوع آسيب پذيري فردي بیان کننده اینست؛ عكس العملهاي افرادبه انواع ريسك سلامتي بسته بعوامل وراثتي٬ سن٬ جنسيت٬ عادات شخصي٬ تاريخچه زندگي٬ وضعيت سلامتي كنوني وساير فاكتورهاي غيرمشخص٬ ازشخصي بشخص ديگر متفاوت است. بعنوان مثال: يك فرد سالم جوان٬ ممكنست قادربه تحمل يك مقدار مواجهه قابل توجه باشد٬ درحاليكه يك فرد ضعيف تر ويا مسن تر قادربه تحملش نباشد. آسيبهاي سلامتي پيشين همانند صدمه بجهت ستون فقرات٬ كاهش شنوايي ياحساسيت بجهت مواد شيميايي ممكن هست افراد رادر معرض خطرات خاصي قرار دهد. بارداري ومراقبتهاي بعدي ازكودكان ميبايست ضمن درنظر گرفتن سلامتي مادر سلامتی بچه نیزدر نظر گرفته شود. مراقبتهاي بهداشتي وپزشكي وهمچنین استانداردهاي مرتبط پزشكي بايستی بجهت محافظت فرد بايك آسيب پذيري خاص هدف گذاري شوندتا ازافزايش ريسك جلوگيري شود.

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز موضوع سطوح آستانه بیان میکندکه : بيشتر خطرات سلامتي داراي يك حد آستانه هستند. بالاترين مقداركه درآن هيچ گونه اثر نامطلوبي نسبت بحد اثر نامطلوب مشاهده نشده٬ ديده نميشود. درون ريسك سلامتي باچنين آستانه اي٬ شدت اثر متناسب میباشدبا مواجهه درپايين ترين آستانه (واین پایین ترین آستانه بالاي صفر است). پايين آستانه فوق هيچ اثر سلامتي وجود ندارد. مكانيزمهاي دفاعي ودفعي بدن ميتوانند بااين مرز مواجهه روبرو شوند. يك مثال معمول٬ مواجهه بابخارات حلال میباشدكه منجربه اثرات حاد برروی سيستم مركزي عصبي ميشود٬ ولي درغلظتهاي پايين٬ اثرات فوق قابل مشاهده نيستند. بابت برخي خطرات سلامتي٬ مشخص نيست آيابراي اثر بالقوه سلامتي حد آستانه اي وجود دارد. ازاين رو٬ حتي دراين موارد٬ احتمال اينكه آن اثر خودرا نمايان سازدبه مواجهه بستگي دارد٬ بنابراين ريسك ميتواند باحداقل كردن مواجهه كنترل شود.
  گواهیHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون موضوعیت كمبود دانش بیان میکند: دانش ودرك مااز خطرات سلامتي٬ طي سالها رشد كرده است وبا توسعه مطالعات اپيدميولوژي وسم شناسي ادامه ميابد. بااين وجود٬ برخي نقايص نيز ميتواند وجود داشته باشد. بعنوان مثال: ممكنست اطلاعاتي درخصوص سميت حاد ونه سميت مزمن برخي مواد داشته باشيم. علاوه براين٬ يك محدوده مواجهه ياراهنمابراي هرماده اي تنظيم وتهيه نشده باشد. درواقع٬ ازميان يك ميليون ماده شيميايي تجاري٬ تنهابراي حدود صد عدد ازآنها محدوده مواجهه شغلي مشخص شده است. بطور مشابه٬ همانطوركه علم پيشرفت ميكند٬ مشخص ميشودكه بعضي ازخطرات سلامتي بسيار مخاطره آميزتر ازآنچه بنظر ميرسند٬ هستنداين مسأله منجربه كاهش محدوده مواجهه شغلي بابت بسياري ازخطرات سلامتي ميشود.بعنوان مثال: ميتوان پنبه نسوز٬ بنزین واشعه هاي يونيزاسيون رانام برد. بسيار مهم هست آخرين برگه هاي اطلاعات ايمني مواد رابراي تمام محصولات قابل جابجا داشته باشيم. درنتيجه٬ اطلاعات بروز شده دردسترس خواهند بود. تركيبات محصول بطور منظم درحال تغيير هستند٬ ودرجه بندي خطرات هربخش كوچك نيزبا پيشرفت آگاهي ودانش تغيير ميابد. يك پرونده برگه هاي اطلاعات ايمني مواد٬ براحتي ميتواند دردفتر كارگاه منسوخ شده واطلاعات كاملاً اشتباه وناصحيح بدهد. مدير اجرايي وكارشناس بهداشت حرفه اي ميبايست اطلاعات ودانش خودرادر خطرات سلامتي بروز نگه دارندكه نيازمندبه آگاهي ازاطلاعات بروز توام باخطرات كاري میباشد.

  گواهینامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز دربحث تغييرات درروش كار تشریح میکندکه : وقتيكه درنحوه انجام كار٬ تغييري ناشي ازروشهاي جديد كاري رخ ميدهد بابت ارزيابي ريسك سلامتي بایداين تغييرات رامد نظر قرار داد. بعنوان مثال: بسياري ازكاركنان٬ قسمت عمده وقت خودرا باكاركردن باكامپيوتر ميگذرانند. در10 سال اخيراين امر يك نوع تغيير نحوه انجام كارست وهم اكنون تعداد آندسته افرادكه درمواجهه بااختلالات اعضاي فوقاني قرار ميگيرند٬ بيشتر میباشد. تغييرات نحوه انجام كاركه بايددر ارزيابي ريسك سلامتي قرار گيرند٬ شامل اينمواردست: افزايش ساعت كاري٬ هدفهاي مورد تقاضاي بيشتر٬ مديريت مستقيم كمترو افزايش سرعت كاراين عوامل ميتوانند برحدود مواجهه تاثيرگذار باشند.

  گواهی نامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون روشهاي كار واقعي توضیح میدهدکه: اينكه افراد بگونه اي متفاوت باآنچه فكر كرده ياميگويند عمل ميكنند٬ مسأله اي كاملاً معمول میباشداين تفاوتهاي كوچك ميتواند اثر مهمي برروی سلامت داشته باشد.بعنوان مثال: يك سرپيشخدمت٬ اصول كلي بين وظايف خانه داري وتهيه غذا راتغيير نميدهد٬ يايك كارگر بادستكشهاي آلوده دريك منطقه پاك باعث آلودگي ميشودو تماس باكارگرهاي بدون محافظ (بدون دستكش) منجربه ايجاد ريسكهاي سلامتي غيرقابل پيش بيني ميشود.
 • HSE , مدیریت ریسک , پایش و بازنگری

  RISK

  HSE, مدیریت ریسک, پایش و بازنگری

  HSE, مدیریت ریسک مبحث پایش اینگونه بیان میکندکه پایش وهمچنین بازنگری بایستی بخش برنامه ریزی شده ای ازنوع فرآیند مدیریت ریسک بوده وشامل بررسی ونظارت منظم بوده وقانونمندی درستی داشته باشد. ازآنجاکه ریسکها بندرت ایستا هستند وهمواره درحال تغییر وتحول میباشند ومتغیرند وراکد وثابت نمیمانند، بنابر همین عدم ایستا ورکود لازم میباشدکه ریسکها تحت پایش قرار گیرند. بعلاوه ضروری میباشدکه اثربخشی برنامه های کنترلی وهمچنین مدیریت ریسک مورد بررسی ونیز نظارت قرار گیرد. اهداف ومعیارهای عملکرد میبایست بهمراه خط مشیHSE وراهنمای توسعه ونیز استقرار سیستم مدیریتHSE درون شهرداری منطقه همسو باشد. پایش ریسکها ازطریق فرآیند مدیریت ریسک انجام میگردد.

  HSE, مدیریت ریسک مبحث بازنگری نیز توصیف میکند بعداز پایان عملیات شناسایی واولویت بندی ریسکها وهمچنین اقدامات کنترلی بایستی ادارهHSE بابت بازنگری اقدامات کنترلی واطلاعات مورد نظر اقدام نماید. اینکار باهدف کنترل ریسکها وبررسی میزان اثربخشی اقدامات کنترلی صورت میگیرد. همچنین ادارهHSE/IMS بایستی اطمینان حاصل نمایدکه نتایج حاصل از ارزیابی وتاثیرات کنترلها درتعیین اهداف کلانHSE منظور شده واجرایی شده است. اطلاعات ثبت شده درون فرمهای مدیریت ریسک حداقل دوبار درسال باتوجه بانظر ادارهHSE/IMS تعیین میگرددو مورد بازنگری قرار میگیرد. دراین بحث انواع ریسک بررسی شده وبایستی کنترل گردد واقدامات کنترلی برروی ریسک بایستی انجام گیرد تابه بهترین نحو انواع ریسک باروشها و سیساستگذاری ومدیریت درست کنترل گردیده واز شدت تاثیرات منفی کاسته شده وحتی ازبین برود.

  HSE, مدیریت ریسک, مبحث ارتباطات ومشاوره وتعریف وکارآمدی ارتباطات ومشاوره درون مدیریت ریسک بدین صورت میباشدکه بعداز اتمام فرآیند ارزیابی ریسک وهمچنین ابلاغ ریسکهای شناسایی شده بارابطین حوزه ها جلسه ای بمنظور بررسی وحصول اطمینان ازابلاغ اطلاعات وآگاهی مناسب رابطین برگزار میگرددکه طی جلسه فوق نتایج ارزیابی ریسک بررسی میگردد ورابطین موظفند اقدامات مقتضی رااجرا ونتایج اقدامات کاهش ریسک رادر فرمهای برنامه عملیاتی ریسک تکمیل نمایند. ادارهHSE/IMS موظف میباشدبه پیگیری نتایج حوزه ها درون بازه های زمانی مشخص شده درون فرمهای مذکور.

  HSE, مدیریت ریسک, مستند سازی ارزیابی ریسک : سیستم مدیریت ریسک بعنوان روشی جهت حصول اطمینان ازتطابق عملکرد بانیازمندیها وهمچنین الزامات سیستم مدیریتHSE بایستی مکتوب گردد. نسخه های مستندات فوق وسوابق مرتبط باآنها درون ادارهHSE/IMS ونزد رابطینHSE/IMS درتمامی حوزه هاکه فعالیت آنها مرتبط باانواع ریسک بهداشت، ایمنی ومحیط زیست میباشد نگهداری میگردد. تمامی فرمهای مرتبط باروش اجرایی ارزیابی ریسک درون کلیه مراحل انجام کار وفعالیتهای دیگر شامل شناسایی ، ارزیابی ، اقدامات کاهش ریسک ، پایش واندازه گیری وبازنگریها میباشد. مستند سازی فرآیند مدیریت ریسک شامل تکمیل فرمهای پیوست جهت کلیه حوزه ها میباشد.
 • HSE چیست؟

  ‏HSE چیست؟

  HSE چیست؟

  HSE چیست؟ یک سیستم مدیریتی میباشد باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست که متشکل ازالزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ۴۵۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد واین نشانگر اینست هنگامیکه یک سازمان میخواهداین استاندارد رادر درون شرکتش راه اندازی کنداین کار رابا طراحی و پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ درکنار یکدیگر انجام دهد اینجا لازمست کمی درمورد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ نیزصحبت کنیم تاشما متقاضیان محترم بااین گواهینامهHSE آشنا شوید. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ درمعنای سیستم مدیریت زیست محیطی درحقیقت الزامات محیط زیست رابیان میکندکه شرکت درراستای فعالیتهای بایدچه کارهایی راانجام بدهدکه فرایندهایش برروی محیط زیست اثرات منفی نداشته باشد ودر راستای پاکسازی آب و هوا گام برمیدارد و درواقع نشان میدهدکه محیط زیست برایش ازاهمیت بالایی برخوردار میباشد و نسبت بسلامت مردم اهمیت میدهد گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ کنار گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ معنا پیدا میکند‌ و درواقعیت امراین دو گواهینامه بانوعی مکمل یکدیگرند و همدیگررا کامل میکند و بدون یکدیگر انگار ناقص هستندو چیزی کم دارنداین دو استاندارد بنوعی همدیگر راپوشش میدهند وبه همین دلیل اغلب کنارهم پیاده سازی میشود و بتنهایی معنای آنچنانی ندارد .

  ایزو ۴۵۰۰۱باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند وبه بهداشت کارکنان اهمیت زیادی میدهد واین باعث میشودکه کارکنان یک سازمان درراستای اهداف سازمان فنی و باانگیزه بیشتری بکار بپردازند و ازلحاظ ایمنی احساس امنیت داشته باشدکه سلامت شما رابه خطر نخواهد افتاد و باانگیزه بالا کار خودرا انجام مید‌هند همانطورکه دربالا گفته شداین گواهینامه بهمراه ایزو 14001 معنا پیدا میکندو مکمل یکدیگرندو همدیگررا کامل میکنند وبدون یکدیگر انگار نقایصی دارندکه پوشش میدهندواین استاندارد همچنین درکنار ایزو 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت نیز طراحی و پیاده سازی میشوندو دراصل میتوان باقاطعیت گفت سه گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و ایزو 9001 بهمراه یکدیگر معنا میابندو درکنار یکدیگر معنا و مفهوم پیدا میکنند زمانیکه سازمانی استانداردهای فوق رادر کنار یکدیگر پیاده سازی میکنند میگویندیک سیستم مدیریت یکپارچه راجهت سازمان خودش طراحی و پیاده سازی نموده است وبه اصطلاحIMS خوانده میشودیک سازمان بهترست دوگواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و 45001 درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی کند وسپس بابت اخذ و دریافتHSE اقدام کند ویک سازمان میتوانداین گواهینامه رابه تنهایی طراحی و پیاده سازی کنداما بدلیل اینکه کارآمدتر باشد و بهره وری بیشتری داشته باشدو درون فرآیند هایش بتواند بهره وری بهتری داشته باشداز الزاماتHSE بهتر میباشدکه بادریافت و اخذ استاندارد ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ ،HSE رادریافت نماید.

  مراجع صادر کنندهHSE نیزمانند مراجعه صادر کننده ایزو هستند یعنی همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوHSE رانیز صادر میکنندکه دو نوع میشوندیا بین المللی هستند ویا داخلی. مراجع صادر کننده ایزو وHSE دراصطلاح و اختصارCB خوانده میشود وخودCB زیر نظرAB فعالیت میکند. خوداینAB نیززیر نظر یک نهاد بالاتر بعنوانIAF فعالیت دارند و اعتباردهی میشوند‌ و یکسری دیگر هستندکه غیرIAF هستندکه ساخته و پرداخته ایرانی‌ها هستند ودرون ایران صادر می شودوCB وهمچنینAB ساختگی ما ایرانیها هستند و بیش از600 مرجع هستند.

  مرکز مشاورین مهندس محمدیان باسابقه درخشان و مشاورین با تجربه بصورت رایگان تمامی خدمات مشاوره رادر خصوص انواع گواهینامه ایزو دراختیار شما قرار میدهد
 • HSE فوری

  HSE

  HSE فوری

  HSE فوری رااغلب سازمانها درخواست دارند. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهHSE وهمچنین سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو اکثرا بدنبالHSE فوری هستند.HSE فوری بدلایل مختلفی مورد درخواست هست بدلایلی مانند شرکت در مناقصات واینکه شرکت جزو شرکتهای نوپا و تازه تاسیس باشدوHSE رانداشته باشدو البته بهترست بدلیل اینکه بدین مشکل برنخورد شرکت آماده راخرید کند. حالا بنابر هردلیل شرکت متقاضی بخواهد جهتHSE فوری اقدام کند ابتدا بایستی بداندکه کدام مرجعHSE فوری صادر میکندو ازکدام مراجع بایستیHSE ویاhse فوری بگیرد. دریافت گواهینامهHSE مستلزم دریافت دو گواهینامهISO14001 وهمچنینISO45001 میباشدالبته سازمانها بتنهایی نیزمیتوانند اقدام کنندبه ثبت و صدور گواهینامهHSE امابهترست سازمانها درابتدا ویا بعداز اخذ دو استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اقدام کنندبه اخذHSE شایداین نگرانی جهت متقاضیانHSE فوری پیش بیایدکه پروسه فوق زمانبر میباشدو سازمان نمیتواندHSE فوری رادریافت کند. اخذHSE فوری ربطی نداردبه اخذISO14001 وهمینطورISO45001 .

  مراجع صادر کننده گواهینامهHSE فوری درحقیقت همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو دارای اعتبار غیرIAF هستند زیراکه قوانین و قواعدی نداردکه بخواهد دست و پا گیر و زمانبر باشد. درباره گواهینامهHSE دارای اعتبارIAF وضعیت برعکس میباشد یعنی بدلیل قانونمند بودن پروسه زمانبر میباشدوHSE فوری بادرجه اعتبارIAF بیمعناست. انواع گواهینامه ایزو وهمینطورHSE تحت اعتبارIAF اصولا زمان میخواهندتا صادر گردند زیراکه درخصوص گواهینامه تحت اعتبارIAF پیاده سازی طی مراحل مختلف صورت میگیردو طی چندین دوره ممیزی ممکنست انجام شودتا ممیز بابررسی کامل اجازه صدورHSE رابدهدو گواهینامهHSE صادر گردد.

  HSE فوری گفتیم تنها ازطریق مراجع غیرIAF امکانپذیرست مراجع غیرIAF کدامند قطعا سوال پیش آمده جهت اغلب متقاضیان میباشد. مراجع غیرIAF درحقیقتCB وهمچنینAB ساختگی ایرانیهاست و مراجعی میباشدکه بنابر دلایل مختلفی ایرانیها بوجود آوردندتا درکمترین زمان و باکمترین قیمت برسندبه گواهینامهHSE ویا گواهینامه ایزو . ازطرفی اغلب سازمانها هنگام شرکت در مناقصات درخواست گواهینامهHSE فوری رادارندو کارفرمایان مناقصه گزار نیزآنچنان حساسیت ندارندکه گواهینامهHSE دارای اعتبار بین المللی باشد ویانباشد. بهمین دلیل متقاضیانHSE فوری افزایش پیدا میکنند. حالا زمانی ممکنست یک کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشدویا سازمان بخواهد صادرات انجام بدهد درچنین اوقاتی سازمان دارایHSE میتواند گواهینامه غیرIAF خودرا برروی گواهینامهIAF سوییچ کندو تنهابا پرداخت مابه التفاوت برسدبه گواهینامهHSE دارای اعتبارIAF وجهت مناقصات ازآن استفاده کند.

  اخذHSE فوری و توصیه مراجع صادر کنندهHSE فوری ، طراحی و پیاده سازی دو گواهینامه ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001میباشدکه البته ازلحاظ زمانی مشکلی نداردو هرسه گواهینامه بطور همزمان نیزمیتوانند طراحی و پیاده سازی شوندو سازمان فورابه گواهینامهHSE برسد ویعنی بعبارتی سه گواهینامهISO14001 فوری ، گواهینامهISO45001 فوری وهمچنین گواهینامهHSE فوری صادر میگردد. همچنین بهمراه دو استانداردISO14001 وISO45001 بهترست استانداردISO9001 نیزدر دستور اخذ قرار گیرد زیراکه سه گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمینطور گواهینامه ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت بنوعی مکمل یکدیگرندو درکنار یکدیگر معنا پیدا میکنندو همچنین سازمان با طراحی و پیاده سازی و اخذ سه سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمچنین سیستم مدیریت کیفیت میرسدبه یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوانIMS واینIMS اغلب بصورت رایگان بعداز اخذ گواهینامه ایزو 14001 ، اخذ گواهینامه ایزو 45001 وهمینطور اخذ گواهینامه ایزو 9001 ازطریق مراجع غیرIAF داده میشودبه شرکت متقاضی .

  HSE فوری همچنین نیزممکنست مورد درخواست سازمانهایی باشدکه قبلاHSE داشتنداما بدلیل اینکه جهت ممیزی سالانه اقدام نکردند گواهینامهHSE آنهاتوسطAB باطل میشودو یکباره مثلا جهت مناقصات بامشکل مواجه میشوندو بایستی سریعا گواهینامهHSE دریافت کنندو شایدهم نمیدانندکه هرسال بایستی ممیزی سالیانه انجام دهندو یکدفعه وقتی جهت مثلا مناقصه اقدام میکنند میبینند بدلیل عدم تمدید ممیزی سالیانه گواهینامهHSE آنهافاقد اعتبارست وبایستی ازنو گواهینامهHSE بگیرندو متقاضی اخذHSEفوری میشوند.
 • SMART چیست؟

  SMART 

  SMARTچیست؟

  SMART عبارتی میباشدکه از حرف اول چندین کلمه مشتق شده و گرفته شده است. هرنهادی مجموعه اهدافی داردکه ازسیاستهای بزرگ واصلی و کلان یک سازمان وهمچنین اصول کلی آن گرفته شده است. سازمانها بایک سیاست و برنامه ریزی درست وبایکسری اصول هدف گذاری ، موفق میشوندبه اهداف اصولی وتعریف شده شان برسند. رسیدن و دستیابی به هدف هرچقدرهم یک هدف کوچک باشد یکنوع مثبت نگری ودید خوب بابت یک سازمان بوجود میاید ودر نهایت باعث رشد وپیشرفت وبهره وری یک سازمان میگردد. برخی اهداف آنقدر کوچک هستندکه باگذشت زمان ازبین میرود وبرخی اوقات نیز ارزشها و اهداف باهم اشتباه گرفته میشوند. اما باید فرق میان اهداف و ارزشها رادانست ودرک کرد وبعد به اهدافمان فکر کرده وراه رسیدن بدان رابررسی کرد. هدف: خواسته قلبی وذهنی سازمان میباشدکه دست یافتنی وهمچنین قابل اندازه گیری میباشد. ارزش: ارزش چیزی میباشدکه ما جهت رسیدن بدان ازاهداف استفاده میکنیم مثل رسیدن بمدارج عالی نوعی ارزش میباشد. سازمانها جهت دستیابی نتایج مطلوب برای خودشان هدفگذاری میکنند. مثلا جهت الزامات ایمنی و بهدلشت اهداف مرتبط بدان یعنی اهداف ایمنی وبهداشت راتعریف میکنند. جهت رعایت الزامات محیط زیست اهداف زیست محیطی رابرای خود تعریف میکنند. حالا اهداف یکسری ویژگیهایی داردکه باعنوانSMART تعریف شده وشناخته شده.Smart  ازپنج کلمهSpecific , Measurable,Assignable , Realistic , Time-boundگرفته شده است. بمعنای هرکدام ازاین اصطلاحات درزیر میپردازیم.

  Specific معین : بدین معناکه هدف شناخته شده باشد ویک هدف مشخص و معین وجود داشته باشد زیرا وقتی یک هدف مشخص شده وجود داشته باشدتااینکه هدفی مشخص شده وجود نداشته باشد. پس منظور ازاین واژه داشتن یک هدف معین میباشد.

  Measurable قابل اندازه گیری : قابل اندازه گیری بودن هدف بدین معنی میباشدکه یک نهاد ویا سازمان بتواند میزان موفقیت ویا شکست درون اهدافش رااندازه گیری کند. وچنانچه نتواند شکست راتشخیص داده ومعین کند، نمینواند اشتباهاتش رااصلاح کند. جهت این امر بایستی یک شاخص اندازه گیری تعریف گردد.

  Assignable دست یافتنی : بایستی منطقی وصحیح قادر باشیم بدان هدف دست پیدا کنیم. هدف نباید طوری باشدکه غیرمنطقی ودست یافتنی نباشد زیرا دراینصورت ممکنست هدف باشکست مواجه شود ودر نتیجه شکست اعتماد بنفس ازبین میرود. بنابراین بهترست یکسری جزییات مشخص شود وگام بگام پیش رفت تابه هدف رسید.

  Reallstic واقع بینانه : هدف بایدمنطقی ودست یافتنی باشد ومطابق باامکانات و توانایی یک سازمان تعریف گردد. یعنی همانطورکه یک سازمان راوادار رابه تلاش میکند ، تلاشها مثمر ثمر باشد. هدف بایستی شرکت ویا سازمان رامورد سنجش قرار دهدتا انگیزه ایجاد شود وسازمان جهت رسیدن اهدافش رغبت پیداکرده و جهت رسیدن تلاش کند. هدف بایستی واقع بینانه باشد ورویایی وغیر منطقی نباشد.

  Time-bound محدوده زمانی : بهترست یک محدوده زمانی جهت هدف تعیین کنیم ویک زمانبندی تعریف شده بجهت یک هدف تعریف گردد درغیر اینصورت ممکنست بدلیل عدم زمانبندی وبی هدفی رسیدن به یک هدف زمان زیادی ببرد.

  SMART وهمچنین رعایت اصولش درتدوین اهداف کیفی ویا هرگونه هدف دیگر بایستی رعایت گردد.

 • آموزش اخذ ایزو برای شرکت

   آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت


  آموزش اخذ ایزو برای شرکت توسط مراجع صادر کننده انجام میشه این مسئولان همه جای کشور حضور داشته میتونن کمک کننده برای درخواست کنندگان ایزو باشن. اخذ ایزو طی دومرحله انجام خواهد شد اولین کار صدور اخذ ایزو فرم مشخصات ارسال شده مشتری باید این فرم راتکمیل کرده مجدد تحویل مرجع بدهد. فرم ارسالی حاوی مطالبی چون نام شرکت، نام نماینده، مرجع صادر کننده ایزو ، گواهی نامه درخواستی، آدرس، تلفن شرکت، این فرم دربایگانی مسئولان صادر کننده نگهداری میشه. مرحله بعد واریز هزینه صدور بوده وقتی هزینه واریز شد نوبت چاپ گواهینامه درخواستی هست. پرینت گواهی حاوی نام شرکت متقاضی، نام مرجع صادرکننده، گواهی درخواستی، بارکد روی گواهی، کد رجیستری، تاریخ سه ساله چاپ شده، بوده این گواهی تحویل متقاضی داده میشه. همراه گواهی یک فایل مستندات هم بصورت سی دی رایت شده باید داده شود.


   این پکیج مستندات مطلبی چون ایمنی جوشکاری برشکاری، ایمنی نردبان، روش اجرایی پایش اندازه گیری عملکرد hse ، راهنمای تدوین طرح بهداشت، مدیریت مواد زائد، ایمنی کارباجرثقیلها تجهیزات وابسته، روش اجرایی تبلیفات، روش اجرایی شناسایی ارزیابی بکارگیری پیمانکاران فرعی، این مستندات میتونه برای شرکت متقاضی کاربرد داشته باشه. گواهی صادر شده بدون این مستندات تحویل داده نمیشه اخذ ایزو برای شرکت همراه مستندات بوده هردو باهم برای متقاضی ارسال میشه. وقتی مدرک تحویل داده شد نوبت اعزام کارشناس برای توضیحات مستندات هست. این کارشناس تمام مطالب مستندات کاربلد بوده اگر ویرایشی ازگواهی نامه وارد بازار کار شود کارشناس مطالعه دقیق کرده تا بدونه ویرایش شده اخذ ایزو چه مواردی هست. جلسه هماهنگ شده همراه مدیرعامل ومسئول کنترل کیفیت بوده این جلسه یک روز کاری زمان نیاز داشته تا کارشناس بتواند بحثهای مستندات جمع کرده توضیحات تکمیلی تحویل دهد.


  اخذ ایزو سه ساله بوده اما سالی یکبار بمدت دوسال تمدید ایزو انجام میشه تمدید ایزو میتونه برای مناقصه تاثیر زیادی داشته باشه باتمدید ایزو مدرک معتبر دردست مشتری بوده میشه مناقصه شرکت کنه. البته جهت همکاری باکارفرما هم تمدید ایزو تاثیر زیادی داره اطمینان کارفرما ازاینکه اخذ ایزو معتبر شرکت متقاضی باعث همکاری بین دوطرف خواهد شد. ساختار بندها برخی اصطلاحات ویرایش استاندارد بین المللی درمقایسه ویرایش قبلی برای بهبود همراستایی باسایر استانداردهای سیستم مدیریت تغییر کرده. دراین استاندارد بین المللی برای ساختار واصطلاحات آن اجباری وجود نداردکه  برای اطلاعات گردآوری شده سیستم مدیریت کیفیت سازمان اعمال میشه.


  ساختار بندها بجای نمونه ایی برای مستندسازی خط مشی، اهداف وکارهای کنار هم بصورت سیستماتیک مجموعه برای ارائه یک معرفی منسجم ازقوانین مدنظر گرفته شده. ساختار ومحتوای اطلاعات گردآوری شده مربوط یک سیستم مدیریت کیفیت اگر مرتبط باکارهای کنارهم اداره شده توسط شرکت اطلاعات نگهداری شود. برای سایر مقاصد میشه اغلب ارتباط بیشتری باکاربرانش برقرار کند. اجباری درخصوص جایگزینی اصطلاحات مورد استفاده توسط سازمان باقوانین بکار رفته دراین استاندارد بین المللی جهت مشخص کردن قوانین سیستم مدیریت کیفیت وجود ندارد. مجموعه میتونه اصطلاحاتی که مناسب عملیتشان هست انتخاب کند. مثل استفاده سوابق مستندات یاپروتکل جای اطلاعات گردآوری شده تامین کننده، شریک، فروشنده جای تحویل دهندگان بیرونی عمده اصطلاحات بین این نسخه ازاستاندارد بین المللی ویرایش قبلی نشان دهد.
  در ایزو 9001 اصطلاح محصول برای تمامی گروهای خروجی استفاده شده. این نسخه ازاستاندارد محصولات خدمات استفاده نموده است. محصول خدمات شامل تمامی گروهای خروجی بوده سخت افزار، خدمات، نرم افزار مواد فرآوری، استفاده خاص خدمات بمنظور مشخص کردن تفاوت بین محصولات خدمات دربکارگیری برخی الزامات میباشد. خصوصیات خدمت این است که حداقل بخشی ازخروجی که درهنگام مواجهه بامشتری تحقق شود. این بدین معناست برای مثال برابری قوانین نمیونه لزوما قبل دادن خدمات تایید شود.  دربسیاری موارد محصولات خدمات بهمراه هم مورد استفاده قرار میگیره اغلب خروجی هایی که سازمانها بمشتریان ارائه میکنند. یاتوسط ارائه دهندگان بیرونی برایشان تامین میشه. هم شامل محصولات هم خدمات باشه. مثال یک محصول مشخص یانامشخص میتونه بهمراه برخی خدمات باشد. قوانین مورد نیاز سازمان بمنظور طرفهای سودمند که مربوط به سیستم مدیریت کیفیت میباشد، قوانین مربوط این طرفهای سودمند رامشخص میکنه بااین حال این معنی نیست که گسترش قوانین سیستم مدیریت کیفیت فراتر ازدامنه کاربرد این استاندارد بین المللی قرار گیرد. همانگونه که دردامنه کاربرد گفته شد. این استاندارد بین المللی درجایی کاربرد داردکه سازمان نیاز داره تاتوانایی خود رادرفراهم آوردن مداوم محصولات خدمات باقوانین مشتری وقوانین قانونی، مقررات دارای کاربرد نشان داده ومیخواهد رضایت مشتری افزایش دهد.

  دراین استاندارد بین المللی اجباری جهت درخواست کننده ایزو وجود نداردکه طرفهای سودمند غیر مرتبط باسیستم مدیریت کیفیت مدنظر گیرد. ارتباط سیستم مدیریت کیفیت تصمیم آنکه آیا یک اجبار خاص به یک طرف سودمند مرتبط هست بادرخواست کننده میباشد. مفهوم تفکر مبتنی برریسک، نسخه های قبلی این استاندارد بین المللی  مورد اشاره قرار گرفته شده. مثال، ازطریق قوانین طرح ریزی، بازنگری، بهبود این استاندارد بین المللی قوانینی جهت درک مجموعه ومحیط آن هست. تعیین ریسکها بعنوان مبنای طرح ریزی مشخص نموده است. این نشان دهنده ببکارگیری تفکر مبتنی برریسک، طرح ریزی وپیاده سازی کارهای کنارهم بصورت سیستماتیک، سیستم مدیریت کیفیت بوده، تعیین میزان اطلاعات گردآوری شده کمک خواهد کرد. یکی ازاهداف کلیدی یک سیستم مدیریت کیفیت این است که بعنوان یک ابزار پیشگیری عمل کند.

 • اخذ استاندارد iso9001

  اخذ استاندارد iso9001

  اخذ استانداردiso9001

  اخذ استانداردIS09001 مقوله مهمی میباشدکه بسیار مورد توجه قرار میگیرد. گواهینامه ایزو 9001 عمومی ترین استاندارد ایزو میباشدکه عموما جهت مناقصات ازطرف کارفرما ازیک شرکت خواسته میشود. گواهی نامهISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت یکی ازانواع سیستمهای مدیریتیISO میباشدکه ازتمام سیستمهای مدیریتی مهمتر بوده ودر حقیقت مادر تمامی استاندارد وهمینطور پیش نیاز انواع استاندارد ایزو میباشد. زیراکه سیستم مدیریت کیفیت الزامات کیفیت رامورد بررسی قرار میدهد وهمچنین تمامی انواع استاندارد تدوین شده اندتا الزامات مورد نیاز جهت کیفیت فرآیندهای موجود دریک سازمان رابیان کند. ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعداز ویرایشهای فراوان باعنوان سیستم مدیریت کیفیت تدوین گردید. درابتدا استانداردISO9001 باعنوان کنترل کیفیت مطرح گردید یعنی تمام فرآیندها تحت کنترل قرار گیرندتا کیفیت زیر سوال نرود ودر تمامی فرآیندها عدم انطباقها تحت کنترل قرار گیرداما بعد دیدندکه کنترل کیفیت زمانبر بوده وموجب هدر رفتن وقت میشود وانرژی نیروی انسانی گرفته میشودو گفتند کیفیت بایستی تضمین گرددنه کنترل امااین طرح تضمین کیفیت نیز معایب خودش راداشت ودرنهایت باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردیدوتصویب شد.

  اخذ گواهینامهISO9001 جهت تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت انجام میگیردو چنانچه شرکتی بخواهد یک استانداردISO داشته باشد میتواند اخذ استانداردiso9001 رادر دستور کار خود قرار داده و گواهینامهISO 9001 رادریافت نماید. همچنین معمولا اغلب اخذ استانداردiso9001 بهمراهISO14001 وهمینطورISO45001 (ورژن جدیدOHSAS18001 ) صورت میپذیرد و شرکتهای مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شرکتهای متقاضی اخذ استانداردiso9001 راجهت اخذ استانداردISO 9001 ،ISO 14001 وهمچنینISO 45001 بهمراه یکدیگر توصیه میکند زیراکه سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 بنوعی مکمل یکدیگرند ودرکنار یکدیگر معنا پیدا میکنند همچنین الزامات گواهینامهISO 9001 ، گواهینامهISO 14001 وهمینطور گواهینامهISO45001 نکات و الزامات مشترک بسیاری باهم دارند. بایستی اضافه کردکه ازترکیب اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهچنین ایزو 45001 یعنی سه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 سیستم مدیریت یکپارچهIMS بدست میاید یعنی اینکه چنانچه سازمانی سه گواهی 9001 ، 14001 و 45001 راجهت سازمانش اخذ کند میگویند سازمان موفق شده سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمانش پیاده سازی کند.

  اخذ گواهی نامهISO9001 طی سه مرحله انجام میپذیرد. طراحی ، پیاده سازی و ثبت و صدور گواهینامهISO 9001 . درابتدا بایستی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو 9001 رامشخص کرد. مراجع صادر کننده گواهی نامهISO9001 رادر اصطلاح وبطور اختصارCB مینامند واینCB زیر نظر مرجع اعتبار دهندهAB مدیریت و اعتبار دهی میشوندو خوداینab زیرنظر یک مرجع بالا دست باعنوانIAF نهاد بین المللی اعتبار دهی گواهینامهISO اعتبار دهی میشوند. اینگونه گواهینامهISO 9001 دارای بالاترین سطح اعتبار میباشدکه جهت صادرات بایستی اخذ استانداردiso9001 ازطریق مراجعIAF صورت گیرد. بدلیل گران بودن و زمانبر بودن و تحریمات ایرانیها خودشان اقدام کردندبه ثبت و صدور گواهینامه ایزو یعنیCB وهمینطورAB (هایی) ساختندکه ساخته وپرداخته خودشان بودو تحت نظر هیچگونه نهاد بین المللی نیست وبدین مدل گواهینامهISO9001 ، اصطلاحا غیرiaf گفته میشود. بهمین دلیل برندهای مختلفی ساخته شدندکه کار راه انداز هستندو البته باتوجه بدینکه سطح اعتبارشان درچه سطحی میباشد زمان و قیمت متفاوتی دارندو بنابر گستردگی و توانایی مالی ودلخواه شرکت متقاضی میتواند اخذ استانداردiso9001 رااز هرکدام مرجع بخواهند دریافت کنند.

  اخذ گواهیISO9001 مرحله دوم شامل پیاده سازیiso9001 میباشدکه زمانیکه مستندات آماده شدو گزارش نویسی انجام گرفت نوبت پیاده سازی الزامات تعریف شده مستندات میشودکه البته گواهینامه ایزو غیرIAF نیازبه پیاده سازی ندارد وهمینطور شرکتها نیز تمایلی بدین پیاده سازی ندارند. زیرا پیاده سازی انواع استاندارد ایزو ضمن زمانبر بودن، هزینه بر نیزمیباشد.
  اخذ مدرکiso9001 مرحله آخر مرحله ثبت و صدور گواهینامهiso9001 میباشدکه درمرحله آخر بعداز تایید مرجع صادر کننده ، گواهینامهiso9001 مانند انواع گواهی ایزو دیگر صادر میشود. بایستی توجه کردکه متقاضیان اخذ استانداردiso 9001 باآگاهی کامل جهت اخذ گواهی نامهiso9001 خوداقدام کنندتا دردام افراد سودجوکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنند نیفتد.

  کاربران درون گوگل معمولا باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر یعنی اخذ استانداردiso9001 جستجو میکنند:

  اخذ استانداردiso9001, اخذ گواهینامهiso9001, اخذ گواهی نامهiso9001, اخذ گواهیiso9001, اخذ مدرکiso9001, اخذ استاندارد ایزو9001, اخذ گواهینامه ایزو9001, اخذ گواهی نامه ایزو9001, اخذ گواهی ایزو9001, اخذ مدرک ایزو9001, اخذ استانداردISO9001, گواهینامه ایزو 9001 , شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, مراحل ثبت ایزو, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, هزینه دریافت گواهینامهISO9001, مراحل اخذ استانداردiso9001, مراحل دریافت استانداردiso9001, مراجع صادر کننده استانداردISO9001, چگونه گواهینامه ایزو بگیریم وغیره.
 • اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان دربازار کار امروزه متقاضیان زیادی دارد و بسیاری شرکتها تمایل بدین مدل گواهی بگیرند. بدلیل اینکه اخذ گواهینامه ایزو ارزان بسیار هزینه پایین داشته همچنین شرکتها تمایل جهت دادن هزینه گزاف نمیباشندپس گواهینامه ایزو ارزان انتخاب میکنند. اینکه گواهینامه ایزو ارزان ازچه برندی انتخاب کنند بسته بمشتری داشته تمایل دارنند باچه مراجعی کار کنند. بیشترین مراجع اخذ گواهینامه ایزو ارزان خصوصی بوده داخل ایران فعالیت داشته همچنین اطلاعات تکمیلی اخذ گواهینامه ایزو ارزان بمشتری اعلام میکند. اخذ گواهینامه ایزوارزان جهت مناقصات میتواند کاربرد داشته باشد. همچنین جهت اخذ گواهینامه ایزو ارزان نیاز نیست بکارفرما ارائه شود بدلیل اینکه مشتریانی جهت گواهینامه ایزو ارزان تمایل گرفتن دارنند، میدانند فقط جهت برند سازی همچنین ارائه مستندات اخذ گواهینامه ایزو ارزان دریافت کنند. مستندات گواهینامه ایزو ارزان برای مشتریان نیازمند بوده بدلیل استفاده کردن برای محل کار خود میتوانند مطالعه کنند.

  مستندات ایزو ازطریق مرکز مابه صورت رایگان درقالب چهار هزار صفحه ای مطالب مانند الزامات مشتری، ارزیابی ریسک، خروجی های نامنطبق، پایش، اندازه گیری، بازنگری مدیریت، بهبود مداوم چاپ شده، خدمات برون سازمانی، مدیریت کنترل سازمانها مطالب مفید ارزنده دیگربه چاپ رسیده میتوان جهت سازمان بکار گرفت. اخذ گواهینامه ایزو ارزان توسط مراجع کاملا خصوصی صادر شده مراجع بین المللی تایید کننده مراجع نمیباشنداین مراجع جهت رفع نیاز مشتریان جهت درخواست اخذ گواهینامه ایزو ارزان بصورت یک روزه صادر شده دسترس مشتریان قرار داده خواهد شد.

   

   

  اخذ ایزو ارزان

   

  اخذ ایزو ارزان و فوری معتبر و قابل استعلام

   

  اخذ گواهی ایزو ارزان نیازبه پیاده سازی واقعی نمیباشد مشتری حتی جهت مشاوره اخذ گواهینامه ایزو ارزان بصورت کاملا رایگان میتواند اطلاعات کسب نماید. اخذ گواهینامه ایزو ارزان بصورت یک برگه کاغذی بامتن لاتین نام شرکت متقاضی همچنین تاریخ سه ساله صادر خواهد شد. مشتری میتواند این برگه اخذ گواهینامه ایزو ارزان برای کار خود استفاده نماید.

  اخذ گواهی نامه ایزو ارزان چارچوبی استفاده میکندکه توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی بمنظور هماهنگی میان سیستم مهای مدیریتایجاد شده. استاندارد بین المللی الزاماتی مختص سایر سیستم های مدیریتی مانند مدیریت زیست محیطی، بهداست شغلی مدیریت ایمنی یا مدیریت مالی دربرنمیگیرد. مستندات بصورت جزئی، کلی بعنوان مراجع الزامی این استاندارد بوده بکارگیری آنها لازم بوده مراجع دارای تاریخ تنها ویرایش ذکر شده کاربرد دارد. درک محیط برون سازمانی میتوان جهت مسائل آمده محیط های قانونی، فن آوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی ملی، منطقه ایی تسهیل مود. طرفهای ذینفع برتوانایی سازمان جهت ارائه مستمر محصولات خدماتی نیازهای مشتری والزامات قانونی، مقرراتی قابل کاربرد برآوورده میکنند.
  اخذ گواهینامه ایزو ارزان مستلزم مواردی ازاین دست هست و سازمان بایدموارد زیر تعیین نماید: طرفهای ذینفع مرتبط باسیستم مدیریت کیفیت. الزامات طرفهای ذینغع مرتبط سیستم مدیریت کیفیت میباشد. سازمان باید اطلاعات مربوط این طرفهای ذینفع، همچنین الزامات مربوط آنان مورد بازنگری قرار دهد. سازمان باید مرزها، قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت جهت پبیاده سازی دامنه کاربرد تعیین نماید.

   

   

  اخذ ایزو ارزان

  هنگام تعیین این دامنه کاربرد سازمان باید موارد زیر درنظر بگیرد: مسائل درون سازمانی، برون سازمانی. الزامات طرفهای ذینفع مربوطه اشاره شده. محصولات، خدمات سازمان. اگر الزامات دامنه کاربد تعیین شده قابل اجرا باشد سازمان باید همه آنها بکارگیرد. دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید دسترس باشد بعنوان اطلاعات مستند نگهداری شود. دامنه کاربرد باید انواع محصولات خدمات تحت پوشش بیان کرده برای هریک الزامات استاندارد سازمان دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت غیر قابل کاربرد مشخص نماید، توجیهی داشته باشد.

  انطباق اخذ گواهینامه ایزو ارزان تنها درصورتی میتواند مورد ادعا باشدکه الزاماتی غیر قابل مشخص شده اند. توانایی بامسئولیت سازمان جهت اطمینان انطباق محصولات، خدمات، افزایش رضایت مشتری تاثیری نداشته باشد.

 • اخذ گواهینامه HSE فوری

  اخذ گواهینامه HSE فوری

  اخذ گواهینامهHSE فوری

  اخذ گواهینامهHSE بسیار آسان بوده سریع بدون نیاز پیاده سازی میتوانHSE دریافت نمود. اخذHSE دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ایی، سیستم مدیریت زیست محیطی دریافت میشود. شرکتهای متقاضی اخذHSE میتوانند گواهینامهHSE دریافت کنند البته مرجع مختلفی گواهینامهHSE صادرمیکنند شرکتهای متقاضی چه مرجعی جهت صادرکردن گواهینامهHSE انتخاب میکنند. اخذ گواهینامهHSE ایمنی کار بسیار مهمی میباشد. ایمنی کار برعهده مسئول ایمنیHSE بوده. اخذ گواهینامهHSE دوصورت انجام میشود اخذHSE شخصی. اخذHSE شرکتی. صادر کردن اخذHSE شخصی جهت ایمنی کارگران مشغول کار میباشد. مسئولHSE عهده دار ایمنی کارگران میباشد. منظور ایمنی درکار استفاده کلاه ایمنی هنگام کار، دستکش، پوشیدن لباس ایمنی هنگام کار، کفش مناسب کار موارد گفته شده بسیار مهم بوده مسئول ایمنی موظف رعایت کردن تهیه کردن موردهای گفته شده برای کارگران میباشد. اخذ گواهینامهHSE شرکتی مراجع معتبر صادرکننده هستند البته مراجع خصوصی صادرکنندهHSE اعتباردهی مراجع صادرکننده بین المللی ندارند ایران مشغول فعالیت میباشند. اخذHSE جهت ارائه کارفرمایان مهم بوده مراجع صادرکننده باید معتبر قابل رجیستری باشند اخذ گواهینامهHSE ملزم دو استانداردISO14001 ،ISO45001 هستند. مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست بررسی وضعیت کفایت نظامHSE استقرار آن براساس موضوعات بهداشت ایمنی محیط زیست، خط مشی اهداف جدید حاصل شرایط فعالیت هستند. سیستم مدیریتISO45001 ایمنی،بهداشت حرفه ایی نام دارد. برند سازی شرکت مناقصه شرکت، ایمنی کار، رجیستری شرکت، پیاده سازی موارد سیستم مدیریتHSE هستند. سازمان برنامه کلان کاری طراحی، دستیابی اهداف بهداشت ایمنی محیط زیست معیارهای عملکرد ارائه نماید. طرح بهداشت ایمنی محیط زیست شامل موارد زیر میباشد.

  تشریح واضح شفتاف اهداف

  تعیین مسئولیتها، تدوین دستیابی اهداف معیار عملکرد هربخش سازمان

  ارائه روش کاربردی اهداف

  منابع مورد نیاز

  برنامه زمانبندی اجرا

  ایجاد تشویق کارکنان سوق دادن آنها بسمت فرهنگ مناسب بهداشت ایمنی محیط زیست

  سازوکارهایی جهت تهیه ارائه اطلاعات ایجاد زمینه های لازم اجرای بهداشت ایمنی محیط زیست

  فرپایند شناسایی کارکنان گروهای کاری، زمینه بهداشت ایمنی محیط زیست عملکرد خوبی دارند.

  سازو کار ارزیابی پیگیری

  اگر میخواهید سازوکارHSE بصورت کامل وروشن اطلاعات کسب نمایید مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران پاماده پاسخگویی تمام دوستان محترم میباشد این مرکز باسالها تجربه درخصوص اخذ گواهینامهHSE ودیگر گواهینامه های مرتبط می تواند پاسخگوی نیاز مشتریان گرامی باشد گواهینامهHSE وسایر گواهینامه ها نیاز به مشاورین زبده دادر تا بتوان تمام موارد مجود بیان کرده مشتری بتواند راه درست دریافت گواهینامهHSE وگواهینامه های دیگر اقدام نماید. با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی خانم محمدی تماس بگیرید کارشناسان زبده راهنمای دوستان محترم هستند.

  لینکهای مرتبط
  شرایط اخذ گواهینامهHSE
  HSE فوری
  HSE بدون نیاز ممیزی
  HSE-MS
  HACCP
  HSE ارزان
  گواهینامهHSE معتبر چگونه دریافت کنیم
  هزینه اخذ فوریHSE
  هزینهHSE معتبر بین المللی
  اچ اس ایی بدون ممیزی
  اج اس ایی مراجع صادرکننده
  چهHSE بدرد شرکتهای پتروشیمی میخوره
  نیازHSE-MS چیست
  الزامات رعایتHSE
  فعالیتHSE
  ISO9001
  کارایی عملکردHSE
  مدیریت ارشدHSE
  عملیات پسماندHSE
  وقوع خطراتHSE
  معیارغربالگریHSE
  استانداردHSE
  استاندارداچ اس ایی
  عملیاتHSE
  استانداردقابل اجرایHSE
  نگهداری روشهایHSE
  بازرسیHSE
  آزمایشHSE
  کنترل مدیریت بهداشتHSE
  حفظ ایمنیHSE
  ایجاد روشHSE
  مرورمدیریت بهداشتHSE
  نظامندیHSE
  استقرارHSE
  برندسازیHSE
  ریسکهایHSE
  تخریبHSE
  پیاده سازی ارزیابی ریسک
  ISO45001
  OHASA18001
  اوهساس 18001
  مدلHSE
  طراحیHSE
  HSE فوری
  محیط زیست
  الزاماتHSE
  عدم انطباقHSE
  اخذ گواهینامهISO9001
  اخذ سیستم مدیریت کیفیت
  اخذ سیستمISO45001
  تولیدکننده نفت
  تولید کننده گاز
  روش اجرایی
  سازماندهی منابع
  خدماتHSE
  عملکرد بهداشت حرفه ایی
  تعیین صلاحیت ایمنی
  تایید صلاحیت پیمانکاری
  مهارتHSE
  دریافت گواهینامه فوریHSE
  مستندسازی نظام مدیریتHSE
  شناسایی خطراتHSE
  ارزیابی خطرات
  پسماندHSE
  الزامات آموزشیHSE
  الزامات تغییر پایشHSE
  مدلHSE-MS
  خط مش استراتژیک
  پیمانکاری
  سازمانیHSE
  کنترل مستندات
  شناسایی خطرات
  ثبت خطراتHSE
  یکپارچکیHSE
  ممیزی
  عدم انطباق
  مدیریت ریسک
  کاهش ریسک
  سیستم مدیریتISO14001
  سیستم مدیریت18001
  ممیزی بازنگری
  بهبود عملکردHSE
  سازمان پیمانکاری
  دریافتHSE
  اخذHSE
  اخذ گواهینامهHSE فوری
  خطرات، روشهایHSE
  شرایط بهداشت حرفه ایی
  شرایط بهبود مستمر
  شرایط بهبود مدیریت حرفه ایی
  پایش اندازه گیریHSE
  فعالتهایHSE
  استراتژیکHSE
  مدیریت روش اجراییHSE
  اثرات زیست محیطی
  ارزیابی محیط زیست
  طرح مدیریت بهداشت
  پیاده سازی کاملHSE
  اهداف کیفیت سیستمHSE
  بهداشت کلانHSE
  اقدامات کاهش ریسکHSE
  عدم انطباقHSE
  شایستگی صلاحیت کارکنان HSE
  عناصر کلیدیHSE
 • استاندارد IEC61557 گواهی نامه IEC 61557

  IEC61557

  استانداردIEC61557 گواهی نامهIEC 61557

  استانداردIEC61557 ایمنی الکتریکی درون سیستمهای توزیع فشار ضعیف تا1000 V a.c. وهمچنین1500 v d.c. تجهیزات جهت آزمون، اندازه گیری ویا پایش معیارهای حفاظت : مقاومت اتصال زمین ونیز پست هم پتانسیل پیش نویسش درون کمیسیون مربوطه توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه وتدوین شده ودر هشتصد وهجدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد برق والکترونیک مورد تصویب قرار گرفته است. اینک بااصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر شد.

  IEC61557 هدف ازتدوینش تعیین الزامات قابل اجرا جهت تجهیزات اندازه گیری مقاومت هادیهای زمین، هادی های زمین حفاظتی وهادی جهت بست هم پتانسیل، شامل اتصالات وترمینالهای آنها، بهمراه نشان دهنده مقدار اندازه گیری شده یانشان دهنده حدود میباشد.

  گواهیIEC 61557, مراجع الزامی: مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی میباشدکه درون متن استانداردIEC61557 بدانها ارجاع داده شده وبدین ترتیب آندسته مقررات جزئی استاندارد 61557 محسوب میشود.

  گواهینامهIEC61557 یکسری تعاریف ارائه شده درونش، داخل استانداردIEC 61557 ، بکار میرود.

  گواهی نامهIEC 61557 دارای یکسری الزامات تعیین شده میباشدکه درون استانداردIEC 61557-1 بایستی اعمال شود: ولتاژ اندازه گیری ممکنست ولتاژd.c. یاa.c. باشد. ولتاژ مدار باز نباید بیشتراز24 V وکمتراز4V باشد. جریان اندازه گیری درون گستره حداقل اندازه گیری نبایداز0/2 A کمتر باشد. تجهیزات اندازه گیری مقاومت درمواردیکه ولتاژ اندازه گیری، ولتاژd.c. میباشد، بایستی یابه کلید معکوس کننده قطب مجهز باشد یاتعویض قطبیت ازطریق کابلهای اتصال امکانپذیر باشد. گستره اندازه گیری که درآن عدم قطعیت عملکرد میباشد، بایدشامل مقادیر...تا... باشد. گستره فوق باید برروی تجهیزات نشانه گذاری شود. فقط درباره ارائه نتایج اندازه گیری بصورت آتالوگ (قیاسی)،این گستره بایدروی مقیاس اندازه گیری شود. گستره میبایستی جهت تجهیزات اندازه گیری آتالوگ نشانه گذاری شود. بایستی دست کم 50درصد طول مقیاس راپوشش دهد. تقسیم بندی برروی مقیاس دراین گستره بایدحداقل... درازای هر.... باشد. تفکیک پذیری تجهیزات دیجیتال (رقمی) بایستی دست کم.... باشد. جهت گستره اندازه گیری، بایستی پیشینه درصد عدم قطعیت عملکرد اسمی مطابق بانوع استانداردIEC 61557-1 اعمال شود. هنگامیکه ازمقاومتهای خارجی بجهت کالیبره کردن بعنوان آفست صفر، استفاده میشود،این امر بایستی نشان داده شود. آفست فوق درتمام مدت اندازه گیری حتی درصورت تغییرات درگستره عملکرد بایدباقی بماند. تجهیزات نشانگر حدود مجهز، بایددر صورتیکه حد بالا یاپایین حاصل شود، بوضوح آنرا نشان دهند. هنگامیکه تجهیزات اندازه گیری بطور تصادفی متصل میشوندبه ولتاژی برابربا 120% ولتاژ نامی شبکه توزیع ودرآن تجهیزات اندازه گیری بکار رفته باشد. کاربر نباید درمعرض خطر قرار گیرد وتجهیزات نباید آسیب ببینند. وسایل حفاظتی ممکنست فعال باشند.

  استانداردIEC61557-1, نشانه گذاری ودستورالعملهای استفاده : علاوه برنشانه گذاری مطابق بانوع استانداردIEC 61557-1 ، اطلاعات زیرباید جهت اندازه گیری ارائه شود:
  ولتاژ مدار باز ، جریان اندازه گیری، ولتاژهای نامی شبکه باتوجه بدین موضوع تجهیزات براساس آنها تعیین شده اند. محدوده اندازه گیری مطابق باگستره اندازه گیری. دستورالعملهای استفاده بایداطلاعات زیررا علاوه برموارد تعیین شده درون استانداردIEC61557-1 بیان میکند. هشدار نشان دهنده اندازه گیریها بایستی فقط درمدارهایی انجام شودکه بی برق میباشند. آندسته هشدارکه نشان دهد جریانهای گذرا یاآمپدانسهای مدارهای عملکردی متصل بطور موازی ، میتواند تاثیر نامطلوبی برنتایج اندازه گیریها بگذارد. توضیح درمورد عملکرد صحیح درمواردیکه تغذیه ازطریق یک وسیله یایک مولد باراه اندازی دستی تامین میشود. جهت تجهیزات اندازه گیری بامنبع تغذیه انباره/باتری ، تعداد اندازه گیریهای ممکن باید ذکر شود.

  گواهینامهIEC61557, آزمون: علاوه برنوع استانداردIEC 61557-1 آزمونهای زیرباید انجام شوند:

  عدم قطعیت ذاتی دراین فرآیند بایستی تحت شرایط مرجع بشرح ذیل تعیین شود: مقدار نامی ولتاژ تغذیه،r.p.m. نامی هنگامیکه توان بوسیله یک مولد باراه اندازی دستی تامین میشود. وضعیت مرجع مطابق بااظهار سازنده. عدم قطعیت عملکرد ارزیابی شده نباید ازحدود مقرر بیشتر شود. مقدار پایین ولتاژ مدار باز بایداندازه گیری شود. مقدار بالای ولتاژ مدار باز بایستی اندازه گیری شود. جریان اندازه گیری بایداندازه گیری شود. مطابقت باالزامات بایدآزمون شود. اضافه بار مجاز بایستی آزمون شود. بدین منظور یک ولتاژd.c. باتغییر متوالی قطبها ویک ولتاژa.c. برابربا یک دوم بزرگی ولتاژ نامی شبکه توزیع بایدبه نوبت بمدت ده ثانیه اعمال شودبه ترمینالهای اندازه گیری. آزمون بایددر حالیکه تجهیزات روشن وخاموش شوند، انجام گیرد. بعدازاین آزمون، تجهیزات اندازه گیری نباید آسیب دیده باشند. تعداد اندازه گیریهای انجام گرفته تاحد گستره ولتاژ تعیین شده توسط بررسی باتری حاصل شود، بایدتعیین شود. دراین فرآیند، تجهیزات اندازه گیری بایدبا یک مقاومت آزمون بتناوب بمدت 5ثانیه بارگذاری شود وقبل ازهر بارگذاری جدید یک استراحت بمدت تقریبا 25ثانیه انجام گیرد.

 • انواع گواهینامه بین المللی

 • ایزو

  ایزو

  ایزو مبحثی میباشدکه قطعا صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها بایادگیری و شناخت ودلایل اخذ ایزو البته بهمراه پیاده سازی میتوانند بسیاربه پیشرفت مجموعه خودکمک کنند، دراینجابه معرفی کامل ایزو پرداخته ومراجع صدور ایزو رانیز معرفی میکنیم سپس دلایل اخذ ایزو و چند نمونه ایزو را بیان میکنیم.

  گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام انگلیسیinternational standard organize بانام مخففiso صادر میگردد، سازمان جهانی ایزو سالها قبل بابت اولین باردر 24 فوریه سال 1947 وباهدف یکسان سازی استانداردها درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو احداث گردیدكه مقرآن همچنان در ژنو ميباشد درابتدای امراین سازمان بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات و ایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ، تجارتی، سیاسی مبتنی برتجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد.درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضوست. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان استاندارد بوده و عضویت توی کمیته های فني ايزو در تدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند نیزعضویتی فعال دارد،

  گواهینامه ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانام کامل انگلیسیCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی، مراکز مشاوره ایزو در ایران یاهمان موسسات خصوصی مشاوره استاندارد و مجوزهای مرتبط استاندارد یکی ازاعضای مهمCBهاهستند، حتی میتوان گفت بعدازCBهای زیر نظرNACI تنها مراکز تهیه گواهینامه ایزو درکشور ایران هستند،CB هادرجهان زیر نظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انهابحساب میایند،AB گفته میشودکه اعتبار دهندهCB هستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشورAB مجزا و مخصوص بخودرا دارد و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمنIAF بابت هرکشورAB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، بامراجعه سایت مورد نظر میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشورش رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF هست، ایران یکی ازاعضای اصلی سازمان ایزو بحساب میاید.استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش شده اند.

  استانداردهای ایزوكه تعداد آنها درحال حاضر بیشتراز19500 مورد ميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست، تعدادی ازاین استاندارد هاکه معمولا کاربرد بیشتری بابت بقیه استاندارد هادارد رادر اینجا ذکر میکنیم تابیشتر بااین استانداردها و نوع استاندارد هانیز اشنا شوید، البته بطور کلی نوع فعالیت هرمجموعه یاشرکت تعیین کننده استانداردهای موردنیازبرای مجموعه هست، دراینجا بچند شاخه فعالیت و ایزوهای مرتبط رایج میپردازیم، ایزو9001 رایجترین ایزو کسب شده توسط مشاغل وبه نوعی مادر و پیش نیاز تمام استانداردها محسوب میشود و استانداردی عمومی بابت تمام شاخه های فعالیت هست.
  ایزو 9001 اشاره میکندبه سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه و بعنوان پیش نیاز و مادر تمامی استانداردها الزامات کیفیتی فرآیندهای یک سازمان رابررسی میکند.
  گواهینامه ایزو 14001 نیزبه نوعی میتوان ازنوع عمومی گواهیهای ایزو نامید، بامفهوم سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی که اهمیت وموارد مرتبط محیط زیست رادریک شرکت بیان و بررسی میکند. ایزو 14001 شرکتها ویا سازمانهارا راهنمایی میکندتا فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد و بافعالیت خودعامل آلودگی آب و هوا و خاک نباشندتا محیط زیست رابتوان بابت نسلهای آینده حفظ کرد بطور مثال مشوق سازمانها ویا شرکت هابرای جایگزینی سیستمهای قدیمی خودمیشودکه بجای سیستم کاغذی وایجاد زباله بازیافت وصرف هزینه باعلم امروز ازنوع سیستمهای بروز اتوماسیون استفاده کنند یعنی ازبرنامه و فضای مجازی همسوبا تکنولوژی تاجای ممکن بجای استفاده ازکاغذ بهره ببرند. ایزو 14001 بجهت تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتشان مورد نیازست بهمین دلیل ازشرکتهای زیادی بابت مناقصات درخواست میشود.

  ایزو 45001 درحقیقت جایگزینOHSAS 18001 است و تکمیل شده استاندارد اهساس 18001 میباشد و درون استاندارد 45001 نقاط ضعف 18001 پوشش داده شده و امروزه ازسال 2018 جایگزین اهساس 18001 شده. ایزو 45001درسال 2018 توسط کمیته فنی سازمان ایزو تهیه و تدوین شد، بعداز تصویب وبه مرحله ارائه رسید وتا قبل گواهینامهOHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استفاده قرار شد، استاندارد ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ازانواع گواهیهای مهم مورد نیاز منباب شرکت توی مناقصات میباشد. ایزو 45001 موارد مربوطه امور ایمنی و بهداشت کارکنان دریک مجموعه یاسازمان رابررسی میکند، دراینجا تاجای ممکن توانستیم انواع ایزو پرکاربرد راتوضیح دادیم برای دیدن لیست کامل ایزوها به سایت سازمان جهانی ایزو مراجعه کرده و لیست رامشاهده کنید.

  مرکز مشاوره مهندس محمدیان باتیمی قوی و باتجربه یکی ازقوی ترین موسسات تهیه و حتی صدور استانداردهای ایزو و گواهینامه های مرتبط باآن میباشدکه میتوانید بایک تماس ازمشاوره رایگان کارشناسان مرکز مشاوره مهندس محمدیان برخوردار شوید.

 • ایزو چیه و از کجا ایزو بگیریم؟

  ایزو چیه و از کجا ایزو بگیریم؟

  ایزو چیه و از کجا ایزو بگیریم؟

  ایزو چیست و ازکجا بگیرم، ایندو سوال بسیار رایج درجستجوهای گوگل هست، جهت یافتن پاسخ سوال دراینجا توضیحتات اجمالی و کلی منباب ایزو میدهیم وبه معرفی ایزو ، مراحل ایزو و مراجع ایزو میپردازیم.

  ایزو یک گواهی نامه بین المللی استاندارد هست و توسط سازمان جهانی استاندارد که سازمان ایزو نام دارد صادر میگردد، سازمان جهانی استاندارد ویاهمان ایزوiso در24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استانداردها.درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو احداث گردیدكه مقرآن همچنان درژنو ميباشد درابتدای امراین سازمان بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ، تجارتی ، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد. پس ازآن بطور تدريجي و اهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمانش برایشان کارامد بنظر امدبرای عضویت دراين سازمان امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو هست. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمانISO بوده و عضویت درون کمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعداد بسیاری دارد و ازگذشته تاکنون تدوین و ویرایش شدنداين استانداردرهاكه تعدادشان درحال حاضر بیشتراز19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست کشور ایران نیزاز اعضای اصلی سازمان ایزو بشمار میاید و درتصویب قوانین نقش دارد، سازمانISO یک سازمان بین المللیست بانام کامل سازمان بین المللی استانداردinternational standard organization مخففISO گواهی ایزو را صادر میکند، علاوه برشناخت سازمان ایزو باید وظایف سازمان ایزو راهم کاملا شناخت و درک کرد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکهCB نام دارد بانامCERTIFICATTION BODY بمعنای موسسه صادر کننده گواهی ایزو . موسسات بسیاری درکشور عزیزمان ایران درحال حاضر گواهی ایزو صادر میکنند و میتوان گفت این موسسات یکی ازاعضای مهمCB هاهستند، البتهCBهانیز درجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنند یابه نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، یا بنوع دیگراین مراجع که بدانهاAB گفته میشود مراجع مافوق هستندکه اعتبار دهندهCB نیزبحساب میایند،AB بانامACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، کشورهاAB های متفاوت بانامهای متفاوت دارندکه البته تمامAB هامجزا و مخصوص کشور خود بوده و هیچ کشوریAB مشترک ندارد کشورهای دیگر درصورت تمایل بداشتنCB ازAB موجود درکشوری دیگر اینکار ممکنست یعنی مثلاCB دریک کشور اسیایی زیر نظر یکی ازانواعAB های امریکا باشد اینکار رامیتوانند انجام دهند، البته اینAB هاخودنیز مافوقهایی دارند و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعهIAF بانام کامل لاتینINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی این انجمن میباشدکهAB هارا تعیین کرده واعتباردهی میکند وبرای هرکشورAB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، لیست کامل کشورهای دارایAB رابهمراهAB انها درسایت مربوطه انواعAB کشور رامشاهده کرد. درکشور عزیزمان ایرانNACI تنهاAB تعریف شده و قابل اعتبار ازسوی این انجمن است،

  ایزو چیه و ازکجا ایزو بگیرم تاحدودی پاسخ دادیم، اکنون دلالیل اخذ ایزو درکشور متناسب مرجع رامورد بررسی قرار میدهیم، اگردلیل شما بخاطر اخذ ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا بشما ایزو توسطCBهای غیرIAF راپیشنهاد میکنیم که هم هزینه کمتری رامتحمل میشویدهم تایم خیلی کوتاهی نیزجهت صدور نیاز داردبرای صدور فقط کافیست مدارک لازم جهت صدور رابه مرکزCB تحویل داده سپس مستندها و اموزشهای لازم ایزو رادر قالب سی دی دریافت میکنید و مدرک ایزو بابت شرکت شما صادر میگردد ودر پروسه نهایتا 2تا 3 روزه اینکار انجام میشود، امااگر هدف گرفتن ایزو مناقصه باشدکه در اونصورت بایددید کارفرمای مورد نظرکه قصد شرکت درون مناقصه رادارید صدور گواهی ایزو ازاین مرجع رامعتبر میداند یانه اگرکه صدور گواهی ایزو ازمرجع خصوصی یاغیرIAF رامعتبر نمیدانست باید حتما گواهی ایزو ازمرجعIAF را دریافت کنیدکه هزینه به مراتب بیشتر وپروسه صدور حداقل 1ماهه دارد، معمولا درایران بیشتر برای شرکتهایی که روابط بین المللی دارند ایزو تحتIAF صادر میگردد ودر بقیه موارد خصوصی و غیرIAF صادر میگردد.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باتیمی قوی اماده ارائه هرگونه خدمات درزمینه استاندارد ایزو و مجوزهای بین المللی و مجوزهای بین المللی ست، تماس و استفاده ازمشاوره کارشناسان ماکاملا رایگان میباشد.
 • ایزو فوری

  ایزو فوری

  ایزو فوری

  ایزو فوری درخواست تمامی شرکتها میباشدکه بنابر هردلیلی میخواهند گواهینامه ایزو بگیرند. شرکتها فارغ ازنوع فعالیت و وسعت شرکت اغلب متقاضی دریافت فوری گواهی ایزو هستندو میخواهند درکوتاهترین زمان ممکن برسندبه گواهینامه . گواهینامه ایزو فوری دریرخی موارد شعار و ترفند شرکتهای تقلبی میباشدکه میخواهندبه بهانه دادن ایزو فوری گواهی نامه رابه شرکتها ارائه بدهندو شرکتها نیزمتاسفانه آگاهی چندانی ندارندو نهادی نیزوجود نداردکه براین معضل نظارت کندو اینگونه افراد کلاهبردار براحتی بکار خودادامه میدهندو شرکتها نیزتا پای شکایت ازسوی مشتری ویا شرکت در مناقصات پیش نیاید ویا صادرات نمیفهمند گواهی ایزو آنها فاقد اعتبارست. حتی گاها پیش میاید اینگونه افراد کلاهبردار بادر دست داشتن مجوز ازنهادهای دولتی چهت صدور گواهی تقلبی اقدام میکنند. همچنین اینگونه مراکز میایند و ازناآگاهی شرکتهای ناآگاه استفاده میکنند وچندین گواهی رادر قالب یک پکیج ویا یک مجموعه بدین نهادهای ناآگاه ارائه میدهند. مثلا ایزو 10001سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان کدهای منشور رفتاری ، ایزو 10002سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رابصورت یک پکیج ارائه میدهندو تمام اینها راهمزمان ودر کوتاهترین زمان ارائه میکنندواما متاسفانه قلابی و فاقد هرگونه اعتبار. پیشنهاد ما اینست سازمانها حتما باکسب اطلاعات کافی اقدام کنند واز نحوه رجیستری گواهی ایزو خودآگاه شوند. متاسفانه آمار نشان میدهدکه اغلب شرکتها بدنبال تقاضای دریافت ایزو فوری دردام افراد کلاهبدار میوفتندکه گواهینامه تقلبی و فاقد رجیستری ارائه میدهند. درابتدا ازنحوه استعلام گواهینامه درخواستی خودآگاه شوید.

  ایزو فوری درخواست اغلب مدیران شرکتها باهر نوع فعالیت میباشد. اغلب مدیران شرکتها بدلیل اینکه ازمزایای پیاده سازی آگاهی ندارند متقاضی اینگونه گواهی میشوند وحالا بنابر هردلیلی مثلا شرکت درون مناقصه تقاضای ایزو فوری دارنداما نمیداننداین تیپ گواهی بهره وری کافی رابرای آنهاندارد. درخصوص اینگونه گواهینامه پیاده سازی توسط مشاورین ساختگی و افراد بی تجربه و غیر متخصص درکمترین زمان انجام میپذیرد. پیشنهاد میکنیم حداقل ازطریق مراجعی اقدام کنندکه دارای اعتبار هستند وحتی چنانچه بایستی انقدر فوری گواهی نامه بگیرندکه فرصت پیاده سازی ندارند بادر دست داشتن مستندات بعداز دریافت گواهی ایزو مد نظر خودشان درزمان مقتضی و فرصت مناسب مستندات راکه باتوجه بنوع شرکت و فرآیندهایش گرد آوری شده پیاده سازی کنند.

  ایزو فوری بنابر دلایلی مورد درخواست مدیران شرکتها میباشد مثلا: حضور درون مناقصه و دریافت امتیاز لازم جهت شرکت و برنده شدن درون مناقصات ، عدم آگاهی مدیران ازشرایط و مراحل و روند دریافت گواهی نامه ایزو ، عدم اطلاع ازمحسنات پیاده سازی و الزامش جهت سازمان و بهره وریش ، صرف دریافت گواهینامه ایزو جهت تبلیغات . اماباید بدانندکه چنانچه بدنبال ایزو فوری دردام افراد متقلب بیوفتند و گواهینامه تقلبی داشته باشند اعتبارشان زیر سوال میرود، هیچگاه ماه پشت ابر نمیماندو مشتریان بالاخرع ازاینکه گواهی ایزو آنها تقلبی هست مطلع میشوند. دربازارهای بین المللی و حتی داخلی گواهی ایزو آنهافاقد اعتبارست. پیاده سازی زمانبر میباشد و چنانچه شرکتی ایزو فوری ارائه دهد ممکنست گواهی تقلبی ارائه کند.

  اخذ ایزو فوری واینکه شرکتها بدون آگاهی اقدام نکنند آنهارا مجاب میکندکه ابتدا ازمراحل و نحوه دریافت گواهی نامه ایزو اطلاعات کافی رابدست بیاورند. درابتدا ودرمرحله اول بایستی مدیران کلیدی و کارکنان آموزشهای لتزم راببینند سپس مستندات حاوی فرمها، روشهای اجرای اجرایی و دستورالعملها مناسب شرایط و حوزه فعالیت شرکت و نوع استاندارد مورد نظر توسط مشاور آماده میشود و توسط مدیران و کارکنان وافراد درگیر سازمان اجرا میگردد. درمرحله آخر ممیزی طی چند مرحله انجام شده و گواهینامه صادر خواهد شد. لازمست شرکتها باآگاهی ازاین مراحل و روندها بابت دریافت ایزو اقدام کنند.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین باتجربه خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهدو بعنوان یکی ازنمایندگان مراجع صدور گواهی ایزو تمامی روند کاررا دراختیار میگیردتا گواهینامه صادر گردد. بایک تماس ازخدمات رایگان مشاوره ما بهره مند شوید. صبورانه پاسخگوی تمامی سوالات شما هستیم.