گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

HSE-MS

 • تایید گواهی ایزو

   تایید گواهی ایزو

  تایید گواهی ایزو

  تایید گواهی ایزو و گواهینامه ایزوامروزه در سطح جهان یکی از ملزومات فعالیت کردن شرکت ها در زمینه فعالیت خود می باشد که هر سازمانی باید بر اساس زمینه فعالیت خود ایزو مربوطه را بدست آورده و براساس این ایزو در کشور بفعالیتهای خاص خود ادامه دهند معمولا در داخل کشور ایزو مربوطه توسط سازمانCB بشرکتهای متقاضی صادر می شود متاسفانه در داخل کشور نیز روز بروز به میزان این سازمانهای اضافه می گردد در صورتی که برخی از این سازمانها معتبرنبوده و بصورت تقلبی در کشور فعالیت میکنند افزایش تعداد کمیت شرکتهایCB در کشور باعث بوجود امدن برندهای متنوع شده ست که این مورد نیز در جای خود نگرانیهای خاص خود را به دنبال دارد این سازمانهای در جهان زیر نظرAB ها فعالیت می کنند تعدادAB ها موجود در کشور بتعداد انگشتان دست نیزنمیرسداین سازمانها معتبرترین نوع شرکت در داخل کشور می باشند که در زمینه صادر کردن استاندارد ایزو های متنوع فعالیت می کنند امروزه ایزوها نیز دست خود بروز رسانی قرار می گیرند و بهمنین دلیل گواهینامه های صادر شده نیز تاریخ انقضا برای خود بمدت 4 سال داشته و بعد ازاین مدت باید مدرک مورد نظر با ارائه دادن اطلاعات شرکت دوباره مدرک استاندارد شرکت خود را دریافت می کنند در این جاست که ممکن ست تغییرات بوجود امده از سازمانها تقاضا گردد تا زمینه فعالیت خود را اساس قوانین تا حدودی تغییر دهندAB های موجود در سطح کشور زیر نظر اتحادیه اروپا فعالیت می کنند و استاندارد جهانی را این سازمانها در سطح کشور اجرا می کنند تا شرکتهای تولید کننده محصولاتی که مشتریان خود عرضه می دهند در شرایط مطلوبی قرار داشته باشند و مشتری و مصرف کننده از خرید خود راضی بوده باشد سازمانهای خرمات رسانی و یا پیمانکار ی نیز هر کدام یک شرایط و قوانین خاص خود را باید در فرایند های کاری خود اعمال کنند تا بتوانند از رتبه های خوبی برخوردار گردند.

  تایید گواهی ایزو و ایزو در حال حاضر از نیاز های اساسی بشر بحساب می اید و انجام دادن بملزومات این استاندارد واجب و ضروری بودهست که سازمانهای مربوطه باید باین استاندارد ها در سطح کشور خود احترام گذاشته و با اعمال دادن ان در فرایند های کاری خود پایبندی خود را باین استاندارد ها نشان دهند در غیر این صورت نمی توان گفت که شرکت به استاتندارد های جهانی پایبند ست برخی از سازمانهای نیز در سطح کشور هستند که بر اساس میزان رتبه بندی نیز در سطح کشور طبقه بندی می شوند تا بر اساس بتوانند در کشور در مناقصات شرکت کرده و فعالیت کنند.

  اخذ ایزوبرای بسیاری از شرکتها یکی از دغدغه های اساسی بحساب می اید و این شرکتهای جهت اینکه بتوانند در مزایده های دولتی شرکت کنند باید استاندارد مورد نظر خود را دریافت کنند البته شرکتهای باید در ابتدا صلاحیت لازم را دریافت کرده باشند تا بتوانند مراحل مربوطه دیگر را بتوانند با موفقیت طی کرده و بمدرک مورد نظر خود دست پیدا کنند هر سازمانی برای این که بتواند استاندارد مورد نظر خود را دریافت کند باید زمینه فعالیت شرکت خود را در ابتدا مشخص کند در این صورت روش های و مراحل و دریافت استاندارد ایزوتا حدودی تعیین می گردد البته هر استاندارد نیز در سطح کشور هزینه های خاص خود را نیز دارا می باشد که توسط سازمانها خواهان پرداخت می شود هر استانداردی ویژگی های منحصر بفرد خود را دارا می باشد که این شرایط انحصاریست و نمی توان گفت که مراحل اخذ ایزو برای تمامی گواهینامه ها یکسان ست در صورتی که شاید در زمینه بکار گیری کارکنان شاید شرایط یکسان بوده باشد اما مراحل و زمینه کاری نیز برای هر فعالیتی همان طور که گفته شد بصورت انحصاریست و نمی توان یک مرحله رابهمه ایزو ها موجوددر جهان نسبت داد مدیران ارشدکه برای سازمانهای مورد نظر کار گرفته میشوند بایداز مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مربوطه برخوردار بوده باشد و از سابقه کاری مطلوبی نیز بهرمند باشد تا براحتی در سازمان بکار گرفته شود این مدیران باید بصورت تمام وقت در شرکت فعالیت کنند و نباید در دیگر سازمانها نیز مشغول بکار بوده باشند. بنابراین هر ایزویی در سطح جهان شرایط و ضوابط خاص خود را بدنبال دارد که توسطمتقاضی باید بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 • گواهینامه آموزشی HSE , گواهی نامه آموزشی HSE

   

  HSE AMOZESHI

  گواهینامه آموزشیHSE,گواهی نامه آموزشیHSE

  گواهی نامه آموزشیHSE ازانواع گواهینامه آموزشی میباشدکه بسیار کاربرد دارد وامروزه متقاضیان زیادی دارد. بدلیل الزام اداره کار مدرکHSE جهت مسئولین شرکتها الزام میباشدکه اگر نداشته باشند بایستی جهت مسئول ایمنی دو دوره ایمنی عمومی وهمچنین ارزیابی ریسک رابگذرانند بهمین دلیل سازمانها ترجیحا افرادی رابه استخدام میگیرندکه دارای مدرکHSE هستند. امروزه مدرکHSE بعنوان یک مدرک دانشگاهی مطرح میباشد وبعنوان یک رشته دانشگاهی مطرح هست. همچنین دورهHSE توسط مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو ، زیر نظر وزارت کار برگزار میشود. شرکتهای پیمانکاری بدلیل الزام اداره کار جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت درون مناقصات نیازمند چنین نیروهایی هستند بهمین دلیل افراد دارنده مدرکHSE آینده شغلی خوبی درشرکتهای پیمانکاری خواهند داشت.

  گواهی آموزشیHSE مورد نیاز ودرخواست متقاضیانی میباشدکه علاقمندبه شغل مسئول ایمنی ، افسرHSE وهمچنین فعالیت درحوزه سیستمهای مدیریتی مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای میباشد. قبلا رشته ای باعنوانHSE درون دانشگاهها نبود اماامروزهHSE بعنوان یک رشته دانشگاهی مطرح میباشد.

  گواهی نامه آموزشیHSE ودارا بودن مدرکHSE موقعیت شغلی مناسبی جهت متقاضیان ایجاد میکند ودارندگان مدرکHSE آموزشگاهها وهمچنین مراجع ثبت وصدور ومشاوره ایزو میتوانند ازطریق مراجع ثبت وصدور وهمچنین آموزشگاهی که آموزش دیدند جهت شرکتهای متقاضی افسرHSE وهمچنین مسئول ایمنی وکلا شرکتهای نیازمندبه کارمندHSE معرفی شوندو موقعیت کاری خوبی داشته باشند. همچنین میتوانند جهت امر پیاده سازی انواع استاندارد ایزو درون شرکتها فعالیت کنند.

  گواهینامه آموزشیHSE وکلاسهای آموزشیHSE گاهابه صلاحدید مدیر عامل فرد وافرادی راجهت آموزشHSE بمراکز آموزشی معرفی میکنند ویا آنهارا الزام میکنندکه دورهHSE رابگذرانند ومدرکHSE راارائه دهندکه اغلب جهت مسئول ایمنی الزام میشود. گواهی آموزشیHSE ازسری گواهینامه های کمتر شناخته شده میباشدکه اغلب افراد متقاضی کار ازآن بیخبرند وهمچنین آینده روشن کاری باگرفتن مدرکHSE .
  مدرک آموزشیHSE شامل سه سیستم مدیریتیISO9001 ،ISO14001 ،ISO45001 میباشد وجهت دوره آموزشیHSE سه سیستم ایزو 14001 ، ایزو 45001 وهمچنین ایزو 9001 باعناوین سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ونیز سیستم مدیریت کیفیت نیز آموزش داده میشود زیرا استانداردHSE مرکب ازتعریف وتدوین الزامات دو استانداردISO 14001,ISO 45001 میباشداما الزامات سیستم مدیریت کیفیت نیزبه عنوان عمومی ترین استاندارد مورد تدریس قرار میگیرد.

  متقاضیان در گوگل جهت کسب اطلاعات درزمینه گواهینامه آموزشی ایزو بدنبال موضوع خود بااین عناوین سرچ میکنند:

  دوره های آموزش مدیریت کیفیت ، دوره های آموزشی ایزو ، دوره های آموزشیISO ، آموزش ایزو 9001 ، آموزشISO 9001 ، دوره های آموزشیIMS ، دوره های دانشگاه تهران ، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی و ایزو ، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی وISO ، لیست دوره های آموزشی ، دوره های آموزشی مدیریت کیفیت استاندارد ،ISO 9001 ، آموزش مجازیISO 9001 ، خانه ایزو ، دوره های آموزشی استاندارد ، دوره های ایزو ، دوره هایISO ، دوره مجازی ایزو ، دوره مجازیISO ، دوره آموزشیISO 14001 ، دوره های سازمانی کیفیت و استانداردهای بین المللی ، دوره های آموزشی صنایع ، لیست دوره های مدیریت کیفیت ، دوره های آموزشی مدیریت کیفیت ، دوره های آموزشی مدیریت کیفیت درصنایع خودرو و قطعه سازی ، دوره های مرتبط با استانداردهای ایزو ، دوره کنترل کیفیت عمومی ، دوره های تضمین کیفیت ، دوره آموزشی کارشناس کنترل کیفیت ، دوره های تخصصی کنترل کیفیت ، دوره مدیریت کیفیت ، دوره های آموزشی تضمین کیفیت ، دوره آموزشی مدیران تضمین کیفیتت، دوره های آموزشیHSE ، برگزاری دوره های آموزشیHSE ، دوره مجازیHSE ، دوره آموزشیHSE ، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی وHSE ، دوره آموزشیISO45001 ،ISO 14001،ISO 9001 .

 • گواهینامه آموزشی HSE , گواهی نامه آموزشی HSE

   

  HSE AMOZESHI

  گواهینامه آموزشیHSE,گواهی نامه آموزشیHSE

  گواهی نامه آموزشیHSE ازانواع گواهینامه آموزشی میباشدکه بسیار کاربرد دارد وامروزه متقاضیان زیادی دارد. بدلیل الزام اداره کار مدرکHSE جهت مسئولین شرکتها الزام میباشدکه اگر نداشته باشند بایستی جهت مسئول ایمنی دو دوره ایمنی عمومی وهمچنین ارزیابی ریسک رابگذرانند بهمین دلیل سازمانها ترجیحا افرادی رابه استخدام میگیرندکه دارای مدرکHSE هستند. امروزه مدرکHSE بعنوان یک مدرک دانشگاهی مطرح میباشد وبعنوان یک رشته دانشگاهی مطرح هست. همچنین دورهHSE توسط مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو ، زیر نظر وزارت کار برگزار میشود. شرکتهای پیمانکاری بدلیل الزام اداره کار جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت درون مناقصات نیازمند چنین نیروهایی هستند بهمین دلیل افراد دارنده مدرکHSE آینده شغلی خوبی درشرکتهای پیمانکاری خواهند داشت.

  گواهی آموزشیHSE مورد نیاز ودرخواست متقاضیانی میباشدکه علاقمندبه شغل مسئول ایمنی ، افسرHSE وهمچنین فعالیت درحوزه سیستمهای مدیریتی مدیریت کیفیت ، زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای میباشد. قبلا رشته ای باعنوانHSE درون دانشگاهها نبود اماامروزهHSE بعنوان یک رشته دانشگاهی مطرح میباشد.

  گواهی نامه آموزشیHSE ودارا بودن مدرکHSE موقعیت شغلی مناسبی جهت متقاضیان ایجاد میکند ودارندگان مدرکHSE آموزشگاهها وهمچنین مراجع ثبت وصدور ومشاوره ایزو میتوانند ازطریق مراجع ثبت وصدور وهمچنین آموزشگاهی که آموزش دیدند جهت شرکتهای متقاضی افسرHSE وهمچنین مسئول ایمنی وکلا شرکتهای نیازمندبه کارمندHSE معرفی شوندو موقعیت کاری خوبی داشته باشند. همچنین میتوانند جهت امر پیاده سازی انواع استاندارد ایزو درون شرکتها فعالیت کنند.

  گواهینامه آموزشیHSE وکلاسهای آموزشیHSE گاهابه صلاحدید مدیر عامل فرد وافرادی راجهت آموزشHSE بمراکز آموزشی معرفی میکنند ویا آنهارا الزام میکنندکه دورهHSE رابگذرانند ومدرکHSE راارائه دهندکه اغلب جهت مسئول ایمنی الزام میشود. گواهی آموزشیHSE ازسری گواهینامه های کمتر شناخته شده میباشدکه اغلب افراد متقاضی کار ازآن بیخبرند وهمچنین آینده روشن کاری باگرفتن مدرکHSE .
  مدرک آموزشیHSE شامل سه سیستم مدیریتیISO9001 ،ISO14001 ،ISO45001 میباشد وجهت دوره آموزشیHSE سه سیستم ایزو 14001 ، ایزو 45001 وهمچنین ایزو 9001 باعناوین سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ونیز سیستم مدیریت کیفیت نیز آموزش داده میشود زیرا استانداردHSE مرکب ازتعریف وتدوین الزامات دو استانداردISO 14001,ISO 45001 میباشداما الزامات سیستم مدیریت کیفیت نیزبه عنوان عمومی ترین استاندارد مورد تدریس قرار میگیرد.

  متقاضیان در گوگل جهت کسب اطلاعات درزمینه گواهینامه آموزشی ایزو بدنبال موضوع خود بااین عناوین سرچ میکنند:

  دوره های آموزش مدیریت کیفیت , دوره های آموزشی ایزو , دوره های آموزشیISO ، آموزش ایزو 9001 , آموزشISO 9001 , دوره های آموزشیIMS , دوره های دانشگاه تهران , برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی و ایزو , برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی وISO , لیست دوره های آموزشی , دوره های آموزشی مدیریت کیفیت استاندارد ,ISO 9001 , آموزش مجازیISO 9001 , خانه ایزو , دوره های آموزشی استاندارد , دوره های ایزو ، دوره هایISO , دوره مجازی ایزو ، دوره مجازیISO , دوره آموزشیISO 14001 , دوره های سازمانی کیفیت و استانداردهای بین المللی , دوره های آموزشی صنایع , لیست دوره های مدیریت کیفیت , دوره های آموزشی مدیریت کیفیت , دوره های آموزشی مدیریت کیفیت درصنایع خودرو و قطعه سازی , دوره های مرتبط با استانداردهای ایزو , دوره کنترل کیفیت عمومی , دوره های تضمین کیفیت , دوره آموزشی کارشناس کنترل کیفیت , دوره های تخصصی کنترل کیفیت , دوره مدیریت کیفیت , دوره های آموزشی تضمین کیفیت , دوره آموزشی مدیران تضمین کیفیت , دوره های آموزشیHSE , برگزاری دوره های آموزشیHSE , دوره مجازیHSE , دوره آموزشیHSE , برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی وHSE , دوره آموزشیISO45001 ,ISO 14001 ISO 9001 , .

 • HSE , ایمنی دربرق

  Electrical panel

  HSE, ایمنی دربرق

  HSE, ایمنی دربرق واصول لازم جهت رعایت کار بصورت ایمن برروی شبکه های برق: داشتن تخصص، آگاهی وصلاحیت درکار، آشنایی کامل بانحوه وماهیت انجام کار، آشنایی کامل باشبکه وخطرات مرتبط باشبکه، ایمن سازی صحیح محیط کار، داشتن ابزار ووسایل ایمنی فردی وگروهی مناسب، اخذ مجوز کار ازمرجع ذیصلاح، قطع مطمئن مدار ازطریق قطع کننده ها واطمینان ازعدم وصل اشتباهی مدار، آزمایش تست بی برقی مدار باتجهیزات مناسب وهمچنین استاندارد ، نصب ارت مطمئن وتخلیه کامل الکتریکی مدار، قفل وبرچسب گذاری مدار وتجهیزات قفل، انجام کار باتجهیزات ایمنی کامل.

  گواهینامهHSE, اقدامات لازم جهت ایمنی دربرق وجلوگیری ازاتفاقات خطرآفرین بایستی بدین موارد اشاره کرد: یرقکاران موظفند هنگام کار تمام اشیا فلزی ازقبیل ساعت، انگشتر، گردنبند وغیره رااز خوددور نمایند. درگروههای دونفره، انجام کار همزمان درارتفاع ویاروی تابلو جهت بیش ازیکنفر ممنوع میباشد وفرد دوم بایستی مراقب چگونگی اجرای صحیح کار باشد. قطع ووصل مدار بصورت غیر استاندارد وبه هرگونه روش شخصی ممنوع میباشد. درمدت زمان انجام کار گروه تعمیرات روی تجهیزات الکتریکی، بایستی وسیله گروه درمحل کار آماده باشد. درون محیط کار بایستی نور بحد کافی موجود باشد. هرگونه تغییر درلوازم ایمنی استاندارد شده ممنوع میباشد. درصورتیکه شبکه بطریقی احداث شده باشدکه انجام کار بصورت برقدار میسر نباشد لازمست قبل ازهرگونه عملیات روی شبکه موردنظر فرم قطع ووصل مدار دریافت گردد. افراد اجرایی بایستی ازلوازم ایمنی وهمچنین ابزار کار سالم استفاده نمایند. هنگام کار حضور سرپرست گروه درون محل کار الزامی میباشد. افراد گروه اجرایی موظفند ضمن استفاده ازلوازم ایمنی ونیز ابزار کار موارد زیررا رعایت نمایند: تمیز وسالم نگه داشتن لوازم ایمنی وهمچنین ابزار کار، حمل وکاربرد صحیح لوازم، رعایت مقررات ایمنی هنگام استفاده ازخودرو، موتورسیکلت، ماشین آلات وهمچنین ماشین آلات سنگین. استفاده ازکلاه ایمنی درصورت استفاده ازموتور سبکلت. خودرو اتفاقات بایستی مجهزبه بیسیم، آژیر، چراغ گردان، پروژکتور، کپسول اطفا حریق، فلاشر وکمربند ایمنی باشد. درصورت استفاده ازنردبان مقررات ایمنی وخاص مربوطه الزامی میباشد. درصورت نیازبه نردبان باارتفاع بیش ازسه متر، ضمن مهار نمودن نردبان برپایه وبصورت عمودی نفر دوم همکاریهای لازم رابه عمل آورد. مجریان موظف میباشند قبل اراجرای کار وبعد ازآن موضوع قطع ووصل نمودن برق مدار رابه اطلاع مشترکین برسانند. چنانچه وضعیت شبکه بطریقی باشدکه جهت افراد اجرایی، اهالی ویا تاسیسات خطرآفرین باشد بایستی شبکه بلافاصله ازنزدیکترین محل قطع گردد. برقکار اتفاقات هنگام عزیمت بابت ماموریت حق رانندگی خودرو اتفاقات راندارد. کارگران نباید ازسیم مهار، میخها، تسمه ها، سیمها وامثال اینهاکه ممکنست استحکام کافی نداشته باشد آویزان شوند. دستکش عایق لاستیکی رابدون روکش چرمی نباید بکار برد. قبل ازنصب یابرچیدن هادی یاکابل، آندسته نیروکه بعدابه تیرها ویا تاسیسات مشابه وارد خواهد شد بایدموردنظر قرار گیردو اقدام لازم جهت جلوگیری ازانهدام اجزا یااشیا حامل نیرو بعمل آید. طنابهای مورد استفاده درنزدیکی خطوط برقدار بایستی ازجنس غیرعادی باشد.

  گواهی نامهHSE, ایمنی دربرق ونکات ایمنی درآتش سوزیهای تجهیزات وهمچنین تاسیسات برقی: جداکردن وسیله برقی مشتعل ازشبکه برق، حصول اطمینان ازبرقدار نشدن مجدد وسیله برقی مشتعل، رعایت فاصله مناسب ازتجهیزات برقی فشار قوی، استفاده ازخاموش کننده مناسب، استفاده ازآب اثرات مخربی برروی تجهیزات برقی دارد، استفاده ازآب جهت خاموش کردن وسایل برقی متصل بابت شبکه برق خطرآفرین میباشد. خاموش کننده پودر وگاز ازنوع خشک شیمیایی جهت خاموش کردن تجهیزات برقی درفضای بیرون توصیه میشود، مناسبترین خاموش کننده جهت تجهیزات برقی نوعCO2 میباشدکه جهت وسایل برقی متصل جهت شبکه برق بایدبصورت بریده بریده استفاده شود. استفاده ازآب وکف بدلیل خاصیت رطوبی خطرناک میباشد.
 • HSE , ایمنی دربرق , الکترون

  electric

  HSE, ایمنی دربرق, الکترون

  HSE, ایمنی دربرق, مقدمه: انرژی الکتریکی بدلیل مزایای زیادش هرروز تعداد مصرف کنندگانش اضافه میگردد. انرژی الکتریکی سالمترین انرژی جهت محیط زیست میباشد هرچندکه تولیدش دربعضی حالات میتواند موجب آلودگی شدید محیط زیست شود. درمقابل مزایای انرژی الکتریکی، انرژی الکتریکی دارای خطراتی میباشد، بخصوص درون صنایع وآندسته کارگاههاکه بااین انرژی سروکار دارند هرگونه استفاده نامناسب ازانرژی الکتریکی وعدم رعایت اصول ایمنی وحفاظتی میتواند باعث حوادث وخسارات جبران ناپذیر گردد.تاریخچه انرژی الکتریکی بدین شرح میباشدکه یونانیان باستان ازمشاهدات خودنتیجه گرفتندکه هرگاه کهربا رابا پارچه پشمی ویا پوست مالش دهند، اجسام سبکی رابه خود جذب میکند. واژه الکتریسیته ازکلمه یونانی الکترون بمعنای کهربا گرفته شده است. واژه الکتریسیته اولین بار درنوشته های تالس بکار رفته است. ویلیام گیلبرت باانتشار کتابی درباره مغناطیس نظریات گذشتگان رامورد بررسی قرار دادو نتیجه گرفت نیروی الکتریکی ومغناطیسی ازهم جدا میباشند. الکترون ذره بنیادی پایداری میباشدبا بار الکتریکی منفی کولن وجرم درحال سکون.... کیلوگرم میباشد. الکترونها درهمه اتمها حضور دارند ودر لایه های خاصی بدور هسته اتم میچرخند. سیر تحولی ورشد: درنظریه دالتون، اتمها کوچکترین اجزای ممکن ماده بودند. امادر اواخر سده نوزدهم کم کم معلوم شدکه اتم خوداز ذراتی کوچکتر ترکیب یافته است. تغییر دیدگاه، نتیجه آزمایشهایی بودکه باالکتریسیته بعمل آمد. درسالهای پایانی سده نوزدهم میلادی بیشتر فیزیکدانان بدین باور رسیدندکه الکتریسیته بادو صورت ظاهر میشود: الکترون باجرم... کیلوگرم وبار منفی... کولن. پروتن باجرم.... کیلوگیرم وبار مثبت.... کولن. اعتقاد براین بودکه اتمها ازترکیب الکترونها وپروتونها شکل میگیرد. دراوایل دهه 1930 معلوم شدکه هسته اتمها ازپروتونهای مثبت وهعمچنین نوترونهای خنثی ونیز باجرم.....تشکیل میشود. ساختار اتم: چنانچه گفته شد اتمها ازترکیب الکترونها وپروتونها شکل گرفته اند وهسته اتمها نیزاز پروتونهای مثبت ونیز نوترونهای خنثی تشکیل شده است. بدین ترتیب اتم خنثی هسته ای داردبا بار مثبت وبا الکترونهای منفی احاطه شده است. اندازه هسته درهر اتم حدود 1/10 اندازه اتم میباشد. بقیه حجم اتم راالکترونهای مداری دراشغال خوددارند. مواد ازنظر هدایت الکتریکی براساس الکترونهای موجود درلایه های آخر آنهابه سه گروه تقسیم میشوند: هادیها مانند فلزات بترتیب طلا، نقره، مس وآلومینیوم، نیمه هادیها مانند سیسلیسیم، رژمانیوم، آنتیموان، آرسینک وسرب. عایقها مانند نایلون، پلاستیک، پی وی سی وهمچنین فایبرگلس. انواع الکترونها: الکترون آزاد: الکترونی میباشدکه ازاتم جدا شده وبدان بستگی ندارد. الکترونهای بیرونی ترین لایه های اتمهای فلزات بستگی کمتری بابت اتمهای خوددارندو باگرفتن انرژی کوچکی ازاین اتمها کنده میشوند وبه شکل توده ای ازابر یاگاز، شبکه های اتمی فلزات رادر برمیگیرند. هنگامیکه الکترونهای آزاد درون میدان الکتریکی قرار گیرند، جریان الکتریکی بوجود میاید. الکترون اوژه: نوعی الکترون آزاد میباشدکه ازاتم یایون گسیل میشود. الکترون اوژه ازبازآرایی الکترونهای مفید ازاتم ویایون اولیه سرچشمه میگیرد. میدان الکتریکی: جهت تعریف میدان الکتریکی دریک نقطه معین ازفضا، یک بار الکتریکی مثبت واحد درآن نقطه قرار داده، سپس مقدار نیروی الکتریکی وارده براین واحد بار رابه عنوان شدت میدان الکتریکی تعریف میکنند. بار مثبت رانیز بعنوان آزمون تعریف میکنندبه بیان دقیقتر میتوان میدان الکتریکی رابه صورت حد نسبت نیروی الکتریکی وارد بریک بار آزمون، زمانیکه مقدار بار آزمون بسمت صفر میل میکند، تعریف کرد. مشخصات میدان الکتریکی : میدان الکتریکی کمیتی برداری هست، یعنی میدان الکتریکی علاوه برمقدار دارای جهت نیز میباشد. برداری بودن اینگونه کمیت رامیتوان ازتعریف برداری بودن نیز فهمید. چون میدان الکتریکی رابه صورت نسبت نیرو بربار تعریف کردیم ونیرو نیز بردار میباشد، لذا میدان الکتریکی نیزبردار خواهد بود. میدان الکتریکی درداخل یک جسم رسانا همواره برابر صفرست. چون چنانچه درون جسم رسانا میدان الکتریکی وجود ئاشته باشد، دراین صورت برهمه بارهای درونش نیز وارد میشوداین نیرو باعث بحرکت درآمدن بارهای آزاد میشود. حرکت بار راجریان میگویند. بنابراین دراثر ایجاد جریان درداخل جسم رسانا بارهابه سطحش منتقل میشوند، باز میدان درونش صفر میشود. دربیشتر موارد میدان الکتریکی ازنظر اندازه وجهت ازیک نقطه تغییر میکندبه نقطه دیگر. اماچنانچه اندازه جهت میدان درون منطقه ای ثابت باشد، دراینصورت میدان الکتریکی رایکنواخت ویا ثابت میگویند. میدانهای مغناطیسی وهمچنین الکتریکی بوسیله خطوط نیرو، سیمهای الکتریکی وتجهیزات الکتریکی تولید میشود.خطوط نامرئی نیرو هستندکه دراطراف هروسیله وجود دارند وقدرتش باافزایش ولتاژ افزایش میابد. میدان الکترومغناطیسی ازوسایل یرقی مثل کامپیوتر شخصی، فر برقی، تلویزیون، یخچال وغیره ونیز خطوط انتقال نیروی برق یاولتاژ زیاد حاصل میشود.

 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز

  HSE

  HSE,راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بیان میکند صنعت نفت شامل فعاليتهاي گوناگوني منجمله؛ فرآيندها٬ عملياتها وموادي میباشدکه درپاره اي مواقع سبب قرار گرفتن درمعرض ريسك سلامتي٬ ايمني ومحيط زيست ميشوند.

  HSEوارزيابي ريسك سلامتی_كنترل ريسك (هاي) سلامتي دركار بجهت مديران اجرايي٬ مشاوران بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست باايجاد فرآيندي بانام ارزيابي ريسك سلامتي؛ رهنمودها ودستورالعملهايي رادر ارتباط بانحوه شناسايي٬ ارزيابي وهمچنین كنترل ريسك سلامتي ارائه ميدهد.طراحي فرآيند ارزیابی ریسک بسيار انعطاف پذير بوده٬ بطوریكه ميتواند درطول فعاليتهاي يك كارخانه٬ اعم ازيك محيط پيچيده شيميايي تايك پمپ بنزين ساده كاربرد داشته باشد. امروزه درخصوص عوامل بالفعل زيان آوري ازقبيل: مواد شيميايي٬ گرد و خاك٬ سر و صدا٬ گرما٬ تشعشع وهمچنین عوامل ميكروبي ميتوانند سلامتي افراد راتحت تاثير قرار دهند٬ اطلاعات بيشتري دراختيار میباشدو مسأله مورد توجه٬ استفاده ازانواع ارزيابي ريسك سلامتي بطوریكه بتوان ازكنترل خطرات منجربه اثرات كوتاه مدت (حاد) ويا طولاني مدت (مزمن) درون سلامتي ميشوند٬ اطمينان حاصل كرد.

  HSE و خلاصه مديريت: ارزيابي ريسك سلامتي٬ فرآيندي میباشدكه ازطريق همین ارزیابی ریسک سلامتی ،انواع ريسك سلامتي بعنوان قسمتي ازنوع سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست شركت٬ قرار ميگيرند وبايد قابليت آنرا داشته باشد وبتواند همه كاركنان٬ پيمانكاران واشخاص ثالث راحين كار دردرون محوطه ساختمان پوشش دهد.

  HSE و مديريت اجرايي واحدهاي عملياتي٬ مسئول حصول اطمينان ازانجام فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي درحوزه عملكرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست واجرا وتبعيت وهمچنین تطابقش باروشهايي میباشدكه دراين راهنما آورده شده است. يك ياچند نماينده ازطرف مديريت بجهت هدايت وهمچنین راهبري اجراي فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست انتخاب شوند.متن اصلي مقاله فوق عناصر لازم بجهت برقراري استانداردهاي مديريت سلامت فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي راارائه ميدهد. توضيحات اضافي همراه بانمونه هايي ازروشهاي قابل تامل ومناسب نيزدر قسمت پيوست ارائه شده است.
  HSE و فرآيند ازريابي ريسك سلامتي ميبايست بابت موارد ذيل اجرا شود: تمام فعاليتها وتوسعه هاي جديد. تمام عملياتهاي موجود. هرجاكه امكان تغيير درون فعاليتهاي جاري وجود دارد. بجهت فعاليتهاي بعداز عمليات جهت يافته ها وهمچنین داده هاي موجود ( تنها شناسايي موارديكه داراي پتانسيل كافي بابت بروز مشكل درون سلامت بوده ونيازبه انجام كامل فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي نيست.)
  HSEو ارزيابي ريسك سلامتي ومراحل زيردر مبحث ارزیابی ریسک سلامتی بايست درهر برنامه مد نظر قرار گيرد:
  سازماندهي: تخصيص منابع كافي وتشكيل يك تيم ذيصلاح شامل افراد متخصص دارای توانايي حمايت ازمنابع راآن طورکه مورد نياز هست٬ داشته باشند. تفكيك فعاليتهابه واحدهاي ارزيابي برپايه محدوده كاربرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست . شناسايي خطرات . بابت هريك ازواحدهاي ارزيابي٬ فهرستي ازهمه خطرات سلامتي وپتانسيل اثرات مضر آنها (حاد ومزمن) تهيه كنيد.

  HSE و ارزيابي ريسك : بمنظور ارزيابي پتانسيل ريسك هرخطر سلامتي ازنوع ماتريس ارزيابي ريسك بهداشت٬ ايمني ونیز محيط زيست استفاده كرده وهر يك ازنوع ريسك رابر روي ماتريس مذكور درقالب مقادير كم٬ متوسط وزياد تعيين كنيد.

  HSE و كنترل ريسك : بجهت انواع ريسك ارزيابي شده درقالب مقدار كم : محدوده مواجهه شغلي وساير استانداردهاي مرتبط باخطر مورد نظر رامشخص كرده واز برقراري شرايط كنترل وحفظش ازطريق دستورالعملهاي استاندارد وهمینطور صلاحيت پرسنل دربرنامه سيستم مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست اطمينان حاصل كنيد. توجه داشته باشيدكه برنامه بايد گونه اي تنظيم شودكه بهبود مستمر قابل دستيابي باشد. بابت ريسك متوسط و بالا: مقدار مواجهات شغلي رابراي هريك مشخص سازيد؛ كنترل هاي مورد نيازبرای مواجهه بانوع ريسك راتا حداقل ميزان ممكن بررسي كرده واز مطابقت آنها بامحدوده مواجهات شغلي اطمينان حاصل كنيد؛ مقايسه اي بين كنترلهاي حاضر وكنترلهاي موجود انجام داده ونقايص رامشخص سازيد؛ارزيابي كنيدكه آيا كنترلهاي حاضر بطور صحيح ومؤثر بكار گرفته شده اند؛ (ممكن است لازم شود كنترل هاي موجود رابررسي كرده ويا اندازه گيريهايي جهت ارزيابي ميزان اثربخشي آنها انجام شود.) اقدامات اصلاحي راتعيين وبر سر آنهابه توافق برسيدو مشخص كنيدكه آيااين اقدامات بابت برطرف كردن نقايص مؤثر بوده اند ويا كنترل هاي انجام شده ازكارايي لازم برخوردار بوده اند. ( ممكن است ارزيابي ازلحاظ اطمينان يافتن ازتاثيرات مستمر كنترلها شامل موارد ذیل باشند: پايش هميشگي مواجهه٬ نظارت برروی بهداشت٬ تعميرات ونگهداري تجهيزات وآموزش كاركنان). بجهت انواع ريسك بعنوان ريسك بالا ارزيابي شده اند٬ توجه جدي ودقت لازم رادر روشهاي مختلف انجام عمليات بابت جلوگيري ازمواجهه باانواع ريسك بعمل آوريد.

  HSE و وضع معيارهاي بهبود: معيارهاي بهبودي راكه جهت تعديل اثرات بالقوه مورد نياز هستند٬ تعيين كنيد. معيارهاي مورد نياز رابا معيارهاي كنوني مقايسه كنيد؛ تمامي نقايص ممكن ميبايست شناخته شده وهمینطور اقدامات اصلاحي مورد نياز ارزيابي شوند. اقدامات منظمي جهت امتحان معيارهاي بهبودي انجام دهيدو تجهيزات نياز رابررسي كنيد.

  برنامه تدوين وپايش اقدامات اصلاحي : همه اقدامات اصلاحي مورد نياز رادر برنامه اقدامات اصلاحي تركيب كرده٬ منابع ضروري را مشخص ساخته ونیز سيستم پايش لازم رابراي بررسي اجراي درون برنامه قرار دهيد.

  HSE و مستندات و مدارك : سوابق كتبي كليه ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ برنامه هاي اقدامات اصلاحي ونیز اقدامات مهم بلحاظ اجراي روشهاي مستدل كنترل ريسك رانگهداري كنيد. بررسي منظم انواع ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست بعنوان بخشي ازفرآيند بازنگري رسمي اثربخشي وتناسب يك سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست انجام شود. ارزيابيهاي خاص ريسك سلامتي بايدحداقل هرپنج سال يكبار بازنگري شوند. علاوه براين٬ هرتغيير مهمي كه اثري برروی ريسك سلامتي داشته باشد٬ ميبايست منجر شودبه بازنگري مجدد فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي . فرآيندهای فوق بايددر برنامه هاي تضميني بهداشت٬ ايمني و محيط زيست وجود داشته باشندتا ازپيروي ازالزامات راهنمای فوق اطمينان حاصل شود.

 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش پنجم

  HSE GAZ

  HSE,راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, بخش پنجم

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, مبحث توسعه ها و فعاليت هاي جديد بیان میکند اجراي ارزيابي ريسك سلامتي درمراحل طراحي مفهومي وجزييات فعاليت ها وتوسعه هاي جديد منجربه انتخاب معيارهاي بهبود وكنترل بعنوان آسان ترين وارزان ترين راه بابت يكپارچه سازي درهر طرحي ميشود. دراين روش٬ كنترل دربالاي سلسله مراتب كنترل قرار ميگيرد. بااستفاده ازتوضيحات طرحهاو فرآيندها٬ توام بابحث بامهندسين طراح٬ كارشناسان بهداشت وكاركنان عملياتي٬ اولين قدم تعيين پتانسيل خطرات سلامتي كه امكان مواجهه باآنها وجود دارد٬ وتعيين محدوده مواجهه است. همچنين پيش بيني امور مربوط بهنگام مواجهه باآن خطرات وسطوح احتمالي آنهانيز ضروريست. سپس همین اطلاعات بايدبراي انتخاب استانداردهاي طراحي كنترل بكار روند. علاوه براين٬اين اطلاعات يك ورودي اصلي بجهت دستورالعملهاي عملياتي میباشد. هنگاميكه فعاليت/ رويداد جديدي درحال پيشرفت وتوسعه هست٬ ارزيابي اثربخشي كنترل ها توسط اجراي ارزيابي ريسك سلامتي بابت فعاليتهاي موجود مناسب ميباشد. البته طراحي ارزيابي ريسك سلامتي يك فرصت ارائه خواهد كرد. همچنين اصول ارزيابي ريسك سلامتي بايدبراي هرعمليات درارتباط باساخت طرح جديدي هست٬ بكار رود. معمولاً اين مهم ازطريق پيمانكاران مهندسي بعنوان بخشي ازالزامات بهداشت٬ ايمني و محيط زيست پروژه انجام ميشود.

  مدلHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون مبحث عمليات موجود تشریح میکند: بااستفاده ازاین فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي٬ ريسك هاي سلامتي درون فعاليتهاي معمول عملياتي وتعمير ونگهداري٬ ارزيابي وبه شكل پيوسته كنترل خواهند شد. بجهت فعاليتهاي غير معمول٬ ارزيابي ريسك سلامتي يك ورودي اصلي جهت تحليل نتايج درون سيستمهاي ايمن كاري میباشد.

  استانداردHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز دربحث تغيير درفعاليتهاي موجود میگوید: تغيير وتبديل درعمليات٬ اقدامات تعمير ونگهداري ويا تسهيلات بايدبا بررسي ارزيابي ريسك سلامتي شروع شود. مديريت تغيير دستورالعملها ميبايست درجاي مناسب خودش انجام شود تااز ارزيابي ريسك سلامتي بطور خودكار٬ زمانيكه تغيير باعث ايجاد خطر اضافي درخارج ازمحدوده ارزيابي ريسك سلامتي اصلي شده٬ اطمينان حاصل شود. آندسته تغییرات كم اهميت، نبايد موجب انجام يك ارزيابي ريسك سلامتي شوند٬ بلكه بايستی دربه روز رساني دوره اي ارزيابي ريسك سلامتي ادغام شونداين نوع ارزيابي ريسك سلامتي بايست اثر تجهيزات موجود برروی طراحي جديد مورد نظر وبرعكس رابررسي كند.

  گواهینامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون موضوع فعاليت هاي بعداز عمليات تشریح میکند: ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست زماني بكار رودكه تسهيلات٬ ازرده خارج ومتروكه شده باشند.متروكه شدن٬ مجموعه مسائل مختلفي رادر رابطه باموضوعات بهداشتي بوجود مياوردكه مرتبط بااوراق كردن ماشين آلات٬ ازبين بردن ساختمانهاو تجهيزات هست. اينموارد شامل بقاياي مواد راديواكتيو طبيعي٬ پنبه نسوز وغیره نيز ميشوند. پاكسازي هرمنطقه آلوده بايستی قبل ازرهاسازي صورت گيرد.
  گواهی نامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درمبحث يافته ها مطرح میکندکه اصول ارزيابي ريسك سلامتي بايدبه عنوان بخشي ازاین فرآيند تلاش بابت فعاليتهاي تجاري جديد انجام ميگيرد٬ بكار رود. تمركز ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست برهر خطر بالقوه ممكن اثري برروی ميزان فراگيري مورد نظر داشته باشد٬ متمركز شودبراي اينمرحله ارزيابي ريسك سلامتي كاملي نياز نيست واغلب اوقات حالت يك مميزي ازاین تسهيلات وهمچنین مستندات بهداشتي موجود میباشد.

  گواهیHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بیان میکندکه تشكيل يك گروه ذيصلاح متشکل ازمديريت اجرايي٬ كاركنان عملياتي وكارشناسان دراجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ هريك داراي نقشي هستنداين افراد بايدداراي دانش گردآوري٬ مهارت وتجربه بابت موارد زير باشند: آگاهي ازنحوه اجراي يك فرآيند ارزيابي زيست محيطي ،درك ارزيابي عملياتي محل كار، جمع آوري اطلاعات بشكل منظم وتشخيص خطرات٬ مواجهات وهمچنین ريسك (هاي) بالقوه سلامتي ، درك روش هايي بجهت كنترل مواجهات و كاهش انواع ريسك ،بكارگيري دانش موجود درميان گروه، آگاهي ازمحدوده توانايي ومهارت گروه بجهت كمك گرفتن بيشتر. بجهت پشتيباني و اجراي ارزيابي ريسك سلامتي دسترسي بابت نظرات كارشناسان بهداشت حرفه اي ضروري میباشد. بامتخصصاني ازقبيل پزشك بهداشت حرفه اي٬ متخصص بهداشت شغلي٬ مشاوران پزشكي٬ پرستاران بهداشت حرفه اي٬ مشاوران ايمني٬ بهداشت ومحيط زيست٬ سم شناسان ونیز ارگونوميست ها٬ بايدمشاوره شود. تركيب و تخصص اعضاي تيم باتوجه اندازه وپيچيدگي واحد ارزيابي٬ طبيعت وشدت خطرات و ريسك هاي موجود وميزان آشنايي بافعاليت٬ تعيين خواهد شداين كارشناسان درسه روند مختلف بكار گرفته خواهند شد: بعنوان بخشي ازتيم ، بعنوان پشتيبان مداوم تيم میباشدكه درصورت لزوم ازمشاوره آنها استفاده شودبراي بازنگري پيش نويس ارزيابي ريسك سلامتي قبل ازنهايي شدن.

 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش چهارم

  gaz 

   HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, بخش چهارم

  HSE, ارزيابي ريسك سلامتي درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست همراه باانواع ريسك سلامتي و ايمني٬ شركت بعنوان بخشي ازنوع سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست٬ بجهت مديريت كردن انواع ريسك سلامتي ميپردازد. فرآيند سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست بابت تعيين معيارهاي مورد نياز جهت كنترل ريسك مورد نظر درپايين ترين حد عملي ممكن میپردازدبه ارزيابي انواع ريسك بهداشت٬ ايمني و محيط زيست .

  گواهیHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست شامل چهار قسمت است: شناسايي٬ ارزيابي٬ كنترل وبهبود. ارزيابي ريسك سلامتي كاربرد عملي فرآيند سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست بجهت ريسك هاي سلامتي هست؛ همچنين موجب اجرا٬ پايش وهمچنین اقدام اصلاحي اركان سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست ميشودكه اينموارد بعنوان بخشهاي مجزای سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست مشخص شده اند ولي رابطه منطقي فرآيند هستند.

  گواهینامهHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست درون سيستم مديريت ارزيابي ريسك سلامتي . موارد قابل ارسال ازطريق ارزيابي ريسك سلامتي٬ الزامات سلامتي سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست رابرآورده خواهد كرد. كليه فعاليتها درحوزه سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست يك واحد عملياتي ميبايست بجهت ازريابي ريسك سلامتي ارجاع داده شوند.

  مديريت اجرايي مسئول حصول اطمينان ازتضمين اجراي ارزيابي ريسك سلامتي بابت كليه فعاليتهاي تحت نظرآن مديريت بوده وميبايست يك ياچند نماينده مديريت جهت راهبري اجراي ارزيابي ريسك درواحد عملياتي منصوب كند. تعهد ومداخله آنها دراين فرآيند ميبايست كاملاً واضح بوده ودر برگيرنده هم برنامه ريزي وهم اجراي هرگونه اقدام مناسب باشد.
  گواهی نامهHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست درنظريه اجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ بابت ساختار سازماني ونوع كار درواحد عملياتي بستگي دارد. دربعضي شرايط جهت انجام ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست پوشش دهي كليه فعاليت هاي يك كشور مناسب باشد. دربرخي شرايط ديگر٬ ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست بپردازدبه پوشش دهي يك واحد عملياتي يايك فعاليت همانند يك پالايشگاه ويا يك دفتر مركزي. واحدهاي عملياتي بايست بوسيله سازماندهي فعاليت هاي خوددر سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست يك ساختاربراي اجراي ارزيابي ريسك سلامتي والزامات راهنمای فوق وياهر راهنماي ديگري رابرآورده ميسازد٬ تعريف كنند. ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست بصورت يك روش مجزاو يابصورت يكپارچه باموارد بهداشت٬ ايمني و محيط زيست باشد. هرساختار واصول توصيف شده دراين راهنما بایددر خصوص همه ريسكهاي سلامتي بكار گرفته شود.

  استانداردHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني ومحيط زيست بیان میکند مرزهاي هرنوع ارزيابي ريسك سلامتي بايدتعريف شده ومحيط كاري رادر مفهومي وسيع شامل؛ انجام فعاليت هاي كاري دردرون شركت يادر نتيجه نيازبه مسافرت هاي تجاري٬ پوشش دهد. همچنين امكان دارداين مرزهابراي نيازهاي خاص يك كشور تعريف شود. علاوه براين٬ نقش ها ومسئوليتهاي مديران اجرايي٬ مشاوران متخصص٬ سرپرستها ونيروي كاري بايدكاملاً مشخص شوند.

  گواهیHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست بیان میکندکه منابع كافي بجهت تحويل ارزيابي انواع ريسك سلامتي ضروري هست وموارد زير بايستی مدنظر قرار گيرد: تعيين نقش ها ومهارتهاي مورد نيازبراي ارزيابي ريسك سلامتي حصول اطمينان ازشايستگي افراد درگير. تعيين منابع حمايت ازمتخصصين٬ درصورت نياز، ارائه زمان كافي٬ تجهيزات٬ اطلاعات٬ آموزش وپشتيباني ارزيابها ، ارائه منابع بابت طرح اقدام اصلاحي .مواقعيكه ارزيابي ريسك سلامتي بكار گرفته ميشوند.

  گواهی نامهHSE درون فرآيندكلي سيستم مديريت بهداشت ايمني ومحيط زيست درون اجراي ارزيابي ريسك تشریح میکند سلامتی بابت تمام فعاليت هاي حوزه سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست٬خواه يك مورد بهداشت٬ ايمني و محيط زيست نياز باشد خواه نباشد٬ ارزيابي ريسك سلامتي چرخه عمر هرعمليات٬ كليه كاركنان٬ پيمانكاران واشخاص ثالث دركار رامورد توجه قرار ميدهد.

 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش دوم

  HSE GAZ

  HSE,راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, بخش دوم

  گواهینامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي دردرون صنعت نفت و گاز وهدف ازاين راهنما: راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت وگاز توضيح ميدهدكه ارزيابي ريسك سلامتي چيست؟ ميبايست شامل چه باشد؟وچگونه ميتوان ارزيابي ريسك سلامتي رادر سيستم مديريت بهداشت وايمني ومحيط زيست ادغام كرد. اجراي موارد توضيح داده شده درمتن اصلي لازم بوده وانتظار ميرودكه تمامي واحدهاي تجاري آنرا بپذيرند. پيوستها راهنمايي بيشتر ومثالهاي عملي مناسب بجهت كمك بابت اجراي موارد فوق رافراهم ميسازند. ارزيابي ريسك سلامت عنصر اصلي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست درفعاليت هاي تجاري موجودست. همچنين عنصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست نقش مهمي درارزيابي اثر سلامتي تغييرات عمده وتوسعه هاي جديد دارد.خروجيهاي فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست ازطريق سيستم مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست مديريت شوندتااز كنترل مداوم ريسك هاي سلامتي وبهبود مستمر بهداشت محيط كار اطمينان حاصل شود.

  مدلHSE, راهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز مهمترین سوال پیش آمده اینست؛ ريسك سلامتي چيست؟ درتعريف هرخطر داراي پتانسيل آسيب رساني باشيوه هاي مختلف هست. باشكل معمول ميتوان باخطرات ساده٬ خطرات (علت) رابه آسيب (معلول) مرتبط ساخت. بعنوان مثال: واضح میباشدكه وقتی شخصي ازافتادن آجر ازبالاي داربست مجروح ميشود بعلت فقدان پاخور دربالای داربست هست. در مقابل٬ خطرات سلامتي هميشه آشكار نيستندو اثر بالقوه آنهابه راحتي باعلت مرتبط نميشود. درنتيجه٬ معيارهاي كنترل مواجهه باخطرات ممكنست نامناسب بوده ياناديده گرفته شونداين٬ يك تفاوت مهم بين انواع ارزيابي ريسك ايمني وبهداشت هست. ريسك سلامتي داراي جنبه هاي منحصربه فردي هستندكه ميبايست درطول فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي مد نظر قرار گيرنداين قسمت برخي جنبه هاكه بايددر طول انواع ارزيابي ريسك سلامتي مورد توجه قرار گيرندو علت اينكه نيازبه يك متدولوژي ويژه دارند رامورد بررسي قرار ميدهد.

  گواهی نامهHSE, راهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز وتعاريف كليدي مطرح شده درراهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز:

  خطرات سلامتي : عامل اصلي میباشدكه باعث صدمه بسلامتي فرد ميشود؛ خطرات سلامتي ممكنست بيولوژيكي٬ شيميايي٬ فيزيكي٬ ارگونوميكي ويا روانشناختي باشند.
  ريسك سلامتي:بمعناياحتمالي میباشدكه يكي ازخطرات خاص بالا درنتيجه شرايط مواجهه٬ منجربه آسيب شود.
  مواجهه :مقدار خطري میباشدكه فرد باآن مواجه ميشودو تركيبي ازاهميت٬ شدت ومدت است.
  محدوده مواجهه شغلي :مقدار ميانگين شدت مواجهه درمدت زمان مشخص تنظیم شده توسط يك مرجع درحداكثر ميزان توصيه شده.
  خطر سلامتي: خطر سلامتی بطور مستقيم متناسب میباشدبا: شدت خطر سلامتي وميزان مواجهه باخطر. خطر سلامتي = خطر * مواجهه.
  دربيشتر مواقع٬ بدن انسان ميتواندبه برخي مواجهه باخطرات فائق آيد. درواقع٬ نمونه هاي زيادي وجود داردكه مواجهه بجهت سلامت ضروري است٬ به عنوان مثال: سطح مشخصي ازفشارهاي رواني يامواد شيميايي بعنوان ماده مغذي عمل ميكند. يك عنصر اساسي دراجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ تعيين اين میباشدكه چه موقع مواجهه بايك خطر سلامتي خاص خيلي مهم هست وميتواند منجربه يك بيماري شود. خصوصيات ويژه اي درسلامتي افراد وجود داردكه رابطه ساده بين ريسك سلامتي وخطر آنرا پيچيده ميسازد.
 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش سوم

  HSE GAZ

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, بخش سوم

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بحث اثرات حادو مزمن سلامتي بیان میکند برخي ازخطرات سلامتي مانند التهابات گلو وچشم٬ اثرات خودرا درزمان مواجهه نشان ميدهنداين اثرات٬ اثرات حاد ناميده شده وبه شكل ناگهاني ودر زمان كوتاهي (چند ثانيه تاچند ساعت) ازمواجهه ظاهر ميشوند. بطور كلي كار كردن بااين اثرات ساده ترهست زيرا اثرات خودرا نمايان ميسازند. واضحست زمانيكه مواجهه اي اتفاق ميافتد٬ دربيشتر مواقع٬ فرد ميتواند قبل ازاينكه آسيب جدي بروز كند٬ اقدامات درماني انجام دهد. اثرات مزمن٬ پيچيده تر ونامحسوس تر هستند وبه تدريج درمدت زمان طولاني تري (اغلب سالها) ازمواجهه ويا تكرار بيشتر خطر سلامتي رخ ميدهنداين اثرات بعلت مواجهه زياد٬ لزوماً خودرا بروز نميدهند وبه همين علت فرد ازمواجهه باآنها آگاه نبوده وپتانسيل آنهابه مرور زمان خودرا نشان ميدهد٬ بهمين علت اقدام درماني صورت نميگيرد.

  مدلHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز مواجهات تجمعي میگوید: درهنگام ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ مهم میباشدكه بابت مواجهات باخطرات سلامتي خاص توجه شود وهر خطر وامكان مواجهه فقط تنهايي بررسي نشود. باهر خطر سلامتي٬ چندين مواجهه ميتواند بصورت همزمان ياپشت سر نیزعلاوه برمواجهه كلي فردي اتفاق بيفتدو ميزان ريسك رابالقوه افزايش دهد. اگر بعنوان مثال مواجهه بامواد شيميايي باسميت هاي مشابه صورت گيرد اثراين مواجهه برابربا جمع اثرات هريك ازمواد شيميايي خواهد بود. بطور مشابه٬ اگرعمل كوچك انجام شود٬ مواجهه هريك ازاعمال ممكنست بعمل بعدي منتقل شود. افراد ممكن میباشدبا خطرات سلامتي درجنبه هاي مختلف زندگي خوداعم ازخانه ، تفريح واوقات فراغت وحتي كار٬ مواجه شوند. هرجاكه خطرات يكساني وجود داشته باشد٬ ميزان مواجهه خطرات بمواجهه تجمعي فرد اضافه ميشود. بعنوان مثال: آندسته افرادكه درشغل خودبا مواد شيميايي٬ سروصدا يالرزش دست مواجه هستند٬ زمانيكه كار خودرا شروع ميكنند ميزان مواجهه آنها ازصفر آغاز نميشود. همین امر بويژه بجهت خطرات روانشناختي مهم هست٬ آنجاکه فشارهاي ارتباطي وخانوادگي ممكنست برروی كارايي فرد دركنترل شرايط كاري تاثيرگذار باشد. درحاليكه مواجهات غير شغلي بشكل معمول درون فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي وارد نميشود٬ اين قبيل مواجهات ممكن هست درهنگام بررسي يك حادثه يااثرات سلامتي لحاظ شوند.

  استانداردHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز موضوع آسيب پذيري فردي بیان کننده اینست؛ عكس العملهاي افرادبه انواع ريسك سلامتي بسته بعوامل وراثتي٬ سن٬ جنسيت٬ عادات شخصي٬ تاريخچه زندگي٬ وضعيت سلامتي كنوني وساير فاكتورهاي غيرمشخص٬ ازشخصي بشخص ديگر متفاوت است. بعنوان مثال: يك فرد سالم جوان٬ ممكنست قادربه تحمل يك مقدار مواجهه قابل توجه باشد٬ درحاليكه يك فرد ضعيف تر ويا مسن تر قادربه تحملش نباشد. آسيبهاي سلامتي پيشين همانند صدمه بجهت ستون فقرات٬ كاهش شنوايي ياحساسيت بجهت مواد شيميايي ممكن هست افراد رادر معرض خطرات خاصي قرار دهد. بارداري ومراقبتهاي بعدي ازكودكان ميبايست ضمن درنظر گرفتن سلامتي مادر سلامتی بچه نیزدر نظر گرفته شود. مراقبتهاي بهداشتي وپزشكي وهمچنین استانداردهاي مرتبط پزشكي بايستی بجهت محافظت فرد بايك آسيب پذيري خاص هدف گذاري شوندتا ازافزايش ريسك جلوگيري شود.

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز موضوع سطوح آستانه بیان میکندکه : بيشتر خطرات سلامتي داراي يك حد آستانه هستند. بالاترين مقداركه درآن هيچ گونه اثر نامطلوبي نسبت بحد اثر نامطلوب مشاهده نشده٬ ديده نميشود. درون ريسك سلامتي باچنين آستانه اي٬ شدت اثر متناسب میباشدبا مواجهه درپايين ترين آستانه (واین پایین ترین آستانه بالاي صفر است). پايين آستانه فوق هيچ اثر سلامتي وجود ندارد. مكانيزمهاي دفاعي ودفعي بدن ميتوانند بااين مرز مواجهه روبرو شوند. يك مثال معمول٬ مواجهه بابخارات حلال میباشدكه منجربه اثرات حاد برروی سيستم مركزي عصبي ميشود٬ ولي درغلظتهاي پايين٬ اثرات فوق قابل مشاهده نيستند. بابت برخي خطرات سلامتي٬ مشخص نيست آيابراي اثر بالقوه سلامتي حد آستانه اي وجود دارد. ازاين رو٬ حتي دراين موارد٬ احتمال اينكه آن اثر خودرا نمايان سازدبه مواجهه بستگي دارد٬ بنابراين ريسك ميتواند باحداقل كردن مواجهه كنترل شود.
  گواهیHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون موضوعیت كمبود دانش بیان میکند: دانش ودرك مااز خطرات سلامتي٬ طي سالها رشد كرده است وبا توسعه مطالعات اپيدميولوژي وسم شناسي ادامه ميابد. بااين وجود٬ برخي نقايص نيز ميتواند وجود داشته باشد. بعنوان مثال: ممكنست اطلاعاتي درخصوص سميت حاد ونه سميت مزمن برخي مواد داشته باشيم. علاوه براين٬ يك محدوده مواجهه ياراهنمابراي هرماده اي تنظيم وتهيه نشده باشد. درواقع٬ ازميان يك ميليون ماده شيميايي تجاري٬ تنهابراي حدود صد عدد ازآنها محدوده مواجهه شغلي مشخص شده است. بطور مشابه٬ همانطوركه علم پيشرفت ميكند٬ مشخص ميشودكه بعضي ازخطرات سلامتي بسيار مخاطره آميزتر ازآنچه بنظر ميرسند٬ هستنداين مسأله منجربه كاهش محدوده مواجهه شغلي بابت بسياري ازخطرات سلامتي ميشود.بعنوان مثال: ميتوان پنبه نسوز٬ بنزین واشعه هاي يونيزاسيون رانام برد. بسيار مهم هست آخرين برگه هاي اطلاعات ايمني مواد رابراي تمام محصولات قابل جابجا داشته باشيم. درنتيجه٬ اطلاعات بروز شده دردسترس خواهند بود. تركيبات محصول بطور منظم درحال تغيير هستند٬ ودرجه بندي خطرات هربخش كوچك نيزبا پيشرفت آگاهي ودانش تغيير ميابد. يك پرونده برگه هاي اطلاعات ايمني مواد٬ براحتي ميتواند دردفتر كارگاه منسوخ شده واطلاعات كاملاً اشتباه وناصحيح بدهد. مدير اجرايي وكارشناس بهداشت حرفه اي ميبايست اطلاعات ودانش خودرادر خطرات سلامتي بروز نگه دارندكه نيازمندبه آگاهي ازاطلاعات بروز توام باخطرات كاري میباشد.

  گواهینامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز دربحث تغييرات درروش كار تشریح میکندکه : وقتيكه درنحوه انجام كار٬ تغييري ناشي ازروشهاي جديد كاري رخ ميدهد بابت ارزيابي ريسك سلامتي بایداين تغييرات رامد نظر قرار داد. بعنوان مثال: بسياري ازكاركنان٬ قسمت عمده وقت خودرا باكاركردن باكامپيوتر ميگذرانند. در10 سال اخيراين امر يك نوع تغيير نحوه انجام كارست وهم اكنون تعداد آندسته افرادكه درمواجهه بااختلالات اعضاي فوقاني قرار ميگيرند٬ بيشتر میباشد. تغييرات نحوه انجام كاركه بايددر ارزيابي ريسك سلامتي قرار گيرند٬ شامل اينمواردست: افزايش ساعت كاري٬ هدفهاي مورد تقاضاي بيشتر٬ مديريت مستقيم كمترو افزايش سرعت كاراين عوامل ميتوانند برحدود مواجهه تاثيرگذار باشند.

  گواهی نامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون روشهاي كار واقعي توضیح میدهدکه: اينكه افراد بگونه اي متفاوت باآنچه فكر كرده ياميگويند عمل ميكنند٬ مسأله اي كاملاً معمول میباشداين تفاوتهاي كوچك ميتواند اثر مهمي برروی سلامت داشته باشد.بعنوان مثال: يك سرپيشخدمت٬ اصول كلي بين وظايف خانه داري وتهيه غذا راتغيير نميدهد٬ يايك كارگر بادستكشهاي آلوده دريك منطقه پاك باعث آلودگي ميشودو تماس باكارگرهاي بدون محافظ (بدون دستكش) منجربه ايجاد ريسكهاي سلامتي غيرقابل پيش بيني ميشود.
 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , فصل نهم

  HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز

  HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, فصلنهم

  گواهینامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گازبیان میکندکه يك ارزيابي ريسك سلامتي بوسيله يك تيم ارزيابي ميتواند اجرا شود. اگراين پيشنهاد پذيرفته شود٬ رهبر تيم بجهت تقبل مسئوليت هماهنگي ارزيابي ريسك سلامتي و گزارش بایدبه مديريت٬ منصوب شود. تعداد افراد مربوطه و ميزان مهارتشان بدين عوامل بستگي دارد: اندازه و پيچيدگي فعاليتي مورد ارزيابي ، طبيعت و شدت خطرات و ريسكهاي توام ، ميزان آشنايي بافعاليت، مرحله رسيدن بجهت اجراي ارزيابي ريسك سلامتي؛ اينمرحله باجمع آوري اطلاعات٬ هرجاكه كاركنان عملياتي داراي ورودي مهمي باشند٬ آغاز ميشود. سپس بمرحله اي ميرسدكه مهارتهاي كارشناسان جهت فعاليتهاي جزيي مورد نيازست؛ همانند بازنگري اثربخشي معيارهاي مهندسي٬ مثل سيستم هاي تهويه و اندازه گيري بجهت سنجش ميزان مواجهه نيروي كاري بايك مورد خاص ويا ارزيابي طراحي ارگونوميكي.اعضاي نوعي يك تيم ارزيابي ريسك سلامتي شامل: مدير اجرايي يانماينده وي ازفعاليت ياتجهيزاتي كه مورد ارزيابي قرار ميگيردكه بعنوان رهبر تيم عمل خواهد كرد، شخص داراي مهارت در اجراي ارزيابي ريسك سلامتي ، دسترسي جهت اشخاص بامهارت بيشتر.

  گواهی نامهHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گازمیگویدکه هركجاكه مناسب باشد٬ تيم ميبايست شامل افراد دست اندركار عملياتي يامراجعه بدين افراد٬ كارشناسان بهداشت حرفه اي٬ مهندسين ياساير كارشناسان باشد. اهميت حضور پرسنل عملياتي دست اندركار درون ارزيابي ريسك سلامتي نميتواند خيلي مورد تاكيد قرار گيرداين افراد داراي دانش دقيق و كاملي ازفعاليت هاي خودبراي كمك بجهت ارزيابي ريسك هاي سلامتي بالقوه٬ هستند. دخالت اينگونه افراد ارزيابي آنهااز خطرات راافزايش خواهد داد و نيازبه معيارهاي كنترلي با يك فعاليت خاص را مورد تاكيد قرار مي دهد.

  گواهیHSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گازتوضیح میدهدبراي جمع آوري اطلاعات لازم٬ اشخاص ماهر بايد قادر به: مشاهده كردنبابت اينكه بتوانندبه شكل كامل فعاليت دردست اجرا و اهميت آنچه ميبينندرا ارزيابي كنند٬ بويژه زمانيكه دستورالعملهاي كتبي دنبال نميشوند، پيش بيني كردنهرانحراف بالقوه اي ازاقدامات مشاهده شده و تشخيص اهميتش، سوال كردنازسرپرستان٬ مديران٬ كاركنان٬ مشاوران وغیره. درخصوص مسائل مرتبط و درك اهميت پاسخها، تقبل كردنآزمايشات تشخيصي ساده٬ بعنوان مثال: بكارگيري لوله دود بجهت آزمايش حركت هوا٬ اندازه گيري ساده ميزان صدا يابه كارگيري لوله هاي كالريمتريك بخاطر مشخص كردن غلظت هواي يك ماده خاص ، شناسايي كردنو بازنگري مدارك فني مربوطه ، جمع آوري كردن اطلاعات بابت اينكه پيامد هاي بالقوه شناخته شده و احتمال وقوعش قابل برآورد باشد، ارائه دادننتيجه گيريهاي معتبر و موجه درخصوص ريسك ها و مواجهات، پيگيري كردنسوالات بنيادي درخصوص وجود نيازبه مواجهه، ارزيابي كردنميزان و محدوديت هاي معيارهاي كنترلي امكان پذير و قابليت اطمينان بدانها، نگاه دقيقبمقدمات موجود، مشخص كردننوع معيارهاي كنترلي مورد نياز، درخواست كردنكمك كارشناسان درصورت نياز.

 • HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , فصل هشتم

  HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز

  HSE,راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز, فصل هشتم

  HSE,راهنمايارزيابيريسكسلامتيدرونصنعتنفتوگاز,درمبحثطرحاقداماتاصلاحيجهتارزیابیریسکبیانمیکندهرجاكهنيازبهاقداميبابتكاهشريسكهايسلامتي٬توسطارزيابيريسكسلامتيمشخصشود٬يكطرحاقداماصلاحيبايداجراشوداينطرحميبايستمعيارهايبهبودوكنترلاضافيرابيانكند.همزمانباطرحهاياقداماصلاحيحاصلشدهازهمیناجرايسيستممديريتHSE،اولويتها٬اشخاصمسؤولوتاريخهايموردنظربجهتانجاماقداماتبايدكاملاًمشخصشدهوجزيياتشوارديكسيستمشودتاازاينكهاقداماصلاحيانجامشده٬اثربخشوكاراوبموقعبودهاست٬اطمينانحاصلشود.

  استانداردHSE,راهنمايارزيابيريسكسلامتيدرونصنعتنفتوگازدربحثمستندسازيارزيابيهايريسكسلامتيشرحمیدهديكسابقهمستندازنوعارزيابيريسكسلامتيبايدنگهداريشوداينسابقهميتواندبخشيازيكگزارشارزيابيريسكسلامتيويابخشيازيكالمانديگرهماننديكموردHSEباشد.

  سابقهارزيابيريسكسلامتيبايد:هرزماننيازبودقابلارائهباشد.بعنوانمثال:بجهتمميزيداخليوخارجيويابازنگريمحليوياملييادورهايالزاماتقوانينرارعايتكندبراييكدورهزمانيمشخصشدهتوسطقوانينملي.زمانيكهمواجههبااثراتمزمناقسامريسكسلامتيصورتميگيرد٬سوابقبايدبراييكمدتطولانيكافينگهداريشوندتاامكانارزيابياثراتسلامتيانفراديفراهمشود.همچنينسوابقفوقممكنمیباشدكهبعنوانيكبيمهدربرابرآسيبهايآتيعملكنند.جهتاینکار٬ميبايستمقدماتيبابتچيدمانآندستهسوابقبجهتمدتطولانيدريكآرشيونگهداريميشوند٬درنظرگرفتهشود.حاوياطلاعاتكافيجهتحصولاطمينانازاینمميزيبررویچگونگينتيجهگيريوتصميمگيريهاباشد.امكانپيگيريراازطرقمختلفهمانند:نامشخص٬نوعشغلودرنتيجهخطراتسلامتي٬كنترلهاوسوابقپايشوغيرهفراهمسازد.شاملپايشمواجهاتومراقبتهايبهداشتيباشد.مراقبتهايبهداشتيبايستیالزاماتپروتكلمديريتفايلهايسلامتيرارعايتكنند.نتايجارزيابيريسكهايسلامتيبايدبهكاركنانمرتبطبعنوانبخشيازبرنامهاطلاعخطرمركز٬اطلاعرسانيشود.

  گواهینامهHSE,راهنمايارزيابيريسكسلامتيدرونصنعتنفتوگازدرموضوعیتبازنگريفرآيندارزيابيهايريسكسلامتياینگونهشرحمیدهدکهبازنگريهايمنظمHSE٬بايدشاململاحظاتيباشدكهانتظاراتارزيابيريسكهايسلامتيتوصيفشدهدراينراهنمارابرآوردهسازدوشاملسيستمهاودستورالعملهايعملياتيسیستممستندباشد.علاوهبراين٬ارزيابيهايريسكسلامتيمنفردبايستكاملاًبازنگريشدهوحداقلهر5ساليكباراصلاحشوند.نامههايساليانهHSEهمچنيننيازبهتاييدپيشرفتطرحهاياقداماصلاحيHSEمنتجازنوعارزيابيريسكسلامتيبودهوهر 4ماهيكبارپايشميشوند٬نيازدارند.هرتغييرعمدهايممكنستاثريبررویانواعريسكسلامتيداشتهباشد.بعنوانمثال:تغييردرونپيشرفتوالگوهايكارييادرارزيابيخطراتوريسكهايخاص،علاوهبربازنگرياثربخشياقداماتاجرايي٬بايدمنجربهبازنگريارزيابيريسكسلامتينيزشود.

  گواهینامهHSE,راهنمايارزيابيريسكسلامتيدرونصنعتنفتوگازدرموضوعاطمينانتشریحمیکندکهدرميانطرحهايتضمينHSE٬واحدعملياتيبايددارايفرآيندهاييبجهتحصولاطمينانازرعايتالزاماتهمینراهنماباشداينطرحهايتضمينممكنهستشاملگسترهايازفرآيندهايمبتنيبررویريسكارزيابيخودويامستقلباشد.هرجاكهريسكسلامتيبشكلخاصيبالاباشنديااگراغلبموضوعاتبجهتسلامتيمرتبطميشود٬داشتنيكبرنامهمميزيHSEمناسبمیباشدكهبگونهايانحصاريبمنظورصحيحبودنارزيابيريسكسلامتيبكاررود٬مناسبمیباشد.محدودهيكچنينمميزي٬شاملمواردزيرست:سازماندهيسيستمجهتاجرايارزيابيريسكسلامتي،منابعموجودبرايانجامارزيابيريسكسلامتي،كيفيتوكميتسوابقريسكهايسلامتي،مناطقدارايعدمانطباقبامحدودههايمواجههشغلي،اقداماصلاحيبدنبالانجاميكارزيابيريسكسلامتي،حفظونگهداريكنترلها،حفظونگهداريتاريخچهكاريكاركنان.

  گواهیHSEبابتفعاليتهايداراياقسامريسكسلامتيمهم٬ارزيابيكيفيتارزيابيهايريسكسلامتيتوسطيكمتخصصمجرببهداشتحرفهاي٬يكتضمينمفيدمیباشد.

  سيستممديريتHSEممیزیمستقلشمطابقبادستورالعملهاياعلامشدهتوسطسازمانهايتجاريمنطبقبرراهنماهايمميزيگروهHSEدرماهمارس 2001٬بايددرمحدودهكاريخوددارايارزيابيريسكسلامتيباشند.

  مدلHSEدربحثاجراوبهكارگيرييكفرآيندارزيابياثراتسلامتيبعنوانبخشکاربردی.

  طرحHSE مبحث حداقلاستانداردهايمديريتسلامتدرونبياناتارزيابياثراتسلامتي:بابتكليهپروژهها٬هرجاكهاثربالقوهسلامتيواسهجامعهمحليوكاركنانوخانوادههاوجودداشتهباشد٬بايديكارزيابيريسكسلامتيدرتلفيقباهرارزيابياثراتاجتماعيوزيستمحيطيانجامشود.درزمانانجاميكارزيابياوليهازاینريسكهايمرتبطباسلامتيدريكمركزدارايپروژهجديد٬اصلاحاتاساسيياقبلازتركيكپروژهموجود٬مهمستاثراتاجتماعي٬زيستمحيطيوسلامتيمحیطزیستبررویسهامدارانوجامعهمحليبررسيشوداينفرآينديكارزيابيمجزامیباشدازارزيابيريسكسلامتياماواضحستداراييكرابطهنزديكاست.عملكردارزيابيريسكسلامتيبجهتبرآوردريسكهايسلامتي "درونمحدوده "يكپروژهاستدرحاليكهارزيابياثراتسلامتيريسكهايسلامتيراخارجازمحدوده (كهميتواندباپروژهتوامباشد)درنظرميگيرد.درشرايطاستثنايي٬ممكنستلازمباشدبرايعملياتموجوديكارزيابياثراتسلامتي٬بخاطرموضوعاتدرخصوصاثربرافرادمحلي٬انجامشود.

 • HSE , مدیریت ریسک , پایش و بازنگری

  RISK

  HSE, مدیریت ریسک, پایش و بازنگری

  HSE, مدیریت ریسک مبحث پایش اینگونه بیان میکندکه پایش وهمچنین بازنگری بایستی بخش برنامه ریزی شده ای ازنوع فرآیند مدیریت ریسک بوده وشامل بررسی ونظارت منظم بوده وقانونمندی درستی داشته باشد. ازآنجاکه ریسکها بندرت ایستا هستند وهمواره درحال تغییر وتحول میباشند ومتغیرند وراکد وثابت نمیمانند، بنابر همین عدم ایستا ورکود لازم میباشدکه ریسکها تحت پایش قرار گیرند. بعلاوه ضروری میباشدکه اثربخشی برنامه های کنترلی وهمچنین مدیریت ریسک مورد بررسی ونیز نظارت قرار گیرد. اهداف ومعیارهای عملکرد میبایست بهمراه خط مشیHSE وراهنمای توسعه ونیز استقرار سیستم مدیریتHSE درون شهرداری منطقه همسو باشد. پایش ریسکها ازطریق فرآیند مدیریت ریسک انجام میگردد.

  HSE, مدیریت ریسک مبحث بازنگری نیز توصیف میکند بعداز پایان عملیات شناسایی واولویت بندی ریسکها وهمچنین اقدامات کنترلی بایستی ادارهHSE بابت بازنگری اقدامات کنترلی واطلاعات مورد نظر اقدام نماید. اینکار باهدف کنترل ریسکها وبررسی میزان اثربخشی اقدامات کنترلی صورت میگیرد. همچنین ادارهHSE/IMS بایستی اطمینان حاصل نمایدکه نتایج حاصل از ارزیابی وتاثیرات کنترلها درتعیین اهداف کلانHSE منظور شده واجرایی شده است. اطلاعات ثبت شده درون فرمهای مدیریت ریسک حداقل دوبار درسال باتوجه بانظر ادارهHSE/IMS تعیین میگرددو مورد بازنگری قرار میگیرد. دراین بحث انواع ریسک بررسی شده وبایستی کنترل گردد واقدامات کنترلی برروی ریسک بایستی انجام گیرد تابه بهترین نحو انواع ریسک باروشها و سیساستگذاری ومدیریت درست کنترل گردیده واز شدت تاثیرات منفی کاسته شده وحتی ازبین برود.

  HSE, مدیریت ریسک, مبحث ارتباطات ومشاوره وتعریف وکارآمدی ارتباطات ومشاوره درون مدیریت ریسک بدین صورت میباشدکه بعداز اتمام فرآیند ارزیابی ریسک وهمچنین ابلاغ ریسکهای شناسایی شده بارابطین حوزه ها جلسه ای بمنظور بررسی وحصول اطمینان ازابلاغ اطلاعات وآگاهی مناسب رابطین برگزار میگرددکه طی جلسه فوق نتایج ارزیابی ریسک بررسی میگردد ورابطین موظفند اقدامات مقتضی رااجرا ونتایج اقدامات کاهش ریسک رادر فرمهای برنامه عملیاتی ریسک تکمیل نمایند. ادارهHSE/IMS موظف میباشدبه پیگیری نتایج حوزه ها درون بازه های زمانی مشخص شده درون فرمهای مذکور.

  HSE, مدیریت ریسک, مستند سازی ارزیابی ریسک : سیستم مدیریت ریسک بعنوان روشی جهت حصول اطمینان ازتطابق عملکرد بانیازمندیها وهمچنین الزامات سیستم مدیریتHSE بایستی مکتوب گردد. نسخه های مستندات فوق وسوابق مرتبط باآنها درون ادارهHSE/IMS ونزد رابطینHSE/IMS درتمامی حوزه هاکه فعالیت آنها مرتبط باانواع ریسک بهداشت، ایمنی ومحیط زیست میباشد نگهداری میگردد. تمامی فرمهای مرتبط باروش اجرایی ارزیابی ریسک درون کلیه مراحل انجام کار وفعالیتهای دیگر شامل شناسایی ، ارزیابی ، اقدامات کاهش ریسک ، پایش واندازه گیری وبازنگریها میباشد. مستند سازی فرآیند مدیریت ریسک شامل تکمیل فرمهای پیوست جهت کلیه حوزه ها میباشد.
 • HSE چیست؟

  ‏HSE چیست؟

  HSE چیست؟

  HSE چیست؟ یک سیستم مدیریتی میباشد باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست که متشکل ازالزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ۴۵۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد واین نشانگر اینست هنگامیکه یک سازمان میخواهداین استاندارد رادر درون شرکتش راه اندازی کنداین کار رابا طراحی و پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ درکنار یکدیگر انجام دهد اینجا لازمست کمی درمورد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ نیزصحبت کنیم تاشما متقاضیان محترم بااین گواهینامهHSE آشنا شوید. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ درمعنای سیستم مدیریت زیست محیطی درحقیقت الزامات محیط زیست رابیان میکندکه شرکت درراستای فعالیتهای بایدچه کارهایی راانجام بدهدکه فرایندهایش برروی محیط زیست اثرات منفی نداشته باشد ودر راستای پاکسازی آب و هوا گام برمیدارد و درواقع نشان میدهدکه محیط زیست برایش ازاهمیت بالایی برخوردار میباشد و نسبت بسلامت مردم اهمیت میدهد گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ کنار گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ معنا پیدا میکند‌ و درواقعیت امراین دو گواهینامه بانوعی مکمل یکدیگرند و همدیگررا کامل میکند و بدون یکدیگر انگار ناقص هستندو چیزی کم دارنداین دو استاندارد بنوعی همدیگر راپوشش میدهند وبه همین دلیل اغلب کنارهم پیاده سازی میشود و بتنهایی معنای آنچنانی ندارد .

  ایزو ۴۵۰۰۱باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند وبه بهداشت کارکنان اهمیت زیادی میدهد واین باعث میشودکه کارکنان یک سازمان درراستای اهداف سازمان فنی و باانگیزه بیشتری بکار بپردازند و ازلحاظ ایمنی احساس امنیت داشته باشدکه سلامت شما رابه خطر نخواهد افتاد و باانگیزه بالا کار خودرا انجام مید‌هند همانطورکه دربالا گفته شداین گواهینامه بهمراه ایزو 14001 معنا پیدا میکندو مکمل یکدیگرندو همدیگررا کامل میکنند وبدون یکدیگر انگار نقایصی دارندکه پوشش میدهندواین استاندارد همچنین درکنار ایزو 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت نیز طراحی و پیاده سازی میشوندو دراصل میتوان باقاطعیت گفت سه گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و ایزو 9001 بهمراه یکدیگر معنا میابندو درکنار یکدیگر معنا و مفهوم پیدا میکنند زمانیکه سازمانی استانداردهای فوق رادر کنار یکدیگر پیاده سازی میکنند میگویندیک سیستم مدیریت یکپارچه راجهت سازمان خودش طراحی و پیاده سازی نموده است وبه اصطلاحIMS خوانده میشودیک سازمان بهترست دوگواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و 45001 درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی کند وسپس بابت اخذ و دریافتHSE اقدام کند ویک سازمان میتوانداین گواهینامه رابه تنهایی طراحی و پیاده سازی کنداما بدلیل اینکه کارآمدتر باشد و بهره وری بیشتری داشته باشدو درون فرآیند هایش بتواند بهره وری بهتری داشته باشداز الزاماتHSE بهتر میباشدکه بادریافت و اخذ استاندارد ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ ،HSE رادریافت نماید.

  مراجع صادر کنندهHSE نیزمانند مراجعه صادر کننده ایزو هستند یعنی همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوHSE رانیز صادر میکنندکه دو نوع میشوندیا بین المللی هستند ویا داخلی. مراجع صادر کننده ایزو وHSE دراصطلاح و اختصارCB خوانده میشود وخودCB زیر نظرAB فعالیت میکند. خوداینAB نیززیر نظر یک نهاد بالاتر بعنوانIAF فعالیت دارند و اعتباردهی میشوند‌ و یکسری دیگر هستندکه غیرIAF هستندکه ساخته و پرداخته ایرانی‌ها هستند ودرون ایران صادر می شودوCB وهمچنینAB ساختگی ما ایرانیها هستند و بیش از600 مرجع هستند.

  مرکز مشاورین مهندس محمدیان باسابقه درخشان و مشاورین با تجربه بصورت رایگان تمامی خدمات مشاوره رادر خصوص انواع گواهینامه ایزو دراختیار شما قرار میدهد
 • HSE فوری

  HSE

  HSE فوری

  HSE فوری رااغلب سازمانها درخواست دارند. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهHSE وهمچنین سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو اکثرا بدنبالHSE فوری هستند.HSE فوری بدلایل مختلفی مورد درخواست هست بدلایلی مانند شرکت در مناقصات واینکه شرکت جزو شرکتهای نوپا و تازه تاسیس باشدوHSE رانداشته باشدو البته بهترست بدلیل اینکه بدین مشکل برنخورد شرکت آماده راخرید کند. حالا بنابر هردلیل شرکت متقاضی بخواهد جهتHSE فوری اقدام کند ابتدا بایستی بداندکه کدام مرجعHSE فوری صادر میکندو ازکدام مراجع بایستیHSE ویاhse فوری بگیرد. دریافت گواهینامهHSE مستلزم دریافت دو گواهینامهISO14001 وهمچنینISO45001 میباشدالبته سازمانها بتنهایی نیزمیتوانند اقدام کنندبه ثبت و صدور گواهینامهHSE امابهترست سازمانها درابتدا ویا بعداز اخذ دو استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اقدام کنندبه اخذHSE شایداین نگرانی جهت متقاضیانHSE فوری پیش بیایدکه پروسه فوق زمانبر میباشدو سازمان نمیتواندHSE فوری رادریافت کند. اخذHSE فوری ربطی نداردبه اخذISO14001 وهمینطورISO45001 .

  مراجع صادر کننده گواهینامهHSE فوری درحقیقت همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو دارای اعتبار غیرIAF هستند زیراکه قوانین و قواعدی نداردکه بخواهد دست و پا گیر و زمانبر باشد. درباره گواهینامهHSE دارای اعتبارIAF وضعیت برعکس میباشد یعنی بدلیل قانونمند بودن پروسه زمانبر میباشدوHSE فوری بادرجه اعتبارIAF بیمعناست. انواع گواهینامه ایزو وهمینطورHSE تحت اعتبارIAF اصولا زمان میخواهندتا صادر گردند زیراکه درخصوص گواهینامه تحت اعتبارIAF پیاده سازی طی مراحل مختلف صورت میگیردو طی چندین دوره ممیزی ممکنست انجام شودتا ممیز بابررسی کامل اجازه صدورHSE رابدهدو گواهینامهHSE صادر گردد.

  HSE فوری گفتیم تنها ازطریق مراجع غیرIAF امکانپذیرست مراجع غیرIAF کدامند قطعا سوال پیش آمده جهت اغلب متقاضیان میباشد. مراجع غیرIAF درحقیقتCB وهمچنینAB ساختگی ایرانیهاست و مراجعی میباشدکه بنابر دلایل مختلفی ایرانیها بوجود آوردندتا درکمترین زمان و باکمترین قیمت برسندبه گواهینامهHSE ویا گواهینامه ایزو . ازطرفی اغلب سازمانها هنگام شرکت در مناقصات درخواست گواهینامهHSE فوری رادارندو کارفرمایان مناقصه گزار نیزآنچنان حساسیت ندارندکه گواهینامهHSE دارای اعتبار بین المللی باشد ویانباشد. بهمین دلیل متقاضیانHSE فوری افزایش پیدا میکنند. حالا زمانی ممکنست یک کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشدویا سازمان بخواهد صادرات انجام بدهد درچنین اوقاتی سازمان دارایHSE میتواند گواهینامه غیرIAF خودرا برروی گواهینامهIAF سوییچ کندو تنهابا پرداخت مابه التفاوت برسدبه گواهینامهHSE دارای اعتبارIAF وجهت مناقصات ازآن استفاده کند.

  اخذHSE فوری و توصیه مراجع صادر کنندهHSE فوری ، طراحی و پیاده سازی دو گواهینامه ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001میباشدکه البته ازلحاظ زمانی مشکلی نداردو هرسه گواهینامه بطور همزمان نیزمیتوانند طراحی و پیاده سازی شوندو سازمان فورابه گواهینامهHSE برسد ویعنی بعبارتی سه گواهینامهISO14001 فوری ، گواهینامهISO45001 فوری وهمچنین گواهینامهHSE فوری صادر میگردد. همچنین بهمراه دو استانداردISO14001 وISO45001 بهترست استانداردISO9001 نیزدر دستور اخذ قرار گیرد زیراکه سه گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمینطور گواهینامه ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت بنوعی مکمل یکدیگرندو درکنار یکدیگر معنا پیدا میکنندو همچنین سازمان با طراحی و پیاده سازی و اخذ سه سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمچنین سیستم مدیریت کیفیت میرسدبه یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوانIMS واینIMS اغلب بصورت رایگان بعداز اخذ گواهینامه ایزو 14001 ، اخذ گواهینامه ایزو 45001 وهمینطور اخذ گواهینامه ایزو 9001 ازطریق مراجع غیرIAF داده میشودبه شرکت متقاضی .

  HSE فوری همچنین نیزممکنست مورد درخواست سازمانهایی باشدکه قبلاHSE داشتنداما بدلیل اینکه جهت ممیزی سالانه اقدام نکردند گواهینامهHSE آنهاتوسطAB باطل میشودو یکباره مثلا جهت مناقصات بامشکل مواجه میشوندو بایستی سریعا گواهینامهHSE دریافت کنندو شایدهم نمیدانندکه هرسال بایستی ممیزی سالیانه انجام دهندو یکدفعه وقتی جهت مثلا مناقصه اقدام میکنند میبینند بدلیل عدم تمدید ممیزی سالیانه گواهینامهHSE آنهافاقد اعتبارست وبایستی ازنو گواهینامهHSE بگیرندو متقاضی اخذHSEفوری میشوند.
 • اخذ HSE ارزان

  اخذHSE ارزان

  اخذ گواهینامه HSEارزان مورد درخواست و نیاز شرکتهاست زمانیکه میخواهند اقدام کنندهرقصدی بویژه مناقصه نیاز دارندکه گواهینامه های گوناگونی بگیرندکه کارفرمای مناقصه گزار ازآنها درخواست میکند منجمله گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و HSEسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و غالبا شرکتها چنانچه باهرنیتی قصد اخذ ایزو راداشته باشند باتوجه اوضاع اقتصادی کنونی و کم شدن صادرات بدنبال دریافت ایزو غیر IAFمیروندکه ضمن اینکه نیازشان رابرطرف میکند ارزانتر و آسانتر و سریعتر بدست میایند. تعداداین مراجع زیادند و وباتوجه گستردگی سازمان و توان مالی و اوضاع اقتصادی متقاضی میتواند کواهینامهHSE خودرا باهر هزینه بدست بیاورد و اینگونه مراجع داخلی هستند براحتی اخذ میگردد و باقیمت ارزان ولی یک مشکل اینجاست ممکنست شرکت متقاضی دردام افرادی بیافتدکه گواهی HSEصادر میکنند امابا شکل موجهی نشان میدهند و انگارکه بهترین برند و معتبرترین امادر واقعیت فاقد اعتبار و تنها راه شناخت و گیرنیفتادن دردامشان آگاهی وداشتن دانش کامل ازنحوه اخذ ایزو و مراجع صادر کننده و نحوه رجیستری ایندسته از گواهینامه هاست.اغلب کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی مدرکHSE راباتایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه گرفته درصورتیکه کاملا ازیکدیگر مجزا بوده و نحوه ی دریافتشان کاملا تفاوت دارد بدین صورتکه کواهیHSE رامیتوان ازمراجعیکه ایزو صادر میکنند اخذ کرد ولی گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بارعایت پیشنیازهای مربوطه از سازمان برنامه وبودجه ویاازطریق اداره کار دریافت کرد.

   

   

  HSE F

  اخذ گواهینامه HSEارزان و HSE فوری

   

   

  اخذگواهی نامهHSE ارزان درواقع اکثرکارفرمایان بدین سمت روآوردند، پیمانکاران فرعی بایستی دارای گواهینامهHSE باشند. تازمانیکه فرهنگ کیفیتHSE درجامعه نهادینه نشود وضع چنین قوانین و الزاماتی منباب پیمانکاران فرعی فایده ندارد. حدود 95 درصد پیمانکاران متقاضی صدورگواهینامهHSE نمیدانند کهHSE واقعی چیست بلکه تمایلی ندارند باکلیاتHSE حتی آشناشوند. گواهینامهHSE ارزان هدف و دیدگاه اینست سلامتی و ایمنی راتاحد امکان ساده و جامع انجام دهیم. واژه نامه اصطلاحات متداول بابت اعضای کمیته بهداشت و ایمنی و نمایندگان ویا بابت کسی مسئولیت بهداشت و ایمنی داخل محیط کار رابرعهده دارد، ابداع شده. صنعت بهداشت و ایمنی مملو از عطف و علامت اختصاری میباشد ، وحتی ممکنست متخصص ترین فاقد صنعت کنار ماندن ازتمام اصطلاحات تخصصی کار دشوار باشد. خدمات ایمنی و بهداشت لیستی ازتعاریف مربوطه اصطلاحات بهداشتی و ایمنی مشترک راجمع آوری میکند.

  متقاضیان گواهینامهHSE ارزان اغلب جهت اخذ گواهی نامه اسث درون اینترنت جستجو کرده و جملات وکلماتی همچون عبارات ذیل راسرچ میکنند

  شرایط گرفتن مدرک گواهینامه ارزانHSE

  شرایط اخذ مدرک گواهینامهHSE

  شرایط گرفتن گواهینامه

  نحوه گرفتن مدرک گواهی نامهHSE

  گرفتن کواهینامهHSE

  اخذ گواهی نامهHSE

  اخذ گواهی نامهHSE

  نحوه گرفتن ارزان گواهی نامهHSE

  نحوه دریافت گواهی نامهHSE 

  گواهینامهHSE

  گواهی نامهHSE

  کواهینامهHSE ارزان

   

   

  اخذ HSE ارزان

  دریافت فوری HSE ارزان و فوری

   
   
  گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیستHSE یک اصطلاحی منباب قوانین ، روشها و فرآیندهای طراحی شده بخاطرکمک و محافظت ازکارگران و پرسنل ، محیط زیست و مردم ازآسیب میباشد. روش یک محیط کار امن بدون خطر و تصادفات بااجرای مؤثر و دقیق سیستم مدیریت سلامت و ایمنی سراسر شرکتHSE حاصل میشود. بهمین جهت آموزش مجدد کلیه کارکنان مورد بهترین روشهای بهداشتی و ایمنی جهانی نمیتواند نادیده گرفته شود. فرآیندهای موجود درونHSE ازطریق آموزش مجدد افراد درمعرض خطرات آموخته میشود. بعلاوه یک آموزش و مجوزHSE ممکنست حلقه مفقودی بابت یافتن شغل بعدی شماباشد. اصولا صنایع بابت جلوگیری از آسیب دیدگی ، بیماری و حتی مرگ درداخل محل کار نیازمندآموزش وپیاده سازیHSE دارند. همچنین، صرف نظراز صنعت ، الزاما بدانندکه چگونه ازمحیط زیست برابرآلودگی و حفظ سلامتی محافظت کنند.
  گروه مشاوره مهندس محمدیان درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو وHSE بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو وHSE راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.
 • اخذ HSE ارزان و فوری

  اخذHSE ارزان و فوری

  HSE حرف اول کلماتHealth معنی بهداشت،safety معنی ایمنی،Environment معنی محیط زیست بوده کلیه مسائل مربوط به بهداشت کار، ایمنی محیط زیست دربر میگیرد. اخذHSE ارزان برای شرکتهای مناقصه گذار تاثیر داشته اگر قد شرکت کردن مناقصه دارند باید اخذHSE ارزان دریافت کنند.

  اخذHSE ارزان و فوری جهت شرکتهای نفتی، پتروشیمی، پیمانکاری، تولیدی، تاثیر گذار باشد، شرکتهای نام برده شده حتما باید اخذHSE ارزان دریافت کنند.

  اخذHSE ارزان و فوری بدلیل هزینه پایین متقاضیان بسیاری داشته، همچنین این گواهینامه توسط مراجع خصوصی بدون تاییدیه اعتبار بین المللی صادر میگردد یکروزه صادر خواهد شد. البته پروتکلهای اخذHSE بصورت یکسان بوده بدلیل اینکه تمام مباحث بیان شده توسط مراجع مخصوص این گواهینامه بیان شده فرق آن فقط جهت رعایت کردن اصول اولیهHSE درمحل کار میباشد، همراه صادر کردنHSE یک پکیج مستندات بمشتری تحویل داده خواهد شد. مطالب مفید این پکیج مستندات میتواند برای متقاضیان کاربرد داشته باشد.

  اخذHSE ارزان و فوری جهت ایمنی کارگران همچنین محیط زیست بوجود آمده، اخذHSE آموزش میدهد جهت اینکه مواقع ضروری یک کارمند حرفه ایی آشنایی بامطالبHSE داشته باید مواقع خطر بتواند حوادث مدیریت کرده تاخسارت جبران ناپذیری بوجود نیاید، این کارمندHSE حتما باید درتمام مکانهای کاری حضور داشته باشد تمام مشاغل کاری موظف هستند این کارمندHSE استخدام نمایند. تمام سازمانها، ادارجات، مکانهای دولتی، محل کار مکانهای خصوصی حتما باید یک جعبه کمکهای اولیه همچنین یک کپسول آتش نشانی نگهداری کنند، تامواقع ضروری ازآن استفاده نمایند.
  اخذHSE ارزان و فوری ، اکثر کشورهای درحال توسعه یاپیشرفته اجرا شده هرسال ویرایش های جدید این گواهینامه وارد بازار کار میشود ویرایش جدید بانام سال نوی میلادی چاپ شده به تمام جهانیان معرفی میگردد. مسئولHSE باید توجه داشته باشد، ویرایش جدید اخذHSE وارد بازار کار شد، باید مطالعه کرده تمام موارد ویرایش شده بندهای اخذHSE بلد بوده جهت اجرا حرفه ایی انجام دهد. صنعتHSE جهت صنایع نفتی، جهت توسعه پایدار ازطریق نگاه سیستماتیک باعث رشدو تعالی کشور درحوزه نفتی، خواهد شد.

   

   

  اخذ HSE ارزان و فوری

  اخذ گواهینامه HSE ارزان و فوری

   
   
  اخذHSE ارزان جهت بحداقل رساندن حوادث، اثرات نامطلوب مواد شیمیایی، گازهای سمی، بر زندگی انسانها، حیوانات، منابع طبیعی کشور میباشد، حفاظت محیط زیست سرمایه بشریت تمام جهانیان میباشد.HSE موارد خطرآفرین برزندگی انسانها بیان کرده همچنین راهکار اساسی خدمت تمام مشاغل ایجاد کرده، این راهکارها جهت شرکتها، سازمانها، تولیدیها، بسیار اهمیت داشته رعایت آن مهم میباشد.جهت پیشگیری موارد خطرآفرین باید مسئلهHSE رعایت شود.

  موارد اخذHSE رایگان همراه ممیزی میتواند همراه باشد، افسر ایمنی مسئول ممیزی بخشهای سازمانها، شرکتها، میباشد. این افسر ایمنی حوزهHSE تحصیل کرده بسیار تجربه کاری داشته، تمام بندهایHSE حرفه ایی انجام میدهد. افسر ایمنی جهت حفظ محیط کار کارگران، ایمنی سازمانها، مشاغل دولتی، ایمنی پیمانکاران بازرسی انجام داده هرعدم انطباق این مشاغل کاری مشخص کرده جهت رفع آن مطالب مورد نیاز اعلام میکند. تمام شرکتها، سازمانها، تولیدیها، پیمانکاران موظف هستند این عدم انطباقها رفع کرده، بعداز رفع موارد عدم انطباقها افسر ایمنی مجدد جهت سرکشی وارد مکانهای مورد نیاز خواهد شد. رعایت اصول اولیه ایمنیHSE جهت نجات جان خودمان کاربرد داشته اصلاح موارد طبق مفادHSE میتواند ایمنی کار، محیط زیست تضمین نماید، لزوم ایجادHSE جهت تضمین ایمنی محل کار، محیط زیست میباشد.

  سیستمHSE اصولی تعریف میکند جهت حفظ محیط زیست، ایمنی، سرتاسر جهان باآن آشنا هستند. جمله این موارد، یکپارچگی سرمایه، پایش، ممیزی، عدم انطباق اقدام اصلاحی، مدیربت تغییر، اقدام کاهش ریسک، پیمانکاران، ارزیابی، اهداف معیارهای عملکرد، فعالیتها، وظایف، ساختار سازمانی مسیولیتها، حصول اطمینان هماهنگی جنبه های گوناگون نظام مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست، فعالیتها، عملیات عهده سازمان میباشد. توجه موقعیت سازمانها، تفسیر واجرا خواهد شد، وظیفه این انطباق برعهده واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست میباشد، جهت برقراری نظم داخلی هرشرکتی باید مواردHSE رعایت شود.
  نظمHSE شامل موارد زیر میباشد: اجراوپایش، سازمان منابع مستندسازی، ارزیابی مدیریت ریسک، بازنگری، رهبری وتعهد، نسبت تعریف کلمات ریسک، خطر، معیار عملکرد، ممیزی، بازنگری مجدد توجه خاصی مبذول گردد. مباحث بیان شده نه تنها جهت شرکت کاربرد دارد بلکه میتوان برای تاسیسات معین عملیات بخشی ازیک نظام مدیربت بهداشت ایمنی، محیط زیست، محلی همچنین یک نظام مدیربت بهداشت ایمنی، محیط زیست گسترش داد. شرح یک سیستم مدیریتی بمنظور تنظیم استقرار اجرای خط مشی اهداف شرکتها جهت بهداشت، ایمنی، حفاظت محیط زیست پرداخته عناصر کلیدی بیان کرده، جمله این کلمات: برنامه ریزی جهت اجرای فعالیتهای کاری، ارزیابی دوره ای عملکرد سیستم، مقاصد اصول عملکرد تلاش یکپارچه، سازماندهی کارکنان بمنظور عملکرد دقیق ، فرهنگ حاکم برسازمان از بالاترین رده تا پایین ترین سطح

   

   

  گواهینامه HSE ارزان و فوری

  مراجع معتبر HSE فوری و ارزان

   

   

  سازمان باید روش اجرایی بمنظور حصول اطمینان صلاحیت کارکنان درنظر بگیرد، وظایف فعالیتهای بحرانی بهداشت،ایمنی،محیط زیست ایجاد نماید.

  دستیابی صلاحیتهای مورد نظر شامل موارد زیر میباشد:

  تحلیل نظام مند الزامات مرتبط باوظایف

  ارزیابی عملکرد افراد درمقایسه معیارهای معین

  شواهد مستند شده صلاحیت های فردی

  برنامه هایی جهت ارزیابی مجدد

  گستردگی ماهیت آموزش باید مطابق الزامات قانونی بوده جهت دستیابی خط مشی اهداف سازمانی کفایت میکند. سوابق آموزش دیده باید نگهداری شده جهت دوره های آموزشی بازآموزی مورد نیاز برنامه ریزی گردند.

  سیستمهایی باید جهت پایش اثربخشی برنامه های آموزشی بهبود ایجاد شوند.

  تهیه مدارک مستندات لازم برای تعیین روابط بین سطوح مختلف شرکت پیمانکار نیز عمل جهت الزامات میسر شده، قبل شروع کار هرمشکلی قابل حل خ حفاظت محیط زیست کارگران شامل اهداف معیارهای عملکرد بهداشت ایمنی، محیط زیست مورد توافق قرار گرفته اند.

 • اخذ HSE فوری

  اخذHSE فوری

  اخذ فوری گواهینامهHSE صدور فوری مدرکHSE ( اچ اس ای ) گواهینامهHSE فوری بابت شرکتهای پیمانکاری گواهینامهHSE معتبر و فوری گواهینامهHSE فوری و معتبر بنام اشخاص نحوه اخذ و دریافت گواهینامهHSE(اچ اس ای ) فوری نحوه اخذ گواهینامهHSE و مراحل دریافت و گرفتن گواهینامهHSE چیست؟ چگونه میتوانیم گواهینامهHSE بگیریم؟

  دریافتHSE فوری و تمامی سؤالات بالا ازجمله نیازهای متقاضیان گواهینامهHSE جهت شرکت درون مناقصات و ارائه بشخص کارفرما میباشد. شما متقاضیان و مشتریان محترم گواهینامهHSE باارتباط برقرار کردن بامجموعه ما میتوانیداز مشاوره رایگان صفر تاصد درمورد گواهینامهHSE برخوردار شوید. لذابرای راحتی و راهنمایی هرچه بهتر شما متقاضیان گواهینامهHSE فوری مراحل و شرایط گرفتن گواهینامهHSE فوری رادر اختیار شما قرار میدهیم.

   

   

   

  اخذ HSE فوری و ارزان و معتبر و قابل استعلام

   

   

   

  مراحل اخذ و دریافت گواهینامهHSE وHSE فوری بشرح زیر ‌میباشد: تکمیل فرم درخواست گواهیHSE فوری ، تعیین مرجع صادر کننده گواهینامهHSE فوری البته باتوجه نیاز واقعی و همچنین بودجه و درآمد شرکت متقاضی گواهی نامهhse فوری ، دریافت و گرفتن مستندات جهت پیاده سازی بابت اخذ گواهینامهHSE و سیستمHSE_MS
  مراکز و مراجع و شرکتهای صادر کننده گواهینامهHSE همان مراکز و مراجع و شرکتهای صادر کننده ایزو میباشند. گواهینامهhse یعنی داشتن همزمان دو گواهینامهISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و گواهینامهISO 45001( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) میباشد.
  گواهینامهhse همان گواهینامهHSE_MS هست. بسیاری ازشرکتها و پیمانکاران بمنظور شرکت درون مناقصات و ارائه کارفرمایانشان جهت اثبات رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بدنبال دریافت این گواهینامه ‌میباشند. گواهینامهHSE_MS یک سیستم مدیریتی میباشد و درمورد ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست الزامات مشخصی دارد.CB هایا مراجع (Certifi body هایی) صادر کننده گواهینامه ایزو گواهینامهHse رانیز صادر میکنند. گواهینامهHSE_MS توسط نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید، بمرور زمان گواهینامهHSE رونق گرفته و امروزه شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری بدنبال گواهینامهHSE_MS میباشند. دربسیاری شرکتها ، کارخانه ها ،کارگاهها و مؤسسات اخذ گواهینامه اچ اس ای (HSE فوری) لازم و ضروری شدست. بنابراین بایدکه شرکتها دقت و توجه لازم راداشته باشندکه گواهینامهHSE اچ اس ای آنها تحت اعتبار یک موسسه استاندارد و قابل ارائه بشرکتهای کارفرما باشد چون بابت یک سری کارفرمایان علاوه برداشتن گواهینامهHSE یکسری دستورالعملها و روشهای اجرایی نیزدرخواست میشود .طرحHSE PLAN یکی ازاین روشهای اجرایی و دستورالعملها میباشد.

   

   


  مراحل ثبت و صدور و اخذ گواهینامه HSE فوری و ارزان

   
   
  گواهینامهHSE داشتن همزمان دو گواهینامهISO 9001 وISO 14001 میباشد و اگر سازمان و شرکت متقاضی گواهینامهHSEدرکنار ایندو گواهینامه، گواهیISO9001 رابگیرد تبدیل میشودبه سیستم مدیریت یکپارچه بنامIMS.

  مرکز ما سعی دارد درمرحله اول با صداقت و مشاوره رایگان تمام دانسته هایش رادر اختیار شما سروران قرار دهد و بعداز معرفی تمام مراکز و مراجع صادر کنندهHSE ( اچ اس ای ) و انتخاب مرجع صادر کننده توسط شما همراه باسرعت بالا و فوری گواهینامهHSE رابرای شما مشتریان عزیز آماده کند و درکمترین زمان ممکن برای راه اندازی کار شما مشتریان محترم دراختیارتان قرار دهد .

  شعار مرکز ما اخذ و دریافت گواهینامهHSE بصورت فوری میباشد .

  گواهیHSE گواهینامهHSE اخذ گواهینامهHSE ثبت نام مدرکHSE گواهینامه اچ اس ای صادر کنندگان مدرکHSE کاربرد مدرکHSE گواهینامهhse فوری ثبت نام دورهhse ثبت نام گواهینامهHSE گواهینامهHSE چیست ؟ چگونگی دریافت مدرکHSE چگونگی دریافت گواهینامهhse گواهینامهHSE_MS اخذ گواهینامهhse_ms گواهی نامه آموزشیHSE فوری دریافت مدرک آموزشیhse دریافت گواهینامهHSEPLAN دریافت گواهی نامهHSE در کمترین زمان دریافت گواهینامهHSE فوری

 • اخذ گواهینامه HSE فوری

  اخذ گواهینامه HSE فوری

  اخذ گواهینامهHSE فوری

  اخذ گواهینامهHSE بسیار آسان بوده سریع بدون نیاز پیاده سازی میتوانHSE دریافت نمود. اخذHSE دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ایی، سیستم مدیریت زیست محیطی دریافت میشود. شرکتهای متقاضی اخذHSE میتوانند گواهینامهHSE دریافت کنند البته مرجع مختلفی گواهینامهHSE صادرمیکنند شرکتهای متقاضی چه مرجعی جهت صادرکردن گواهینامهHSE انتخاب میکنند. اخذ گواهینامهHSE ایمنی کار بسیار مهمی میباشد. ایمنی کار برعهده مسئول ایمنیHSE بوده. اخذ گواهینامهHSE دوصورت انجام میشود اخذHSE شخصی. اخذHSE شرکتی. صادر کردن اخذHSE شخصی جهت ایمنی کارگران مشغول کار میباشد. مسئولHSE عهده دار ایمنی کارگران میباشد. منظور ایمنی درکار استفاده کلاه ایمنی هنگام کار، دستکش، پوشیدن لباس ایمنی هنگام کار، کفش مناسب کار موارد گفته شده بسیار مهم بوده مسئول ایمنی موظف رعایت کردن تهیه کردن موردهای گفته شده برای کارگران میباشد. اخذ گواهینامهHSE شرکتی مراجع معتبر صادرکننده هستند البته مراجع خصوصی صادرکنندهHSE اعتباردهی مراجع صادرکننده بین المللی ندارند ایران مشغول فعالیت میباشند. اخذHSE جهت ارائه کارفرمایان مهم بوده مراجع صادرکننده باید معتبر قابل رجیستری باشند اخذ گواهینامهHSE ملزم دو استانداردISO14001 ،ISO45001 هستند. مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست بررسی وضعیت کفایت نظامHSE استقرار آن براساس موضوعات بهداشت ایمنی محیط زیست، خط مشی اهداف جدید حاصل شرایط فعالیت هستند. سیستم مدیریتISO45001 ایمنی،بهداشت حرفه ایی نام دارد. برند سازی شرکت مناقصه شرکت، ایمنی کار، رجیستری شرکت، پیاده سازی موارد سیستم مدیریتHSE هستند. سازمان برنامه کلان کاری طراحی، دستیابی اهداف بهداشت ایمنی محیط زیست معیارهای عملکرد ارائه نماید. طرح بهداشت ایمنی محیط زیست شامل موارد زیر میباشد.

  تشریح واضح شفتاف اهداف

  تعیین مسئولیتها، تدوین دستیابی اهداف معیار عملکرد هربخش سازمان

  ارائه روش کاربردی اهداف

  منابع مورد نیاز

  برنامه زمانبندی اجرا

  ایجاد تشویق کارکنان سوق دادن آنها بسمت فرهنگ مناسب بهداشت ایمنی محیط زیست

  سازوکارهایی جهت تهیه ارائه اطلاعات ایجاد زمینه های لازم اجرای بهداشت ایمنی محیط زیست

  فرپایند شناسایی کارکنان گروهای کاری، زمینه بهداشت ایمنی محیط زیست عملکرد خوبی دارند.

  سازو کار ارزیابی پیگیری

  اگر میخواهید سازوکارHSE بصورت کامل وروشن اطلاعات کسب نمایید مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران پاماده پاسخگویی تمام دوستان محترم میباشد این مرکز باسالها تجربه درخصوص اخذ گواهینامهHSE ودیگر گواهینامه های مرتبط می تواند پاسخگوی نیاز مشتریان گرامی باشد گواهینامهHSE وسایر گواهینامه ها نیاز به مشاورین زبده دادر تا بتوان تمام موارد مجود بیان کرده مشتری بتواند راه درست دریافت گواهینامهHSE وگواهینامه های دیگر اقدام نماید. با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی خانم محمدی تماس بگیرید کارشناسان زبده راهنمای دوستان محترم هستند.

  لینکهای مرتبط
  شرایط اخذ گواهینامهHSE
  HSE فوری
  HSE بدون نیاز ممیزی
  HSE-MS
  HACCP
  HSE ارزان
  گواهینامهHSE معتبر چگونه دریافت کنیم
  هزینه اخذ فوریHSE
  هزینهHSE معتبر بین المللی
  اچ اس ایی بدون ممیزی
  اج اس ایی مراجع صادرکننده
  چهHSE بدرد شرکتهای پتروشیمی میخوره
  نیازHSE-MS چیست
  الزامات رعایتHSE
  فعالیتHSE
  ISO9001
  کارایی عملکردHSE
  مدیریت ارشدHSE
  عملیات پسماندHSE
  وقوع خطراتHSE
  معیارغربالگریHSE
  استانداردHSE
  استاندارداچ اس ایی
  عملیاتHSE
  استانداردقابل اجرایHSE
  نگهداری روشهایHSE
  بازرسیHSE
  آزمایشHSE
  کنترل مدیریت بهداشتHSE
  حفظ ایمنیHSE
  ایجاد روشHSE
  مرورمدیریت بهداشتHSE
  نظامندیHSE
  استقرارHSE
  برندسازیHSE
  ریسکهایHSE
  تخریبHSE
  پیاده سازی ارزیابی ریسک
  ISO45001
  OHASA18001
  اوهساس 18001
  مدلHSE
  طراحیHSE
  HSE فوری
  محیط زیست
  الزاماتHSE
  عدم انطباقHSE
  اخذ گواهینامهISO9001
  اخذ سیستم مدیریت کیفیت
  اخذ سیستمISO45001
  تولیدکننده نفت
  تولید کننده گاز
  روش اجرایی
  سازماندهی منابع
  خدماتHSE
  عملکرد بهداشت حرفه ایی
  تعیین صلاحیت ایمنی
  تایید صلاحیت پیمانکاری
  مهارتHSE
  دریافت گواهینامه فوریHSE
  مستندسازی نظام مدیریتHSE
  شناسایی خطراتHSE
  ارزیابی خطرات
  پسماندHSE
  الزامات آموزشیHSE
  الزامات تغییر پایشHSE
  مدلHSE-MS
  خط مش استراتژیک
  پیمانکاری
  سازمانیHSE
  کنترل مستندات
  شناسایی خطرات
  ثبت خطراتHSE
  یکپارچکیHSE
  ممیزی
  عدم انطباق
  مدیریت ریسک
  کاهش ریسک
  سیستم مدیریتISO14001
  سیستم مدیریت18001
  ممیزی بازنگری
  بهبود عملکردHSE
  سازمان پیمانکاری
  دریافتHSE
  اخذHSE
  اخذ گواهینامهHSE فوری
  خطرات، روشهایHSE
  شرایط بهداشت حرفه ایی
  شرایط بهبود مستمر
  شرایط بهبود مدیریت حرفه ایی
  پایش اندازه گیریHSE
  فعالتهایHSE
  استراتژیکHSE
  مدیریت روش اجراییHSE
  اثرات زیست محیطی
  ارزیابی محیط زیست
  طرح مدیریت بهداشت
  پیاده سازی کاملHSE
  اهداف کیفیت سیستمHSE
  بهداشت کلانHSE
  اقدامات کاهش ریسکHSE
  عدم انطباقHSE
  شایستگی صلاحیت کارکنان HSE
  عناصر کلیدیHSE
 • اخذ گواهینامه ایزو ، نشان CE و گواهی HSE

  اخذ گواهینامه ایزو ، نشان CEوگواهی HSE

  اخذ گواهی نامه ایزو ملزم اینست بدانیم تدوین استانداردها را ایزو مینامند. پس ازتدوین و طرح و پیاده سازی ایزوها گواهینامه ازطرف مراجع صادرکننده ایزو ثبت و صادر میشود. مراجع صادرکننده ایزوCB نام دارد ودرحال حاضر درایران 15 سی بی مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادارند و میتوانند گواهینامه صادر کنند اما ایرانیها بنابه مشکلاتی همچون تحریم و نرخ ارز و.... خودشانCB های مجازی ایجاد میکنند و برایCBهای مجازیشانAB هم میسازند. هرCB تحت اعتبار یکAB میباشدکه هرAB تحت مدیریتIAF مدیریت و اعتباردهی میشوند.IAF سازمان جهانی میباشدکه بهر کشور مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رامیدهد. درواقعIAF وظیفه مدیریت تدوین استانداردها رابعهده دارد. درهر کشور مراجعی هستندکه عضویتIAF دارند و معروفترین آنها مثلا درایرانNACI و درآمریکاIAS و درانگلیسUKAS و درآلمانDAKKS و.... درهر کشور مراجعی هستندکه گواهینامه هایIAF صادر میکنندکه دوستان جهت اطلاع میتوانندبه سایت مختصIAF مراجعه و مرجعIAF هرکشوررا مشاهده کنند.

  جهت اخذ گواهینامه ایزو بایستی مشخص شودکه ازکدام مرجع میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند چه سیستم بخواهد پیاده سازی شود چه نخواهد پیاده سازی شود مراجع ثبت گواهینامه گواهینامه صادر میکنند ودرسختگیریها تخفیف میدند ودر نهایت گواهینامه ایزو رابه سازمان متقاضی براحتی خواهند داد

  روش دریافت گواهینامهHSE نیز مانند هرنوع گواهینامه ایزو بایستی اطلاعاتی درباره گواهی نامه درخواستی داشته باشیم مثلا بدانیم گواهینامهHSE چیست وچه کاربردی دارد.HSE اولا بایستی دانست عبارتHSE ازکجا آمده است.HSE مخفف عبارتHealth, Safety &Environment Management Systemمیباشدبه معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست .HSE درواقع الزامات استانداردهایISO 14001 و OHSAS 1800رابیان میکند. سازمان متقاضی گواهی نامهHSE بایستی الزامات دو گواهینامهISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وOHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) راطراحی و پیاده سازی نماید. استانداردHSE یاهمانHSE – MS هم مورداستفاده سازمانها میباشد و هم افراد میتوانند گواهینامهHSE راطی مراحل و دوره هایی کسب کنند؟ مراجع صادرکننده گواهینامهHSE نیز مانند هر گواهینامه ایزو دیگری درحال حاضر درایران 400 الی 500 مرجع میباشدکه بدین مراجع اصطلاحاCB میگویندکهCB ها زیرنظر مراکزی باعنوانAB اعتباردهی میشوند. خودAB ها نیز زیرنظر سازمان استاندارد جهانی باعنوانIAF اعتبار دهی میشوند باوجود توضیحات داده شده استانداردهای باقابلیتIAF ازسطح اعتبار بالاتر برخوردار هستند

  عنوانCE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست وهرسازمان دریافت کننده گواهینامهCE بادرج نشانCE برروی محصولش نشان می دهد محصولش ازنظر ایمنی قابل اعتبار و تایید میباشد واز نظر ایمنی هیچ خطری برای استفاده کنندگان ندارد و قابل اطمینان میباشد. بنیانگذار گواهی نامهCE اتحادیه اروپا میباشدکه جهت کنترل هرچه بهتر و نظارت برروی محصولات تولید شده دراروپا یاواردات بدان کشور برروی محصولاتش درج میشد. بهمین جهت هرشخص و شرکت متقاضی تولید کننده ایکه قصد صادرات داشت بایستی الزامات گواهی نامهCE رارعایت میکرد. الزاماتCE مرتبط باهر محصول متفاوت میباشد. درواقع هرمحصول دارای استاندارد منحصربه خودش راداردکه بایستی الزاماتش ازطرف تولیدکننده اش رعایت میشد. نشانce و گواهینامه سی ای آنقدر دراروپا و خارج ازاروپا مورد استقبال و توجه قرار گرفت و اهمیت پیدا کردکه تاامروز تبدیل شدبه یک ابزار مهم و تبلیغاتی جهت تولید کنندگان و صادرکنندگان CE ها درسه نوع اورجینال ، انطباقی ، خوداظهاری هستندکه درزیر اختصارابه توضیح آنها میپردازیم. مراکز صادرکنندهCE ها اصطلاحاN.B نامیده میشوندکه خوداینN.B ها زیر نظر سازمانی باعنوانNANDO مدیریت و نظارت میشوند