گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه ایزو

درباره اخذ استاندارد ایزو ، بررسی چگونگی اعتبار گواهینامه ایزو میباشد. بجهت اطلاعات کافی درباره نحوه بررسی اعتبار انواع گواهینامه ایزو اینجا کلیک کنید.

گواهینامه HSE-MS

گواهینامه HSE گواهی نامه HSE – MS ؛ ارزیابی ومدیریت ریسک ازمفاهیم اساسی و اصلی درمقوله تدوین مدل HSE- MS میباشد.. بیشتر

گواهینامه صلاحیت اداره کار

گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بیشتر

لینکهای مرتبط

ISO  

گواهینامه HSE ، ISO ، انواع گواهینامه ایزو ، گواهینامهCE و گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار ، گرید پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک

گواهینامه ISO ازسری استانداردهای مورد نیاز جهت محصولات و خدمات وهمچنین صادرات میباشد. گواهی ایزو ازالزامات موردنیاز جهت مناقصات بوده وجهت سازمانها باهر گونه فعالیت کاربردی میباشد. استاندارد ISO نشانه مرغوبیت کالا ومحصولات تولیدی وکیفیت کالا وخدمات میباشد. گواهی نامه ISO دردو نوع تخصصی و عمومی بوده وباتوجه بدینکه شرکت متقاضی درچه زمینه ای فعالیت دارد گواهی نامه ایزو مورد نیازش متغیر بوده وتعیین میگردد. استاندارد ایزو عمومی مورداستفاده تمام سازمانها باهرگونه فعالیتی میباشد. عمومی ترین استاندارد موردنیاز ومورد استفاده تمامی سازمانهاکه الزامات موردنیاز تمامی استانداردها درونش تعریف شده باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 میباشدکه بعنوان مادر وپیش نیاز تمامی سیستمهای مدیریتی تعریف میگردد. ISO14001 وهمچنین ISO45001 ودرنهایت HSE وهمچنین IMS . گواهی نامه ایزو ازطریق مراجعی باعنوان اختصاری CB ثبت وصدور میگرددکه مراجع CB زیرنظر مرجعی باعنوان AB مدیریت میشوند وفعالیت میکنند ودرنهایت بالاترین وراس کار جهت ثبت وصدور گواهینامه ایزو ، انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF میباشدکه وظیفه اعتباردهی AB رابر عهده دارد. بااین تفاسیر گواهینامه صادره زیر نظر IAF ودارای اعتبار IAF ازنظر اعتبار دارای سطح بالاترین اعتبار بوده وجهت صادرات حتما بایستی گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF باشد.

گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ومحیط زیست برگرفته ازدو استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی میباشد البته متقاضیان گواهی نامه HSE درکنار دو استاندارد ایزو14001 وهمچنین ایزو45001 ، استاندارد ایزو 9001 رانیز بهترست وتوصیه میگرددکه طراحی ونیز پیاده سازی نمایند. شایان ذکرست سازمان باطراحی وهمچنین پیاده سازی سه سیستم فوق یعنی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ISO45001 ، اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه IMS را درون سازمانش پیاده سازی کرده است.

گواهینامه CE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپا ونشانه ایمن بودن کالای مصرفی میباشد. گواهینامه CE ازطریق NOTIFIED BODY یعنی N.B صادرمیگرددو زیرنظر NANDOO . گواهی CE درسه نوع اورجینال ، خوداظهاری وهمچنین انطباقی ( این نوع گواهینامه CE ساخته وپرداخته خودما ایرانیها میباشد.) صادر میگرددکه گواهی CE اورجینال ویا اصلی معتبرترین نوع گواهینامه CE والزام جهت صادرات میباشد.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازجمله گواهی نامه های مورد نیاز مناقصات جهت شرکتهای پیمانکاری میباشد.

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید و رتبه پیمانکاری ازدیگر گواهینامه های موردنیاز جهت شرکتهای پیمانکاری جهت شرکت درون مناقصات میباشد. گواهی صلاحیت پیمانکاری وهمچنین گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مورد استفاده شرکتهای درحوزه آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. گواهینامه های تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و صلاحیت پیمانکاری هردو توسط وزارت کار ورفاه اجتماعی مدیریت وثبت وصدور میگردد.

گرید ویا رتیه انفورماتیک ازدیگر گواهینامه های معتبر میباشدکه جهت شرکتهای انفورماتیکی وفعال درحوزه IT و ITC وهمچنین کامپیوتر کاربرد دارد. گریدانفورماتیک توسط سازمان برنامه و بودجه صادر میگردد اما قبلا شورایعالی انفورماتیک وظیفه ثبت وصدور گرید ویا رتبه انفورماتیک رابر عهده داشت.

گواهینامه صلاحیت اداره کار ودرواقع همان مجوز اداره کار ازدیگر گواهینامه های معتبر میباشدکه جهت شرکتهای خدماتی دررشته های امور آشپزخانه ورستوران ، تعمیر ونگهداری تجهیزات ووسایل اداری ، نگهبانی فضای سبز ،خدمات عمومی، چاپ وتکثیر وهمچنین تاسیسات کاربرد داشته وصادر میگرددکه گواهینامه صلاحیت اداره کار زیرنظر وزارت کار ورفاه اجتماعی صادر میشود.

سرکار خانم مهندس محمدیان باسابقه درخشان جهت مشاوره درباره هریک از گواهینامه HSE ، ISO ، انواع گواهینامه ایزو ، گواهینامهCE و گواهیIMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار ، گرید پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک ، آماده هرگونه اطلاع رسانی وهمچنین مشاوره بشما متقاضیان محترم میباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

پربازدیدترین ها

استانداردهای بین المللی